Annonsera på Avpixlat

Andelen muslimer i Sverige 12,5 procent 2017 – kan bli 70 procent 2050

Fittja moské var 2013 den första moské i Sverige som tilläts ha offentliga böneutrop. Foto: Holger Ellgaard.

ISLAM Hur många muslimer som bor i Sverige och flyttar hit de närmaste åren är viktigt att beräkna, liksom deras födelsetal och de svenskar som dör bort. Innan jul skrev Claes Lönegård i SvD (18/12, 2016) att svenskarna överskattar andelen muslimer i Sverige. Tillfrågade svenskar av undersökningsföretaget PEW uppgav att 17 procent är muslimer, trots att de egentligen är 4,6 procent menade SvD:s journalist Clas Lönegård segervisst.

Men den flitige bloggaren Project Morpheus upptäckte felet och skrev i fredags (vilket Snaphanen noterade. Se även Invandring och mörkläggning  utifrån Affes statistikblogg).

Det SvD inte redovisar är att siffran 4,6% är från 2010, det vill säga att den är drygt sex år gammal, långt innan asylkrisen 2015.

[…]

SvD uppgav artikeln i december 2016 att 4,6% var muslimer i Sverige. I verkligheten ligger siffran alltså mellan 7.1% – 8.2% beroende på vilka man inkluderar i kalkylen. Det är en felberäkning på 2,5 – 3,4 procentenheter.

En ekonom och affärsman, Pekka Rousu, har hört av sig till mig och gjort egna beräkningar som redovisas nedan. Jag som reporter har inte dragit fram siffrorna och jag välkomnar andra ekonomer att kontrollera dem, liksom ”Affe Karlsson”, Jan Tullberg och Gunnar Sandelin.

Min källa Pekka Rousu börjar med liksom Morpheus att avfärda SvD:s beräkningar, men han hittade fel även i den gode Project Morpheus blogg:

Felen är att dessa grupper inte inkluderats:

  • födda barn
  • döda äldre
  • s k ”arbetskraftsinvandring”
  • anhöriga övriga

Därför är SvD:s siffra på sju procent redan den för låg enligt min källa. Hur hög är den egentligen då undrar ni?

Vi går först bakåt till år 2010 och utgår från PEW:s statistik som då var korrekt.

 

TIO MILJONER 2017

Om vi börjar 2010 och antar att PEW Research hade rätt om antalet muslimer i Sverige. Vi var i Sverige då nio miljoner och här fanns en halv miljon muslimer. Alltså en av 20 var muslim och 8, 5 miljoner var icke-muslimer. Dvs ca fem procent muslimer.

Kollar vi sedan på befolkningsökningen fram till 2017 så har vi blivit 10 miljoner. Det föddes 840 000 barn och det dog 630 000 under dessa sju år. Det förklarar 210 000 personer av miljonen vi ökade med nyligen. Varifrån kommer de övriga 790 000 människorna?

Svaret är förstås invandring, vilket medges till och med officiellt och som något positivt. Det är enkelt att se i en tabell hur många som invandrat till Sverige varje år och från vilka länder. Mycket riktigt var det ca 800 000 som kom under dessa sju år och grovt räknat var 80 procent av dessa muslimer, dvs 640 000 personer

Om vi antar att de muslimer vi hade 2010 ännu lever (500 000) och så lägger vi vill 640 000 muslimer så blir det 1,14 miljoner. Det blir elva procent. Redan där hamnar PEW och SvD fel.

Barnen som föddes var också delvis muslimer vilket är en felkälla som inte tas med fullt ut, så elva procent är lågt räknat. Inklusive total invandring dess, även om det är ett felaktigt antagande med 80 procent muslimer, så är det i dagens Sverige snarare 9-13 procent som är muslimer än knappast fem procent som SvD skrev innan jul.

År 2000 var andelen muslimer en procent, dvs 1 av 100

År 2010 var det fem procent, dvs 1 av 20

År 2017 var det elva procent, dvs 1 av 9

År 2020 blir det 17 procent, dvs 1 av 6, utifrån känd information

År 2025 blir det 25 procent, dvs 1 av 4, beroende på vald politik

Den muslimska befolkningen idag och invandrande muslimsk befolkning är ung och barnafödande. Av nio miljoner icke-muslimer idag är minst fem miljoner för gamla för att få barn, men inte bland muslimska familjer.

Muslimska kvinnors nativitet är högre än etniska svenskor. Försiktigt räknat så föder en muslimsk kvinna 2,5 barn jämfört med svenskornas 1,5 (en siffra som kan sjunka vid social oro).

Muslimska kvinnor föder barn tidigt i livet (18-30 år) och svenskor sent (30-34 år). På ett sekel föds fyra generationer muslimer och tre generationer svenskar.

Hur stor invandringen blir i framtiden från muslimska länder är omöjligt att veta, men gissningsvis önskar befintliga muslimer få hit fler muslimer till Sverige och absolut inte kristna invandrare.

 

DETALJERADE BERÄKNINGAR

Här finns mer belägg för siffrorna där nativitet och mortalitet tas. Kort sammanfattning:

Äldre icke-muslimska etniska svenskar dör undan och ersätts av yngre muslimer med högt barnafödande.

Asylinvandring 2010–2017

Enligt Migrationsverket fick 215 000 fick uppehållstillstånd mellan dessa år. Räkna med att 80 procent är muslimer.

172 000 muslimer

Anhöriginvandring 2010-2017

69 000 (32 procent av asylsökare samma period) och 80 procent muslimer.

55 000 muslimer

Barn födda till föräldrar med PUT 2010–2017

Migrationsverket uppger bara 35 000 föräldrar och om 80 procent är muslimer och om alla deras barn antas ha samma religion som sina föräldrar blir det 28 000 muslimer

Anhöriga övriga 2010–2017

Detta är sk kärleksinvandring. Den var under dessa år 134 000 personer, så det är ett betydande antal men inkluderar även att muslimer i Sverige tar in muslimska makar utifrån. Går man igenom nationaliteter bland dessa återfinns inte bara från typiska muslimska länder utan från Thailand och Ryssland. En uppskattning att 50 procent av dem är muslimer, alltså 67 000 muslimer.

Arbetstagare och anhöriga till dessa 2010-2017

Dessa var 101 000 arbetare och 61 000 anhöriga. Det har alltid funnits ett antal experter och udda omständigheter som gjort att vissa flyttat till Sverige. Men de tal vi haft efter att Alliansen tog makten 2006 är exceptionella. En muslimsk invandrare som äger en pizzeria kan anställa två personer från hans hemland genom att ansöka om arbetskraftsinvandring. I princip är alla arbetskraftsinvandrare lågkvalificerad arbetskraft. I snitt är det 15 000 arbetare per år. Det finns några tusen riktiga arbetskraftsinvandrare som är i Sverige i några år för att det är nödvändigt och sedan åker hem, men för det stora flertalet så gäller inte detta. 67 procent av dessa söker asyl i Sverige inom några år så vad det handlar om är förtäckt asylinvandring. Det finns massor av arbetsgivare som säljer sådana intyg så människor får komma till Sverige. Då söker de asyl och stannar i Sverige. 67 procent av 162 000 är 109 000. Andelen muslimer är ju 80 procent av desssa så det blir 87 000 muslimer.

Inne i asylprocessen 2017

Dessa finns inte som invandrare i Sverige utan de är på väg in i systemet. De är 122 000.

Beviljandegraden för asyl har tidigare varit ca 35–45 procent, men sedan Sverige skärpte gränskontrollen hösten 2015, så har procenten nu gått upp mot 75 procent och bland muslimer upp mot 85 procent. Vi antar att 90 procent av dem är muslimer och att 85 procent får stanna så det blir 93 000 muslimer.

Andel som stannar illegalt när de fått avslag eller hoppar av asylprocessen kan vara minst 100 000 inklusive de som stannat sedan år 2000. Om 75 procent av dem är muslimer är det 75 000.

Födda barn i Sverige 2010–2017

Antalet födda barn är inte svårt att få fram, men andel muslimska barn är värre. Det föddes 120 000 barn per år dessa sju år och det blir 840 000 barn. Sedan tidigare vet vi att barn födda av invandrade föräldrar med PUT var 28 000. Muslimer är ca tio procent av befolkningen men de är i barnafödande ålder.

Gällande svenskar så är sex av de nio miljonerna inte i barnafödande ålder då de flesta är för gamla. Muslimska kvinnor föder barn 18-34 år och föder minst 2,2 barn per kvinna. Det innebär att det blir fyra generationer muslimer per sekel. Svenska kvinnor föder mellan 28-39 år ca 1,5 barn. Det innebär tre generationer per sekel. Så per sekel blir det väldigt många fler muslimer än svenskar.

I barnafödande åldrar så är andelen muslimer 20 procent. Det innebär med mitt nativitetsantagande att muslimer föder 27 procent av barnen. Alltså kan det bli 227 000 muslimer till (andelen muslimska barn kan vara både högre och lägre, alla barn följer inte föräldrareligionen och vad som dessutom trasslar till beräkningar är att det finns blandäktenskap etc).

 

SUMMERING

Antal muslimer i Sverige 2017:

Inflyttade sedan 2010: 515 000

Asylinvandring: 172 000

Anhöriga asylinvandring: 55 000

Födda PUT-barn: 28 000

Kärleksinvandring: 67 000

Arbetskraftsinvandring: 87 000

Bifall inom asylprocessen: 93 000

Födda muslimska barn: 227 000

Illegala i landet: 75 000

Totalt blir det 1 255 000 muslimer.

Enligt folkräkningen är vi 10 miljoner så det blir 12,5 procent muslimer. Alltså 8,8 miljoner icke-muslimer och 1,25 miljoner muslimer.

 

FRAMTIDEN 2017–2020

Antal döda är i huvudsak etniska svenskar över 75 år och blir ca 270 000 fram till 2020.

270 000 färre svenskar

Anhöriga till människor som redan kommit till hit måste läggas till fram till år 2020. Migrationsverket har sagt en siffra på ca 350 000 just nu. Den beräkningen beror på politiska beslut den kommande tiden och hur man tillämpar lagen och hur praxis är i verkligheten. Av dessa 350 000 är minst 80 procent muslimer så ytterligare 280 000 muslimer.

 

Asylsökare

Myndigheterna talar om allt från 50 000–100 000 per år. Under 2016 sökte 35 000 asyl. Antar att det blir 35 000 per år fram till 2020 och att de är till 80 procent muslimer och att 80 procent får stanna. Det blir 67 000 muslimer.

 

Anhöriga till de nya asylsökarna

Vi säger 25 procent anhöriga så det blir 17 000 muslimer.

 

Kärleksinvandring

Den kan antas ligga kvar på samma nivå (runt 18 000/år) och att de är 50 procent muslimer. Det blir 27 000 muslimer.

 

S k arbetskraftsinvandring med anhöriga

Antar samma nivå som tidigare sju år bakåt. 23 000/år och att 2/3 söker asyl och att 80 procent är muslimer. Det blir 37 000 muslimer.

 

Födda barn

Antar att det fortsätter på 120 000/år och att det är 27 procent muslimska barn. 97 000 muslimer

 

Befolkning år 2020

Antal muslimer från 2017, 1 255 000 personer redan här

Anhöriginvandring till befintliga invandrare 280 000

Asylsökare 67 000

Anhöriga nya asylsökare 17 000

Kärleksinvandring 27 000

Arbetskraftsinvandring och anhöriga 37 000

Födda muslimska barn 97 000

Totalt antal muslimer 1 800 000

Antal icke-muslimer

Sedan 2017, 8 800 000 personer

Döda 270 000 –

Födda barn 263 000 +

Anhöriginvandring till befintliga invandrare 70 000

Asylsökare 17 000

Anhöriga till nya asylsökare 4 000

Kärleksinvandring 27 000

Arbetskraftsinvandring 9 000

Summa icke-muslimer: 8 920 000

Totalt i Sverige 8 920 000 + 1 800 000 = 10 720 000 och 16,8 procent muslimer

 

Andel muslimer i Sverige till 2050:

År 2000 1 procent, dvs 1 av 100

År 2010 5 procent, 1 av 20

År 2017 12 procent, 1 av 8

År 2020 16 procent, 1 av 6

År 2030 31 procent, 1 av 3

År 2040 50 procent, 1 av 2

År 2050 70 procent, 2 av 3

 

ANDEL MUSLIMER I ÅLDERSINTERVALL

Det säger något om ett samhälle hur det ser ut och fungerar. Antaganden nedan för 2017 och 2020 för dessa åldersintervall bör göras, men har inte fullföljts av Pekka Rousu:

0-6 år, förskola, fritids, barn

7-18 år, skola

18-30 år, ålder muslimska kvinnor föder och börjar rösta

31-39 år, ålder svenska kvinnor föder

40-63 år, slutet av arbetstiden

63-75 år, pensionärer som inte behöver så mycket sjukvård

75-95 år, åldringar som behöver mycket hjälp

Tiden efter 2020 går tillväxten muslimer snabbare. Muslimska kvinnor föder barn i yngre ålder. Muslimska kvinnor föder fler barn/kvinna. Den muslimska befolkningen i barnafödande ålder är en mycket hög andel.

Om vi tänker oss tiden från 2020 till 2040. Vilka kommer då att dö? Jo, mestadels de som då är 70-95 år. Dessa är idag 67-92 år. I den åldern finns i princip noll muslimer. Om vi säger att det är 90 000/år så kommer det att dö 1,8 miljoner svenskar som är icke-muslimer. I denna ålderskategori har vi i princip enbart etniska svenskar (och en och annan från Finland, Grekland och Turkiet).

Pensionärer år 2040 kommer att vara nästan enbart etniska svenskar födda innan 1980 och nästan inga muslimer. Hur kommer betalningsviljan i Sverige se ut då för pensionärer? Hur mycket pension vill framtidens muslimer ge gamla svenskar? Hur mycket sjukvård tycker de dessa gamla svenskar är värda? Eftersom det kommer att råda klara motsättningar i samhället mellan muslimer och icke-muslimer så är frågan relevant.

Eller är det möjligt att barn till muslimska föräldrar inte blir muslimer? Är det dessutom så att majoriteten av de muslimer som flyr hit vill inte återupprätta sina dysfunktionella muslimska samhällen? En del tyder på att detta gällt tidigare, dvs att sekulära muslimer och religiöst ointresserade barn varit de flesta av muslimerna i Sverige. Men sedan 1990 har muslimer ersatt arbetare som socialdemokratisk väljarbas (Kenan Maliks bok Från fatwa till jihad, DN 2009), högljudda muslimska grupper tagit plats i debatten (Ivar Arpi, Timbro 2014) och förorter islamiserats (Nalin Pekgul, Fokus 2017).

De muslimska generationer som kom till Europa efter 1945 var sekulära, men deras barn och barnbarn, liksom de senaste decenniernas muslimska invandrare, är inte det. Dessutom är de väldig, väldigt många fler.

Jan Sjunnesson
Pekka Rousu

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson