Annonsera på Avpixlat

Skogsdöden, ozonhålet och andra skrönor

KRÖNIKA Det okritiska flocktänkandet kostar mänskligheten oerhörda resurser och outsäglig vånda. Det har i alla tider utnyttjats av överheten för att kontrollera menigheten. Kristendomens hot om Helvetet höll folket i stränga tyglar. Islams löfte om Paradiset ger försäkran om fanatiskt lojala muslimer. Enväldiga kungar och diktatorer leder sina folk till krig med indoktrinerande hotkampanjer som den enskildes förnuft står maktlös inför. Säg den enskilda soldat som önskar krig. Flockbeteendet är demagogernas främsta vapen. Oliktänkande är deras värsta fiende. De måste med förlöjligande, utfrysning, censur, förtal, justitiemord, bannlysning, internering eller i värsta fall avrättning oskadliggöras.

Trots allt fler för gemene man ovedersägliga problem och gigantiska kostnader i samband med den stora, fria invandringen till Sverige hävdar de politiker, som över huvudet på folket ansvarat för den, fortsatt att den är lönsam och oproblematisk. Det är det okunniga, svenska folket som måste integreras i denna nya humanitära stormakt – inte de välutbildade, kulturellt överlägsna invandrarna.

Trots mångtusenårig väl dokumenterad historia kan Fredrik Reinfeldt utifrån sitt välsituerade elfenbenstorn närmast infantilt påstå att det enda vi svenskar ärvt från våra förfäder är barbariet – och för det få applåder från dem han så grovt därmed förolämpar! Utan skam kan han inför Sveriges fattigpensionärer fortsatt hävda att invandrarna räddat deras pensioner! Annie Lööf tycker trots dagens alarmerande krissituation att vi ska ta emot ytterligare 30 miljoner asylsökande! Det är ju fullständigt huvudlöst, men mångkulturens många uppenbara och historiskt väl kända konflikter ska till varje pris döljas. I den unga centerledarens fall får man hoppas att det beror på brist på historisk bildning och inte på ren dumhet.

Men egentligen är det mer en fråga om att dölja de politiska felbeslut som lett fram till dagens kaos. Politikernas ovilja att erkänna sina tidigare misstag leder till en rabiat ovilja att ta itu med de många faktiska, mycket påtagliga problem som blivit resultatet och som nu hotar det skattetyngda svenska folket. För att rädda ansiktet är dessa politiker beredda att betala vilket pris som helst – inklusive att DÖ-förklara den svenska demokratin. Allt motiveras med hyckleriet om “värdegrunden” och mantrat “allas lika värde” som bannlyser all saklig kritik som rasism och fascism och därmed stimulerar flocktänkandet om att stå på “det godas” sida i kamp mot “det onda”.

Först nu, när omvärlden allt tydligare ifrågasätter den ansvarslösa svenska politiken och dess “godhet”, börjar den trånga, svenska åsiktskorridoren att spricka. När förtroendet för mediernas opartiskhet och de folkvaldas ärlighet närmar sig den absoluta botten blir det allt svårare för dem att skönmåla den verklighet som medborgarna dagligen upplever inpå bara kroppen. När människor inte vågar gå ut kvällstid i fruktan för våldtäktsmän och beväpnad narkotikamaffia, när invandrarungdomars asociala beteende kallas “organiserad brottslighet”, när sharialagar ogiltigförklarar svensk lag, när polisen är maktlös, då behöver vi en annan sorts folkvalda än odugliga, överslätande låt-gå-företrädare. När problemen hotar att växa de ansvariga över huvudet duger det inte att döpa om kriserna till “utmaningar”, stoppa huvudet i sanden och överlåta till nästa generation att om möjligt återbygga det trygga folkhemmet på ruinerna av det gamla.

Att larma om klimatkatastrofer som kan påstås orsakas av mänsklig verksamhet är ett effektivt sätt att mobilisera flockbeteendet för att nå egna politiska mål. Världens hyperrika, storföretagen och bankerna har starka intressen för att globalisera världen och skapa överstatliga beslutsorgan som kan övertrumfa svårstyrda, nationella demokratier där makten utgår från det fåkunniga folket. Som t.ex EU, som strävar efter att överföra makt från folket till tjänstemän i Bryssel – förment i fredens tjänst. Den religiösa motsvarigheten är islams strävan efter det globala kalifatet.

1968 startades Romklubben av bl.a David Rockefeller. Det är en sluten lobbygrupp med hundratalet världsförbättrande potentater som varnar för överutnyttjande av jordens resurser, klimatkatastrof, överbefolkning – ja, i stort sett för jordens snara undergång. Man underkänner demokratins förmåga att hantera dessa frågor och vill ersätta den med globalt expertstyre. Trots att allt som denna elit i all sin påstådda vishet förutsagt visat sig fullständigt fel. Skulle de fått bestämma hade världen med säkerhet gått under för länge sedan. Ordförande för denna inflytesrika elitförsamling är bl.a. Anders Wijkman. Miljöpartiet bedriver i Sverige i stort sett samma politik – som istället för att rädda oss riskerar att såga av den gren vi sitter på – demokratin och den fria tankens oslagbara, kreativa kraft.

På 1980-talet kom larmen om skogsdöden. Surt regn skulle minska den svenska skogen med 50-60% eller mer! Media gav oss dagliga skräckexempel. Bilder av döda skogar i Tyskland och Tjeckien fyllde tidningarna. Ett foto med en helt avbarrad, svensk grandunge spreds via media. Att det var lärkträd på bilden var det få som noterade. Lärkträd fäller som bekant sina barr på hösten. Om detta visste tydligen inte larmjournalisterna ett barr. De döda skogarna i Tjeckien visade sig bero på lokal, osedvanligt sträng kyla och usel skogsvård.

1981 bildades Miljöpartiet. Under parollen – “inte guld, men gröna skogar” – växte man och blev 1988 invalda i riksdagen. Hjälp hade man av en annan då högaktuell klimatkatastrof – säldöden i Kattegatt. Den berodde enligt miljöaktivisterna på mänsklig, förgiftande verksamhet. Senare visade det sig att säldöden orsakades av ett virus.

Skogen dog inte. Tvärtom, den svenska skogen växer så det knakar. Bättre nu än någonsin. Sälstammen har repat sig. Alarmrapporterna upphörde, men de närmast religiösa klimatalarmisterna hittade snart nya hot.

1984 uppmärksammades ett hål i ozonlagret ovanför Antarktis. Detta innebar bl.a. ökade risker för hudcancer, minskad planktontillväxt och fiskdöd. Problemet sades orsakas av utsläpp av CFC-gaser. Freon, som användes i sprayflaskor och kylskåp var den stora boven. Medierna fylldes av dramatiska larmrapporter. Tillverkning av dessa gaser och användning av freon förbjöds med Montreolprotokollet 1987. Trots detta förutsågs att det skulle ta minst 50 år innan ozonlagret återställts. Men redan några år senare var ozonlagret åter normalt. Fluktuationerna i ozonlagret anses numera gå i takt med solaktiviteterna. Bortom mänsklig förmåga att påverka således.

Nu har vi en längre tid fått leva med hotet om varmare klimat som kommer att leda till smältande polarisar, höjd havsnivå, översvämmningar, fler oväder, ökenspridning och civilisationens undergång. Beroende på vår användning av fossila bränslen och ökade utsläpp av koldioxid. Denna klimathysteri håller oss i ett järngrepp jämförbart med hur religionen och hotet om helvetet tidigare helt styrde människors tillvaro. Oerhörda resurser offras för att motverka mänskliga koldioxidutsläpp – trots att koldioxid kan kallas livets gas – förutsättningen för allt liv. Sverige ska bli världens första fossilfria land 2030. Vi svarar för några promille av dessa utsläpp och de enorma uppoffringar som krävs av svenska folket för att nå detta obetänksamma politikermål är globalt sett fullständigt meningslösa!

Men att ifrågasätta detta klimathot är numera lika riskfyllt som att förr i tiden opponera mot konung och prästerskap. Denna nya religions följare är så frälsta, så övertygade och så många att ytterligt få vågar antyda att kungen är naken. När någon kunnig tänkare påpekar att de ofta visade, hotfulla filmerna av smältande, kalvande polarisar lika gärna kan ses som bevis för att ismassan växer över sina breddar och att ny is trycker bort gammal – då framstår han eller hon som en som i forna tider påstod att jorden var rund. Att dessutom påstå att smältande havsis skulle höja havsnivån är ju rent snurrigt. Smältande isbitar i whiskyglaset höjer inte vätskenivån – om man ser nyktert på saken.

Trots denna enorma, okritiska klimathysteri ser man nu alltfler seriösa forskare som på allvar ifrågasätter sambandet mellan människans koldioxidutsläpp och jordens temperatur. Människans utsläpp av koldioxid är försumbar i jämförelse med naturens egen produktion. Landhöjningen i Sverige fortgår med några centimeter per år sedan senaste istiden. Antalet oväder har minskat de senaste tio åren. Öknarna krymper.

Men klimathysterins frälsta har nya hot i bredskap. Nu talar man om kornas fisande av metangas som möjligen ännu värre än bilarnas avgaser. Den luttrade skeptikern kan nog avfärda även detta nya klimathot som en fis i rymden.

Rolf Malm

Fler krönikor av Rolf Malm hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson