Annonsera på Avpixlat

Tysklands största muslimska organisation sprider hat- och våldsbudskap

TYSKLAND / DET ISLAMISTISKA HOTET DITIB är en i Tyskland verksam organisation för muslimer med turkiskt ursprung, Med sina närmare 900 lokala moskéföreningar anses DITIB vara landets största muslimska organisation. Organisationen säger sig förstås respektera det tyska samhällets grundläggande värderingar, och påstår sig ta avstånd från våldsbejakande islamism/fundamentalism. Den tyska tv-kanalen NDR har dock gjort en granskning av DITIB, som avslöjar att det bakom den välputsade fasaden sprids helt andra budskap.

För ett par veckor sedan publicerades den förstudie om islamistiska organisationers inflytande i Sverige, som på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap gjorts av de väletablerade forskarna Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. Förstudien har väckt en del uppmärksamhet i svensk mainstream-media, eftersom den indikerar att den i många länder terroriststämplade organisationen Muslimska Brödraskapet i praktiken utövar stort inflytande i Sverige (se nedan, under “Relaterat“). Något som dock inte uppmärksammats i svensk mainstream-media är att liknande tendenser avslöjats i Tysklands största muslimska organisation.

DITIB står för Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği. Organisationen, som grundades 1984, säger sig representera en majoritet av de muslimer som bor i Tyskland. DITIB startades och leds fortfarande av Diyanet, som är den turkiska statens officiella organisation för frågor som berör islam. Detta innebär alltså att DITIB, genom Diyanet, står under direkt kontroll av Turkiets islamistiske president Erdogan.

Precis som flertalet muslimska organisationer i Västeuropa påstår sig DITIB officiellt respektera grundläggande västerländska värden som religionsfrihet, yttrandefrihet, jämställdhet mellan könen, fredlig samexistens mellan olika religioner osv. Organisationen säger sig förstås också ta avstånd från vålds- och terrordåd i islams namn.

Genom sitt stora medlemsantal och genom att man utåt sett ger sken av att vara “goda demokrater” har DITIB tillerkänts ett slags officiell status i Tyskland. I storstäderna Hamburg och Bremen är DITIB samarbetspartner åt tyska myndigheter i frågor som rör integration av muslimska invandrare.

Mycket talar emellertid för att det inom DITIB finns hårdföra islamister, vars agenda inte innefattar minsta respekt för vare sig västerländsk demokrati, icke-våld eller religionsfrihet. Den tyska tv-kanalen NDR har i ett aktuellt reportage granskat den turkisk-muslimska organisationen. Delar av reportaget finns att se med engelsk textning.

I det ena av de två klippen från NDR:s reportage visas scener ur en teaterpjäs med politiskt/religiöst innehåll, som uppförts i DITIBs regi. I pjäsen framförs budskapet att västvärlden legat bakom både Islamiska Staten och det misslyckade försöket att genomföra en statskupp i Turkiet i juli 2016. Syftet skulle vara att västvärlden vill göra Turkiet svagt och maktlöst, för att sedan kunna ta kontrollen över hela den muslimska världen. Turkiet framställs som den enda nation som kan försvara muslimerna mot det “onda” Väst.

Vidare skildras i reportaget en imam vid namn Ishak Kocaman, som leder DITIBs moské i stadsdelen Wilhelmsburg i Hamburg. Imamen uppges i sociala medier ha publicerat en mängd citat från radikala, våldsbejakande islamister. På hans Facebook-sida ska bland annat följande citat ha funnits (i översättning):

Jag spottar i ansiktet på de turkar och kurder som inte lever i enlighet med islam. Vilket värde har de, om de inte är muslimer?

Demokrati är inte bindande för oss. Vi är bundna av Allahs bok, Koranen.

I NDR-reportaget visas också delar av ett filmklipp som en ung DITIB-medlem lagt upp på Facebook. Klippet uppges vara taget under en pilgrimsresa till Mecka, arrangerad av DITIB. I klippet hörs de unga, muslimska männen skandera slagord som uppmanar till “krig mot Turkiets och islams fiender“. På samma Facebook-sida uppges den unge DITIB-medlemmen också ha publicerat en bild som framställer Turkiets president Erdogan som ett slags hjältefigur och ledare för islams kamp mot västvärlden. I anslutning till bilden ska han ha publicerat följande text (i översättning):

Min ledare, bara ge oss din befallning, så ska vi ödelägga Tyskland.

När NDR:s reporter konfronterar imamen Ishak Kocaman med ovan nämnda bilder och citat försöker han bagatellisera dem. Han menar att det han och ungdomar i hans församling publicerat i sociala medier inte ska tas på allvar, utan att det bara handlar om att man “ibland blir lite för känslomässig” och skriver saker man egentligen inte står för.

I det andra av de båda klippen ur NDR:s reportage avslöjas hur en mängd grovt rasistiska hatbudskap mot judar sprids via Facebook-sidor som enskilda medlemmar och/eller lokalföreningar inom DITIB står bakom. Det tyska reportageteamet har kontaktat DITIBs tyska ledning, som emellertid inte vill låta sig intervjuas. Organisationsledningen svarar via mejl att den enda information som avspeglar DITIBS värderingar är den som finns på organisationens officiella, nationella webbplats. Annan information, t.ex. på Facebook-sidor, kan, enligt DITIBs ledning, vara uttryck för enskilda medlemmars personliga värderingar.

Susanne Schröter, en väletablerad tysk etnolog, som bland annat studerat hur muslimska invandrare lever i Tyskland, ombeds kommentera förekomsten av antisemitiska värderingar inom DITIB. Hennes bedömning är att DITIB är en starkt hierarkisk, toppstyrd organisation, och att organisationen inte skulle acceptera om budskap som ledningen inte ställer sig bakom publiceras i deras namn. När enskilda medlemmar och/eller lokalavdelningar inom DITIB sprider antisemitiska hatbudskap på Internet kan man därmed – enligt Susanne Schröter – med stor säkerhet anta att dessa budskap är sanktionerade från högsta ort, dvs. från organisationens turkiska ledning.

Relaterat

Den förstudie om islamistiskt inflytande i Sverige som nämns i artikelns inledning finns att läsa HÄR. Förstudien och de diskussioner den lett till har fått en del uppmärksamhet i massmedia. Författarna Magnus Norell (statsvetare, ofta omnämnd som “terrorism-expert”), Aje Carlbom (socialantropolog) och Pierre Durrani (religionshistoriker) hävdar nämligen att mycket pekar på att den i många länder terroriststämplade organisationen Muslimska Brödraskapet indirekt har ett stort inflytande i Sverige. Bland annat menar de tre forskarna att IFiS (Islamiska förbundet i Sverige) och till IFiS anknutna organisationer som t.ex. SUM (Sveriges Unga Muslimer), Islamic Relief och Studieförbundet Ibn Rushd, i praktiken utgör Muslimska Brödraskapets svenska gren.

Den oberoende socialdemokratiske debattören Johan Westerholm har i en rad insiktsfulla och läsvärda artiklar på sin blogg “Ledarsidorna” granskat turerna kring förstudien. Följande artiklar ger en fördjupad inblick i sammanhanget:

MSB presenterar en förstudie om Muslimska Brödraskapet
Norell om kritiken: Har de rökt på?
FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödraskapet
Forskaruppropet borde ägna tiden åt forskning istället för att känna sig kränkta
MSB – rapporten: Vi lever i bokbålens tid.

Sakine Madon tog på onsdagen upp diskussionen om den aktuella förstudien i en ledare i Vestmanlands Läns Tidning.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson