Annonsera på Avpixlat

Vilka partier är populistiska?

DEBATT Vad betyder egentligen populism? Svenska Akademiens ordbok ger följande svar: ”Politisk riktning som säger sig i särskilt hög grad företräda (små)folkets intressen gentemot eliten”. Men folket ser oftast ganska enkelt på saker som egentligen är mer komplexa än man förstår. För att förstå åtgärders kortsiktiga och långsiktiga effekt behövs ofta en djup kunskap om frågorna vilket de flesta inte har. Det är också mycket lättare att förstå de kortsiktiga effekterna. De långsiktiga kräver mycket större kunskap för att begripa sig på. Det som verkar vara bra kortsiktigt är ofta dåligt på lång sikt och tvärt om. Jämför ordspråket: Om man är kall kan man kissa i brallorna. Då blir det varmt ett tag men sen blir man ännu kallare.

Politiska partier sitter därför i en fälla. För att få röster krävs en politik som ger fördelar på kort sikt under mandatperiodens fyra år. Men det ger många gånger försämringar på lång sikt. Ett exempel på detta är ränteavdragen som driver upp bostadspriserna och lånebubblan. Det har länge funnits ett gyllene tillfälle att börja trappa ner dem nu när räntan är extremt låg, men inget parti vågar ta tag i det. Förhållandena kommer att skapa stora problem i framtiden och de blir värre ju längre man väntar. Det finns mängder av liknande exempel.

Om ett parti inser att det behöver införas impopulära reformer som uppfattas som negativa av befolkningen finns två möjligheter. En är att inte avslöja dem före valet och genast genomföra dem efter valet och hoppas att den positiva effekten hinner uppstå innan nästa val. Gerard Schröder som tysk ledare för SPD genomdrev ett impopulärt sparpaket för att få fart på den tyska ekonomin. Detta gjorde att partiet förlorade makten och Angela Merkel för CDU kom till makten år 2005, och sedan kunde skörda frukterna av Schröders reformer, när den tyska ekonomin förbättrade folks livsvillkor. Det tog alltså för lång tid innan den positiva effekten märktes. Ett annat sätt att lyckas är att få med sig majoriteten av övriga partier och därmed ta ett gemensamt ansvar. Ett exempel är pensionsöverenskommelsen i Sverige 1994. Detta har gjort att Sverige kanske har Europas mest robusta pensionssystem.

Av detta följer att alla partier är mer eller mindre populistiska. Ju mer ett parti vädjar till känslor istället för kunskap och logik, desto mer fångar man upp de känslostyrda, okunniga människorna och är därmed mer populistiskt. Typiska partier för detta är Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet. Dessa partier har ledare som är duktiga retoriker som helt vädjar till känslor.

När det gäller sådan vänsterpolitik finns mängder av exempel på hur denna populistiska politik har varit positiv för många i det korta perspektivet men sedan utvecklats till rena katastrofer. Senaste skräckexemplet är Venezuela. Andra exempel är Nordkorea, Argentina, Zimbabwe, Kuba och Östeuropa före 1991. När östeuropeiska länder sedan lämnat vänsterpolitiken, har de fått en för människorna gynnsam utveckling. Jag vet inget land med renodlat vänsterstyre som har fungerat långsiktigt.

Miljöpartiet driver en politik som vill värna miljön och samtidigt ha en generös immigrationspolitik. Detta är i högsta grad känslostyrt och populistiskt samt ologiskt, eftersom en ökad befolkning motverkar värnandet av miljön. Med fler människor ökar belastningen på miljön. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande gör att mer natur och jordbruksmark försvinner för den nya bebyggelsen, vägar mm. Fler hetvattencentraler ökar trycket på bränsle från skogen, vilket går ut över biologisk mångfald. Byggande kräver också virke från skogen. Den ökade konsumtionen av cement och armeringsjärn ökar koloxidutsläppen, som påverkar klimatet negativt.

Politikerna har nu höjt den tillåtna bullernivån med 5 dB för bebyggelse nära trafikleder, vilket kommer att gå ut över människors hälsa och över miljömålet ”God bebyggd miljö”. I Stockholm har man också kartlagt hur mycket bostäder man skulle kunna bygga om strandskyddet minskades från 100 meter till 50. Resultatet gav att nästan 100 000 bostäder skulle kunna byggas, bl a på alla öarna. Många av dessa skulle få enskilda avloppsanläggningar som ytterligare skulle belasta skärgården med näringsämnen. Listan med negativa miljöeffekter kan göras hur lång som helst. Om en sådan ologisk politik inte är populistisk, vad är då populistiskt.

Nu har även Centern gått ut med samma kombination av värnande av miljön och ökad invandring. Detta har gjort att partiet ökat sitt väljarstöd rejält, vilket visar hur väljarna faller för denna populistiska politik utan att förstå följderna.

Det enda parti som media kallat populistiskt är Sverigedemokraterna, men vari ligger det populistiska. De har drivit en politik som för majoriteten av väljarna varit extremt impopulär och de har utsatts för ren mobbing från både media, allmänhet och andra partier. De frågor de drivit under lång tid har mer och mer anammats av de mer ansvarsfulla partierna allteftersom verkligheten hunnit ifatt.

De har alltså förutsett framtida problem de andra av känsloskäl och/eller brist på kunskap inte sett eller velat se. Detta är knappast populistiskt. Detta visar bara hur ologiskt majoriteten av mänskligheten fungerar. Ordet populism har använts för att beskriva Sverigedemokraterna bara som ett nedsättande epitet, utan verkligt innehåll, samtidigt som ordet inte använts för de partier som verkligen gjort skäl för benämningen.

Frågan är också varför Sverigedemokraterna, som har de logiska förutsättningarna för att bli ett miljöparti, inte förenar den frågan med sin invandringspolitik, frågorna passar ju så bra ihop.

Ulf Blomquist
Akademisk utbildning i biologi, miljö mm

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson