Annonsera på Avpixlat

Vänsterliberalers inkonsekventa och konstitutionsfientliga beteende

KRÖNIKA Det som just nu pågår i USA visar tydligt hur vänsterliberalerna är inkonsekventa i sitt agerande samt fientliga mot den amerikanska konstitutionen. I den här krönikan ger jag konkreta exempel på hur vänsterliberaler i USA agerar inkonsekvent kring två specifika aktuella politiska ämnen som är oförenligt med konstitutionen och den amerikanska maktfördelningen mellan stat och delstat/kommun.

I USA råder alltid en dragkamp mellan staten och delstaterna kring vem som har makten över vilka ansvarsområden. Statens makt i USA är väldigt begränsad, både i teorin och praktiken, vilket Högsta domstolen regelbundet bekräftar. Vissa ämnen är dock helt under statens ansvarsområde såsom utrikespolitik, tryckning av pengar, krigsförklaringar och invandringspolitik. Områden som berör skolor och utbildning är däremot ett delstatligt och kommunalt ansvarsområde.

Som Avpixlat rapporterat flera gånger håller presidenten Donald Trump på att ta krafttag kring migrationspolitiken, ett högaktuellt ämne i USA. Migrationspolitik, vilket inkluderar gränsbevakning och illegal invandring, är som sagt ett politiskt område som staten, inte delstaterna eller kommunerna, har ansvar, makten och yttersta kontrollen över.

Ett annat ämne som är i hetluften i USA är att Donald Trump nyligen återkallade Barack Obamas riktlinjer kring hur olika kön ska kunna använda toaletter. Först och främst var Obamas toalettinitiativ ingen ny lag utan endast riktlinjer inom en redan existerande lag som kallas Title IX och vars syfte är att förebygga diskriminering inom skolor som erhåller federalt ekonomiskt stöd. Bestraffningen för de skolor som inte följde Obamas toalettriktlinjer var indragning av federala pengar.

Obama överskred dock sina befogenheter genom sina toalettbesöksriktlinjer. Toalettbesök är nämligen i grunden ett delstatligt och kommunalt ansvarsområde, inte federalt. Obama skrev därför inte en s k Executive Order kring toalettbesök eftersom han sannolikt visste att han överskred sina och statens befogenheter om han skrev en helt ny och fristående lag. Därför slutade det med riktlinjer och frivillighet att införa dessa inom den redan existerande lagen.

Man kan säga att Obama snitsigt dribblade mellan konerna men missade helt det avgörande målet i samband med vilken beslutsfattningsnivå – federal, delstatlig eller kommunal, den slutliga makten ligger hos beträffande vem får som pissa i vilken toalett.

Trump, å andra sidan, vill återdecentralisera makten i linje med konstitutionen, alltså helt enkelt återge makten till delstaterna och kommunerna i flera områden att själva bestämma över sina invånares öden baserade på lokala förhållanden, till exempel hur kön och toalettbesök ska hanteras.

Att anklaga Trump för att vara “fascist”, ett ohederligt fulknep bland de vråliga vänsterliberaler som är dåliga förlorare, när han vill decentralisera makten och återställa maktfördelningen till det som konstitutionen förespråkar blir därmed paradoxalt och rent ut sagt löjligt. För den som gapar “fascist” borde Obama istället ha varit mottagaren av anklagelserna eftersom Obama systematiskt centraliserade makten under sitt presidentskap, som till exempel kring just toalettbesök. Amerikanska HD tillrättavisade dessutom Obama vid flera tillfällen för att han överskred sina befogenheter kring makt, alltså att Obama agerade alltför diktatoriskt.

Fascism som statsskick, både i teorin och praktiken, innebär bland annat just centralisering av makten, något Trump agerar i motsatthet till, något som vänsterliberaler inte verkar begripa. Mig veterligen har HD inte en enda gång hittills tillrättavisat Trump kring maktbefogenheter, vilket HD naturligtvis redan skulle ha gjort om Trump faktiskt agerat som den “fascist” som vänsterliberaler anklagar honom för att vara. Vi kan därför spola ned fascistanklagelserna om Trump i toaletten tillsammans med all vänsterliberal medias fake news.

Dessa två politiska områden, illegal invandring och toalettbesök, är paradexempel på hur vänsterliberaler i USA just nu agerar helt inkonsekvent och dessutom oförenligt med den amerikanska konstitutionen.

Beträffande immigrationslagar, som är ett federalt ansvarsområde, vill vissa delstater – de med vänsterliberala guvernörer, frånta de federala myndigheterna makten och kräver istället att delstaterna ska ha makten att fatta beslut kring migration, till exempel hur illegala invandrare ska hanteras. Existerande amnestistäder samt flera delstaters och kommuners vägran att samarbeta med federala myndigheterna kring illegala invandrare bekräftar detta.

Obama sanktionerade dessvärre denna utveckling genom att vända ryggen till illegal invandring och gränsbevakning, vilket i sin tur gav vänsterliberala guvernörer och borgmästare samt deras tegelstenskastande fotsoldater råg i ryggen. Obamas blåvägran att verkställa federala migrationslagar har alltså lett till att vänsterliberaler nu kräver ett permanent överföring av ett absolut federalt ansvarsområde till delstaterna, vilket är helt inkompatibelt med konstitutionen och maktfördelningen i USA.

I grunden handlar den nuvarande kampen kring illegal invandring om presidentens skydd och återställande av konstitutionen, lag och ordning och slutligen hela den amerikanska demokratin som ställs mot konstitutionsfientliga, inkonsekventa och högljudda förespråkare av anarki.

Gällande kön och toaletter ser vi det rakt motsatta agerandet från precis samma vänsterliberaler. Vilket kön som kan besöka vilka toaletter är absolut inte ett federalt ansvarsområde i USA utan ett delstatligt och kommunalt ansvarsområde, vilket Obama uppenbarligen inte respekterade genom utfärdandet av sina federala riktlinjer i frågan.

Trump vill, å andra sidan, helt enkelt låta delstater och kommuner besluta hur toalettfrågan ska behandlas, ett agerande som ligger helt i linje med konstitutionen och maktfördelningen i USA och av naturliga skäl därför alltid hanterats av delstaterna och kommunerna utan att staten lägger sig i.

Att det slutat så här bakvänt beror på signalerna Barack Obama sände under sin tid som president. Under Obama delgavs den oavkortade federala makten kring migration till delstaterna och kommunerna. Med andra ord, delstater och kommuner tilläts utöva sin egen politik kring illegal invandring utan att staten lade sig i. Presidenten, Obama i det fallet, som representerar den verkställande grenen av demokratin i USA ignorerade alltså konstitutionen och kongressen genom att strunta i sitt ansvarsområde kring migration generellt men i synnerhet illegal invandring och gränssäkerhet. Det federala ansvaret hamnade istället på delstaterna och kommunerna när Obama och staten kapitulerade.

Gällande marijuanarökning vill dock vänsterliberaler att delstaterna ska behålla makten för och att staten inte ska lägga sig i, både under Obama och Trump, vilket i sig visar ett inkonsekvent agerande bland vänsterliberalerna. Obamas syn på brassrökning var nämligen inte lika positiv som många vänsterliberaler önskade. Obama såg aldrig statlig legalisering som slutlösningen på marijuanafrågan på samma sätt som hans syn på samkönade äktenskap och toalettbesök. Därför tog Obama inte något avgörande större beslut i marijuanafrågan under sina år som president.

Kort och gott, i frågor som Obama ansågs svika vänsterliberaler ville vänsterliberaler behålla makten på delstats- och kommunalnivå så vänsterliberala guvernörer och borgmästare istället besatt den makten och därmed kunde ta beslut som gynnade vänsterliberaler. I frågor som Obama uttryckte åsikter helt i linje med vänsterliberaler ville dessa gaphalsar att Obama skulle centralisera makten så att även konservativa kunde påtvingas vänsterliberal politik. Återigen, ett inkonsekvent beteende kring synen på maktfördelningen mellan staten och delstaterna.

Den politiska frågan för dagen, inte konstitutionen eller principen om maktfördelning, styr vänsterliberalernas syn på vilken instans som ska ha den slutliga makten baserat på hur vänsterliberalernas önskvärda resultat bäst kan åstadkommas. Konstitutionen och maktfördelningen är betydelselösa för vänsterliberaler i USA.

Donald Trump vill istället genom konsekvent agerande återgå till konstitutionens budskap kring maktfördelning genom att återupprätta migrationspolitiken som det federala ansvarsområde det i grunden faller inom och samtidigt återupprätta toalettbesök som det delstatliga och kommunala ansvarsområde detta berör.

Detta slutar inte bara med att vänsterliberalerna agerar helt inkonsekvent gentemot sitt eget beteende utan även agerar helt oförenligt med den amerikanska konstitutionen och maktfördelningen mellan stat, delstat och kommun, vilket ytterst utgör ett stort hot mot den amerikanska demokratin.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson