Annonsera på Avpixlat

Avpixlat nekas ställa ut på Bokmässan


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

BOKMÄSSAN 2017 Bokmässans VD, Maria Källsson, meddelar via media att man säger nej till det Avpixlat närstående förlaget Runeskrift Media, som ansökt om att få ställa ut på årets upplaga av Bokmässan i Göteborg. Skälen till att man tagit beslutet är oklara.

Källsson har tidigare aviserat att man inte kommer att stänga ute någon aktör från Bokmässan, såvida inte vederbörandes verksamhet strider mot lagen. Inget ytterligare godtyckligt och politiserat filter ovanpå den grundlagsfästa yttrande-, åsikts- och tryckfriheten skulle enligt Källsson användas i ställningstagandet till vilka som får och inte får medverka på mässan.

Bokmässan förefaller ha iakttagit denna grundlagsgrundade policy i sitt beslut att i år igen låta tidningen Nya Tider och dess förlag Alternamedia ställa ut på Bokmässan. Förra året anförde man som skäl att låta Nya Tider medverka att man inte ville riskera bli stämda för avtalsbrott, men inför årets mässa och ett nytt avtal att ta ställning till kan detta inte ha varit skälet.

Mot bakgrund av detta framstår det som svårförklarligt och inkonsekvent att säga nej till Avpixlat och Runeskrift Media. Utan att göra anspråk på att kategorisera Nya Tider, så torde sådana omständigheter som att tidningens chefredaktör tidigare haft framskjutna uppdrag i Nationaldemokraterna antyda att publikationen är mer nationalistiskt radikal än Avpixlat som i allt väsentligt har samma socialkonservativa synsätt som Sverigedemokraterna.

Källsson uppger till media att man säger nej till Runeskrift Media med hänvisning till att förlaget ännu inte gett ut några böcker som ansvariga på Bokmässan kan bedöma och ta ställning till. Det är emellertid inte något skäl som Bokmässan kommunicerat i sin korrespondens med Runeskrift Media. Där skriver man – i kontrast till vad Källsson aviserat om att inte säga nej till någon – att “det inte är någon rättighet att ställa ut på Bokmässan“.

I övrigt hänvisas bara till diffusa “principer om balans, relevans och fri åsiktsbildning“, utan att innebörden av dessa förklaras eller på vilket sätt Runeskrift Media bedömts inte inrymmas inom dem. I en längre debatt i SR Kulturnytt – där ingen från Avpixlat, Nya Tider eller annan aktör utanför den vänsterliberala åsiktsfåran tilläts medverka – citeras Källsson från en tidigare intervju sägande att Bokmässan “inte ska bli någon allmän tummelplats för högerextremister” och författaren och kritikern Maria Küchen hävdar med hänvisning till balansargumentet att det skulle hota “välta mässan” om fler aktörer med nationalistiska åsikter tillåts närvara.

Mot detta kan anföras att två eller tre aktörer med nationalistisk eller socialkonservativ inriktning knappast kan hota rubba balansen på en mässa som i år har cirka 3000 utställare med vänsterliberal och i flera fall även vänsterextrem inriktning. Det argumentet kom dock inte fram i debatten i SR Kulturnytt pga profilen på de aktörer som man valt att bjuda in.


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

Många andra aspekter som borde tagits upp lyste också med sin frånvaro denna diskussion. En av dem är nyss nämnda faktum att många vänsterextrema aktörer genom årens lopp har fått fri tillgång till att marknadsföra sina publikationer och extrema åsikter på Bokmässans golv.

Här finns exempel som Jan Myrdal som bl.a. försvarat den kinesiska kommunistiska diktaturens massaker på Himmelska friden torg och många andra totalitära vänsterdiktaturer. Här finns Lasse Didings “Lenins barnhörna” osv. Även våldsbejakande islamister har förekommit bland utställarna, t ex Järfällamoskén. Man kan också fråga sig om Bokmässan exempelvis skulle neka skådespelaren Sven Wollter att medverka i en kulturdiskussion eller som bokuppläsare på mässan pga att han deklarerat att han är stalinist.

Svensk etablissemangsmedia har under år och decennier varit helt tysta om dessa extremisters närvaro på Bokmässan och arrangören har inte haft något att invända. Men nu när några aktörer med nationalistiska åsikter vill medverka, då skriver media spaltkilometer om det i huvudsak i kritisk och antidemokratisk anda om att dessa utställare borde kastas ut och behandlas som paria, och Bokmässans ansvariga tycka lida helvetets alla kval och våndor för att hitta en position som man kan försvara.

Dessa extremt dubbla måttstockar borde SR Kulturnytt ha tagit upp men gjorde inte.

Ett annat argument som Maria Küchen framförde var att Bokmässan är ett privat initiativ och därför har rätt att stänga ute vem man vill. Källsson har dock deklarerat att man inte vill betrakta sig på det sättet, utan att man ser sig som en arrangör som tillhandahåller en arena där den grundlagsfästa yttrandefriheten kan komma till uttryck.

Argumentet om privata aktörers rätt att sätta sig över grundlagen är en central fråga som slarvades bort i SR Kulturnytts debatt. För små och tydligt nischade aktörer kan det argumentet vara relevant – ett politiskt parti som SD eller V eller en opinionsbildande tidning som Etc eller Avpixlat kan kräva att medlemmar, aktiva och skribenter sympatiserar med vad partiet står för.

Men när en aktör får eller gör anspråk på att ha en central samhällsfunktion, såsom en rikstäckande dagstidning eller en nationell bokmässa, då måste helt andra krav på att inte obstruera mot grundlagsskyddade fri- och rättigheter ställas. Man kan ta Internet som jämförelse, där alla leverantörer är privata företag. Med motsvarande argumentation skulle dessa leverantörer kunna stänga ute alla kunder som man anser har fel åsikter. De skulle inte få teckna något abonnemang och stå utan Internet.

Argumentet som framfördes i SR Kulturnytt att “man kan ju gå ut på gatan och ropa ut sitt budskap” duger inte. Inte i ett modernt samhälle och inte i ett samhälle där centrala delar av information och kommunikation hanteras i privat regi och inte av staten. I ett sådant samhälle måste alla större och systemviktiga aktörer verka i de grundläggande demokratiska fri- och rättigheternas anda och avhålla sig från obstruktion och försök att inskränka dessa frihet med hänvisning till att man är en privat aktör. Denna centrala fråga om privata aktörers samhällsroll berördes endast parentetiskt i SR Kulturnytt.

Det nämndes heller inte att Bokmässan i år står värd för utdelningen av IPA:s (International Publishers Association) internationella yttrandefrihetspris med det förpliktande namnet “Prix Voltaire”. Priset ges till personer som på ett framträdande sätt deltagit i kampen för yttrandefriheten. Förra året gick det till en saudisk bloggare som den muslimskt fundamentalistiska regimen försökt tysta.

Prisets namn anspelar på den devis som Voltaire (sannolikt felaktigt dock) sägs ha myntat om att “jag ogillar dina åsikter men är beredd att ge mitt liv för din rätt att uttrycka dem“. Denna princip – att, om så krävs med livet som insats, försvara de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna – och Bokmässans värdskap för detta pris står i bjärt kontrast med beslutet om att stänga ute aktörer vars åsikter man ogillar.

Naturligtvis står det även i bjärt kontrast till den bojkott mot Bokmässan som en grupp vänsterliberala författare – däribland Maria Küchen som medverkade i torsdagens debatt i SR Kulturnytt –
iscensatt och den hållning för inskränkningar i yttrandefriheten som flertalet etablissemangsmedier intagit i såväl denna som andra frågor.

Mer allmänt kan man fråga sig varför nationalistiska åsikter ska anses kontroversiella i en värld som i huvudsak är organiserad kring principen om nationalstaten och folkrätten, där varje stat har suveränitet över sitt territorium och rätt att själv bestämma vilka och hur många från världen runt omkring man vill släppa in på detta territorium.

Principen om “alla människors lika värde” som i brist på konkreta sakargument brukar anföras mot nationalister i den politiska debatten, är inte detsamma som alla människors rätt att bosätta sig i Sverige och än mindre att göra det på svenska skattebetalares bekostnad eller i åtta fall av tio kräva den rätten trots att man kastat sina ID-handlingar och inte ens kan styrka vem man är.

Det rimliga vore snarare att den som vill omkullkasta nationalstatens principer i ett sammanhang som detta sattes på de anklagades bänk, tillsammans med exempelvis kommunister och islamister som förespråkar totalitär diktatur och bekänner sig till ideologier som innebär avskaffande av yttrande-, åsikts- och tryckfrihet, privat ägande, flerpartisystem osv. Den debatt som idag förs är fullständigt uppochnedvänd och debaclet kring Bokmässan är bara ett av många exempel på detta.

Ett kortare intervjusvar från Avpixlat finns under “Lyssna mer” nedanför SR Kulturnyttsartikel HÄR.

Mats Dagerlind

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson