Annonsera på Avpixlat

Det finns inget känt samband med brottslighet starkare än att heta Jan Guillou

KRÖNIKA Den övervintrade kaviarkommunisten Jan Guillou tycker i sin omvittnade självgodhet att han kommit på något riktigt kul när han med lite ohederligt sifferdribblande i en krönika i den vänsterradikala boulevardtabloiden Aftonbladet påvisar att överrepresentationen för brott är högre bland SD-riksdagsledamöter än bland invandrare. “Det finns inget känt samband med brottslighet starkare än att vara Sverigedemokrat”, konstaterar Guillou med anledning av att 15 procent av ledamöterna i SD:s riksdagsgrupp är dömda eller misstänkta för något brott. Men den konklusionen stämmer inte.

Med argumentation på Guillous egen infantila nivå kan man enkelt konstatera att sambandet mellan brottslighet och att heta Jan Guillou är nästan sju gånger högre, 100 procent av alla Jan Guillouer i Sverige är dömda för brott. Vi talar här dessutom om brott så allvarliga att gripanden måste ske med k-pist-beväpnad polis och med årslånga fängelsepåföljder, varav en del fått avtjänas i isoleringscell på högt säkerhetsklassade fångvårdsanstalter som Österåker.

När Guillou är klar med att vara putslustig övergår han till att vara ohederlig, en journalistisk gren han är väsentligt mer driven i än kåseriet. Det första medvetna faktafelet gäller påståendet att SVT, Leif GW Persson och Expressen skulle “heja på” Sverigedemokraterna inför 2018 års valrörelse och då mer specifikt på partiets enligt Guillou “huvudfråga“, den att koppla ihop brott med invandrare. Guillou vet självfallet att ingen av de uppräknade “påhejarna” har något till övers för Sverigedemokraterna.

Däremot finns det ju en och annan utanför SD-kretsen som i motsats till Guillou inte vill blunda för verkligheten, även om den råkar se ut så att personer från vissa invandrargrupper är överrepresenterade som gärningspersoner för vissa typer av brott. Guillou tillhörde en gång i tiden själv den falang inom journalistkåren som inte ryggade för att skriva om hur “fängelserna är fulla med utlänningar“, att “svartskallemajoriteten är enorm” och förklara varför så är fallet.

Guillou konstaterade vid denna tid också att “för många zigenare stjäl för mycket” och kritiserade att Brå hemligstämplat en utredning som visade detta faktum, eftersom syftet med att beställa utredningen hade varit det motsatta – att motbevisa “myten” att personer i denna etniska grupp är mer brottsbenägna än svenskar. Guillou var då också kritisk till att Granskningsnämnden fällt ett program i SVT där dessa uppgifter diskuterades. Tvärtemot idag alltså där Guillou nu är kritisk till att SVT tillåter GW att prata om dylikt.

Kritik riktade Guillou förr också mot mediernas oskick “att förtiga olämpliga fakta” och stoppa “all vettig journalistik i ämnet invandrare och brott“. Han menade att denna offentliga tystnad lett till att invandrarbrottsligheten kunnat frodas ostört under samhällets radar och till att vi fått okunniga politiker som inte förstod att sätta in åtgärder för att bromsa utvecklingen. Idag låter det annorlunda. Nu trivialiserar Guillou själv samma problem genom att på ett tillkämpat sätt kåsera kring brottsbelastade SD-politiker.

Nästa faktafel Guillou gör sig skyldig till är påståendet: “Sverigedemokrater tror att brottsligheten ökar i Sverige, fastän alla kända fakta pekar på motsatsen.” SD:are beskrivs som “faktaresistenta” och lidande av “vidskepliga vanföreställningar“.

Om vi av artighet bortser från alternativet att Guillou helt enkelt ljuger, bör formuleringen “alla kända fakta” ändras till “alla av Guillou kända fakta“. Vi kan ta sexbrotten som exempel, där Guillou raljerar över ett mejl han fått från en svensk kvinna som av allt att döma är rädd att vistas ensam utomhus efter mörkrets inbrott pga risken för att utsättas för en överfallsvåldtäkt. Här demonstrerar Guillou ett extremt tunnelseende. “Alla fakta” han sett är de som avser åren 2014 och 2015, och med hänvisning till detta stickprov antyder han att våldtäkterna i Sverige har minskat.

Det är helt sant att det skedde en liten minskning av antalet våldtäkter 2015 jämfört med året innan. Men den minskningen utgör bara ett litet och tämligen unikt hack i en kurva som pekat närmast exponentiellt brant uppåt år efter år i flera decennier, och efter det lilla avbrottet 2015 fortsatte ökningen igen under 2016. Ja, en liten del av ökningen under åren kan förklaras med att definitionen för våldtäkt har breddats, och eventuellt kan – även om inga verkliga belägg för detta finns – ytterligare en liten del förklaras med en ökad anmälningsbenägenhet. Men ingen av dessa (bort)förklaringar räcker på långa vägar till för att täcka in den enorma ökning av antalet våldtäkter som siffrorna visar.

Eftersom Brå fått order från regeringen att inte offentliggöra den uppdaterade statistik man sitter på beträffande olika invandrargruppers överrepresentation som gärningspersoner till brott, får vi förlita oss på siffror offentliggjorda 2005 men som redan då var 4 år gamla eller äldre. Regeringen har motiverat beslutet att inte låta Brå publicera färskare siffror med att detta vore onödigt, då det ser likadant ut idag som för 15 år sedan vad gäller olika invandrargruppers överrepresentation som förövare till brott.

Studerar vi den tillgängliga statistiken – som alltså är gammal men som regeringen går i god för fortfarande stämmer så bra att den inte behöver uppdateras – finner vi att vissa invandrargrupper – i huvudsak asylrelaterade sådana – är mycket kraftigt överrepresenterade som gärningspersoner för våldtäkt. Då ska man hålla i minnet att alla typer av våldtäkter ingår i dessa siffror. Selekterar vi ut överfalls- och gruppvåldtäkter där gärningspersoner och offer inte är bekanta med varandra – dvs den typ av våldtäkt som fler och fler svenska kvinnor enligt trygghetsundersökningar (och mejl till Jan Guillou) uppger att de i tilltagande utsträckning oroar sig för – då ökar den redan kraftiga överrepresentationen för samma invandrargrupper ytterligare mycket kraftigt.

Men det här är – återigen med reservation för eventuellt ljugande – fakta som Guillou inte känner till. Det är antagligen därför han gör sig lustig över kvinnors oro över att bli överfallna och våldtagna och än mer lustig över politiker som Jimmie Åkesson, som säger att man bör ta kvinnors oro på allvar. Om Guillou bemödat sig om att skaffa sig tillgång till “alla fakta” i stället för bara ett missvisande urval, då hade han kunnat undvika att spotta de oroliga kvinnorna i ansiktet genom att framställa dem som rasistiska våp. Då hade han inte felaktigt behövt peka ut “vita svenskar” som det stora problemet i sammanhanget.

Ett annat ohederligt försök till bevisföring om att det inte finns någon korrelation mellan våldtäkter och invandring gör sig Guillou skyldig till när han ställer 2015 års minskning av antalet våldtäkter mot det faktum att Sverige samma år tog emot ett extremt stort antal migranter. Våldtäktsbenägna migranter har som alla de andra fullt upp med annat den första tiden i Sverige då de befinner sig i mottagningsprocessen. Huruvida 2015 års rekordhöga asylinvandring medför en motsvarande rekordökning av antalet våldtäkter, är inget vi kan svara på idag. Det är en effekt med ett eller flera års fördröjning och sedan ytterligare fyra års fördröjning innan någon statistik sammanställts. Fortsätter svenska regeringar att sätta munkavle på Brå kanske vi aldrig får ett dokumenterat svar.

Guillou har en socioekonomisk käpphäst när det gäller att förklara varför människor blir kriminella. Den stavas arbetslöshet. Den här teorin förfäktade Guillou redan på den tiden han pratade klarspråk om invandrare och brott. Men vare sig då eller nu har han kunnat presentera mer konkret hur dessa två ting hänger samman, dvs. varför arbetslöshet skulle driva människor till att begå brott i ett land där socialbidragen är så rundligt tilltagna att det finns familjer som erhåller mer i bidrag varje månad än vad en heltidsarbetande svensk får ut netto i lön.

I ett samhälle utan sociala skyddsnät, där den arbetslöse är hänvisad till ett liv på gatan och riskerar svälta ihjäl, kan man förklara – kanske t.o.m. ursäkta – att någon stjäl bröd för att döva sin hunger och att samma någon löser problemet med sin överlevnad mer långsiktigt genom att skaffa sig en inkomst från brottslig verksamhet. Sverige är inte ett samhälle utan skyddsnät. Här duger arbetslöshet inte som förklaring till och än mindre som ursäkt för kriminalitet.

Om Guillou innan han skrev sin nidskrift om Sverigedemokrater tänkt på lite andra saker än bara på vilka putslustiga sätt han kunde framställa detta partis företrädare och väljare som imbecilla, då hade han kanske också insett hur galet det är att förklara varför invandrare begår fler våldtäkter än svenskar med att “arbetslösheten är mångdubbelt större i vissa invandrargrupper än i det svenska genomsnittet, därför högre brottslighet“.

Även för den som tänker långsamt bör det inte ta mer än en halv minut att komma fram till att arbetslöshet är en sällsynt dålig förklaring till våldtäktsbrott – detta oavsett samhällets utbyggnad/frånvaro av sociala skyddsnät. Att våldta är inte ett brott som ger förövaren mat i magen och inte heller pengar att köpa mat för. Motiv och grogrund till den sortens brott bland invandrare måste sökas någon helt annanstans. En sådan förklaring kan vara en kulturellt och religiöst betingad usel kvinnosyn, så som den oroliga kvinna som mejlat Guillou hävdar men som han hånfullt avfärdar som en vanföreställning. Det är en arrogans som den som själv anför arbetslöshet som orsak till våldtäkt inte borde tillåta sig.

Det hävdades länge att det dödliga våldet i Sverige minskar. Det har visat sig vara en obsolet uppgift. Efter att ha minskat ett tag ökar det sedan ett antal år igen. Här har Guillou faktiskt läst på lite och vidgår att “dödligt våld med skjutvapen, gangstrarna som skjuter varandra, har ökat på senare år”. Däremot stämmer det inte, som Guillou skriver att detta är den enda våldsbrottslighet som ökar. Att “gangstrarna som skjuter på varandra” så gott som uteslutande har asylrelaterad invandrarbakgrund “glömmer” Guillou också att nämna, vilket framstår som en större underlåtelsesynd än annars när den begås i en text som handlar just om invandrare och brott.

Värt att notera när det gäller förändringar i det dödliga våldet är också att det numera är färre svenskar som dödar varandra men fler invandrare. Att klumpa ihop allt dödligt våld till en enda siffra är således missvisande, men förstås bekvämt om man som Guillou vill dölja sanningen om korrelationen mellan invandring och brottslighet.

En del av minskningen av det dödliga våldet beror dessutom på att läkarvetenskapen gått framåt och fler svårt skadade nu kan räddas till livet, inte på att det våld som tidigare var dödligt minskat. Att lappa ihop alla skottskadade gängmedlemmar som kommer in till sjukhusen tar dessutom mycket stora akut- och kirurgi-resurser i anspråk och innebär att de redan långa väntetiderna på akuterna och operationsköerna för hederliga svenskar blir ännu längre.

Och den enligt Guillou enda “oomkullrunkeliga sanningen” i den kriminalpolitiska debatten, att “det finns inget känt samband med brottslighet starkare än att vara sverigedemokrat“, stämmer alltså inte heller. Att heta Jan Guillou är ett betydligt starkare samband. Men kanske kan vi i det fallet ursäkta Guillou med att det är lätt att bli hemmablind.

Mats Dagerlind

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson