Annonsera på Avpixlat

Regeringen vill tysta alternativmedier med grundlagsändring

HOTET MOT DE DEMOKRATISKA FRI- OCH RÄTTIGHETERNA I ett lagförslag som regeringen lagt föreslås kraftiga inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten som syftar till att hindra medier som granskar den ansvarslösa invandringspolitikens negativa konsekvenser på det svenska samhället att rapportera om dessa. Det ska enligt lagförslaget införas en “delegationsbestämmelse” i Tryckfrihetsförordningen som förbjuder medier att publicera uppgifter om en persons nationella/etniska bakgrund, religionstillhörighet, kriminella belastning osv som kan uppfattas som negativa.

Däremot ska man, i vad man kallar “seriös journalistik”, fortsatt kunna uppge etnisk bakgrund och religionstillhörighet om syftet är att framställa en person eller grupp som utsatt/offer eller som berikande för Sverige. Flera remissinstanser har tillstyrkt grundlagsändringen men många är också kritiska, däribland JK som anser att lagändringen är för otydlig och lämnar för stort utrymme för godtycke.

Skarpare kritik kommer från Hovrätten över Skåne och Blekinge, Myndigheten för press, radio och tv, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna som helt avstyrker förslaget. Några av dessa instanser rubricerar delegationsbestämmelsen som ren censur.

Av remissvaren kan man dock utläsa att flertalet företrädare för etablissemangsmedia som uttalat sig inte ställer sig avvisade till grundlagsändringar som kan hindra konkurrenterna i alternativmedia att publicera för deras agenda obekväma uppgifter om den förda invandringspolitikens konsekvenser. Däremot vill man se en större kirurgisk precision i lagförslaget så att den egna verksamheten inte riskerar att drabbas.

Regeringen får också kritik för att man använt ordet “ras” som ett kriterium som det föreslås bli olagligt att uppge i kritiska journalistiska texter. Kritikerna menar att användningen av begreppet antyder att det skulle finnas olika människoraser, något som man i Sverige beslutat att det inte gör. I stället föreslås formuleringen “föreställning om ras”.

I den delen efterrättar sig regeringen kritiken och byter “ras” mot “etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Däremot avfärdar man kritiken mot de föreslagna inskränkningarna i yttrande- och tryckfriheten, som man avser att gå vidare med.

Lagförslaget innehåller också vissa ansvarsbegränsningar för ansvariga utgivare för gammalt publicerat material. Regeringen förslår också ändringar gällande ansvaret för kommentarsfält, så att man som publicist inte ska kunna kringgå det grundlagsfästa utgivaransvaret genom att själv eller genom ombud publicera brottsliga texter som läsarkommentarer i stället för redaktionellt material.

Ett sådant förtydligande är i sak bra, men skulle kunna missbrukas om inte beviskraven blir höga på att visa att en förment läsarkommentar egentligen härrör från redaktionen. Med för låga beviskrav kan regeln missbrukas för att lagföra ansvariga utgivare för medier som ogillas av etablissemanget eller skrämma dessa till att stänga sina kommentarsfält och därigenom inskränka de grundläggande demokratiska rättigheterna ytterligare.

Hela lagrådsremissen “Ändrade mediegrundlagar” kan läsas HÄR. Den ovan nämnda kritiken från remissinstanserna återfinns på sid 142-143.

Ändringen kan genomföras tidigast hösten 2018 eftersom alla grundlagsändringar måste beslutas av två riksdagar med ett mellanliggande riksdagsval.

Mats Dagerlind

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson