Annonsera på Avpixlat

DN:s Martin Gelin begriper inte ämnet transpersoner i amerikanska militären

KRÖNIKA Häromdagen meddelade Donald Trump att transpersoner inte längre ska få vara del av den amerikanska militären. Martin Gelin på Dagens Nyheter gick snabbt ut och förklarade att det handlar om diskriminering. Gelin bevisar, i vanlig ordning, att svenska journalister inte begriper speciellt mycket i sakfrågor utan analyserar allt baserat på ytliga känslor. I denna krönika förklarar jag ett antal anledningar, inklusive hänvisningar till forskning och en opinionsundersökning i ämnet, som sannolikt ligger bakom Trumps beslut att återigen förbjuda transpersoner inom militären. Dock gissar jag att en återinförsel av totalförbud för transpersoner slutligen inte kommer att inrättas och förklarar varför.

Innan jag går in på diverse anledningar och fakta som sannolikt ligger bakom Trumps beslut samt hur detta eventuellt kommer att utvecklas vill jag understryka att informationen inte är mina personliga åsikter i ämnet. Jag är ingen expert på amerikansk militär, något Martin Gelin uppenbarligen anser sig vara. Jag, till skillnad från Gelin, besitter inte tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna uttala mig i frågan huruvida transpersoner ska förbjudas inom amerikansk militär. Allt jag kan göra inom min referensram är att belysa diverse relevant information beslutsfattare i frågan måste ta hänsyn till, något bevisligen Gelin däremot inte klarar av.

Gelins text bygger på det extremt naiva och förenklade resonemanget att Trump i princip driver ett krig mot HBQT-rörelsen.  Om så vore fallet hade Trump redan tagit striden mot de samkönade äktenskap som Obama gjorde lagliga, speciellt nu när konservativa Neil Gorsuch sitter i HD som viktig juridisk röst där tidigare HD-domslut eventuellt kan upphävas till förmån för ett nytt. Så enkelt är det naturligtvis inte, vilket bevisas när vi granskar diverse viktig information kring transpersoner inom amerikansk militär. Ämnet är betydligt mer komplicerat än så, vilket Gelin tyvärr inte lyckas begripa. Kanske Gelin använder svensk militär, som inte varit i krig i över 100 år, som utgångspunkt och referensram där han likställer den med kraven och utmaningarna amerikansk militär ställs inför.

Trump vill nu återgå till en militärpolicy som Barack Obama sanktionerade och upprätthöll under hans första 7,5 år som president. Obama ändrade inte policyn att tillåta transpersoner inom militären förrän några månader innan hans sista dag som president. Trumps policy ligger alltså helt i linje med Obamas under 95 procent av dennes presidentskap.

Kostnaderna för många enskilda transpersoner och gruppen som helhet inom militären är höga, mycket högre än för de flesta andra individer och grupper och finansieras av militärbudgeten, vilket betyder skattebetalarna. Vissa transpersoner inom militären får könsbytet samt psykologiskt stöd betalat av skattemedel. Trump anser helt enkelt inte att skattebetalare ska stå för notan, att det inte är militärens och skattebetalarnas uppgift att bekosta könsbyten.

Kompromissen här torde därmed kunna vara att könsbyten finansieras av privata medel och inte av den skattefinansierade militärbudgeten.

Argument framkommer även att då militären finansierar könsbyten så ökar pressen att andra statliga institutioner måste börja använda skattemedel att finansiera könsbyten med, med andra ord att alla som arbetar inom skattefinansierade verksamheter ska ha samma rätt till skattefinansierade könsbyten som de inom militären. Om transpersoner inom militären får könsbytet och diverse behandlingar “gratis” borde detsamma gälla inom alla statliga verksamheter, vilket naturligtvis betyder höjda skatter. I förlängningen betyder det även att andra grupper kommer kräva diverse  “gratis” vård med hänvisning till transpersonernas fördelar. Att skatterna i USA kommer skjuta i höjden är därmed en stor oro bland de som stödjer Trumps beslut.

Oron är även att “gratis” könsbyte, inte intresse för militären och att skydda amerikanska intressen, kan driva vissa personer att skriva in sig i militären, vilket är helt fel anledning att gå med i militären. Detta kan dock förebyggas genom att till exempel införa en viss tidsperiod innan en person tillåts genomgå könsbyte inom militären. Lösningen här kan ju även vara att könsbyten dessutom finansieras med privata medel.

Kritikerna mot argumentet om kostnaderna poängterar att de ökade kostnaderna för transpersoner är minimala inom militärens hälsobudget, vilket stämmer. Trumps svar är att de fortfarande är kostnader som skattebetalarna inte ska behöva stå för eftersom militärens uppgift inte omfattar aktivism och sociala experiment.

Vidare försvaras Trumps återgång till tidigare militärpolicy med att transpersoner inom militären i betydligt högre utsträckning lider av psykologiska problem och ådrar sig i mycket högre utsträckning PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), vilket forskning understryker. Detta innebär att de psykologiska konsekvenserna och det mentala lidandet för transpersoner inom militären bevisligen är högre än för andra grupper, vilket är en mänsklig tragedi att ta hänsyn till. Utöver extra lidande belastar det sedermera den skattefinansierade mentala vården i betydligt högre utsträckning än för andra grupper inom militären. Även detta borde dock kunna lösas genom att informera transpersoner om forskningen samt hålla både skattebetalarna och transpersonen ansvariga för de ökade kostnaderna för eventuell vård som är unikt för transpersoner med PTSD.

En undersökning visar att hela 40 procent av transpersoner i USA försökt begå självmord, vilket kan jämföras med den övriga befolkningen som ligger på knappt fem procent. 40 procent påpekade även att de genomgår hög stress. De som stödjer Trumps beslut påpekar att risken är betydande att många transpersoner genomgår ökad stress i militären och med betydande sannolikhet försöker begå självmord samt att den extra stressen som transpersoner eventuellt genomgår ökar risken ännu mer och eventuellt äventyrar kollegors säkerhet inom militären. Dessa mänskliga tragedier och problem kan förebyggas genom ett förbud hävdar vissa. Andra argumenterar att om transpersoner som vill delta i militären får transparent information om den avsevärt ökade risken för självmord och stress borde de som vuxna människor få ta beslutet själva om de fortfarande vill gå med.

Utöver kostnaderna har även militärbefäl och experter uttryckt att militären inte ska vara ett politiskt korrekt socialt experiment utan endast fokusera på sin huvuduppgift, nämligen stridsberedskap. Dessa poängterar att en viss andel transpersoner genomgår under sin tid inom militären fysisk och psykologisk behandling och är därför helt enkelt inte redo att omedelbart uppfylla sin roll och uppgift om individen med kort varsel blir inkallad till strid. Kort och gott, ansvaret personen besitter till landet och kollegor kan eventuellt inte tillfredsställas på grund av vårdbehovet, vilket äventyrar förutsättningarna att vinna på slagfältet.

Det betyder att till exempel ett stridsförband som kallas in till krig kan mista en viktig livräddande kugge som istället måste stanna hemma och genomgå diverse behandlingar för könsbytet, vilket äventyrar hela förbandets säkerhet och sannolikheten att klara av sin militära uppgift. Liv står på spel som inte får äventyras enligt befälhavare som Trump troligen rådfrågat. Detta borde dock kunna lösas eftersom alla poster inom militären inte handlar om liv och död eller akut inkallning till strid. Det finns alltså utmärkta kompromissmöjligheter även här.

Enligt en ny undersökning anser 23 procent av amerikaner att transpersoner har positiv påverkan för militären medan 31 procent anser att de har negativ påverkan. 38 procent anser att transpersoner inte påverkar militären varken positivt eller negativt. Fler amerikaner är alltså för än mot Trumps beslut. Frågan är därmed vilken av grupperna Trump ska ta hänsyn till, de 23 procent för eller de 31 procent mot transpersoner i militären.

När två grupper har motsatta åsikter i en sakfråga uppstår en uppenbar konflikt. Frågan som måste ställas är därmed om en demokratiskt vald ledare ska ta hänsyn till den större eller mindre gruppens vilja. Så länge Högsta domstolen inte beslutat i ärendet, något som sannolikt kommer ske inom något år gissar jag, måste ett politiskt beslut tas i frånvaro av ett juridisk beslut. När väl HD tar det slutliga beslutet är ämnet avgjort. Tills vidare handlar alltså frågan även om folkviljan och dess funktion i ett demokratiskt samhälle. I Sverige går politikerna mot folkviljan beträffande migration. Är ett sådant demokratifientligt alternativ att föredra som även Trump borde omfamna?

Att transpersoner har en roll inom militären är ett faktum enligt de som stödjer den åsikten. En av elitsoldaterna som var med och dödade Usama bin Laden är enligt utsago numera transperson, men dock inte under själva uppdraget. Israel verkar inte ha några problem med transpersoner inom dess militär. Motsatta åsikter inom transgruppen finns även. En före detta militär i USA som numera är transperson menar att militären inte ska vara ett socialt experiment utan en stridsmaskin. Frågan är alltså väldigt komplex med motsatta argument inom både militären och transgruppen själv. Vem inom militären och transgruppen ska anses ha rätt och fel i detta? Det är inte en lätt fråga att besvara.

Även politik och valstrategi kommer in i bilden, vilket komplicerar allt ännu mer. Trump anklagas nämligen för att spela ett politiskt spel kring ämnet, precis som Obama gjorde 2016. Genom att tillåta transpersoner i militären hoppades Obama splittra republikanerna, framförallt republikanska politiker i demokratiska och osäkra svängdelstater där dessa republikaner tvingades offentliggöra sin inställning till transpersoner i militären. Obamas syfte var att dessa republikaner antingen tvingades ta avstånd från den konservativa inställningen mot transpersoner inom militären och därmed isoleras från partiet, eller stödja den konservativa grenen i partiet men samtidigt därmed riskera att förlora kongressval till fördel för demokratiska kandidater i delstaten. Ett politiskt rävspel av Obama på högsta nivå. Trump använder nu eventuellt precis samma strategi som Obama, fast åt motsatt håll.

Kongressvalen, framförallt senatsval, 2018 omfattar flera delstater där Trump vann presidentvalet 2016 som till exempel Ohio och Pennsylvania, delstater som är svängdelstater. En enda politisk fråga kan få den ena vågskålen att tyngas ned mer och därmed avgöra hela valet, vilket Trump förstår och använde sig av för att vinna presidentvalet. Dessa delstater har för närvarande en republikansk och en demokratisk senator i amerikanska kongressen. Delstaterna är alltså splittrade beträffande representationen i senaten.

I dessa delstater står dock den demokratiska senatorn inför omval 2018 men inte den republikanska, vilket är kritiskt i sammanhanget. Republikanerna har allt att vinna och inget att förlora, vilket Trump naturligtvis redan vet. Eftersom Trump har vind i seglen i dessa delstater genom sin presidentvalseger hoppas han att transfrågan inom militären ska bli avgörande där befolkningen ska rösta bort de demokratiska senatorerna som stödjer transpersoner i militären och rösta fram republikanska senatorer istället som är mot transpersoner i militären, och därmed slutligen stärka republikanernas majoritet i senaten.

Anklagelser mot Trump handlar även om att han måste förbjuda transpersoner inom militären för att tillfredsställa den konservativa kristna gruppen i USA, framförallt evangeliker som är en en extremt betydande väljarbas med över 90 miljoner följare, alltså 25 procent av hela USA:s befolkning. Evangeliker var inte pigga på Trump som republikanernas presidentkandidat så vissa anser att Trump måste ge evangelikerna något tillbaka efter att den gruppen slutligen bidrog till att han vann valet. Förbud av samkönade äktenskap är inte något Trump kommer ge tillbaka till denna viktiga väljargrupp. Transfrågan inom militären är även av stor vikt för denna väljargrupp och ilskan över Obamas beslut att tillåta transpersoner inom militären förra sommaren var stor bland många konservativa kristna i USA.

Precis som flera svenska partier måste tillmötesgå allt fler och mer ociviliserade krav från en snabbt växande muslimsk väljargrupp i Sverige är transförbud inom militären ett sätt för Trump att tillmötesgå den konservativa kristna väljargruppen i USA.

Svenska skribenter som Martin Gelin är inkompetenta att grundligt analysera sakfrågor som denna, men även migration. I deras hjärnor handlar allt om känslor samt att antingen vara helt för eller helt mot något. För eller mot transpersoner i amerikanska militären där forskning, opinionen, hälsoaspekten och kostnader helt förkastas till förmån för känslor, genusovetenskap och identitetspolitik. Detsamma gäller migration som vi väl vet.

Syftet med denna krönika är att gå betydligt djupare än Gelin i ämnet som berör transpersoner inom amerikansk militär och belysa faktorer som direkt påverkar men som svenska skribenter inte har förmågan eller kunskapen att belysa. Detta ämne är nämligen inte antingen svart eller vitt, alltså att man måste vara helt för eller helt mot. Det finns en stor gråzon där kompromisser kan göras enligt min mening, vilket jag givit exempel på i krönikan. Transfrågan inom militären handlar inte, som Gelin inbillar sig, om medveten diskriminering som kopplas till toalettbesök i delstaten North Carolina. Frågan handlar i grunden om helt andra faktorer som belysts ovan.

Om Gelin har rätt eller fel i huruvida transpersoner ska få vara med i amerikanska militären är inte poängen med denna krönika. Syftet är att påvisa att Gelin inte belyser och analyserar en mångfald av aspekter och variabler som måste tas hänsyn till när stora beslut som dessa ska tas. Aktivism, som Gelin förespråkar, ska inte få vara den enda drivande kraften bakom ödesfrågor, oavsett amerikansk militär eller invandring till Sverige.

I vanlig ordning överreagerar journalister när Trump tweetar. Paniken blir omedelbart total inom media. Känslor och hat flyger kors och tvärs samtidigt som intellektet förpassas till soptippen. Det gäller istället att ha lite is i magen och låta hjärnan styra kroppen. Det är även en fördel om man är lite insatt i amerikansk politik samt den amerikanska folksjälen, vilket svenska journalister som regel inte är, inte ens utrikeskorrespondenter i USA.

Min gissning är att transpersoner fortsättningsvis kommer få delta i den amerikanska militären under kompromissformer, alltså med ett par stipulationer. För det första att skattebetalarna inte belastas för de extra medicinska kostnaderna. För det andra att det finns garantier för att personens individuella samt gruppens uppdrag samt uppdraget som helhet inom militären inte äventyras om transpersonen i fråga inte är tillgänglig att delta på grund av pågående medicinsk behandling.

Transpersoner som aktivt genomgår könsbyte med nödvändig behandling kanske inte för tillfället kan få ansvara över vissa arbetsuppgifter som kräver konstant beredskap för att akut kunna rycka ut i krig där människoliv står på spel, på samma sätt som en höggravid kvinna eller en ryggmärgscancerpatient inte heller kanske för tillfället är lämpade för precis alla uppdrag inom militären.

Istället för en paraplypolicy gissar jag att det kan sluta med att varje enskilt fall prövas utifrån vissa förutbestämda kriterier kring kostnader och utryckningsberedskap. En sådan kompromiss kan sannolikt majoriteten av amerikaner ställa sig bakom och därmed även majoriteten politiker i respektive parti. Det är även en linje jag gissar den konservativa majoriteten i amerikanska HD kommer klubba igenom i ett framtida avgörande domslut i frågan.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson