Annonsera på Avpixlat

Utredare riktar skarp kritik mot Svenska institutets Twitter-massblockeringar

Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe. Foto: SI.

KRITIK Som Avpixlat tidigare rapporterat om, beslöt företrädare för Svenska institutet att massblockera tiotusentals Twitter-konton från att läsa vad myndigheten skriver på sitt eget Twitter-konto @sweden. Syftet var att hindra alla med andra åsikter än vänsterliberala att delta i ett fritt demokratiskt meningsutbyte om Sverige. I en utredning av händelsen riktas nu skarp kritik mot myndigheten. EU-minister Ann Linde (S), som tagit del av utredningen, säger i ett uttalande att något liknande inte får upprepas av en svensk myndighet.

Svenska institutet får kritik för bristande saklighet och opartiskhet, ett förhållningssätt som svenska myndigheter måste iaktta enligt regeringsformen (grundlag). Kritik riktas även mot hur myndigheten hanterade saken i efterhand, bland annat att man raderade hela listan med blockerade konton. Det försvårar för de personer som anmält myndigheten till polisen, JO och Datainspektionen att få sin sak rättsligt prövad. Det strider också enligt utredarna mot arkivlagen och dess regelverk om hur handlingar ska bevaras.

Samtidigt fritas myndigheten av utredarna från anklagelserna om åsiktsregistrering och brott mot personuppgiftslagen. Utredarna anser heller inte att Svenska institutet gjort sig skyldigt till förtal genom att man pekade ut de personer som blockerats som högerextremister och nazister.

Massblockeringen skedde som en del av en mörkläggning av det svenska tillståndet efter att Sverige i allt större utsträckning börjat användas som ett avskräckande exempel internationellt pga den ansvarslösa massinvandringspolitik som regeringar av skiftande färg bedrivit i flera decennier. Twitter-kontot @sweden riktar sig till en internationell publik och på Svenska institutet ville man inte att omvärlden ytterligare skulle få reda på hur illa det är ställt med Sverige.

I denna mörkläggning har flera andra myndigheter, bland annat UD aktivt deltagit. Även statsminister Stefan Löfven har försökt hindra svenska medborgare, däribland författaren och debattören Katerina Janouch, från att berätta sanningsenligt om Sverige i internationella medier. På Svenska institutet trodde man sig därför ha regeringens stöd för de åtgärder man vidtog i samma anda.

Initialt riktades heller inte någon allvarligare kritik mot Svenska institutet från regeringen mot agerandet och inga åtgärder vidtogs mot de ansvariga. Efter att saken officiellt utretts inser dock regeringen pragmatiskt att det politiska priset är för högt för att man ska kunna fortsätta försvara Svenska institutets tilltag. Därför går nu EU-minister Ann Linde ut och tar avstånd från massblockeringarna.

Svenska institutet bad under galgen om ursäkt för massblockeringarna och hävde dessa. Detta efter att man insett att den initiala bortförklaringen att åtgärden var ämnad att skydda myndighetens twittrare från kränkningar inte framstod som trovärdig. Bland de många tusentals blockerade återfanns mängder av välrenommerade personer varav det stora flertalet aldrig ens kommenterat något som skrivits av @sweden på Twitter.

Utredningen som nu är slutförd har gjorts av juridikprofessor Mårten Schultz och juristen Daniel Westman.  Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe kommenterar det utredningen kommit fram till i ett pressmeddelande:

Den oberoende rättsliga utvärderingen är en viktig del av vårt arbete framåt efter händelsen i maj. Vi ser nu över våra rutiner och arbetssätt inom SI. Vi vill samtidigt gå vidare med extern juridisk expertis för att utreda hur myndigheter kan agera aktivt i sociala medier.

Vilka lärdomar Svenska institutet dragit och vilka åtgärder man avser vidta mer konkret är oklart. Massblockeringarna i maj var endast kulmen på en lång tids missbruk av Twitter-kontot @sweden som systematiskt sedan det startades 2011 har upplåtits åt personer med extremt vänsterliberala eller vänsterradikala åsikter och med en öppet fientlig inställning till Sverigedemokraterna och den Sverigevänliga folkrörelsen i övrigt.

Inte heller EU-minister Ann Linde (S) konkretiserar i sin kritik mot Svenska Institutet vilka åtgärder regeringen avser vidta eller kräva för att hindra att något liknande sker i framtiden på en svensk myndighet. Linde uttalar sig bara allmänt om att hon ser mycket allvarligt på det inträffade och på den kritik som framförs i utredningen.

Utan att förekomma de utredningar som kommer att göras av polisen och Justitieombudsmannen i ärendet, kan jag redan nu konstatera att åtgärder måste vidtas för att förhindra att det som inträffat inte upprepas.

Linde säger dock att hon senast den 1 oktober vill se en skriftlig åtgärdsplan på sitt bord från generaldirektör Annika Rembe. Hon konstaterar också att de utredningar som pågår hos polisen och JO kan utmynna i rättsliga processer, beslut och kritik som kan föranleda ytterligare åtgärder. Många vill dock se en mer övergripande myndighetsöversyn, eftersom Svenska institutet inte är den enda myndighet som agerat på ett klandervärt sätt med motsvarande agenda att hindra obekväm information om Sverige att nå utanför landets gränser och påverka Sverigebilden negativt.

Mats Dagerlind

Relaterat

Myndighet åsiktsblockerar på Twitter
Finns du i Svenska Institutets åsiktsregister? – Så här gör du en JO-anmälan
Svenska institutet pudlar – tar bort blockeringslista
Löfven inte bekymrad över debaclet med Svenska institutets åsiktsregister

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson