Annonsera på Avpixlat

Anställd på HVB-hem som TBC-smittades av migranter JO-anmäler kommunchef

Tuberkulos-infekterad lunga.

DET NYA TBC-HOTET Roland Finser arbetade tidigare på ett HVB-hem för så kallade “ensamkommande flyktingbarn” i Bussamåla utanför Emmaboda i Småland. Under sin anställning där smittades han av den allvarliga lungsjukdomen TBC. Detta som en följd av att det anses integritetskränkande med obligatoriska hälsoundersökningar av migranter från delar av världen där denna sjukdom är utbredd. Nu JO-anmäler Roland kommunens socialchef och personalchef som han menar har det yttersta ansvaret för det inträffade.

Roland har tidigare även polisanmält socialchefen för försummelse. Men nu gör han alltså även en anmälan till Justitieombudsmannen, JO. I sin anmälan skriver Roland att det är socialchefen som har ansvar för att se till de “ensamkommande flyktingbarn” som kommer till kommunen läkarundersöks för smittsamma sjukdomar. Eftersom detta inte har gjorts, menar Roland att socialchefen inte har tagit det ansvar för de anställdas och andra kommuninvånares hälsa som åligger honom.

Roland är också kritisk till att han straffats av kommunen för att ha pratat med medier, bl.a. genom att först ha nekats göra en arbetsskadeanmälan och därefter få sparken från jobbet. Även om det är obekvämt för kommunen att den här sortens ansvarslöshet förekommer i mottagandet av migranter, menar Roland att det är hans grundlagsskyddade rättighet att prata med journalister och att personalchefen i kommunen borde ha stött honom i stället för att straffa honom. Detta agerande ingår också som en punkt i JO-anmälan.

Avpixlat har vid upprepade tillfällen tidigare skrivit om hur den sedan länge i Sverige utrotade lungsjukdomen TBC nu kommer tillbaka på bred front genom den ansvarslösa massinvandringen. Folkhälsa och smittskydd åsidosätts till förmån för missriktad politisk korrekthet. De hälsokontroller som skulle behöva göras för att hindra att allvarliga sjukdomar kommer in i landet, görs inte på grund av att migranterna betraktas som en utsatt grupp och att krav på läkarundersökning därför vore en integritetskränkning och ett övergrepp.

Rimligen borde det vara en större kränkning av en sjuk migrant att denne inte blir diagnostiserad och behandlad för sin sjukdom. Det är också, som Roland Finsers polis- och JO-anmälan visar en kränkning av de anställda som ska arbeta med migranterna och mot alla de svenskar ute i det öppna samhället som utsätts för risken att smittas.

Det bör i sammanhanget nämnas att TBC är en svårbehandlad sjukdom. Många av de bakteriestammar som nu kommer till Sverige är multiresistenta mot antibiotika och för att bli frisk krävs ofta årslånga behandlingar med mycket tunga mediciner som slår ut andra kroppsfunktioner och gör det svårt för patienten att leva ett normalt liv. Att insjukna i TBC kan således få långtgående sociala konsekvenser bortom själva sjukdomen.

Kanske kan Roland Finsers polis- och JO-anmälan få en ändring till stånd, så att ansvariga myndigheter åter börjar ta folkhälsa och smittskydd på allvar. Men risken är stor att kommunchefen fritas från ansvar och att TBC och andra allmänfarliga sjukdomar tillåts fortsätta få fäste i landet som något vi, i likhet med terrordåd, förväntas lära oss leva med.

Mats Dagerlind

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson