Annonsera på Avpixlat

Hård kritik mot medieutredningens förslag på åsiktsvillkorat presstöd

Anette Novak får sannolikt inte igenom sitt förslag hos Alice Bah Kuhnke och Kulturdepartement som var tänkt att stoppa presstöd till medier med “fel” åsikter.

NEDERLAG Medieutredningens slutbetänkande har varit på remissrunda. Kommunistiska medier som ETC har fått agera remissinstans medan Sverigevänliga alternativmedier som vanligt lämnats utanför, såväl under själva utredningen som nu när det ska tyckas till om den. Något snopet för Norrans före detta chefredaktör Anette Novak, som lett utredningen och är uttalat alternativmediefientlig, har hennes idé om att villkora framtida presstöd med ett förbud mot att tycka eller skriva något utanför den politiskt korrekta åsiktskorridoren mött skarp kritik under remissrundan.

Det stora flertalet remissinstanser ger Novak tummen ner för statlig åsiktsstyrning av medier. Tanken var att medieaktörer som framgent vill komma i åtnjutande av presstöd skulle behöva underteckna ett faust-kontrakt med luddiga formuleringar om att ha rätt typ av demokratisk värdegrund utifrån principen om alla människors lika värde.

Förslaget tillkom i syfte att hindra politiskt inkorrekta och Sverigevänliga medier som Nya Tider att få fortsatt presstöd. Liknande förslag har funnits tidigare men mött motstånd från vänsterhåll, då man – på goda grunder eftersom man bl.a. förespråkar kommunistisk diktatur – fruktat att själv hamna utanför kvalifikationerna för presstöd. Novak gjorde dock bedömningen att vänstermedierna nu skulle anse tiden mogen att ta den risken i beaktande av den snabba utveckling inom Sverigevänlig media som skett de senaste åren. Men hon tog av allt att döma fel.

Rädslan att ett åsiktsvillkorat presstöd ska drabba även vänsterradikala medier väger för det stora flertalet remissinstanser fortfarande tyngre. Troligen resonerar man så att man skulle ha mer att förlora än vinna på en sådan klausul. Visserligen skulle man kunna få bort en medieaktör som Nya Tider men samtidigt kanske flera röststarka vänstermedier också skulle tvingas lägga ned, vilket i realiteten skulle gynna den socialkonservativa och Sverigevänliga folkrörelsen.

Man bör således inte tolka sågningen av förslaget som någon generell omsorg om demokrati och pressfrihet. I stället handlar det om överväganden utifrån krass egennytta. Några remissinstanser – TV4, LO, Södertörns högskola och DO – anser dock att det är en bra idé med statlig åsiktsstyrning av media.

Att även JK, som är högsta juridiska tillsynsmyndighet för medier relativt Tryckfrihetsförordningen, är kritisk till förslaget, gör att sannolikheten är låg för att regeringen anammar det i strid med majoriteten remissinstanser. Inte heller JK:s kritik ska främst tolkas som ett ställningstagande för demokrati och pressfrihet.

Det grundar sig snarare i en oro över att en sådan statlig makt i framtiden skulle kunna användas av Sverigedemokraterna om de hamnar i regeringsställning för att definiera “demokratisk värdegrund” på ett annat sätt än det nuvarande vänsterliberala. Det skulle kunna leda till att helt andra medier än de Novak och medieutredningen nu tänkt sig blev utan presstöd.

Att det är den risken som fått JK att avstyrka framgår av att man i sin kritik skriver att förslaget “medför en risk för att vid tidpunkten för prövningen rådande politik blir avgörande för vad som anses vara en demokratisk värdegrund”. Även Journalistförbundet har insett denna risk och ställer sig därför avvisande till förslaget.

Här är den egennyttiga bevekelsegrunden än tydligare eftersom Journalistförbundet själva tillämpar just en sådan paragraf som villkor för att få bli medlem. Man bedömer risken för att SD ska erövra den politiska makten i Sverige som så stor att man inte vill ge staten detta verktyg. Däremot bedömer man risken för att SD ska ta över Journalistförbundet som så liten att man kan ha kvar en sådan regel där.

En annan auktoritet på området som redan innan medieutredningen gick på remiss uttalade skarp kritik mot förslaget är yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. I en debattartikel i Expressen i november skrev han bland annat:

Staten får inte med negativa åtgärder motverka någon som vill eller ger ut exempelvis en skrift eller webbtidning på grund av dess innehåll. Även en selektiv riktad positiv åtgärd får de facto en negativ effekt för någon annan.

Mats Dagerlind

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson