Annonsera på Avpixlat

Det är snarare biskop Per Eckerdal som borde få sparken

KRÖNIKA I tisdags höll Sverigedemokraterna presskonferens inför höstens kyrkoval. En punkt som man då framhöll som viktig var fortsatt rätt till samvetsfrihet för de präster som anser att det går emot det kristna budskapet att viga homosexuella par, att det kristna äktenskapet är förbehållet relationer mellan en man och en kvinna. Detta efter att Socialdemokraterna rest krav om att denna frihet ska avskaffas. Svenska kyrkan föregriper dock en eventuell sådan lagändring och sparkar en präst efter att denne i en debattartikel i tidningen Bohusläningen försvarat prästers rätt att slippa viga samkönade.

I debattartikeln riktar Jan-Åke Karlsson, tills nyligen präst i Svenska kyrkan i bohuslänska Bro och Brastad, kritik mot den brist på mångfald i åsikter som den vänsterradikala HBTQ-rättighetsorganisationen RFSL med sin aggressiva politiska verksamhet påtvingat alla i Sverige. Karlsson betonar att han står upp för alla människors lika värde oavsett sexuell läggning men menar att RFSL tvingat på svenskarna något som går mycket längre än så.

Karlsson påtalar att det finns många i Sverige, inte bara präster, som tycker att det kristna äktenskapet ska vara förbehållet en heterosexuell relation mellan en man och en kvinna och att andra samlevnadsformer bör regleras juridiskt på annat sätt, exempelvis i en partnerskapslag så som det var tidigare i Sverige. Många törs dock enligt Karlsson inte längre säga sitt hjärtas mening. Det gäller inte minst politiker som inte vill riskera att hängas ut i vänsterliberal media som homofober om de inte deltar i PRIDE-parader, som inte sällan uppvisar sexuella inslag som närmast är att betrakta som rent pornografiska.

Karlsson är i sin artikel också kritisk till RFSL:s krav på upplösandet av alla könsidentiteter och normer. Han tar upp hur det HBTQ-aktivistiska pronomenet “hen” börjat användas utanför den HBTQ-radikala miljön av journalister och andra som inte vill stöta sig med dess organisationer.

Huvudsyftet med Karlssons debattinlägg är att försvara svenska prästers fortsatta rätt att avstå från att viga homosexuella par. Denna rättighet är idag hotad av starka intoleranta krafter i landet, bland annat Socialdemokraterna som har en dominerande ställning inom Svenska kyrkans styre. Om det är tillåtet för svenska präster att upplåta sin kyrka till utställning av Elisabeth Ohlson Wallins Ecce Homo-konst där Jesus och lärjungarna framställs inbegripna i homosexuella orgier, då bör det enligt Karlsson också i pluralismens namn vara tillåtet med mer traditionellt kristet värdekonservativa åsikter inom prästerskapet.

Debattartikeln ledde till starka reaktioner inom den vänsterledda kyrkoledningen i Bohuslän och Karlsson blev föremål för ett inkvisitoriskt mediedrev för att han utnyttjat sin grundlagsfästa rätt att uttrycka sin åsikt offentligt. Det stannar emellertid inte där. Nu får Jan-Åke Karlsson också sparken från jobbet som präst.

Drivande bakom att sparka ut Karlsson ur Svenska kyrkan har bl.a. Per Eckerdal varit, biskop i Göteborgs stift. Han gick hårt ut i media och aviserade att han skulle vidta åtgärder mot Karlsson. Då hette det att det skulle “bli fråga om någon form av samtal” med Karlsson, men nu går stiftet alltså betydligt längre och ger Karlsson sparken. En präst som följer Bibeln är inte välkommen i Svenska kyrkan, är den tydliga signalen.

Bibeln är kanoniserad i sin helhet av Svenska kyrkan. Det betyder att den är upphöjd till officiellt princip- och rättsdokument för en präst. Enligt Mose lag betraktar Gud homosexualitet som en synd. Det finns heller inget i det Nya testamentets evangelier och Jesu budskap som upphäver detta. Vänsterliberala bibeltolkare menar att Jesus genom att göra det nya kärleksbudet till överordnat skulle sätta Mose lag ur spel, men det budet handlar främst om syndernas förlåtelse och tolerans, inte om att det Gud tidigare ansett vara synd, inte längre ska betraktas som synd.

Jesus säger inte något alls om homosexualitet som ger anledning att tro att Gud skulle ha tänkt om i denna fråga, annat än att det är en synd som i likhet med alla andra kan förlåtas, dvs att människan inte ska upprätthålla Guds lag genom att stena homosexuella till döds, så som ännu påbjuds i exempelvis islam. Jesus förlät även prostituerade och äktenskapsbrytare, och på korset rentav en mördare, men det innebar inte att han i sak såg positivt på prostitution och otrohet (eller mord). Tvärtom predikar Jesus trohet och att en man skall hålla sig till sin hustru och inte besöka prostituerade, något som Karlsson också nämner i sin debattartikel.

Vänsterradikala bibeltolkare har också försökt att framställa Jesus som revolutionär och våldsbejakande kommunist pga av berättelsen om hur han välter månglarnas bord i templet i Jerusalem. I verkligheten är det svårt för den som försöker läsa evangelierna objektivt att tolka Jesus som annat än i grunden värdekonservativ. Det han gör uppror mot är inte de grundläggande värderingar som kommer till uttryck i det Gamla testamentet, tio Guds bud och Mose lag, utan fariséers och andra gruppers rigida och ofta hycklande inställning.

Jesu budskap beträffande homosexualitet kan utifrån detta rimligen sammanfattas med att det fortsatt är att anse som en synd. Det överordnade kärleksbudskapet innebär dock att man som kristen ska visa tolerans gentemot sexuella minoriteter, däremot inte som Svenska kyrkans ledning idag medverka till normupplösning. Det måste tvärtom anses stå i strid med det kristna grundbudskapet och Guds vilja.

Det är också det budskap som Sverigedemokraternas Aron Emilsson och Julia Kronlid deklarerade som sitt partis inför kyrkovalet i höst. Prästers rätt att sätta den kristna tron och Guds vilja högst och därmed slippa viga homosexuella par, måste kvarstå. Vänsterliberala politiska åsikter bör inte tillåtas övertrumfa Bibeln i en prästs yrkesutövning. Samtidigt vill SD inte hindra den präst som vill sätta dagspolitiska trender före Guds vilja. I motsats till Svenska kyrkan vill SD alltså tillåta mångfald.

Som sekulär svensk – en grupp som jag själv i huvudsak anser mig tillhöra – behöver man förstås inte överhuvudtaget ta hänsyn till vad Gud (om han existerar) anser eller vad Bibeln föreskriver. Man kan ha vilken åsikt man vill i frågor som rör homosexualitet. För den som säger sig tro på Gud och acceptera Bibeln som kanoniserad och uttryck för Guds vilja, förhåller det sig däremot annorlunda.

I det aktuella fallet vore det följaktligen snarare biskop Per Eckerdal än prästen Jan-Åke Karlsson som borde få sparken. Det inträffade är ett exempel av många som visar på vikten av ett ökat inflytande för SD i Svenska kyrkan.

Mats Dagerlind

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson