Annonsera på Avpixlat

Gunnar Sandelin: Migrationsverket mörkar att asylinvandringen slår rekord

Gunnar Sandelin

Gunnar Sandelin

SYSTEMKOLLAPSEN Gunnar Sandelin, en av författarna bakom succéböckerna ‘Invandring och mörkläggning’ skriver i en debattartikel på sajten Realtid om hur det svenska asylmottagandet slår nya rekord. Detta i kontrast till den beskrivning som dominerar i media om stängda gränser och asylstopp efter att regeringen i panik efter 2015 års systemkollaps införde skärpta gränskontroller. Sandelin menar också att Migrationsverket försöker mörklägga hur stor asyl- och anhöriginvandringen faktiskt är genom att göra informationen så svårtydd och svåråtkomlig som möjligt.

Sandelin inleder sin artikel med att berätta att Sverige fortsätter att slå asylrekord och under 2016 beviljade asyl till tre gånger så många migranter som övriga Norden TILLSAMMANS (!). Han ställer en öppen fråga till regeringen om hur den tänkt hantera detta praktiskt och hur det ska finansieras i statsbudgeten. Det främsta skälet till att mottagandet ökar i stället för att minska är att beviljandegraden har ökat markant – färre har tagit sig in i Sverige men dubbelt så stor andel som tidigare beviljas uppehållstillstånd.

Under 2016 beviljades nästan 72 000 uppehållstillstånd till asylsökande, och inräknat uppehållstillstånd till anhöriga och andra grupper stiger siffran till mer än det dubbla, 150 000 uppehållstillstånd. Det är fler beviljade uppehållstillstånd än något tidigare år, betydligt fler än något av de tidigare rekordåren, t ex 2013 och 2015. I ett lite längre perspektiv blir mottagandet också det sammanlagda mottagandet “häpnadsväckande” skriver Sandelin – bara sedan millennieskiftet har Sverige beviljat 1,5 miljoner uppehållstillstånd (!).

Det är svårt att se några sakliga omständigheter som motiverar varför Migrationsverket plötsligt blivit så generöst med att dela ut uppehållstillstånd. Sandelin påpekar att Sverige och de övriga nordiska grannländerna i allt väsentligt har samma asyllagstiftning och att inget i skillnader i denna kan förklara varför Sverige beviljat så oerhört många fler uppehållstillstånd än Norge, Danmark och Finland. Sandelin hänvisar till uppgifter i bl.a. Svenska Dagbladet som påvisar att det pågår ren vänsterliberal asylaktivism inom Migrationsverket och att det inte får att värja sig från misstanken att Migrationsverket, centralt eller på handläggarnivå, ägnar sig åt obstruktion mot regeringens åtstramningsåtgärder och att det är förklaringen till den exceptionella ökningen av beviljandegraden på bara ett år.

Sandelin kritiserar också den brist på transparens som råder på Migrationsverket. Relevanta siffror döljs i det material man offentliggör och leder till att den som inte granskar redovisningen kritiskt riskerar att dra helt felaktiga slutsatser om den asylrelaterade invandringens omfattning. Sandelin exemplifierar med att Migrationsverket uppgett att endast 593 tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) beviljats under 2016, detta trots att det efter regeringsbeslut i juli blivit huvudregel med tillfälliga uppehållstillstånd. Sandelin, som ägnat tio år åt att granska invandringsstatistik förstår att siffran inte stämmer och får efter påstötningar ett internt dokument skickat till sig som visar att i själva verket 22 000 personer fått tillfälliga uppehållstillstånd, en väsentligt annan siffra än den man hittar i verkets offentliggjorda sammanställningar.

Även de pressmeddelanden som Migrationsverket skickar ut, och som utgör underlag för hur media rapporterar om invandringen, lider av liknande brister, skriver Sandelin. I stället för att redovisa siffror som tydliggör hur den asylrelaterade invandringen slår nya rekord, fylls pressmeddelandena med skrivningar om att den förändrade svenska lagstiftningen och ökade svårigheter att ta sig in i Europa lett till ett kraftigt minskat antal asylansökningar. Verket försöker alltså inte bara ge en felaktig utan diametralt motsatt bild än den verkliga av hur mottagandet ser ut.

Sandelin ägnar också en del av artikeln åt att beskriva de konsekvenser som denna exempellöst höga och ansvarslösa massinvandring har lett till i det svenska samhället med enorma påfrestningar på bostadsmarknaden, skolan, socialtjänsten, sjukvården, polisen och rättsväsendet osv. Dessa påfrestningar kan inom kort väntas bli ännu mycket större eftersom det just nu finns 123 000 migranter inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som väntar på beslut och att 374 000 (!) anhöriga till den senaste tidens asylsökande väntas söka uppehållstillstånd de fem närmaste åren.

Sandelin antyder att strutsmentalitet fortfarande präglar migrationspolitiken, att obekväma siffror bör döljas för att inte gynna “alarmister”, att systemkollapser ska ses som tillfälliga “utmaningar” och att massinvandringen kommer att löna sig “på sikt”. Sandelin efterfrågar konkreta besked från regeringen om hur budgeten ska fås att gå ihop i framtiden, hur det ökade efterfrågetrycket på välfärdstjänster inom vården, skolan och omsorgen i kommuner och landsting ska hanteras, hur krisen på bostadsmarknaden ska avhjälpas, hur massarbetslösheten bland de i huvudsak lågutbildade migranterna ska åtgärdas och hur socialförsäkrings- och pensionssystemen ska överleva i ett Sverige där allt färre betalar skatt och allt fler bjuds in för att leva på bidrag.

Mats Dagerlind

 

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson