Annonsera på Avpixlat

Kulturkrock

insandare_150

INSÄNDARE För att förstå varför Sverige har problem med integration behöver den kunskapstörstige ge sig ut på ett äventyr. Det krävs av den som påbörjar detta äventyr en oräddhet inför att utmana sig själv. Kunskapen som införskaffas på vägen leder nämligen ofrånkomligen till att vedertagna värderingar och ståndpunkter influeras och förändras. Och förändring är många gånger obehagligt. Rädsla för det okända begränsar oss för att vi är rädda för att inte passa in i gruppen om det vi kommer fram till krockar med rådande konsensus (kulturkrock i miniformat). Vi vill, enkelt uttryckt, inte hamna utanför åsiktskorridoren. Det är kallt där, du blir utfrusen i ordets rätta bemärkelse. Jag talar av egen erfarenhet.

Men förändring är ofrånkomlig, förändring sker kontinuerligt, vare sig vi vill eller inte, och den orädde tar sig an den insikten och ägnar tid och energi åt att vara närvarande i förändringen för att till fullo förstå den. Förstår vi inte vad som sker så kan vi heller inte påverka vår framtid, och bara för att förändring är oundviklig så betyder inte det att den inte kan influeras. En förändring kan ske till det bättre eller till det sämre och ingenting är viktigare än bred kunskap för att få till en förändring till det bättre.

I detta inlägg kommer jag ytligt beskriva min bild av den verklighet vi lever i. Märk väl, jag påstår inte att min uppfattning inte kan utmanas, men i denna text ber jag läsaren utmana sin egen om det jag skriver går emot den.

Jag vill påstå att Sveriges problem med integration grundar sig i att två vitt skilda kulturer ockuperar samma geografiska område. Mer specifikt, svenskar, med svensk kultur, finner sig numera varandes grannar med människor från länder med muslimsk kultur. Uppenbara anledningar till integrationsproblem är annars, såklart, språkförbistringar och utbildningsnivå för den del av befolkningen som kommer från en främmande kultur till ett nytt land, men dessa kommer inte behandlas här. Jag fokuserar istället uteslutande på kultur.

Det är en korrekt iakttagelse att alla kulturer världen över delar övergripande värderingar, men i vissa fall skiljer sig delar av olika kulturers moralfilosofi så mycket åt att en gemensam grund är svår att finna. Ett tydligt exempel som ögonblickligen demonstrerar detta faktum är islams syn på profeten Muhammeds moraliska handlande gällande sin unga hustru Aisha. Muhammed gifte sig med Aisha när hon var sex år gammal, och när hon var nio så fullbordade han äktenskapet genom att ha samlag med henne.

Låt oss begrunda detta i förhållande till svensk sedelära.

Jag kom fram till samma slutsats som du, det är förkastligt. Du, som formats av svensk tradition och därmed inte blivit uppfostrad med värderingen att Muhammed är ofelbar, reagerar med avsky. En muslim reagerar så klart också negativt på detta, men en skillnad föreligger i det avseendet att muslimer anser Muhammed vara den mest föredömlige mannen som någonsin vistats på jorden. Det är problematiskt eftersom det innebär att en muslim som konfronteras med detta faktum enligt sin religiösa övertygelse måste förhålla sig till handlingen som acceptabel. Förtydligat betyder det att om en muslim, bosatt i Sverige, som konfronteras med denna information fortsatt väljer att kalla sig troende muslim, så gör denne ett aktivt ställningstagande som går diametralt emot svenska värderingar. Våldtäkt av barn är inte okej i Sverige. Om Muhammed hade kommit hit idag, och agerat som han gjorde då, så hade han blivit fängslad. Muhammeds handlande är, i förhållande till svensk sedelära, inte föredömligt, han är en skymf. Han är enligt lag, en pedofil. Den, enligt islam främste mannen genom tiderna, är med svenska ögon sett, inte mer än en vidrig barnvåldtäktsman.

Även förr, närmre den tid då Muhammed levde, då de ”hedniska” svenskarna utan stort inflytande från andra kulturer befolkade riket, så ansåg svensken att detta beteende var oacceptabelt. Det ligger så att säga inom den svenska folksjälen att anse att Muhammeds agerande var avskyvärt. Låt oss ta en titt på vad den på 1000-talet verksamme historikern Adam av Bremen säger om dåtidens svenskar.

“De söner som de får räknas som äktfödda. Med döden straffas däremot den som har samlag med nästas hustru eller våldtar en jungfru eller plundrar grannens egendom eller gör honom orätt. Även om nordbor utmärker sig för gästfrihet, ligger svenskarna ett steg före. De räknar det som den värsta skam att neka resande gästvänskap, ja, det härskar en ivrig kapplöpning om vem som anses värdig att mottaga gästen. Där visas denna all möjlig vänlighet och så länge han önskar stanna förs han hem till den ena efter den andra av värdens vänner. Sådana vackra drag finns det bland deras sedvänjor”.

Adam av Bremens observation beskriver även träffande svenskarnas generositet mot gäster och det är inte ett orimligt antagande att grunden till svensk tolerans och öppenhet idag lades långt innan någon av oss föddes.

Vidare bör nämnas som förklaring till varför integrationen inte fungerar det faktum att det tillhör svensk kultur ”att ta seden dit man kommer”. Enligt en undersökning gjord av Högskolan i Gävle så anser en förkrossande majoritet, nämligen nio av tio, att personer med utländsk bakgrund har en skyldighet att anpassa sig efter svenska seder. Detta krockar naturligtvis med människor som kommer hit och som underkastat sig islam då rättrogna muslimer ska göra precis motsatsen, omvända oss otrogna ”kuffar” till troende muslimer. Enligt Koranen [9:29] skall en muslim ”Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten”.

Faktum är att om en muslim skulle förlora sin religiösa övertygelse och vilja assimilera sig in i det svenska samhället så skall denne enligt profeten själv straffas med döden (Al-Bukhari-nummer 6922).

Dessa faktorer menar jag är det som ligger till grund för de stora problemen med integrationen. Jag ser inte att det är svenskars påstådda rasism eller intolerans som är problemet. Tvärtom, det är den, inom islam, inneboende intoleransen som är det verkliga problemet. Svenskar har all rätt i världen att vilja bevara sin kultur och sina traditioner. Vår kultur är i vår mening att föredra och vi gör rätt i att känna misstänksamhet mot en, med våra ögon sett, dekadent religion i stort behov av utveckling.

Det bör också tilläggas att de flesta muslimer jag talat med inte känner till exemplet med Aisha. Att läsa Koranen, guds oförvanskade ord, eller Haditherna är heller inte nödvändigtvis något någon som kallar sig muslim ägnat mycket tid åt. Mina goda vänner som är muslimer dricker dessutom alkohol. Så vad menar jag då, stämmer mitt påstående? Ja, det gör det, dock ej väl på individuell nivå. Det är inte specifika individer som kallar sig muslimer utan att riktigt veta vad det är för religiös doktrin de anser sig tillhöra som utgör det stora problemet. Dessa människor hade troligtvis blivit kristna om de vuxit upp i en kristen kultur med kristna föräldrar. Men, en individ kan lätt korrumperas av islam. Goda, men lätt vilseledda människor, kan få sina sinnen förgiftade och dessa individer bidrar sedan till att hemskheter begås i ”guds namn”. Tänk ”Allahu akbar” följt av – BOOM! Islam i sig är problemet men människor blir verktyget för införandet av en vedervärdig doktrin. Det är islamistisk dogm som ligger till grund för att människor som faktiskt studerar islam utvecklas till att bli de verktyg som ämnar införliva islam och islamistisk lära i de värdsamhällen de anländer till.

Människor har ett naturligt inbyggt motstånd mot förändring. På samma sätt som svenskar inte önskar se att Sverige blir mer muslimskt önskar muslimer som kommer hit se att Sverige blir mer muslimskt. Hitkommande muslimer önskar helt enkelt leva i enlighet med sin egen sedelära och kultur, men inom det geografiska område som tidigare endast innefattat ursprungsbefolkningen. Det är inte konstigt, det är naturligt, mänskligt. Det är inte nödvändigtvis illvilligt och jag anklagar inte individuella muslimer för deltagande i en massiv konspiration som handlar om att islamifiera Sverige (märk väl att en missionerande konspiration finns, men ej hos gemene man). Det är dock ett rimligt antagande, enkelt bekräftat genom observation av rådande situation, att majoriteten av muslimer kommer att fortsätta vara muslimer, oavsett vad svenskar tycker om islam.

Jag vill be läsaren att objektivt observera vår omvärld. Om du lämnar all oro för vad någon annan ska tycka och tänka om dig åt sidan, vilken känsla infinner sig då? Lyckas vi väl med integration av muslimer i Sverige? Kommer vi någonsin att göra det?

Enligt en studie som föreningen ”Varken Hora eller Kuvad” genomfört i skolor i Göteborgs förorter så stödjer mer än var tionde elev Islamiska staten. Är det en uppmuntrande siffra? Enligt en annan undersökning gjord av samma förening men i Stockholm så är barn till muslimer bosatta i Sverige mer religiösa än sina föräldrar. Hur ställer sig läsaren till det?

Hur ställer sig läsaren till det faktum att islam växer i Sverige, med tanke på att islam, i grund och botten, är oförenligt med svensk kultur?

Hur ser läsaren på det faktum att bara i år så har i skrivande stund 585 terrorattacker i islams namn ägt rum? Nästan 5 000 människor dödade, varav fyra i Sverige.

Jag reagerar med oro. Rädsla. Jag ser ett land som tagit emot fler muslimer per invånare än något annat land, p.g.a. våra stora hjärtan, men i brist på rationell förmåga. Jag anser att vi måste låta logik och intellekt börja styra våra beslut. Vi måste inse att islam är ett problem, ett monstruöst sådant.

Den berömda svenska toleransen är beundransvärd, men ej konstruktiv. Vår öppenhet är behjärtansvärd, men direkt skadlig. Integration är, och kommer att förbli ett problem, oavsett hur stor vår välvilja är. Att vilja skydda andra, rädda andra, ta hand om dem och ge dem en bra framtid är samtliga karaktärsdrag som förtjänar respekt. Men sunt förnuft och realism likväl. Mod krävs för att våga dra de slutsatser som tyvärr är ofrånkomliga. Vi har misslyckats, kapitalt. Den enda vägen framåt är att ta ansvar för våra beslut. En ny politik behöver beredas utrymme. Sanningen har hunnit ikapp oss. Terrorattacker har utförts på svensk mark, i islams namn.

Jag ber läsaren ta det till sig. Jag ber läsaren att utmana sig själv och det i Sverige rådande politiska klimatet och att kritiskt granska alla beslut som tagits gällande vår migrationspolitik. Jag ber dig, om du fortfarande är för öppna gränser, att för vår säkerhets skull, tänka om.

Eirik Nordman

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson