Annonsera på Avpixlat

De självutplånande socionomerna

insandare_150

INSÄNDARE Den svenska socialtjänstlagen (SoL) bygger på antaganden hos medborgarna och förutsättningar i det samhälle som fanns i begynnelsen av det glada åttiotalet då den sattes i bruk. Sverige var då fortfarande ett socialt och kulturellt homogent land där subjektiva formuleringar som skälig levnadsnivå kunde levas upp till utifrån den normativa och kollektiva föreställningen om detta. Den unika, svenska modellen är djupt rotad i folksjälens förståelse av symbiosen av motprestationer (dvs skyldigheter och rättigheter) mellan stat och folk. I dag, 35 år senare är Sveriges välfärdsbygge i ruiner och lagtexten är bara ett smärtsamt bevis på att det var bättre förr. Med en politiskt färgad utbildning och en töjbar ramlag förekommer politisk aktivism inom myndigheterna och en yrkesmässig konsensus som i sin helhet är självutplånande. Jag anser inte att det är en mänsklig rättighet att ta del av svensk välfärd men det saknas juridisk klartext som klargör detta. Socialtjänstlagen bör därför i den kommande översynen med nya direktiv uppdatera sitt syfte, målgrupp och rikta sig till medborgaren istället för människan i lagtexten.

Socionomer och socialarbetare i nationell tjänst

”En person med examen från socialhögskola”, så lyder Wikipedias definition på socionom. Föga hedrande och inte särskilt omfattande kan tyckas. Definitionen av socialt arbete existerar inte någonstans, utan i väldigt svepande internationella termer (ifsw.org/policies/definition-of-social-work/) och jag skall inte ens ge mig in att skrapa på ytan av det utan lämnar till läsaren att uppfatta uppdragets vidd och betydelse för samhällets trygghet och legitimitet. Man kan säga att socionomen å ena sidan är välfärdssystemets yttersta bedömare och administratör av resurser och å andra sidan en värdeneutral juridisk och samhällskunnig kontaktperson.

De yrkesetiska riktlinjerna reglerar vagt hur man skall tänka och ha för ingångsvärde i sin roll som socionom. Riktlinje 2 påbjuder även hur privatlivet skall levas genom att; ”Socionomen skall i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika värde”. Produkten av detta är att det utbildas en stor majoritet av socionomer som har en rotad, politisk vänsterliberal grundsyn och har accepterat uppgiften som handläggare utifrån att det svenska välfärdssystemet är en universell, mänsklig rättighet för den internationella befolkningen i kampen mot patriarkatet och andra strukturella förtryck.

Det går inte längre att tillämpa eller erbjuda synsättet från 70- och 80-talet om rätten till bistånd, social trygghet eller att uppfylla det subjektiva begreppet skälig levnadsnivå. Handläggaren kommer därför naturligt i en konflikt med sig själv utifrån sina föreställningar kontra förutsättningar för att hjälpa.

Samverkan med polis

Sydsvenskan publicerade nyligen en artikel om att polisen använder sig av socialtjänstens uppgifter för att spåra upp människor som befinner sig illegalt i Sverige (sydsvenskan.se/2016-11-29/granspolisen-far-hjalp-av-malmo-stad-att-hitta-papperslosa-barnfamiljer-som-ska-utvisas). Av detta utbröt, föga förvånande, en enorm internreaktionen bland socionomer och socialarbetare i alla tänkbara kanaler och medier. På Facebook skrevs listor av bl.a. Nätverket socialistiska socionomer som vill ogiltliggöra socialtjänstens lagstadgade uppgift att hjälpa polisen hitta illegala invandrare. I Utlänningslagen 17 kap 1§ står det nämligen att socialtjänsten vid förfrågan är skyldig att lämna ut uppgifter till polis. Artikel 3 i barnkonventionen hävdar nämligen att ”barnets bästa alltid skall komma i första rummet”.

Om denna konvention blir svensk lag betyder det i princip att vem som helst som står på svensk mark med barn har rätt till vår välfärd. Detsamma gäller naturligtvis handläggare på Migrationsverket som skall bedöma och ta ställning till begrepp som ”särskilt ömmande skäl” eller ”synnerliga skyddsbehov”. Är den tolkningen möjlig att göra och kontrollera av en stackars inringd handläggare på överbelastade myndigheter? När regeringen i somras beslöt att ändra och skärpa lagen om asylrätt gjorde handläggare på Migrationsverket en politisk aktion av saken och breddade sin tolkningsram i syfte att släppa in så många som möjligt innan lagen trädde ikraft (svd.se/asylaktivism-pa-migrationsverket).

En ny Sverigevänlig socialtjänstlag

Socialdepartementet förbereder en översyn samt nya direktiv i socialtjänstlagen och detta är av stor betydelse för vårt lands framtida välfärdsinriktning. Förändringarna kommer från politiska riktlinjer och ideologier (akademssr.se/nysol).

Socionomen har ett hedervärt uppdrag i att hjälpa utsatta medborgare att få ta del av sina rättigheter. Dock är uppdraget nu befläckat och infiltrerat av EU-lagstiftning, inkorporerande av konventioner och andra internationella fördrag som i realiteten drar det svenska samhället bakåt i välstånd. Dock är de nationella lagarna sekundära i förhållande till ovannämnda, överstatliga beslutsorgan vilket ger utrymme för misstolkningar och direkt omöjliga uppdrag, i vad som är fallet med barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Inte för att dessa på något sätt inte är fina och goda utan för att de skapar villfarelser och gråzoner om varje EU-stats suveränitet, förutsättningar och demokratiska självbevarelse.

Jag, som blivande socionom anser inte att jag arbetar för och av ett centraleuropeiskt välfärdssystem eller en globalistisk agenda, utan för den unika svenska modellen som världen under årtionden tittat med intresse och avund på. Nu har förutsättningarna förändrats och vi måste slå vakt om det som var en av de centrala delarna i bygget av folkhemmet. Jag menar på att eftersom ramlagar och tolkningsbara ordningsföljder möjliggör politisk aktivism inom myndighetsutövning är det viktigt att det finns ett politiskt jämställt klimat inom yrket. Därför behövs mer Sverigevänliga socionomer som tror på idén om folkhemmet, förstår vikten av social och kulturell homogenitet och vill arbeta för den i det framtida återuppbyggandet av Sverige.

Martin Kroon, socionomstuderande

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson