Annonsera på Avpixlat

Färsk tysk statistik bekräftar: Migranter kraftigt överrepresenterade bland kriminella

Den invandringsrelaterade kriminaliteten skenar i Angela Merkels Tyskland. Foto: Armin Kübelbeck.

TYSKLAND / BROTTSSTATISTIK I Sverige har regeringarna sedan 2005, i syfte att slippa en obekväm debatt om invandring och kriminalitet, förbjudit Brå att differentiera sin brottsstatistik. I Tyskland, som är det land som mest liknar Sverige beträffande asyl- och anhöriginvandring, visar en färsk undersökning framtagen av polismyndighetens statistikenhet, PKS, att dessa grupper är mycket starkt överrepresenterade som gärningspersoner till brott.

Utlänningar har enligt undersökningen en 3,5 gånger högre brottsfrekvens jämfört med tyskar. För asylinvandrare är motsvarande siffra ännu högre. Kriminalitet är 7,3 gånger vanligare inom denna grupp än bland tyskar.

Samtliga brott.

Bryter man ut våldsbrott ur statistiken blir siffrorna än mer alarmerande. Överrepresentationen för utlänningar överlag ökar då till 5 gånger medan det är hela 15 gånger vanligare att en asylinvandrare begår ett våldsbrott än att en tysk gör det.

Våldsbrott.

Siffrorna är ungefär desamma för brott som lett till farlig och allvarlig personskada – 4,9 gångers överrepresentation för utlänningar i allmänhet och 15,3 gångers överrepresentation för asylinvandrare.

Brott som lett till farlig och allvarlig kroppsskada.

För sexualbrott är överrepresentationssiffrorna lika uppseendeväckande höga – 5,2 gångers överrepresentation för utlänningar generellt och 15,2 gångers överrepresentation för asylinvandrare. Detta trots att det rör sig om brott som inte på något sätt kan hänföras till socioekonomiska faktorer.

Den förklaringsmodellen används annars vanligtvis av vänsterliberala kriminologer och opinionsbildare för att hävda att det inte är invandring som är problemet, utan fattigdom och socialt utanförskap. Men medan egendomsbrott, narkotikabrott, våldsbrott osv kan vara relaterade till att skaffa gärningspersonen en ekonomiskt bättre status, finns ingen sådan vinst som motiv till att begå våldtäkt och andra sexualbrott. Förklaringen behöver sökas någon annanstans, exempelvis i kulturellt misogyna värderingar.

Sexualbrott.

Statistiken gäller 2016. Totalt visar siffrorna att det har skett en lite nedgång av brottsligheten jämfört med 2015. Den minskningen har dock nästan helt skett inom gruppen tyskar.

Antalet mord minskade exempelvis med cirka 6 procent bland tyskar men ökade med hela 100 procent för asylinvandrare. Även generellt föll brottssiffrorna något för tyskar men men ökade med så mycket som 60 procent för asylinvandrare. Våldtäktsbrott ökade med hela 130 procent bland asylinvandrare. Detta alltså på så kort tid som från ett år till nästa.

Allra mest överrepresenterade är asylinvandrare från Nordafrika (Marocko, Algeriet, Tunisien), Syrien, Irak och Afghanistan. Det gäller inte minst sexualbrotten.

Sexuallbrott, vissa nationaliteter.

Tysklands inrikesminister,Thomas de Maizière (CDU) klargjorde vid en presskonferens nyligen utan omsvep att den kraftiga ökningen av vålds- och sexualbrott som Tyskland upplevt helt kan tillskrivas det höga inflödet av migranter.

Siffror visar också att andelen tyska brottsoffer för den asylinvandrade kriminaliteten ökar. Det brukar från vänsterliberalt håll hävdas att invandrare inte bara är överrepresenterade som gärningspersoner till brott, utan också som offer för brott. Det är rent allmänt oklart hur man menar att detta skulle vara en förmildrande omständighet. Men statistiken visar nu alltså dessutom att den invandrade brottsligheten i Tyskland i allt högre grad drabbar tyskar.

Det framgår inte exakt hur man i undersökningen definierar tyskar och invandrare. Men sannolikt gör man ungefär som i Sverige, på ett sätt som leder till att många personer med invandrarbakgrund hamnar på den svenska/tyska sidan i statistiken. Det leder till att hela omfattningen av hur invandringen påverkar kriminaliteten inte redovisas. En del invandringsrelaterad kriminalitet hamnar på fel sida i statistiken, som inhemsk.

I Tyskland, precis som i Sverige, ägnar sig vänsterliberal media åt att sprida “fake news” när det gäller den asylrelaterade invandringens effekter på samhället. Ett exempel är den tyska utgåvan av Huffington Post som i artiklar hävdat sådant som går helt på tvärs med de siffror som den tyska polismyndighetens statistikenhet nu tagit fram.

I Sverige är det emellertid inte bara media, utan också det politiska etablissemanget, som försöker sopa de obekväma sanningarna under mattan. Som redan nämnts har regeringar av skiftande färg sagt nej till att låta Brå uppdatera den statistik som man fram till 2005 förde över olika gruppers brottslighet. De siffror som redovisades 2005 var redan då flera år gamla och sedan dess har Sverige upplevt en närmast explosionsartad utveckling beträffande asyl- och anhöriginvandring med kulmen 2015 då 163.000 asylsökare tog sig in i Sverige.

Ett annat exempel på hur etablissemanget velat lägga locket på är de reaktioner med hänvisningar till Hitler det blev från övriga partier och media när SD-riksdagsledamoten i en motion föreslog att brottslingars föräldrars nationalitet bör registreras. Detta i syfte att skaffa sig ett bättre underlag och en bättre förståelse kring vilka som begår brott och därmed kunna sätta in mer effektiva och riktade insatser, såväl inom de rättsvårdande myndigheterna som de sociala.

SD har, genom bl.a. Kent Ekeroth, även mer allmänt, i såväl riksdagen som i debattartiklar, krävt att Brå åter börjar föra denna för framtida svensk kriminalpolitik (och migrationspolitik) viktiga statistik. Hittills dock utan resultat.

Som undersökningen från Tyskland och statistik från andra närliggande länder, däribland Danmark, visar är den invandringsrelaterade kriminaliteten en fråga som påverkar samhället i hög och stadigt ökande grad. Att med lag och ordning garantera medborgarnas säkerhet och trygghet är statens främsta och mest grundläggande uppgift. När man undandrar sig den, så som nu sker i bl.a. Tyskland och Sverige, undergrävs och hotas hela nationens själva existens och legitimitet.

Mats Dagerlind

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson