Annonsera på Avpixlat

Konferenser om hedersförtryck – 15 år sedan Fadime dödades av sin far

Fadimegalan på Berns, 22 januari 2017

Fadimegalan på Berns, 22 januari 2017

DEN IMPORTERADE SKAMKULTUREN Hedersmorden på de svensk-kurdiska unga kvinnorna Pela Atrosi 1999 och Fadime Sahindal 2002, som togs av livet av sina närmaste släktingar, väcker allt större uppmärksamhet.

I veckan hölls två stora möten i Stockholm och runtom i landet ännu fler genom organisationen GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, till minne av mordet på Fadime för 15 år sedan.

 

FADIMEGALAN

På söndagen 22 januari öppnade Berns sina salonger för Fadimegalan där politiker, aktivister, media, GAPF medlemmar och kändisar lyssnade till allvarliga tal om hedersförtrycket i Sverige.

Galan inleddes med Fadimes tal i riksdagen den 20/11, 2001, två månader innan hon mördades av sin far (YouTube, Aftonbladet ). Lyssna gärna på hennes egna ord i två minuter innan du fortsätter att läsa.

Av de många talarna utmärkte sig advokaten Elisabeth Massi Fritz och fd socialministern Gertrud Åström.

Massi Fritz som försvarat många förföljda flickor, kvinnor och pojkar, argumenterade för att förövarna ska inte bara straffas här utan även utvisas. Det är det enda som fungerar sa hon och exemplifierade med det hemska mordet på pojken Abbas Rezai 2005 i Kalmar.

När den broder som tagit på sig mordet skulle utvisas efter fyra år i fängelse reagerade föräldrarna, som var de egentliga mördarna, som bland annat hällt kokande olja över sin son. Massi Fritz har skrivit om värdet av utvisningsstraff (Expr 23/1, 2016 ).

Gertrud Åström, tidigare socialdemokratisk socialminister och vice ordförande i GAPF, påpekade att Sverige har en lag som ska gälla för alla oavsett bakgrund. Hon kunde inte förstå att regeringen inte gjorde något åt de parallellsamhällen där hedersförtryck växt fram.

En annan viktig fråga på Fadimegalan i helgen var barnäktenskap.

Barnminister Åsa Regnér (S) höll ett kort anförande där hon lyckades undvika att säga att barn i Sverige “ska inte vara gifta, men” (vilket Amanda Sokolnicki uppmanat henne till i DN, 18/1, 2017)

Tidigare hade barnministern nämligen sagt:

“Vi är tydliga, barn ska inte vara gifta. Men det är också en ny tid och nya situationer” (Barometern, 10/1, 2017 ).

Hon höll alltså sig till manus på Berns och sa inget “men”, fast det finns över 150 barn som har barn i Sverige och skilda lagtillämpningar i olika kommuners socialtjänst, där Malmö konsekvent inte skiljer på minderåriga mammor och myndiga fäder.

 

PARALLELLA RÄTTSSYSTEM

På onsdagen 24 januari höll GAPF en internationell konferens på riksdagen i samma anda, men utan samma underhållningsvärde som på Berns (Lisa Nilsson, Afro-dite, Nisti Strêrk, Shirley Clamp, Gigi Hamilton m fl). Temat var “Svensk lag eller dubbla rättssystem”.

Genusforskaren och socialisten Yvonne Hirdman inledde med att läxa upp vänstern för dess ovilja att erkänna kulturella och religiösa skillnader i hedersmord och andra slags mord av släktingar och partners. Jan Guillou skrev, efter att Fadime dött av sin fars två kulor i huvudet, att det var inget annat än svenska mäns våld mot kvinnor, en “kulturell sed i Sverige” som tydde på “hederliga svenska traditioner”. Den som påstod något annat stod för en “verklighetsförvridning” som skulle gynna SD. Detta skrevs alltså minst fem år innan SD kom in i riksdagen. 2015 hade han ändrat sig och kunde faktiskt tillstå att hedersmord inte var särskilt svenskt.

Hirdman fnös åt den svenska kultureliten och vänstern för dess ovilja att diskutera sakfrågor för att istället ägna sig åt debatt om debatten och att märka ord.

– Det enda som kan ändra detta är upplysning, fakta, gammalmodigt jag vet men jag tror på sanningen, sa Yvonne Hirdman bestämt.

Liberalen Dilsa Demirbag Sten tackade Yvonne Hirdman för hennes utskällning av vänstern för att de inte ställde upp. Därefter diskuterade tre europeiska diplomater läget i sina länder angående hedersförtryck.

Patricia Steiner, Labour and Social Affairs Counsellor, German Embassay, Ines Coppoolse, Ambassador, Netherlands Embassy , Mr Aidan Liddle, Deputy Head of Mission, Great-Britain Embassy

Patricia Steiner, Tyskland, Ines Coppoolse, Nederländerna, Aidan Liddle, Storbritannien

Aidan Liddle tog upp shariadomstolar, men kallade dem “shariaråd” med “fredsdomare”. Theresa May hade tagit initiativ till en offentlig kommission om dem innan hon blev premiärminster. Liddle menade att “shariaråden” stod under engelsk lag men att det fanns vissa problem med informella maktsystem. Hans positiva uppfattning om sharialagarnas inflytande i dagens Storbritannien står i bjärt kontrast till vad Anne Marie Waters från ShariaWatch UK berättade i sitt tal i Stockholm i höstas (Avpixlat 21/10, 2016)

I Holland fanns enligt dess ambassadör inga shariadomstolar och dessutom ett starkt förbud mot barnäktenskap. I Tyskland verkade problemen stora med barnäktenskap där tysk lag försvårar att skilja mor och far åt, även om modern är 16 år. Men var hon yngre än så gick myndigheterna in och skiljde dem. Flyktingvågen 2015 har inneburit stora volymer med över 1500 barnäktenskap med över 400 mödrar under 16 år. Ett positivt beslut togs 2015 då barnäktenskap med tyska medborgare förbjöds även utomlands.

Alliansens partiledare Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Tor och Annie Lööf medverkade också men de höll sig till ämnet för dagen och sade inget om eventuella regeringsförhandlingar. Moderaten AKB framhöll Sveriges plats i World Values Survey som världens mest individualistiska och sekulära land som något eftersträvansvärt (se Sjunne)

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra

– Vi är ett av de bästa länderna i världen att leva i för här kan alla vara sig själva och välja sin partner som den vill, sa Anna Kinberg Batra med emfas.

– Men vi har ett hedersförtryck som organisationen Varken Hora Eller Kuvad visat: 4 av fem flickor i vissa förorter kan inte röra sig fritt och i hälften av deras skolor separeras pojkar och flickor på idrotten. Flickor kastas ut från balkonger och socialtjänsten har svårt att rekrytera folk. Barn som förs bort måste få stöd för att kunna hämtas hem.

– Jag vill se hårdare straff, skydd för vittnen, samma lagar i hela landet och att de som väljer att komma hit har en skyldighet att rätta sig efter våra lagar. Vi har religionsfrihet, men inte religionstvång, avslutade hon utan att nämna vilken religion det är som påtvingas.

Ebba Busch Tor

Ebba Busch Thor

Kristdemokraternas ledare var 15 år när Fadime mördades i hennes hemstad Uppsala. Ebba Busch Thor menade att ingen skulle behöva kämpa som Fadime och att framväxten av parallellsamhällen borde ha förhindrats.

– Vi tog inte Fadimes vittnesmål på allvar. Det relativiserades bort.

– Idag ser vi hur kvinnor på asylboenden förtrycks. De möter alltså samma förtryck här som de flydde från.

Ebba Busch Thors dystra konstaterande verifieras i SvD (26/1, 2017) av afghanen Zulmai Afzali, en fd polischef som fått FN:s flyktingstatus här och skrivit två böcker (se Sjunne) om den havererade svenska invandringspolitiken).

– Tolerans innebär inte att allt är lika bra. Idag accepterar vi en annan ordning för invandrare än svenskar.

Annie Lööf och Sara Mohammad, GAPFs ordf

Annie Lööf och Sara Mohammad, GAPFs ordf

Centerns Annie Lööf deltog i en politikerpanel med representanter för alla partier utom SD. Hon tillade att regeringen hon ingick i fram till 2014 kunde gjort mer för att bekämpa hedersförtrycket.

– Jag vill öka anslagen till polis och straffa kriminella gäng, som de i Husby som förstör för butiksägarna. Det är oacceptabelt att vi har parallella rättssystem.

Vänsterpartisten Karin Rågsjö varnade för att liera sig med de som vill utnyttja kamp mot hedersförtryck för att propagera för “extrem rasism” och att “stämpla ut” islam som enda orsak. Hon föreslog större satsningar på skolor och socialtjänst.

Miljöpartiet, som i likhet med Vänsterpartiet inte utmärkt sig för att bekämpa hederförtryck eller nämna islam i sammanhanget, hade Annika Hirvonen Falk på plats som var emot medborgarskapstester och ville att Migrationsverket skulle behandla asylsökande kvinnor bättre, inte som bihang till sina män.
Kristdemokraten Desirée Pethrus föreslog en obligatorisk kurs i värderingar och samhällskunskap från dag 1 för asylsökande. Gärna i 6 månader.

Politikerna fick sedan ta ställning till en opinionsundersökning om åtgärder mot hederförtryck:

1) utbilda nyanlända om värderingar i Sverige
2) Förbjud religiösa friskolor
3) Inga bidrag till odemokratiska föreningar

GAPFs ordförande Sara Mohamed agiterade för slöjförbud i skolan, men ingen ville hänga på henne.

 

MYNDIGHETER

Även myndighetsrepresentanter deltog i debatten.

Den förre åklagaren Sven Erik Alhem menade att jurister ofta är bakåtsträvare som ser till lagarnas detaljer istället för att vilja reda ut eventuellt förtryck. Om barnäktenskap har ingåtts utomlands så koncentrerar de sig på giftorätten utan att bekymra sig om den minderåriga hustrun.

– De är för mesiga. De och politikerna. Istället ska de säga ‘Här gäller svensk lag’, oavsett var och när ett äktenskap ingåtts med en minderårig.

Östergötlands Länsstyrelse har ett särskilt uppdrag som leds av Juno Blom. Hon ville först att alla ansvariga skulle erkänna problemen med hedersförtryck. Praktiska metoder som att beslagta pass för misstänkta (manliga) gärningsmän, att inte placera dem med de (hustrur, döttrar) som anmält dem, “flaggning” av misstänkta hotbilder mot vittnen och målsägande osv.

Devid Rexvid, socialtjänstexpert som ofta kritiserat islam (Avpixlat, SvD ), berättade att de svenska socialarbetarna inte är särskilt kunniga om hedersförtryck.

– Vi har dubbla rättssystem här med shariadomstolar som tillämpar regler från förmoderna samhällen.

– Den svenska staten visar två ansikten; dels en jämställdhetsivrande byråkrati och en feministisk regering, dels ett bidragssystem till föreningar som är allt annat än jämställda och feministiska.

– Dessa föreningar vet vilka “fina ord” de ska använda vid ansökningar till svenska bidragsgivare och så fyller de dem med sitt eget innehåll som går tvärt emot.

– Samma sak med att Diskrimineringsombudsmannen stöder de tandläkare som inte vill ta kvinnor i hand eller de som vill ha särskilda döljande plasthandskar pga sin religion.

Polischef Karin Götblad

Polischef Karin Götblad

Polischefen Karin Götblad vittnade om en pressad poliskår där tolkbehov och åtal av hela släkter kan ta åratal.

– Men eftersom släkten är gärningsmannen, inte bara den som mördar, så måste vi åtala alla. Förhör i ett mål mot 30 personer tog ett år att sammanställa till 11 000 sidor eftersom alla förhör måste översättas och läsas upp pga att de åtalade inte kunde läsa. Men de måste godkänna förhöret.

– Polisen kommer in för sent. Bäst vore om vi kunde förebygga. Jag ser ingen motsättning i att förebygga och att agera operativt, även om jag gör det senare.

– Vi har gigantiska mörkertal och fruktansvärda brott; tortyr, mord, framtvingade självmord, könsstympning, kidnappning, övergrepp i rättssak . . .

Gertrud Åström

Gertrud Åström

Gertrud Åström avslutade denna konferens om parallella rättssystem med att berätta om sin uppväxt i en “sketen byhåla” Norrbotten, Bodträsk.

– Men det var det bästa som kunde hända mig. Jag blev stolt över Sverige. Sedan jag kom till Stockholm och mötte invandrare så berättade jag för dem om min uppväxt och om det svenska samhället.

– De var jätteglada över att få veta allt och inte ett dugg förnärmade.

– Feminister och de som talar om “flytande identiteter” och heder som “kulturyttringar”, postmoderna relativister, de har jag inget för! De har kissat i byxorna i fråga om hedervåld!

– Den där brittiska ambassadören som talade på förmiddagen var som halt smör i en het stekpanna. For än hit, än dit om shariadomstolar.

– Men vi ska inte inrätta några shariadomstolar här i Sverige! De underminerar den sekulära staten. De mesiga politikerna måste ändra på de lagar som behövs.

– Men som vi säger i Bodträsk, om man ska få något gjort får man göra det själv.

Publiken fick ställa några frågor och den enda som talade om islam var Bassam Al-Baghady, journalist från Irak (Nyheter24)

– Ni alla har talat om shariadomstolar, slöjtvång, imamer, religion men inte en enda har vågat tala om elefanten i rummet, islam.

Han fick undanglidande svar.

 

VHEK

Amineh Kakabaveh, vänsterpartistisk riksdagledamot och ordf i Varken Hora Eller Kuvad

Amineh Kakabaveh, vänsterpartistisk riksdagledamot, Årets Svensk i tidskriften Fokus och ordf i Varken Hora Eller Kuvad, deltog i konferensen

Inte bara GAPF bekämpar hedersförtryck i Sverige. Den svenska avdelningen av den franska kvinnoorganisationen Si Pute, Si Soumis – Varken Hora Eller Kuvad (VHEK), har undersökt hedersförtryck och extremism i Stockholm (Avpixlat) och Göteborg (Avpixlat). Inget har gjorts hittills i Malmö, där den rödgröna majoriteten stoppat alla undersökningar tills nu.

– För många Malmöbor begränsas friheten av hedersstrukturer. Det är helt oacceptabelt, s kommunalrådet Nils Karlsson (MP) till Sydsvenskan nyligen.

Fortsättning följer när Malmös hedersförtryck erkänns och visas upp offentligt.

 

 

Jan Sjunnesson

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson