Annonsera på Avpixlat

JO kritiserar bokvägrande bibliotek för åsiktscensur

JO Cecilia Renfors. Foto: Pernille Tofte.

HOTEN MOT DET FRIA ORDET I förra veckan fattade Justitieombudsmannen (JO) beslut i två ärenden som kan tyckas små, men som är av stor principiell betydelse. Två folkbibliotek, det ena i Stockholmsförorten Tumba och det andra i Falköping, fick kritik för att de vägrat tillhandahålla böcker med invandrings- och islamkritiskt innehåll.

De båda JO-besluten, som offentliggjordes onsdagen den 28 juni, gäller likartade ärenden. I det ena fallet kritiseras Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun. En låntagare hade på biblioteket i Tumba försökt låna “Invandring och mörkläggning” av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin, samt “Muhammeds flickor” av Lars Hedegaard. Biblioteket beslöt att varken köpa in böckerna eller tillhandahålla dem som fjärrlån.

Det andra ärendet är snarlikt. I det fallet är det Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun som kritiseras. En låntagare efterfrågade boken “Världsmästarna” av Julia Caesar på Falköpings bibliotek. Biblioteket beslöt att varken köpa in boken eller tillhandahålla den som fjärrlån. Detta motiverade man bl.a. med att påstå att boken är “främlingsfientlig“.

De båda JO-besluten är långa och bitvis ganska tunglästa, med utförliga redogörelser för de båda ärendena, de argument kommunerna/biblioteken anfört, samt vad rådande svensk lag säger. Man kan emellertid, något förenklat, förklara JO:s beslut så här:

Allmänna bibliotek både kan och måste göra urval beträffande vilka böcker man ska köpa in. Man kan besluta att inte köpa in böcker p.g.a. bristande kvalitet. Bristande kvalitet kan t.ex. innebära att en faktabok som påstås vara baserad på vetenskap visar sig innehålla grova sakfel. Bibliotek kan också vägra ta in böcker som innehåller yttranden som är brottsliga enligt svensk lag (t.ex. hets mot folkgrupp eller förtal).

Stadshuset i Falköping, där det av allt att döma saknas förståelse för grundläggande demokratiska principer såsom fri informationsspridning och opinionsbildning. Foto: Harri Blomberg.

Allmänna, kommunala bibliotek har dock inte rätt att vägra ta in viss litteratur för att den innehåller åsikter och värderingar som anses strida mot t.ex. kommunens värdegrund eller likartade styrdokument. Bibliotek har alltså, enkelt uttryckt, inte rätt att vägra ta in vissa böcker p.g.a. de åsikter som förmedlas i böckerna, så länge böckerna inte innehåller yttranden som bryter mot svensk lag.

JO bedömer att de båda biblioteken i de aktuella ärendena helt eller delvis baserat sina beslut på bedömningar av de åsikter som framförs i de böcker man vägrat ta in, och det är, menar JO, oförenligt med rådande lagstiftning,

I sammanfattningen av det ena beslutet skriver JO t.ex. följande:

JO uttalar att biblioteken i sitt urval självklart inte behöver förhålla sig neutrala till brister i den vetenskapliga kvaliteten eller rena sakfel i en bok. Så länge ett yttrande inte är brottsligt finns det däremot inte något utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de värderingar och åsikter som förs fram. Ett urval som sker på sådan grund står i direkt strid med bibliotekslagens krav på allsidighet och fri åsiktsbildning och är inte heller förenligt med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen.

JO uttalar vidare att yttrandefriheten innebär att det får föras fram åsikter och påståenden som inte är i enlighet med principen om alla människors lika värde eller andra grundläggande principer för en demokrati, så länge uttalandena inte är brottsliga. Att ett bibliotek tillhandahåller en bok med sådant innehåll kan inte i rättslig mening anses kränka låntagarnas eller andras mänskliga rättigheter. Grundtanken i en demokrati är att uttalandena kan bemötas av dem som har en annan uppfattning.”

De aktuella JO-besluten kommer förstås inte per automatik att leda till att kommunala bibliotek nu kommer att respektera demokratiska principer om fri informationsspridning och opinionsbildning, och därmed ta in invandrings- och islamkritisk litteratur. Åtskilliga personer med tveksam demokratisyn sitter på beslutsfattande positioner i landets kulturnämnder, och de kommer säkert att fortsätta göra vad de kan för att förhindra spridningen av politiskt inkorrekta åsikter och fakta.

Men nu har JO åtminstone slagit fast att demokratiföraktarna inte kan agera hur självsvåldigt som helst, och t.ex. vägra ta in litteratur för att den anses strida mot “värdegrunden”. Detta kommer förhoppningsvis att innebära en något ökad respekt för det fria ordet bland dem som beslutar om bibliotekens inköp.

De båda JO-beslut som omtalas i artikeln kan läsas i sin helhet HÄR och HÄR (i .PDF-format).

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson