Annonsera på Avpixlat

Avskaffa flerbarnstillägget

insandare_150

INSÄNDARE Staten premierar föräldrar som föder osedvanligt många barn. Femte barnet är i statens ögon nästan dubbelt så mycket värt som det andra. Man kan på mycket goda grunder undra varför. Det ekonomiska tillskottet är av marginell vikt för föräldrar med egna resurser. Är alltså flerbarnstillägget ett taffligt försök att stävja den beryktade demografiska utmaningen genom hjälp till de sämst bemedlade att skaffa stora barnkullar? Eller motiveras flerbarnstillägget kanske numera som ett skattefinansiellt politiskt verktyg för pågående folkutbyte? Oavsett orsak, är flerbarnstillägget försvarbart från något perspektiv?

Logiken, eller snarare icke-logiken bakom flerbarnstillägget har gett mig som förälder stort huvudbry genom åren. Med en hop egna barn och inblick i nutida uppväxtförhållanden kan jag inte nog understryka värdet av föräldrars förmåga att sörja för sina egna barn såväl känslomässigt, tidsmässigt och praktiskt, som ekonomiskt. Det finns naturligtvis fantastiska föräldrar som kan ta hand om ett fantastiskt antal barn. Min bedömning är dock att en anstötlig mängd föräldrar inte räcker till för sina barn, utan har abdikerat från sitt föräldraskap. Och inget tyder på att det blir bättre ju fler barn de har.

De flesta föräldrar kan nog vittna om att det första barnet kostar mest i reda kronor. Ersättningssystemet återspeglar inte detta faktum, tvärtom. Så här ser det ut:

Barnbidrag och flerbarnstillägg per månad

Antal Barn / Barnbidrag kronor / Flerbarnstillägg kronor / Summa kronor
1 / 1 050 / – / 1 050
2 / 2 100 / 150 / 2 250
3 / 3 150 / 604 / 3 754
4 / 4 200 / 1 614 / 5 814
5 / 5 250 / 2 864 / 8 114

För det sjätte barnet och varje ytterligare barn är flerbarnstillägget 1 250 kronor per månad.

Barn nummer fem, barn nummer sex osv genererar alltså ett tillskott till familjen på vardera 2 300 kr i månaden, medan det första barnet ger månatliga 1 050 kr. Svenska staten vill således särskilt gynna det fåtal familjer, ca 1 procent, som föder fem barn eller fler.

Det borde ligga i statens intresse att hålla den inhemska populationen vid liv. Men, ligger det verkligen i statens intresse att särskilt premiera dem som föder ett femte eller sjätte barn? Idag får 45 procent av Sveriges kvinnor respektive 39 procent av Sveriges män två barn. Näst vanligast är tre barn, vilket gäller för var femte kvinna och man. Sätter vi barns behov i centrum är det av största betydelse att föräldrar beaktar de egna förutsättningarna att sörja för dem de sätter till världen. Har man inte mänskliga eller faktiska resurser att skaffa fler barn, bör man låta bli.

Att statlig resursfördelning överhuvudtaget kan riskera utgöra ett incitament till att skaffa fler barn än man annars skulle ha gjort är förkastligt utifrån ett barnperspektiv. Flerbarnstillägget kan göra skillnad på marginalen för en familj med sämre ekonomi. För att inte tala om dem som erhåller försörjningsstöd, vars bidragsnivåer också ökar med antal barn. Frestelsen kan även infinna sig i en familj med en mor som ändå är hemma. Försvarare av flerbarnstillägget anför behovet av större bostad, men det finns bostadsbidrag att erhålla utifall de aktuella föräldrarna inte har ordnat det för sig eller hamnar i trångmål. Ökad påstådd kostnad för större bil är ett löjligt svepskäl eftersom en minibuss idag kan köpas för samma pengar som en vanlig personbil.

Flerbarnstillägget är en kännbar statlig utgift. Enligt Försäkringskassan uppgick kostnaden till drygt 2,9 miljarder 2015, och prognosen är en ökning till drygt 3,5 miljarder 2019. Den borgerliga regeringen införde flerbarnstillägget 1982. Det togs dock bort 1996 under ett par år för att få ordning på statens finanser. Det är hög tid att ta bort det permanent. Inte bara av ekonomiska skäl utan även av hänsyn till barns, ja faktiskt hela vår befolknings, bästa.

Man behöver inte ha sett filmen Idiocracy från 2006 för att känna bävan i bröstet inför samhällsutvecklingen. Det räcker med att bejaka vetskapen att vårt land är summan av de människor som bor här. Varken mer, eller mindre. Det finns ytterst angelägna hål att fylla till gagn för vår befolkning. Nyligen äskade till exempel ÖB ytterligare 6,5 miljarder till den svenska försvarsmakten. Knappt hälften av dessa pengar kan och bör skyndsamt hämtas från posten flerbarnstillägg i Försäkringskassans budget. Vi måste resolut slå mot varje form av oförsvarbart och missriktat bruk av våra skattemedel. Medan tid är.

Maj Grefve

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson