Annonsera på Avpixlat

Traditionell media bryter strukturellt mot de pressetiska reglerna (Del 2/2)

Björn Norström

KRÖNIKA I del 1 av denna krönika påvisade jag genom exempel hur traditionell media strukturellt sprider falsk information och agerar ovarsamt i sin nyhetsrapportering och därmed inte lever upp till de pressetiska reglerna. I del 2 visar jag att strukturell spridning av falsk information är ännu värre beträffande andra aspekter av traditionell media såsom i ledartexter och debattsidor.

Jag är medveten om att syftet med ledartexter och debattsidor inte är detsamma som för nyhetsartiklar. Dock är punkt 1 i de pressetiska reglerna av vikt här med gällande allmänhetens förtroende. Även begrepp som ”integritet” kommer in i bilden.

Aftonbladets ledarredaktion präglas av avsaknad av integritet. Desinformation och förvrängningar, alltså strukturella kränkningar mot de pressetiska reglerna, är dess signum. Anders Lindberg är ökänd inom denna gren där ett av otaliga exempel är ”råttan i pizzan” där granskning av verkligheten bevisade Lindberg fel beträffande punkt 2. Daniel Swedin är inte mycket bättre då han uppenbarligen till exempel ignorerar punkt 3 i de pressetiska reglerna. Även Fredrik Virtanens förhållning till de pressetiska reglerna är extremt suspekt.

Lars Lindström på Expressen är ytterligare ett exempel på en ledarskribent som regelbundet bryter mot de pressetiska reglerna i syfte att desinformera, till exempel genom att inte följa punkt nummer 2 gällande ”Kontrollera sakuppgifter”. Detta bekräftas även då Lindström ohämmat och okritiskt hoppade på den falska nyhetsrapportering om OECD-rapporten jag omnämnde i del 1 av denna krönika. Media fortsatte att sprida falsk information, fast via ledarsidorna.

I en huvudledare i DN proklameras det att, citat ”Alla människor är födda fria och lika i värde, står det i FN:s deklaration”. Detta är ett exempel på spridning av falsk information som traditionell media ligger bakom. Enligt FN:s deklaration som DN hänvisar till står det uttryckligen att ”alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter”. Begreppen ”värde” och ”värdighet” har såväl på engelska som svenska två helt olika betydelser.

Lögnen om “alla människors lika värde” där en huvudledare i traditionell media helt öppet blåljuger om vad som det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, är ett solklart brott mot de pressetiska reglerna, specifikt punkterna 2 och 5 beträffande ”felaktig sakuppgift”. På ledarsidorna, stora som små, går det helt enkelt tretton lögner och brott mot de pressetiska reglerna på ett dussin.

Poängen är att när ledarskribenter sanktioneras att konstant pumpa ut rena lögner utan att den bakomliggande tidningen sätter stopp, eroderas allmänhetens förtroende för hela tidningen.

Debattsidorna är inte bättre gällande medias förhållning till de pressetiska reglerna. Jag är väl medveten att syftet med debattsidor inte är detsamma som nyhetsartiklar eller ens ledartexter. Att media dock tillåter rena faktafel och lögner att framkomma och samtidigt vägrar att publicera korrekta fakta kan inte anses vara något annat än avsaknad av pressetik.

Till exempel har Svenska Dagbladet vägrat korrigera rena faktafel i samband med debattexter. Efter att ha läst en debattartikel med falsk information bad jag SvD publicera mitt genmäle med korrekt information och länkar till källorna. SvD vägrade. Därefter bad jag SvD i alla fall publicera en faktauppdatering med korrekt information i samband med debattexten där jag delgav SvD länkar till originalkällorna med korrekt fakta. Även detta vägrade SvD. Genom att vägra publicera korrekt fakta som svar på en ren lögn på en debattsida uppvisas fientlighet mot punkt 5 i de pressetiska reglerna.

Att traditionell media förkastar forskning och studier som motbevisar medias agenda har även blivit uppenbart. Dagens Samhälle vägrade att publicera en faktabaserad replik som även innehöll hänvisningar och länkar till forskning och studier som svar på en vilseledande debattartikel vilken baserades på känslor. Irrationella känslor publiceras i traditionell media så länge dessa ligger i linje med medias agenda, samtidigt som fakta med bakomliggande trovärdiga källor refuseras. Detta i sig torde bryta mot de pressetiska reglernas allra första punk beträffande allmänhetens förtroende. Det är inte bara jag som regelbundet refuseras att publicera fakta som svar på rena lögner i sakfrågor på debattsidorna, utan även flera andra debattörer.

Experter och faktabaserade skribenter som Jan Tullberg refuseras regelbundet publicering i traditionell media i ämnet migration. Detsamma gäller även Tino Sanandaji, Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin. Därav anledningen till att de skriver i alternativa medier istället.

Man kan tycka att ämneskunskap och verklighetsförankring borde uppmuntras inom ledarredaktioner men så är det inte, utan precis tvärtom. Jag har kommenterat detta mediehaveri tidigare. Känslor och avsaknad av kunskap får monopol inom ledarredaktioner där motsatsen drivs bort. Marika Formgren har bytt karriär på grund av fientligheten mot henne som fritänkande och verklighetsbaserad skribent.

Ingrid Carlqvist och Roger Sahlström är andra skickliga och modiga skribenter som helt fryses ute från traditionell media som ett direkt resultat av att de faktiskt agerar inom de pressetiska reglerna som traditionella ledarskribenter strukturellt bryter mot. Insiktsfulla och språkskickliga Julia Caesar lär aldrig få en syl i vädret som debattör i traditionell media. Jag tvivlar på att Mats Dagerlind inom en rimlig framtid erbjuds chansen att regelbundet skriva i traditionella mediers ledarspalter.

Alice Teodorescu, Ivar Arpi och Per Gudmundson, sakliga och modiga ledarskribenter som agerar inom de pressetiska reglerna – vilket jag har stor respekt för, smutskastas av andra ledarskribenter i traditionell media som själva konstant bryter mot precis samma pressetiska regler. Målet är sannolikt att driva bort dessa från traditionell media.

Dagens Nyheters ledarredaktion har gått så långt att den försöker framställa en granskning och undersökning av andra ledarsidor som något vetenskapligt när det egentligen rör sig om att på nya sätt endast smutskasta och tysta ned individuella ledarskribenter som agerar inom de pressetiska reglerna och beskriver verkligheten som den är.

Att ledarskribenter ljuger vet vi. Dock är det ännu värre än så. Tino Sanandaji har nämligen blottat texter i traditionell media som i sin påstådda granskning om lögner själva ljuger. Det är alltså så illa ställt att ledartexter och analyser i traditionell media påstår att de delger rättelser som svar på falsk information när de i själva verket sprider falsk information som svar på den korrekta information de granskar. Att Medievärlden senare tog bort en sådan text kan tolkas som ett erkännande av just detta.

Strukturellt missbruk av formellt och officiellt definierade begrepp i traditionell media, alltså språkmanipulering i syfte att sprida falsk information och smutskasta, måste även det anses bryta mot de pressetiska reglerna. Begreppet ”rasism” har som vi väl vet helt urvattnats och betyder idag ingenting, enbart på grund av hur bland annat ledarskribenter i traditionell media förvrängt begreppet.

Ett annat begrepp som misshandlats på samma sätt av ledarskribenter i traditionell media är ”populism”, vilket jag tagit upp i en tidigare krönika. Strukturell och medveten förvrängning av ord och begrepp som faktiskt redan har formella och officiella definitioner och betydelser tillsammans med vägran att korrigera felaktigheter kring sådan begreppanvändning kan anses vara uppenbara brott mot punkt 1, 2 och 5 i de pressetiska reglerna. Ledarsidor har blivit ett paradexempel på strukturell språkkorruption.

Språknivån på många ledarsidor är även under all kritik, oavsett om den som sådan inte bryter mot någon specifik pressetisk regel. Infantila och vidriga begrepp och uttryck slungas regelbundet ut av ledarskribenter mot meningsmotståndare utan någon form av ackompanjerande bevisföring. Samtidigt som begrepp som genomsyras av rent hat riktas mot alternativmedia som ”rasism”, ”nazism”, ”islamofobi”, ”främlingsfientlighet”, ”brunåttor”, ”fascister” och ”nätets undervegetation” passar samma traditionella media paradoxalt nog på att kalla alternativmedia just för ”hatsajter” när det är deras egna ledarskribenter som faktiskt ligger bakom framväxten av hatet i samhällsdebatten genom deras egna vidriga ordval och tonläge.

Om ledarskribenter skulle börja uppföra sig vuxet och med respekt för andra människor genom sin språkanvändning, även mot meningsmotståndare, skulle stora delar av “näthatet” snabbt försvinna. Ledarskribenter i traditionell media har satt ribban extremt lågt beträffande debattklimatet men avsäger sig samtidigt precis allt ansvar för deras skapelse utan skyller istället allt på alternativmedia. Detta groteska beteende påverkar naturligtvis punkt 1 i de pressetiska reglerna – ”allmänhetens förtroende” för media.

För en ledarskribent tog det 13 år att komma till insikten att ledarredaktionerna bär stora delar av ansvaret för den destruktiva samhällsdebatten. Många andra kommer tyvärr aldrig begripa den korrelationen.

Kommentarsfälten som Avpixlat erbjuder är en konkret representation av den yttrandefrihet och öppna debatt vi i alternativmedia håller när och kär men som vissa i traditionell förkastar som ”pissrännor”.

Jag välkomnar alla former av initiativ om att media ska börja följa de pressetiska reglerna. Nyligen överlämnades en särskild medieutredning till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke där ”godtagbar kvalitet” måste uppvisas för att erhålla presstöd. Granskar vi traditionell media, såväl nyhetsrapporteringen som ledarsidorna, ser vi att traditionell media är boven i dramat som på pappret kommer stå utan statligt stöd eftersom den strukturellt inte uppvisar ”godtagbar kvalitet”, inte minst genom att strukturellt bryta mot de pressetiska reglerna.

Dock är syftet med medieutredningen inte att sätta press på traditionell media att börja förhålla sig till de pressetiska reglerna, börja producera innehåll av ”godtagbar kvalitet” samt återgå till medias grunduppdrag – att granska makten å folkets vägnar. Syftet med medieutredningen är sannolikt istället att försöka censurera precis samma alternativmedia som idag fyller den funktion som traditionell media helt övergivit.

Att allt färre svenskar litar på traditionell media är ingen slump. Det är ett direkt resultat av just till exempel traditionell medias strukturella brott mot de pressetiska reglerna i precis alla sammanhang.

Om aktörer i traditionell media som Peter Wolodarski, Jan Helin och Thomas Mattson verkligen vill se en förändring i hur information publiceras och sprids måste de börja med att drastiskt förändra sina egna mediebolag i grunden, såväl nyhetsrapporteringen som ledarredaktionerna och debattsidorna och samtidigt anamma yttrandefriheten. Det skulle lösa just precis de problem som Wolodarski, Helin och Mattsson beklagar sig över. Allt de gör nu är att kasta sten i glashus.

God Jul!

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson