Annonsera på Avpixlat

Den barbariska polisstaten Sverige – halshugg gärna men yttra inte “fel” åsikt

KRÖNIKA Jag läste nyligen i en tråd i social media att svensk polis utan förvarning knackat på dörren hemma hos den person som startat tråden och meddelat att denne är anmäld för hets mot folkgrupp (HMF). Utöver detta ska polisen dessutom ha beslagtagit personens dator. Samtidigt som detta utspelas i Sverige daltas det med jihadister som återvänder från blodtörstiga halshuggningsresor.

De signaler som Sverige numera sänder är att civilsamhällets grundpelare som yttrandefriheten utgör ska inskränkas samtidigt som rent barbari som jihadistiska halshuggningar i islams namn mer eller mindre sanktioneras. Den här paradoxen gör att Sverige allt mer liknar något som man kan benämna som en ”barbarisk polisstat”.

En polisstat är i grunden en form av styre där staten godtyckligt använder polisen i syfte att överta full kontroll över medborgarna. Syftet med polisen under detta statsskick inkluderar att skrämma människor som har ”fel” åsikter genom arbiträr tillämpning av lagar som direkt och kraftigt inskränker yttrandefriheten.

Lagen om hets mot folkgrupp är en sådan yttrandefrihetsfientlig lag, en lag som dessutom i Sverige endast appliceras på svenskar som kränker invandrade kulturer och en specifik religionsideologi men som samtidigt exkluderar migranter som kränker svenskar. Vissa får fripass medan andra nitas, trots precis samma agerande. Därav ”godtycklig” och ”arbiträr” som är begrepp som kopplas till just polisstater. Inom en polisstat har polisen även arbiträr makt att beslagta privat egendom i människors hem utan något skydd för individen i fråga. Återigen faller Sverige genom det fall som beskrivs ovan inom ramverket för en polisstat.

Dessa två exempel, där individens rättigheter och skydd från statens maktutövning är extremt begränsade och som är verklighet i Sverige numera, associeras i USA med totalitära statsskick som kommunism, fascism och nazism. Amerikaner skyddas nämligen från att kunna utsättas för just detta.

Första gången jag kom i kontakt med denna otäcka svenska verklighet om att en lag om hets mot folkgrupp existerar i syfte att inskränka yttrandefriheten och samtidigt skrämma folk till tystnad var i samband med SD-politikern Michael Hess. Jag skrev en krönika om detta där jag förklarade skillnaden i yttrandefriheten mellan Sverige och USA och att en lag om hets mot folkgrupp i USA inte existerar eftersom en sådan lag strider mot den amerikanska konstitutionen och diverse prejudikat från Högsta domstolen.

Sedan dess har Avpixlat dessutom rapporterat att polisen i Sverige fortsätter att ge sig efter individer som uttrycker ”fel” åsikter i social media, vilket förstärker signalerna om att Sverige även fortsättningsvis ämnar inskränka yttrandefriheten och därmed även FN:s mänskliga rättigheter. Nu är det alltså ytterligare en svensk som utsatts för detta statliga och arbiträra övergrepp där hets mot folkgrupp samt beslagtagande av privat egendom är aktuellt enligt den tråd i social media som jag nyligen tog del av. Av den anledningen kan det vara av intresse att som jämförelse förklara att detsamma omöjligen kan ske i USA, och varför.

Tanken att en individ i USA blir anmäld för brott om hets mot folkgrupp samt får sin privata egendom beslagtagen av polisen utan att en oberoende domstol först godkänner sådant och formell brottsmisstanke delges, är bortom befängd. Helt otänkbar. I USA är nämligen skyddet för individen extremt starkt mot sådana övergrepp, vilket regleras i två separata tillägg i konstitutionen, skydd för individen som tyvärr inte existerar i Sverige.

Så sent som häromdagen publicerade Avpixlat en kort video som kortfattat förklarar den amerikanska yttrandefriheten och bekräftar att en lag om hets mot folkgrupp omöjligen kan existera i USA. Orsaken är enkel. Yttrandefriheten skyddas i konstitutionens första tillägg där de som skrev konstitutionen ansåg att en sann demokrati endast kan existera om människor öppet och lagligt får uttrycka sina åsikter, även om de åsikter som uttrycks råkar vara kränkande för andra individer eller grupper. I USA brukar man summera det hela med att yttrandefrihet omöjligen kan existera om man inte har friheten att förolämpa och kränka.

Amerikanska Högsta domstolen har bekräftat detta genom åren och har som förenklad tumregel att gränsen mellan yttrandefrihet och lagbrott i USA går där det man yttrar uppmanar till omedelbar och uppenbar fysisk fara för omgivningen. Att känna sig kränkt eller förolämpad utgör ingen omedelbar och uppenbar fysisk fara, utan är något som man får tåla inom lagens gränser.

Exemplet som amerikanska HD förhåller sig till är att det är olagligt att falskt ropa ”Det brinner!” i en fullsatt biograf eftersom sådant yttrande leder till omedelbar fysiskt kaos, vilket i sin tur betyder uppenbar fysisk fara för omgivningen då alla samtidigt försöker utrymma biografen i full panik. Risken att någon skadas fysiskt är därmed överväldigande. På motsvarande sätt är det olagligt i USA att ropa ”Bomb!” i en fullsatt tunnelbanevagn.

Att däremot kritisera eller till och med uttrycka hat mot religioner, folkgrupper, ideologier osv, vilket i Sverige faller inom lagen om ”hets mot folkgrupp”, är helt lagligt i USA, oavsett om man gör det i social media, under ett torgmöte eller på TV. Det som hände Michael Hess, Åsa Westerberg och nu den personen i social media och som föranledde denna krönika, är alltså en omöjlighet i USA tack vare konstitutionens första tillägg.

Den andra delen av den otäcka utvecklingen i Sverige är att polisen, vilket jag nyligen lärde mig, tydligen kan beslagta privat egendom från hemmet utan att en oberoende domstol ger sitt förhandsgodkännande. Dessutom behöver tydligen inte ens polisen i Sverige visa identifiering för att bevisa att de är poliser när dom stormar hemmet, vilket är skrämmande i sig. Även detta är helt främmande för amerikaner och associeras med totalitära ideologier som fascism, kommunism och nazism.

I USA skyddas nämligen individen från denna form av statligt övergrepp genom konstitutionens fjärde tillägg som stipulerar att om polisen har brottsmisstankar och anledning att beslagta privat egendom från någons hem måste först en oberoende domstol ge sitt godkännande till polisen.

I USA, vilket vi ser på amerikanska filmer och TV-serier regelbundet, krävs en s k ”warrant” för att polisen ska kunna genomsöka ett hem och beslagta privat egendom som till exempel en dator. Det betyder rent konkret att om polisen eller FBI i min hemstad i Vermont knackar på min dörr och kräver tillgång till mitt hem i syfte att söka igenom och eventuellt beslagta egendom som den dator jag skriver denna krönika på måste de först visa upp en ”warrant”.

En ”warrant” är ett dokument som en domstol skriver ut där polisen först måste övertyga domstolen om att jag sannolikt är skyldig till ett brott, vilket som sagt inte kan inkludera HMF i USA, och att min privata egendom i mitt hem som min dator utgör beviset för mitt påstådda brott. Om domstolen inte ger polisen sitt godkännande, alltså att polisen inte kan uppvisa en ”warrant” när de knackar på min dörr, kan jag helt lagligt och utan repressalier vägra släppa in polisen och vägra att överlämna något polisen ber om. Istället kan jag lugnt och tryggt be dem återkomma när de har en “warrant” för att sedan stänga dörren mitt framför näsan på dem. Om polisen med våld tar sig in i mitt hem utan en ”warrant” stämmer jag polisen och vinner rättsmålet i domstol medd med 100 procents säkerhet eftersom polisen bröt mot det fjärde tillägget i konstitutionen.

Om polisen kan uppvisa en ”warrant” måste jag enligt lag däremot samarbeta. Vägrar jag samarbeta har polisen då rätt inom deras “warrant” att med våld ta sig in i mitt hem och beslagta vad de vill, vilket betyder att domstolen anser att jag sannolikt begått ett brott och att jag döljer bevisen i mitt hem. Återigen, brottet kan dock omöjligen utgöra  HMF.

Andningen bakom den s k ”warrant” är genial eftersom den skyddar individen och individens hem från just statens arbiträra övergrepp. Den amerikanska demokratin är uppdelad i tre olika grenar: Kongressen som stiftar lagar, presidenten som verkställer lagar och rättsväsendet som tolkar lagar samt skyddar individens friheter och rättigheter från staten. Rättssystemet skiljer sig kraftigt åt mellan Sverige och USA kring individens friheter, rättigheter och skydd från statens övergrepp.

Resonemanget bakom det fjärde tillägget till konstitutionen och den demokratiska maktbalansen var att individen måste skyddas från statens (kongressens och presidentens) övergrepp i syfte att förebygga att en slags polisstat växer fram, alltså utvecklingen vi nu upplever i Sverige. Rättsväsendet med HD i spetsen i USA har som sin huvuduppgift att förebygga det som nu sker i här.

Ett oberoende och maktfullt rättsväsende som tredje gren i demokratin och som fungerar som en maktbalans håller helt enkelt den politiska makten i de andra två grenarna i schack och stoppar kongressen från att stifta lagar som inskränker yttrandefriheten samt presidenten och guvernörer genom polismyndigheter från att godtyckligt och utifrån politiska och ideologiska agendor invadera individers privata hem och beslagta deras egendom.

Utvecklingen i Sverige är, som sagt var, skrämmande eftersom Sverige sänder tydliga men vansinniga signaler att vad ni svenskar än gör – skriv inget kränkande eller förolämpande i social media mot invandrade kulturer eller en specifik religionsideologi. Uttryck inga åsikter som anses vara “fel”. Då kommer nämligen polisen och bankar på er dörr iklädd rollen som åsiktspolis och beslagtar er dator där ni slutligen riskerar att åka in i fängelse. Civilsamhällets demokratiska  hörnpelare som yttrandefriheten utgör inskränks alltså i Sverige genom en sådan lag och dess praktiska applicerande.

Samtidigt är signalerna i Sverige lika solklara kring halshuggningar av kvinnor och barn i namnet ”jihadism” runt om i världen. Dessa blodtörstiga barbarers beteende sanktioneras nämligen av Sverige eftersom de lugnt och tryggt kan återvända till ett land som tar emot dom med öppna armar och som dessutom daltar med dem som de vore hemvändande hjältar. Fängelse för dessa blodtörstiga barbarer är nämligen än så länge otänkbart i samma Sverige som dock är berett att fängsla de som i social media kritiserar precis samma barbariska jihadism.

Att stifta lagar som inskränker yttrandefriheten samt ge polisen makt att beslagta privat egendom utan att en separat och oberoende institution först granskar anledningen och ger sitt förhandsgodkännande är två direkta och kraftiga inskränkningar av individens frihet och rättigheter.

De som påstår sig värna om det fria och öppna samhället och dessutom påstår sig vara emot totalitära krafter men samtidigt stödjer lagen om hets mot folkgrupp och polisens maktutövning i beslagtagande av privat egendom skapar aktivt precis det samhälle de påstår sig vara emot.

Att samtidigt dessutom vara emot fängslandet av återvändande jihadister gör Sverige till den bisarra kombinationen “barbarisk polisstat” och som kan summeras i mottot “Den barbariska polisstaten Sverige – halshugg gärna men yttra inte ‘fel’ åsikt”.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson