Annonsera på Avpixlat

Amerikanska HD står enad bakom Trump och jag fick rätt i min förhandsanalys

KRÖNIKA Det slutade 9-0 till Donald Trump i amerikanska Högsta domstolen beträffande den akuta och viktigaste delen av inreseförbudet huruvida presidenten har befogenheter att stoppa medborgare och flyktingar från vissa muslimska terrorländer att resa in i USA. Amerikanska HD står nu alltså officiellt enad bakom Donald Trump i denna fråga.

När de lägre federala distrikts- och appellationsdomstolarna stoppade Donald Trumps inreseförbud jublade svensk media och menade att detta bevisade att Trump hade fel. Svensk media begrep dock aldrig att matchen om inreseförbudet inte avgörs i vänsterliberala aktivistdomstolar i Hawaii, Maryland eller Kalifornien. Jag själv skrev två separata analyser i ämnet kring inreseförbudet där jag påpekade att matchen avgörs i HD, inte i de lägre domstolarna, och att Trump kommer fira en seger  i HD där jag även förklarade varför, utöver att jag poängterade varför de lägre domstolarna tog helt fel domslut. Nu har HD sagt det sista ordet i frågan kring medborgare från muslimska länder och presidentens befogenheter att besluta vilka som får och inte får resa in i USA.

De som kan bevisa direkta kopplingar till USA såsom blodsband, studier eller arbete kan dock fortfarande besitta rätten att släppas in enligt HD. Dock kan även de stoppas i praktiken om Trump så önskar. Beträffande studier och arbete kan Trump inom lagens gränser neka studentvisum och arbetstillstånd av helt andra skäl än ursprungslandet i syfte att stoppa dessa från att resa in i USA. Beträffande blodsband kan Trump kräva stenhårda bevis såsom flera ID-handlingar utskrivna av staten, vilket i länder som Somalia och Syrien i princip är omöjligt att införskaffa. Även DNA-tester kan enkelt krävas, vilket redan används i USA för att bevisa blodsband eftersom risken är stor för att migranter från länderna i fråga begår bedrägeri med ID-handlingar. Migranter utan dokumentation släpps naturligtvis inte in under Trump under några omständigheter. Människosmugglare får alltså extremt svårt att lura in sina klienter i USA så länge Trump är president.

HD-beslutet bekräftar att mina förhandsanalyser var korrekta och att de lägre domstolarna som förväntat agerade helt felaktigt. I denna krönika ger jag några konkreta exempel på varför jag fick rätt, de lägre domstolarna fel och vad svensk media aldrig begrep i ämnet.

I min förhandsanalys skrev jag: “De liberala domare som stoppade Trumps inreseförbud struntade helt i redan stiftade immigrationslagar och tog istället hänsyn till Trumps valkampanjsretorik, en aktivistisk och politisk process som HD inte kommer att upprepa”. I denna frågan fick jag rätt. Inte ens de vänsterliberala domarna som inkluderar den öppna Trump-hataren Ruth Ginsburg tog hänsyn till Trumps valkampanjsretorik. HD tog istället hänsyn till stiftade lagar, konstitutionen och maktbalansen, precis som jag förutspådde.

De lägre domstolarna anklagade Donald Trump för muslim-hat, diskriminering och islamofobi i sina domslut, vilket är tecken på politisk aktivism, något jag förklarade att dessa domstolar utövade. HD gjorde ingen markering om att islamofobi, diskriminering eller muslim-hat förekom i inreseförbudet, vilket stämmer med min analys om att HD:s domslut inte kommer reflektera politisk aktivism.

Som jag påpekade i min analys: “Om HD upprätthåller tidigare domslut att stoppa inreseförbudet permanent inskränker det kraftigt presidentens befogenheter och förkastar samtidigt lagar stiftade av kongressen som varit gällande i 65 år”. HD agerade precis som jag förutspådde genom att ge presidenten precis den makt han har inom konstitutionen och immigrationslagarna från 1952 beträffande inreseförbud för utländska medborgare utan koppling till USA.

I min analys poängterade jag att “Appellationsdomstolen verkade även inbilla sig att migrationsordern är, helt i linje med vänsterliberalers oförmåga att ta till sig fakta genom att läsa relevanta dokument, ett muslimförbud, vilket är helt felaktigt eftersom 90 procent av muslimer globalt inte påverkas”. Även i detta fick jag rätt eftersom HD inte ansåg att inreseförbudet utgör det “muslimförbud” som de lägre domstolarna inbillade sig.

I min analys underströk jag två huvudanledningar till varför Trump skulle vinna i HD. Jag hade rätt i båda.

För det första underströk jag att HD skulle begripa att ärendet handlade om mycket mer än ett inreseförbud utan även om presidentens befogenheter. HD kom fram till att presidenten minsann har betydande befogenheter som lägre domstolar helt enkelt inte kan ta ifrån presidenten, till exempel kring invandringspolitik. HD insåg att maktbalansen som konstitutionen utstakar måste vara intakt och att lägre domstolar i sina domslut att stoppa inreseförbudet manipulerade den maktbalansen genom att inskränka presidentens makt och utöka rättssystemets makt. HD konstaterade som förväntat att de lägre domstolarna överskred sina befogenheter genom att stoppa inreseförbudet.

För det andra belyste jag i min analys faktumet att de konservativa domarna, vilka är fem, kommer rösta till Trumps fördel och därmed kommer säkra segern för Trump. Även i detta fick jag helt rätt.

Jag hade dock ett gigantiskt men glädjande fel i min förhandsanalys. Jag gissade att domslutet skulle sluta med 5-4 till Trumps fördel där den ideologiska splittringen mellan konservativa och vänsterliberala domare skulle visa sig helt avgörande. Detta skedde aldrig. Det slutade med 9-0. Till och med den ultraliberala och Trump-hatande domaren Ruth Ginsburg gav Trump rätt, vilket jag aldrig kunde drömma om. Jag underskattade alltså de vänsterliberala domarna och framförallt Ginsburg, vilket jag nu lärt mig en läxa av.

Att HD röstade 9-0 till Trumps fördel säger en hel del om aktivismen som de lägre domstolarna utövade när de stoppade inreseförbudet, vilket bekräftar precis det jag poängterade i ämnet domstolsaktivism.

Segern med 9-0 bekräftar även att det juridiska systemet nu står helt enat bakom den viktigaste delen av Trumps inreseförbud, konservativa som vänsterliberala HD-domare. Det råder ingen splittring kring detta. USA står nu formellt och officiellt juridiskt förenat bakom Trump i frågan, oavsett politisk åsikt och ideologisk hemvist. Detta är utmärkt eftersom det sänder en extremt kraftig signal till amerikaner och hela världen. Jag tvivlar dock på att svensk media begriper denna starka signal och betydelsen av domslutet som bekräftelse av Trumps legitimitet samt den politiska aktivismen som utspelades i de lägre domstolarna.

Domslutet sätter även ett extremt viktigt prejudikad för den amerikanska nationella säkerheten. Trump och framtida presidenter kan nu lägga till länder på listan vars medborgare, oavsett som turisetr eller flyktingar, juridiskt kan nekas inresa till USA utan att lägre domstolar kan stoppa det eftersom dessa nu måste följa HD-domslutet.

Neil Gorsuch blev dock inte helt avgörande som jag trodde att han skulle bli. Dock visade sig Gorsuch leverera den typen av röst och skriftlig kommentar som jag förutspådde baserat på hans bakomliggande tolkning av konstitutionen samt uttalanden under senatsförhöret, trots att han tidigare aldrig tagit ett betydande domslut inom migrationspolitiken.

Med tanke på att alla nio domarna gav Trump sitt stöd för den specifika delen av inreseförbudet som godkändes under måndagen sänder det en klar signal hur domarna ställer sig till presidentens makt att ta beslut om nationell säkerhet, som inkluderar invandring och flyktingmottagning. Detta i sin tur ger oss en indikation om hur domslutet i oktober kring de resterande delarna av inreseförbudet eventuellt kommer att sluta.

I domslutet läxade även HD upp de lägre domstolarna helt korrekt. Domarna som stoppade inreseförbudet hävdade i vänsterliberal aktivistanda att en somalier i Somalia helt utan kopplingar till USA åtnjuter samma rättigheter som amerikanska medborgare under den amerikanska konstitutionen, till exempel beträffande inresor till USA. Kort och gott, att konstitutionen gäller för alla världens medborgare. Detta är naturligtvis helt befängt och något som HD påpekade inte alls stämmer. De lägre domstolarna hävdade även att Donald Trump genom sitt inreseförbud överskred sina befogenheter som president. HD konstaterade att de lägre domstolarna var de som överskred sina befogenheter genom att stoppa inreseförbudet och att Trump agerade inom sina befogenheter som president kring nationell säkerhet.

De goda HD-nyheterna slutar dock inte här. Det ryktas nu även att den konservativa svängdomaren, alltså mittendomaren, Anthony Kennedy som jag såg som det osäkra kortet i min analys, eventuellt ska pensionera sig snart. Om så blir fallet kommer Trump att nominera ytterligare en domare som liknar Neil Gorsuch, alltså en kopia av konservativa Antonin Scalia. Eftersom senaten redan ändrat reglerna och republikanerna är i majoritet kommer således även den domaren godkännas och tillträda utan några större problem.

Arvet efter Trump redan första året som president kan därmed snabbt bli att han såg till att HD förblir konservativt, och dessutom ännu mer ideologiskt konservativ de närmaste par decennierna, vilket ger republikanerna en stor fördel oavsett vilket parti presidenten representerar och som har majoritet i kongressen. Att dessutom ett par vänsterliberala domare är över 80 år, Ginsburg är en av dessa, kan ge Trump ytterligare möjlighet att tillsätta HD-domare under sina första fyra år som president. Det kan dessutom innebära att ett vänsterliberalt HD-säte blir konservativt och därmed dryga ut den konservativa majoriteten till 6-3 eller 7-2.

Det media, inte minst svensk sådan, aldrig begrep när de med glädje rapporterade om inreseförbudsstoppet är hur den amerikanska demokratin generellt och i synnerhet HD fungerar. Svensk media antog att de lägre domstolarna var slutet för Trumps inreseförbud. Jag underströk att de lägre domstolarna bara var början. HD är slutet, ett slut som Donald Trumps viktigaste del av inreseförbudet nu alltså vann med 9-0 till svensk medias förtret.

Svensk media verkar för övrigt, av förklarliga skäl, ligga lågt i rapporteringen kring detta viktiga domslut till skillnad från när inreseförbudet stoppades av lägre domstolar då de hade det som huvudnyheter på löpsedlarna i skadeglädje. Det är nog inte lika kul att rapportera om slutresultatet där Donald Trump vann. Därför mörkläggs det eller rapporteras som en liten parentesnyhet i förbifarten.

Jag kan bara fortsätta att poängtera att svensk medias avsaknad av kompetens om USA och dess demokratiska system är stor. Svenska utrikeskorrespondenter i USA besitter helt enkelt för mycket hat och för lite kunskap och förståelse för att kunna ge det svenska folket korrekt information samt rationella analyser i sakfrågor som rör USA.

Den som är intresserad kan läsa det 16 sidor långa HD-beslutet här.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson