Annonsera på Avpixlat

Utländska mördare, våldtäktsmän och rånare får stanna i Sverige

Rosenlundsparken på Södermalm i Stockholm. Bara ett stenkast från denna plats våldtogs en 16-årig flicka av tre unga invandrarmän med ursprung i Sierra Leone respektive Somalia. Foto: Holger Ellgaard.

RÄTTSRÖTA Svenska domstolar fortsätter – sannolikt i strid med rättsuppfattningen hos flertalet svenskar – underlåta att utvisa utlänningar som döms för grova brott. I många fall bemödar sig inte ens åklagare att yrka på utvisning, troligen därför att de vet att sådana yrkanden skulle avslås.

Under de senaste veckorna har tingsrätter runt om i landet i flera fall slagit fast att utländska mördare, våldtäktsmän och rånare ska få stanna kvar i Sverige efter avtjänade straff. Avpixlat redogör här för några av sommarens mest upprörande domar.

Lördagen den 15 april hade en 19-årig ung man fest i sin lägenhet på Assessorsgatan på Södermalm i Stockholm. Med på festen var bland andra en 16-årig flicka, som kommit dit tillsammans med några kompisar. Flickan hade egentligen tänkt lämna festen tillsammans med sina väninnor, men kom sent på natten att stanna kvar ensam tillsammans med lägenhetsinnehavaren och två andra yngre män.

Uppgifterna om vad som skedde när 16-åringen var ensam i lägenheten med de tre männen går isär. Dagen efter festen anmälde 16-åringen att hon utsatts för en gruppvåldtäkt. Hon hävdade att minst två av männen tilltvingat sig samlag med henne mot hennes vilja. Eventuellt utsattes hon för övergrepp av samtliga tre män. Två av männen säger å sin sida att de visserligen hade sexuellt umgänge med flickan, men att flickan frivilligt deltog i de sexuella aktiviteterna.

Tingsrätten bedömde flickans berättelse om det inträffade som mera trovärdig än de tre männens förklaringar. Det fanns dessutom både teknisk och medicinsk bevisning som gav stöd åt flickans beskrivning av händelserna.

Stockholms tingsrätt dömde följande tre personer för inblandning i gruppvåldtäkten på Assessorsgatan den 16 april (mål nr. B 5011-17):

Ali Nour Abdelkarim Ali, född 1998, medborgare i Somalia, dömdes till två års fängelse för medhjälp till grov våldtäkt samt ringa narkotikabrott. Åklagaren hade yrkat på att han skulle utvisas efter avtjänat straff. Yrkandet avslogs dock av tingsrätten. Beslutet att inte utvisa Ali Nour Abdelkarim Ali motiverades med att han har sin närmaste familj i Sverige, att han är tidigare ostraffad, samt att det kan finnas hinder mot att verkställa utvisningar till Somalia.

Nasir Jama Mohamed, född 1997, dömdes till tre års fängelse för grov våldtäkt. I tidigare dokument från Stockholms tingsrätt som Avpixlat tagit del av uppgavs att Nasir Jama Mohamed är somalisk medborgare. Denna uppgift tycks ha varit felaktig. Personuppgifterna i tingsrättsdomen tyder på att Nasir Jama Mohamed – olyckligtvis – har svenskt medborgarskap och därmed inte kan utvisas.

Christian Sam, född 1997, medborgare i Sierra Leone, dömdes till tre års fängelse för grov våldtäkt. Åklagaren hade yrkat på att han skulle utvisas efter avtjänat straff. Yrkandet avslogs dock av tingsrätten. Beslutet att inte utvisa Christian Sam motiverades med “humanitära skäl”.

Tingsrätten konstaterade att Christian Sam 2015 beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. psykisk och fysisk ohälsa, samt p.g.a. att han säger sig inte ha någon familj att återvända till i hemlandet. Rätten tycks mena att det skulle vara inhumant att utvisa Christian Sam till Sierra Leone eftersom de nämnda skälen, dvs. bristande hälsa och avsaknad av familj, fortfarande föreligger. Tingsrätten verkar inte ha fäst någon vikt vid den fara Christian Sam bevisligen utgör för svenska tonårsflickors psykiska och fysiska hälsa.

De tre afrikanska våldtäktsmännen dömdes, förutom fängelsestraffen, att gemensamt betala 165 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

* * *

Ali Jafari hittades mördad på en cykelstig i Gävle-stadsdelen Sätra. Foto Mårten Berglund.

Torsdagen den 9 februari i år påträffades en avliden tonårsyngling vid en cykelbana i stadsdelen Sätra i Gävle. Han hade huggits ihjäl med kniv. Den avlidne visade sig heta Ali Jafari. Han hade kommit till Sverige som s.k. ensamkommande flyktingbarn, bodde i ett fosterhem och uppgavs vara 16 år gammal. Polisen kunde kort efter mordet identifiera en misstänkt gärningsman. Den misstänkte anmälde sig självmant hos polisen samma dag som mordet begåtts.

Även gärningsmannen visade sig vara en yngling med utomvästlig, asylrelaterad invandrarbakgrund. Han hade tillsammans med sina föräldrar och syskon kommit till Sverige från Irak i april 2015. Han var vid brottstillfället c:a 17 och ett halvt år gammal, men har nu hunnit bli myndig.

Gärningsmannen erkände både i förhör och under rättegången att han utdelat knivhugg mot den avlidne ynglingen, men hävdade att detta skett i nödvärn. En mängd vittnesuppgifter och andra omständigheter tydde dock på att det inte alls var fråga om nödvärn, utan om ett väl planerat, överlagt mord. Den irakiske ynglingen hade köpt en kniv speciellt för ändamålet och medvetet sökt upp offret i syfte att skada eller döda.

Motivet tycks i någon mån ha varit knutet till gärningsmannens muslimska tro och föreställningar om “heder”. Gärningsmannen hade vid brottstillfället ett förhållande med en etniskt svensk flicka i 15-årsåldern. Den svenska flickan ska tidigare ha haft ett förhållande med mordoffret. Mordoffret ska ha spridit rykten om att han haft sex med den svenska flickan, vilket gärningsmannen upplevde som kränkande. Som muslim ansåg han att hans flickvän skulle vara oskuld. Detta tros ha varit anledningen till mordet.

Gävle tingsrätt dömde Mhmad Mahdy Khaled Ali, född 1999, för mord (mål nr. B 381-17). Han dömdes till sluten ungdomsvård i tre år och två månader. Mhmad Mahdy Khaled Ali dömdes också att betala sammanlagt 130 000 kronor i skadestånd till två av offrets anhöriga.

Såväl i tingsrättsdomen som i andra rättsliga dokument i ärendet uppges att Mhmad Mahdy Khaled Ali är statslös. Det nämns visserligen att han kom till Sverige från Irak, men det framgår inte var hans familj har sitt ursprung. Åklagaren i målet yrkade inte på utvisning. Allt talar alltså för att den dömde mördaren Mhmad Mahdy Khaled Ali kommer att kunna stanna i Sverige efter att han avtjänat sin tid i sluten ungdomsvård.

* * *

Även mindre orter i glesbygden drabbas numera av den grova asylrelaterade brottsligheten. I maj våldtogs en kvinna i Kalix av en asylinvandrare från Eritrea. Eritreanen dömdes för våldtäkten, men slapp utvisning. Foto: Mestos.

En kvinna i Kalix i Norrbotten skulle flytta och ville på grund av detta sälja en del möbler, bland annat en säng med tillhörande madrass. En man som hon var ytligt bekant med hade sagt sig vilja köpa sängen och madrassen. På morgonen onsdagen den 10 maj blev kvinnan uppringd av mannen. Han ville komma och titta på sakerna han eventuellt tänkte köpa. Kvinnan accepterade detta och en stund senare kom mannen till hennes bostad.

Mannen och kvinnan kom överens om ett pris för sakerna, varpå mannen förklarade att han var tvungen att ordna pengar innan köpet kunde fullföljas. Mannen och kvinnan lämnade under förhör och rättegång olika uppgifter om vad som skedde därefter.

Enligt kvinnan började mannen plötsligt göra sexuella närmanden. När kvinnan sade åt honom att hon inte var intresserad av någon sexuell samvaro blev mannen allt mer påstridig och våldsam. Händelseförloppet slutade, enligt kvinnan, med att mannen utsatte henne för en brutal våldtäkt, under vilken han bland annat tog strypgrepp på henne. Mannen ska, förutom ett vanligt samlag, även ha försökt tvinga kvinnan att ge honom oralsex.

Mannen ska både i förhör och under rättegången ha nekat till att ha våldtagit kvinnan. Enligt honom skildes de åt som vänner efter att ha kommit överens om priset för sängen och madrassen. Det förekom, påstår mannen, ingen som helst  sexuell kontakt mellan dem båda. Mannen menade att våldtäktsanklagelserna var fabricerade, och att det eventuellt var hans f.d. fru som iscensatt det hela för att hämnas på honom.

Teknisk bevisning gav dock stöd åt kvinnans uppgifter om att hon blivit våldtagen. Vid en rättsmedicinsk undersökning kunde spår av sperma säkras från kvinnans underliv. Sperman kunde knytas till den utpekade gärningsmannen. Undersökningen visade också att kvinnan hade fysiska skador som överensstämde med det våld hon sade sig ha blivit utsatt för. Följaktligen bedömde tingsrätten kvinnans berättelse som trovärdig.

Haparanda tingsrätt dömde Tsegay Drar Sebhto, född 1988, medborgare i Eritrea, till fängelse i två år och sex månader för våldtäkt (mål nr. B 388-17). Tsegay Sebhto dömdes också att betala 121 885 kronor i skadestånd till sitt offer.

I tingsrättsdomen sägs ingenting om utvisning. Av allt att döma hade alltså åklagaren i målet inte yrkat på utvisning.

* * *

Den 25-årige mannen från Syrien fick den 14-åriga flickan att dricka sig redlöst berusad på vodka. Sedan våldtog han henne. Foto: Henrik Abelsson.

En familj i en mindre ort i Västmanland hade periodvis haft en asylsökande yngling boende hos sig. Ynglingen hade senare flyttat till ett asylboende, men i mitten av november förra året kom han tillbaks och hälsade på. Han hade då med sig sin bror samt ytterligare tre yngre män. Minst två av de tre övriga männen var också asylinvandrare. De kände varandra eftersom de bodde på samma asylboende. I sällskapet fanns bland andra en 25-årig man från Syrien.

De fem männen sov över två nätter hos familjen. I familjen fanns två tonårsdöttrar, varav den yngre vid tillfället bara var 14 år gammal. Under besökets andra dag åkte den 25-årige syriern och ytterligare någon av invandrarmännen till Västerås för att uträtta några ärenden. Syriern passade då också på att handla sprit på Systembolaget, och vid återkomsten hade han med sig två flaskor vodka.

Under kvällen såg den syriske mannen till att bli ensam med familjens två tonårsdöttrar. Han bjöd dem på sprit, trots att han var medveten om deras åldrar och trots att deras mamma uttryckligen sagt att han inte fick bjuda hennes döttrar på alkohol. Den yngre av flickorna ska först ha tackat nej till att dricka, men kände sig tvungen när den vuxne mannen upprepade gånger trugade henne. Det slutade med att hon blev kraftigt berusad och illamående.

Det ska till en början ha varit planerat att den 25-årige syriern skulle sova i den 14-åriga flickans rum, medan flickan skulle sova tillsammans med sin äldre syster i dennas rum. När den äldre systern gått och lagt sig lyckades emellertid syriern ordna så att han blev ensam med 14-åringen i hennes rum. Där hade han sex med henne mot hennes vilja. Flickan förmådde på grund av sin berusning inte göra motstånd.

Den 25-årige syriern nekade under såväl brottsutredningen som under rättegången till att ha haft samlag med den 14-åriga flickan. Tingsrätten bedömde dock att flickans uppgifter tillsammans med vittnesuppgifter från bland annat hennes mamma och syster gav en betydligt mera trovärdig bild av händelseförloppet än de förklaringar syriern lämnade.

Den våldtagna flickan badade dagen efter våldtäkten, innan någon rättsmedicinsk undersökning hunnit göras. I och med detta var det ont om teknisk bevisning. Polisen påträffade dock ett par trosor i flickans rum, på vilka det fanns spår av sperma från den 25-årige syriern. Syriern kunde inte lämna någon trovärdig förklaring till hur hans sperma hamnat där. Tingsrätten ansåg det också bevisat att syriern vid tillfället varit väl medveten om flickans ålder.

Västmanlands tingsrätt dömde Khaled Al Zoubi, född 1991, medborgare i Syrien, till fängelse i två år och tio månader för våldtäkt mot barn (mål nr. B 5239-16). Khaled Al Zoubi dömdes också att betala 115 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

Khaled Al Zoubi, som uppges ha tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige t.o.m. december 2019, dömdes inte till utvisning. Åklagaren hade inte yrkat på detta. Enligt uppgifter till den oberoende nyhetssajten Fria Tider baserades åklagarens beslut att inte yrka på utvisning på att det i nuläget inte går att genomföra utvisningar till Syrien.

* * *

Flera personrån begicks av en liga i Stockholm.

Under mars och april i år begicks en rad likartade personrån i Stockholm. Polisen misstänkte snart att samma gärningsmän låg bakom rånen. Rånarna var tre till antalet. De hotade sina offer med bl.a. kniv. Vid flera tillfällen tvingades offren stanna kvar på en plats tillsammans med två av rånarna medan den tredje rånaren gick till närmaste uttagsautomat för att tömma offrets konto på pengar.

Rånarna kunde så småningom gripas, bl.a. tack vare signalementsuppgifter från offren och genom att rånarna fångats på bild av övervakningskameror. De tre rånarna kunde också knytas till brotten genom att man kunde se att deras mobiltelefoner befunnit sig i anslutning till brottsplatserna vid de tidpunkter då rånen begåtts.

Rånarna visade sig vara tre yngre män hemmahörande i Norsborg, en av de illa beryktade, invandrartäta förorterna i sydvästra Stockholmsområdet. I slutet av juli dömdes de tre männen vid Stockholms tingsrätt både för rånen och för en rad andra mindre brott.

Stockholms tingsrätt utdömde följande påföljder (mål nr. B 5222-17):

Lars Michael Hanslien Dahlqvist, född 1996, dömdes till fängelse i fyra år och sex månader för sju fall av rån, fyra fall av olaga frihetsberövande, ett fall av narkotikabrott av normalgraden, samt ett fall av ringa narkotikabrott.

Elias Nacad, född 1998, medborgare i Libanon, dömdes till fängelse i två år och tre månader för sju fall av rån, fyra fall av olaga frihetsberövande, ett fall av häleri, samt två fall av narkotikabrott av normalgraden. I tingsrättsdomen framgår att Elias Nacad dömts för en rad mindre brott sedan 2014, samt att han misskött tidigare utdömd skyddstillsyn. Trots detta, och trots det faktum att han nu gjort sig skyldig till mycket grov, upprepad kriminalitet, hade åklagaren inte yrkat på utvisning. Elias Nacad kommer alltså efter avtjänat straff att kunna stanna i Sverige.

Ivan Grusha, född 1990, medborgare i Ukraina, dömdes till fängelse i två år och tre månader för två fall av rån, två fall av olaga frihetsberövande, fyra fall av penningtvättsförseelse, två fall av rattfylleri, två fall av grov olovlig körning, tre fall av olovlig körning (normalgraden), tre fall av ringa narkotikabrott, samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

I tingsrättsdomen framgår att Ivan Grusha dömts för en lång rad brott ända sedan 2008. I hans “kriminella CV” ingår bland annat tidigare domar för grovt narkotikabrott, rån och stöld. Han har avtjänat två kortare fängelsestraff.

Åklagaren i det aktuella målet hade yrkat på att Ivan Grusha skulle utvisas. Yrkandet avslogs emellertid av Stockholms tingsrätt. Tingsrätten bedömde att det, med tanke på Ivan Grushas “starka anknytning” till Sverige krävs “synnerliga skäl” för att utvisa honom. Inte ens den allvarliga brottslighet han nu gjort sig skyldig till anses, enligt tingsrättens bedömning, utgöra sådana synnerliga skäl.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson