Annonsera på Avpixlat

Dansk region tros komma att förbjuda synliga religiösa symboler bland sjukvårdspersonal

Förhoppningsvis får sjukhusen i Region Syddanmark snart rätt kräva att personalen uppvisar religiös och politisk neutralitet i arbetet. Då är t.ex. symboler för islamisering och muslimskt kvinnoförtryck inte längre tillåtna.

DANMARK VISAR VÄGEN Region Syddanmark, som bland annat ansvarar för den allmänna sjukvården på södra Jylland, Fyn och Langeland, tros komma att införa ett förbud mot att sjukvårdspersonal bär synliga religiösa och politiska symboler på arbetet. Förbudet kommer, om det införs, att innebära att muslimska kvinnor som arbetar inom vården inte får bära slöja på jobbet. Regionens juridiska expertis har slagit fast att det inte finns några lagliga hinder mot ett sådant förbud, vilket är ett stort steg på vägen mot att det kan införas.

Det danska sjukvårdssystemet är indelat i administrativa regioner, som ungefär motsvarar våra svenska landsting. I höstas lade representanter för invandringskritiska Dansk Folkeparti (DF) fram ett förslag i den politiska ledningen för Region Syddanmark, som innefattar södra Jylland, Fyn, Langeland, och ytterligare några mindre öar. DF ville att det skulle vara förbjudet för sjukvårdspersonal att bära muslimsk slöja/huvudduk eller liknande på arbetstid.

DF:s förslag avslogs eftersom det ansågs strida mot principen om likabehandling. Man kan, ansåg övriga partiers representanter, inte förbjuda muslimer att bära synliga religiösa symboler, men låta det vara tillåtet för t.ex. kristna.

DF:s Thies Mathiasen, som sitter i regionfullmäktige i Region Syddanmark, menade att kristendomen har en särställning i Danmark, vilket också finns inskrivet i den danska grundlagen. Han ansåg därför att man kan undanta kristna från regler som gäller personer med annan religiös tro, t.ex. att man kan införa ett generellt förbud mot synliga religiösa symboler, men samtidigt godta att kristna bär synliga krucifix. Mathiasens resonemang fick emellertid inget gehör bland övriga partier i regionfullmäktige.

Diskussionen ledde istället till att ett nytt, modifierat förslag lades fram av representanter för de två mindre borgerliga partierna Nye Borgerlige och Liberal Alliance. Deras förslag innebär att man ska förbjuda allt bärande av synliga religiösa och politiska symboler på arbetstid bland regionens sjukvårdspersonal. Genom att alla synliga symboler förbjuds, oavsett vilken religion eller politisk ideologi det är fråga om, kan Region Syddanmark inte anklagas för att diskriminera någon grupp.

Det rådde osäkerhet kring huruvida det kunde finnas några lagliga hinder mot att införa ett generellt förbud av det slag som föreslogs. Regionfullmäktige beslutade att därför att först låta regionens jurister se över förslaget. Nyligen kom beskedet att det inte anses finnas några juridiska hinder, vilket lett till att Nye Borgerlige och Liberal Alliance lagt fram förslaget på nytt.

Liberal Alliances Marianne Mörk Mathiesen är en av de politiker som står bakom det aktuella förslaget om förbud mot religiösa och politiska symboler. Foto: Region Syddanmark.

En av de politiker som står bakom förslaget är Liberal Alliances Marianne Mörk Mathiesen, som själv är läkare. Hon har tidigare motiverat förslaget så här (i översättning):

– Jag är själv både läkare och politiker, och när jag tjänstgör skulle jag inte drömma om att bära mitt partimärke. Förslaget går ut på att patienten ska vara i centrum, och att det är patientens tillstånd som är viktigt. Därför hör varken politiska eller religiösa symboler hemma bland sjukvårdspersonalen.

I ett senare uttalande utvecklade Mörk Mathiesen resonemanget något, och uppges ha sagt (i översättning):

– På ett sjukhus är patienterna i centrum, och de ska inte konfronteras med vad de personal som behandlar och tar hand om dem har för politiska och ideologiska åsikter. Vi har nu en del muslimer i vårt land, och de ska naturligtvis ha rätt att visa sin religionstillhörighet. Men som politiker måste jag vara förutseende och konstatera att när en ideologi får lov att vara synlig, så riskerar vi att andra vill ha samma rätt. Det finns en risk att vi plötsligt hamnar i en situation där personalen går omkring med kläder, emblem eller annat, som ger uttryck för ideologiska och politiska budskap. Så kan vi inte ha det.

Socialdemokraterna i ledningen för Region Syddanmark har – föga förvånande – meddelat att de inte stödjer förslaget om förbud mot synliga politiska och religiösa symboler. Om förslaget ska gå igenom är det avgörande att borgerliga Venstre, vars partigrupp är störst i regionsrådet, ställer sig bakom det.

Den invandringskritiska danska nättidningen Den korte avis uppger att Venstre tidigare sagt sig stödja förslaget. I ett aktuellt uttalande till danska Kristeligt Dagblad säger emellertid Venstres Stephanie Lose, som är ordförande i regionfullmäktige för Region Syddanmark, att hon och hennes partikamrater inte vill ta något beslut förrän de fått besked om hur regionens medarbetarutskott ställer sig till förslaget.

Avpixlat lär troligen få skäl att återkomma till den danska debatten om bärande av religiösa och politiska symboler bland sjukvårdspersonal. För närvarande kan vi bara konstatera att Region Syddanmark tycks vara på väg att göra en viktig markering mot islamisering, och för moderna, sekulära, västerländska värderingar.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson