Annonsera på Avpixlat

Statlig myndighet ger efter för påtryckningar från islamister

Terrorism-experten Magnus Norell var en av de forskare som stod bakom förstudien om Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige.

DET ISLAMISTISKA HOTET Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har JO-anmälts samt blivit nerringda och mejlbombade efter att man i början av året publicerade en förstudie om Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige. Allt tyder på att händelserna varit samordnade och planerade i syfte att få MSB att upphöra med granskningen av Muslimska Brödraskapets svenska kopplingar. Det har nu visat sig att MSB viker ner sig för trakasserierna. I onsdags ska MSB:s generaldirektör ha meddelat att myndigheten p.g.a. “allt bråk” tackar nej till en uppföljande, fördjupad studie.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i början av året en förstudie om Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige. Bakom studien stod terrorforskaren Magnus Norell, socialantropologen Aje Carlbom, samt en tredje akademiker, Pierre Durani, som själv har en bakgrund i den islamistiska miljön.

I förstudien hävdades bl.a. att Muslimska Brödraskapet utövar ett betydande inflytande inom flera i Sverige verksamma muslimska organisationer. Organisationen Sveriges Unga Muslimer uppgavs vara i hög grad kontrollerad av Muslimska Brödraskapet. Det sades även att flera större muslimska organisationer har som mål att skapa ett muslimskt parallellsamhälle i Sverige. Författarna betonade emellertid samtidigt att deras arbete var en förstudie, att innehållet därmed var “summariskt och generaliserat“, och att det behövs fördjupade studier kring Muslimska Brödraskapets inflytande i muslimska miljöer i Sverige.

Förstudien bemöttes av starkt kritik kort efter att den publicerats. Kritiken kom både från personer inom de mer eller mindre extrema muslimska organisationer som omnämnts i studien, och från identitetspolitiskt anstuckna islam-apologeter på vänsterkanten, t.ex. religionsvetaren Mattias Gardell.

Att en vetenskaplig studie av det slag Norell, Carlbom & Durani gjorde på uppdrag av MSB kan bli föremål för kritik och debatt är i sig inte något anmärkningsvärt. Under våren ska emellertid kritiken ha övergått i ett slags trakasserikampanj riktad mot MSB. Detta beskrivs i en nyligen publicerad artikel i nyhetsmagasinet Fokus.

Fokus har intervjuat Anneli Bergholm Söder, chef på MBS:s operativa avdelning. Hon berättar hur myndigheten under våren mottog ett ständigt ökande antal telefonsamtal och mejl gällande förstudien om Muslimska Brödraskapet. Det ska både ha varit privatpersoner och representanter för olika organisationer som hörde av sig. Eftersom likartade frågor och resonemang återkom i flertalet samtal och mejl kunde MSB:s personal dock dra slutsatsen att det var fråga om ett slags organiserad kampanj.

De personer som kontaktade MSB ville exempelvis veta vilka anställda på myndigheten som skött kontakterna med författarna till förstudien om Muslimska Brödraskapet. Man ville ha uppgifter om dessa anställdas utbildnings- och yrkesbakgrunder, och man krävde i en del fall att få kopior på all mejlväxling mellan MSB:s anställda och de tre forskarna som stod bakom förstudien.

Som statlig myndighet måste MSB naturligtvis besvara denna typ av förfrågningar och lämna ut begärda offentliga handlingar. I Fokus artikel ger Anneli Bergholm Söder följande beskrivning av händelserna:

– Vi fick tillsätta väldigt mycket resurser för att se till att alla fick svar på sina frågor. Det ska vi göra. Men det här var en form av frågor som var svåra att svara på. Så för att freda tjänstemännen från påhopp och aggressiva utfall valde vi att i stället svara på skriftliga frågor, så att vi kunde systematisera frågorna.

En av de personer som skickade förfrågningar om förstudien till MSB var Rashid Musa, ordförande i Sveriges unga muslimer (SUM). Han uppges ha skickat ett mejl med ett femtontal frågor av typen “Anser ni att rapporten bygger på rasistiska konspirationsteorier?” och “Anser ni att islamofobi existerar?“.

Rashid Musa, ökänd ordförande för Sveriges Unga Muslimer, deltog i kampanjen mot MSB. Foto: Facebook.

Av allt att döma tycks kampanjen mot MSB i någon mån ha lyckats. Enligt Fokus fick nämligen Magnus Norell i onsdags besked om att MSB:s generaldirektör Nils Svartz tackat nej till en uppföljande, fördjupande forskningsrapport om Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige. Anledningen ska ha varit “allt bråk” kring förstudien.

Anneli Bergholm Söder uppger visserligen för Fokus att MSB kommer att fortsätta anlita forskare för att kartlägga islamistisk extremism i Sverige. Man kan dock anta att myndigheten fortsättningsvis kommer att anlita mindre kontroversiella forskare, så att man inte riskerar ytterligare “bråk” med islamister och vänsterextremister. Det innebär troligen att de kartläggningar som görs kommer att utmynna i mera tillrättalagda och mindre sanningsenliga bilder av islamism i Sverige.

Fokus avslöjanden kommenterades på lördagen både av Smålandspostens ledarskribent Fredrik Haage och av den oberoende socialdemokratiske debattören Johan Westerholm.

Fredrik Haage skrev bland annat:

MSB blev själv utsatt för det slags informationsangrepp som man har i uppgift att analysera. Det handlar alltså inte om hot och våld, utan om ett raffinerat slag av påtryckning, med full vetskap om den Sveriges offentlighetsprincip och legalbyråkratiska strukturer. Av personer med tid och resurser. Magnus Norell konstaterar att det är en känd strategi utomlands men att det är första gången den utövas i Sverige. /…/

Det finns många trådar att nysta i detta men en som inte bör förbises är den där osynliga men ack så slitstarka identitetspolitiska ideologin. Den som format begreppet islamofobi till ett politiskt vapen ur vars ammunitionslager några sammansvetsade nu alltså har tystat en statlig myndighet; en del av ett bredare samhällsmönster enligt vilket ändelsen –fobi länge använts av vänstern som ett slagträ att svinga mot vem man än vill fula ut ur det offentliga samtalet. Om man efter detta tar intryck och idkar självkritik? Jag tvivlar.

På bloggen “Ledarsidorna” skrev Johan Westerholm bland annat:

MSB. En av de myndigheter som förväntas stå emot angrepp på vår civilförsvarsförmåga vek sig efter en massiv påverkanskampanj med inslag av regelrätta trakasserier. Även justitiedepartementet utsattes för stark press och det kan inte uteslutas att såväl justitieminister Morgan Johanssons och inrikesminister Anders Ygemans politiska staber satt politisk press på en generaldirektör. Om så skett bör granskning ske av Konstitutionsutskottet. /…/

Detta borde vara djupt bekymmersamt. MSB är ett av våra ‘antidote’ eller motgift mot yttre påverkan men myndighetschefen vek ner sig. På samma sätt som SVT lägger större vikt vid värdegrundsjournalistik, inte sällan utan yttre påverkan, urholkas förtroendet för vår civilförsvarsförmåga när myndighetschefer kastar in handduken för att det blir för jobbigt. Signalen är tydlig. Kampanjer och trakasserier lönar sig. Och det är inte bara den islamistiska miljön som nu identifierat detta.

Förstudien om Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige, av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durani, kan läsas i sin helhet HÄR (i .PDF-format).

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson