Annonsera på Avpixlat

Ny svenskdiskriminerande anställningsform föreslås av arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen

SVENSKEN SIST Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har tagit fram ett nytt förslag på subventionerade anställningsformer för asyl- och anhöriginvandrare. Förslaget går ut på att invandrare ska kunna anställas i upp till tre år utan att den anställde betalar någon skatt och utan att det anställande företaget behöver betala några arbetsgivaravgifter.

Förslaget som de facto innebär en direkt svenskdiskriminering på arbetsmarknaden fokuserar på lågkvalificerade jobb där den anställde ska kunna få upp till 16.000 kr i månaden, förutsatt att han eller hon har rätt hudfärg/härkomst. Beloppet blir alltså nettolön då ingen skatt dras. Den totala lönekostnaden för företaget blir endast hälften, dvs 8.000 kr då enligt förslaget halva lönen ska bekostas av staten, dvs skattebetalarna.

Förslaget innebär alltså inte bara att anställningen inte genererar några skattepengar till samhället och välfärden, utan att den tvärtom kostar skattepengar och tar pengar från välfärden. Detta ovanpå att förslaget är i grunden rasistiskt då det gör skillnad på arbetssökande beroende på härkomst.

LO och Svenskt Näringsliv har tidigare diskuterat nya anställningsformer för gruppen utomvästliga asyl- och anhöriginvandrare mot bakgrund av det tar nio år innan ens hälften inom denna grupp kommer i arbete. För den övriga halvan tar det ännu längre tid. De centrala förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om nya säranställningsformer baserat på etnicitet utmynnade dock inte i några konkreta överenskommelser. Därför går nu Teknikföretagen ut med ett eget förslag.

På Teknikföretagen kallar man det för en “etableringsanställning” och tanken är att den efter tre år ska övergå i en tillsvidareanställning. Några garantier eller krav på att så sker finns emellertid inte i förslaget. Man hoppas bara att de företag som anställt någon på detta sätt efter tre år ska inse hur “fantastiskt duktig” personen är och behålla vederbörande till en lönekostnad som i ett slag nästan fyrdubblas, från 8.000 kr till drygt 30.000 kr, när subventionen på 50% upphör och skatt och arbetsgivaravgifter ska börja betalas in.

Facit för de subventionerade anställningsformer av liknande slag som redan prövats, bl.a. s.k. “instegsjobb” är att arbetsgivare – oftast själva invandrare – satt i system att bara anställa asyl- och anhöriginvandrare som är berättigade till subventionen och säga upp dessa när subventionstiden löper ut för att sedan anställa andra subventionsberättigade invandrare.

Detta har förutom svenskdiskriminering för arbetssökande också inneburit en kraftig snedvridning i konkurrensen mellan företag. Ett företag som anställer svenskar till full lönekostnad har inte en chans att prissätta sina varor och tjänster så att de kan konkurrera med företag som systematiskt anställer subventionsberättigade invandrare.

I vissa branscher, exempelvis taxi och städ, har svenska företag redan helt slagits ut från marknaden. Med den nya anställningsform som Teknikföretagen föreslår skulle svenska företag i ytterligare branscher bi föremål för osund konkurrens.

Teknikföretagen vill också att dessa anställningar ska ligga utanför lagen om anställningsskydd och sedvanliga turordningsregler. Den högsta lönen som kan omfattas av anställningsformen föreslås alltså bli 16.000 kr. Någon gräns nedåt för lägsta lön vill Teknikföretagen inte ange. En påtaglig risk för lönedumpning i mer allmän mening föreligger därför, utöver de övriga negativa effekterna av förslaget.

På plussidan finns att invandrare får in en fot på arbetsmarknaden i stället för att gå overksamma på bidrag eller sugas upp av den kriminella arbetsmarknaden. Det kan eventuellt också ses som ett plus att SCB:s statistik över hur framgångsrik integrationen varit skulle se bättre ut, t ex hur sysselsättningsgapet mellan svenskar och invandrare krymper. Det är dock svårt att se att dessa fördelar skulle uppväga de många och tunga nackdelar förslaget innebär.

På IF Metall, som är Teknikföretagens motpart på den fackliga sidan, vill man i nuläget inte kommentera förslaget mer än att man kommer att lyssna på Teknikföretagen när man träffar deras företrädare nästa gång.

Mats Dagerlind

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson