Annonsera på Avpixlat

Om Sverige inte haft sin stora asylinvandring

insandare_150

INSÄNDARE Ibland kan det vara nyttigt att göra ett tankeexperiment, för att se en fråga i ett nytt, lite klarare ljus. När problem kommer smygande framträder de till slut inte klart, utan de skyms av de dagliga rubrikerna och problemställningarna som vi till slut vänjer oss vid och rentav tar för givet. Här är framställning om vad som skulle kunna hända om Sverige inte haft sin stora asylinvandring.

 

Skolan

Skolresultaten hade varit bättre, åtminstone en tredjedel av det minskade skolresultatet hade varit borta. Men troligen ännu mer eftersom mer resurser hade kunnat lägga på infödda elever med svårigheter och allmän förbättring. Därutöver hade troligen bättre ordning i klassrummen, mindre förskjutning av sociala normer som motsätter sig skötsamt beteende och elevernas ökade möjlighet att hjälpa varandra förbättrat resultaten ytterligare. Men bara en tredjedel bättre skolresultat skulle i sig innebära en enorm skillnad, sett till vad det betyder för ekonomi och samhällsliv. Se statliga utredningar på området.

 

Skatt och välfärd

Till att börja med hade skatterna troligtvis varit lägre, eftersom det offentliga systemet i mindre grad belastas av bidragsberoende till följd av bristande integration, låg skattekraft och samtidigt utnyttjande av de offentliga tjänsterna (inklusive rättsväsende). Samtidigt skulle kvaliteten på de offentliga tjänsterna, såsom sjukvård, liksom tillgängligheten till dem kunna vara bättre. Pensioner och övriga ersättningar skulle kunna vara högre. Se exempelvis Tino Sanandajis samt Jan Tullbergs beräkningar på området.

 

Kriminalitet och rättsväsende

Det är ett allmänt känt faktum, även officiellt, att många av de som befolkar svenska fängelser och som hamnar i klammeri med rättvisan har invandrarbakgrund (det kan vara ca hälften), långt mer än deras andel av befolkningen motiverar. På vissa områden, till exempel sexualbrotten, är överrepresentationen särskilt svår. Kriminalitet bortförklaras ofta med sociala faktorer, men frågan som då kan ställas är vad de sociala problemet beror på, vilket torde vara bristande integration. En mindre grad av brottslighet medför ett mindre lidande för brottsoffer, och mindre sammantagna kostnader för rättsväsendet med polis, domstolsväsende och inte minst kriminalvård.

Gängkriminalitet som sätter prägel på förorter är inte något vanligt förekommande. Förväntningarna är högre på ordningsmakt och rättsväsende att bekämpa och utreda fler brott, också av mindre allvarlig karaktär. Vi har ett tryggare samhälle med effektivare ordningsmakt där mer resurser kan läggas på enskilda brottsutredningar och där även så kallade mängdbrott blir utredda i större utsträckning.

 

Bostadsmarknaden

Den kanske mest markanta skillnaden för många svenskar hade troligen varit på bostadsmarknaden. Minskat befolkningstryck och bättre ekonomiska förutsättningar överlag har gjort att fler kunnat få en bostad som de trivs med och den trygghet det innebär. För många hade det inneburit en stor välfärdsförbättring. I sammanhanget får man inte glömma att våra ghettofierade förorter stort sett inte funnits. Storstädernas förorter befolkas istället med en blandning av svensk arbetarklass, studenter, nyutbildade par som kanske sparar till hus, utländska forskare och andra utifrån arbetsmarknadens behov hitlockade arbetskraftsinvandrare. Arbetstagare från EU:s krisländer och högutbildade personer med spetskompetens från resten av världens länder kan därmed också beredas en trygg bostad.

Livet i förorten är inte förenat med något större stigma, otrygghet eller olust. Det präglas inte av Mellanösternkultur, kriminell ghettokultur eller islamism, inte heller i skolan där barnen går. Svenska (västerländska) värdering och svenska språket är dominerande, om än med vissa oftast harmlösa och ibland kanske intressanta internationella inslag. Svenskarna vill bo bra och det kan hända att de minst tilltalande, storskaliga miljonprogramsområdena måste genomgå betydande uppgraderingar i boendemiljön för att bli attraktiva.

 

Kulturkonflikter, demografi och integration

Eftersom invandring från kulturellt starkt avvikande områden, framför allt de som har stark koppling till fundamentalistisk religion, konservatism och patriarkala värderingar är liten så minskar även kulturkonflikterna som en ren mekanisk effekt. Därtill kommer en ytterligare effekt av att integrationen av de fåtal invandrare från andra kulturer som finns kan bli betydligt bättre. Det gäller inte minst deras barn som går i den svenska skolan, där svenska värderingar, kultur och språk dominerar i såväl undervisning som i det sociala umgänget. När svenskarna är i klar majoritet vågar de också ställa krav på anpassning. Skolpersonal och samhället i övrigt kan uppmärksamma avvikelser som trots allt sker, som då flickor inte medges normala friheter.

Demografin är inte heller belastad av en ojämn könsfördelning med övervikt på unga män. Det tillsammans med frånvaron av hederskultur märks ute på danslokalerna där de unga männen och kvinnorna är ungefär lika många och ömsesidigt tillgängliga för varandra (inte i huvudsak svenska kvinnor för invandrarmän). Den skandinaviska så omhuldade fria kärleken kan således verka i en trygg miljö, utan att missbrukas utifrån skeva könsnormer.

 

Ekonomisk utveckling och köpkraft

En mer välutbildad befolkning, möjlighet att ge plats för fler välutbildade arbetskraftsinvandrare i landet samt lägre skatter innebär att svenskt BNP (åtminstone sett per capita) år för år blir högre än vad det är idag. Svenska kronan är stark (jämför länder som Norge, Danmark och Schweiz) vilket märks när svensken är på semester, samt på den billiga importen. Den höga valutakursen kommer utav det höga exportvärdet som högpresterande svensk industri och övrigt näringsliv inbringar. Överlag har svensken det bra, men de mindre inkomstskillnaderna och frånvaro av invandringsrelaterad lönedumpning gör att vissa enklare tjänster är förhållandevis dyrare. Men med de höga lönerna har man råd.

 

Bistånd och utrikespolitik

En stark ekonomi ger Sverige en stark röst i världen. Det är också enkelt att peka på Sverige som en förebild för hur ett land kan byggas, och det svenska konceptet kan exporteras till världen (och inte tvärtom). Försvaret är litet men effektivt och välfinansierat, tillräckligt för att avskräcka en angripare. Sverige vågar och kan stå upp för mänskliga rättigheter. Svenskt bistånd ökar tillsammans med den svenska ekonomin, och utan att beskäras av asylinvandring av unga män. Kanske riktas den främst till de fattigaste som lever under en dollar om dagen, samt till särskilda insatser för att stärka utsatta kvinnor ekonomiskt och mödravård inklusive insatser för familjeplanering, för minskad befolkningsökning. Svenskt bistånd gör Sverige känt för sina stora förtjänster, och utgör i sig en del av en sann feministisk (!) utrikespolitik.

 

Miljö och klimat

En låg befolkningsökning skulle gör det möjligt att fokusera på att minska Sveriges ekologiska fotavtryck. Något som inte många invandringsvänner förstår eller tänker på är det stora avtryck som en ökande svensk befolkning gör på miljön. Nyligen slogs det upp stort i media att Sverige hade fått sin tiomiljonte invånare, men för miljön och jorden vi lever på är det dåliga nyheter. Svensken har ett mycket stort ekologiskt fotavtryck jämfört med den genomsnittliga världsmedborgaren. Det gör naturligtvis att belastningen på jordens naturresurser blir allt större då fler bosätter sig här. Sverige är ett relativt glesbefolkat land på nordliga breddgrader med stort behov av transporter, uppvärmning och med livsmönster som innebär stora resursutnyttjanden. Därför är invandring till Sverige och tillhörande befolkningsökning en dålig idé, sett till miljö och ekologisk hållbarhet.

Med en mindre belastning på den gemensamma ekonomin skulle istället mer resurser kunna gå till att ställa om samhället från fossila bränslen och övergång till inhemska energikällor. Vi skulle kunna se fler elbilar och bilar med andra alternativa bränslen eftersom stöden är större och fler har råd att vara ”early adopters”. Fler gröna företag etableras tack vare hög utbildningsnivå och kompetens, mer finansiering finns också till grön, högteknologisk forskning. Trycket att utvidga städerna och övrig infrastruktur skulle vara mindre och idag hotade natur- och grönområden kan bevaras, med bibehållen ekologisk mångfald och livskvalitet för de som kan vistas där.

 

Summering

Sett i ljuset av hur det skulle kunna varit framträder här bilden av ett i stora stycken idylliskt samhälle. Sverige hade troligen kunna vara världens bästa land att leva i, mätt utifrån de flesta enskilda mätbara indikatorer. I princip alla våra nu stora övergripande samhällsproblem hade varit betydligt lindrigare, i vissa fall kanske till en grad då de inte ens lyfts som särskilt angelägna problem. Sverige skulle kunna vara ett bättre land för sina invånare, men också göra mer för den övriga världen och för miljön. Inom den ekonomiska vetenskapen säger man ibland att det inte finns något sådant som ”gratisluncher”. Men när det gäller Sverige och frågan om en hög asylinvandring så är det kanske så nära man komma.

Eric S

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson