Annonsera på Avpixlat

Står Larsmo, Ardelius och Nordling upp för alla skriftställares lika värde?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Tre profilerade publicister – Svenska PEN:s ordförande Ola Larsmo, Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling – uppmärksammar i en debattartikel på SVT Opinion hur det man kallar “hatkulturen” utgör “det största enskilda hotet mot den svenska yttrandefriheten”. Detta med anledning av att Akademibokhandeln av säkerhetsskäl sagt nej till journalisten Gellert Tamas som ville hålla ett författarsamtal om sin bok “Det svenska hatet” i bokhandelns lokaler.

Hot mot journalister är en allvarlig sak, precis som hot mot politiker är det. Att stoppa opinionsbildare från att anordna möten är också en inskränkning av mötesfriheten, en annan grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Så långt är det lätt att instämma i vad dessa tre herrar säger. Granskar man saken närmare upptäcker man dock att dubbla måttstockar tillämpas, beroende på vem det är som hotas och stoppas från att anordna möten. Även SVT Opinion förefaller göra en sådan differentiering eftersom man refuserat en replik på nyss nämnda artikel från Jan Sjunnesson, som kontinuerligt hindrats i sin folkbildningsgärning just på detta sätt. Detta har skett med Svenska PEN:s, Författarförbundets och Journalistförbundets tysta medgivande.

I den refuserade texten, som Sjunnesson i stället publicerat på sin blogg skriver han bland annat om hur han själv och författaren Karl-Olov Arnstberg blivit nekade att anordna en träff på Göteborgs stadsbibliotek med samma motivering som Akademibokhandeln gav för att säga nej till Gellert Tamas, dvs säkerhetsskäl. JO kritiserade beslutet men från Larsmo, Ardelius och Nordling var det tyst. Inte ens när Fri Folkbildning (som Sjunnesson driver), pga av denna sorts antidemokratiska obstruktion, tvingades hålla ett av sina möten utomhus i Rålambshovsparken fann dessa tre herrar anledning att skynda till mötesfrihetens försvar.

Nyligen anordnade Sjunnesson en stor konferens, Dangerous Words 250/Farliga Ord 250, för att uppmärksamma den svenska tryckfrihetsgrundlagens 250-årsjublileum och diskutera hur villkoren i praktiken ser ut när det gäller att tala och skriva fritt. Till konferensen kom prominenta talare kom från Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA, däribland Douglas Murray, Daniel Pipes och Hamed Abdel Samad. Även denna konferens gjordes det ansträngningar för att stoppa i form av försök att se till att arrangören stod utan lokaler.

Detta är inte enstaka händelser, utan något som Jan Sjunnesson och Fri folkbildning regelmässigt råkar ut för när de försöker anordna föreläsningar i olika ämnen och andra evenemang. Verksamheterna har under flera år systematiskt motarbetats från en lång rad lokaluthyrningsaktörer, de flesta i offentlig regi. Detta utan att ovanstående organisationer sett sig föranledda att reagera.

En person som varit drivande i att försöka stoppa Fri Folkbildnings möten är, i sin egenskap av journalist på SVT Stockholm, sannolikt medlem i Journalistförbundet, kanske även i någon av de två andra organisationerna vilkas ordförande nu skyndar till yttrande- och mötesfrihetens försvar. Men det är värre än så.

En av debattartikelns undertecknare, Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius, initierade och deltog själv nyligen i en hatmanifestation som syftade till att stoppa journalister från att verka ute i samhället. Det skedde på Stora Bokmässan i Göteborg och riktade sig mot bokförlaget Alternamedias och tidningen Nya Tiders närvaro på mässan.

I total brist på respekt för såväl demokratin som att dessa publicister betalat dyrt för att vara på Bokmässan, genomförde Ardelius tillsammans med ett antal andra aktivister en hotfull aktion där man omringade Alternamedias/Nya Tiders monter och utstyrda med plåster över munnen deklarerade att man ville tysta dessa medieaktörer. Ett flertal förmodade medlemmar i Journalistförbundet, t ex Dagens Nyheters kulturskribent Kristina Lindquist, ägnade också på andra sätt sin tid och närvaro på Bokmässan för att uppvigla till hat mot Alternamedia och Nya Tider.

Både Gunnar Ardelius och Jonas Nordling undertecknade det upprop som skapades i samband med debaclet kring Alternamedias/Nya Tiders närvaro på Bokmässan, där man krävde att alla som inte tycker som Ardelius och Nordling ska stängas ute från mässan – precis tvärtemot till vad man i den nu aktuella debattartikeln säger sig stå för. Fast det är inte riktigt sant det heller, för Ardelius och Nordling vill bara kasta ut aktörer som för dem framstår som extremhöger. Åt vänster har man inga problem. På bokmässan fanns Lenins barnhörna, stalinister och Jan Myrdal som hyllat såväl Pol Pots folkmordsregim i Kambodja som massakern på Himmelska fridens torg i Kina.

Ett annat stort evenemang som det gjordes stora ansträngningar för att stoppa var det i början av november av bl.a. Sverigedemokraterna och brittiska UKIP anordnade European Freedom Awards, en prisutdelningsgala för personer som gjort noterbara och berömvärda insatser för de demokratiska fri- och rättigheterna i Europa. Ledande medieaktörer och förmodade medlemmar i Journalistförbundet deltog även i den hetsjakten.

Hur man manade Grand Hotel att stoppa galan och till att i varje fall inte framgent hyra ut sina lokaler till detta evenemang, står i bjärt kontrast till hur man nu skyndar till Gellert Tamas försvar och ondgör sig över Akademibokhandelns beslut att inte upplåta sina lokaler till Tamas författarträff.

Sverigedemokraterna är det parti vars politiker i särklass oftast utsätts för hat, hot och våld. Även detta faktum har det varit påfallande tyst om från personer som Larsmo, Ardelius och Nordling. Kanske resonerar man som förre statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt att SD:are lite får skylla sig själva och tänker att det är rätt bra om de skräms till tystnad och till att inte ta politiska uppdrag, så att man sedan kan skriva om hur dåligt partiet är som har tomma stolar ute i kommunerna.

Några ord bör i sammanhanget även sägas om Gellert Tamas bok “Det svenska hatet”. Boken gör anspråk på att granska det politiskt drivna hatet och hur det inskränker de demokratiska fri- och rättigheterna. I själva verket är boken i sig själv en hatskrift som går till hätsk attack mot den nya tidens alternativa medier, däribland Avpixlat som du just nu läser.

En stor del av Tamas bok utgörs dessutom av ett ytterst osmakligt och integritetskränkande personangrepp på SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth, där Tamas, bortom varje pressetisk anständighet, har grävt sig ända tillbaka till Ekeroths barndom och producerat en uthängningstext som inte ens den snaskigaste skvallerpressen skulle vilja kännas vid.

Ola Larsmo har länge i olika sammanhang profilerat sig som hatisk gentemot Sverigedemokraterna, socialkonservativ alternativmedia och den breda Sverigevänliga folkrörelsen. Det är en inställning han delar med sina två debattartikelmedförfattare liksom en stor del av den svenska journalistkåren. Samma inställning har även Anette Novak som lett den av regeringen tillsatta medieutredningen, vars slutbetänkande vilken diktaturregim som helst skulle vara stolt över när det gäller att tysta oppositionella medieröster i den offentliga debatten.

Jan Sjunnesson avrundar sin av SVT Opinion refuserade replik till Larsmo, Ardelius och Nordling genom att ta de tre herrarna på orden. Detta trots att Sjunnesson lika väl som alla vi anda som arbetar med Sverigevänlig opinionsbildning vet att vi inte bara saknar uppbackning från de organisationer de tre artikelförfattarna företräder, utan även direkt och systematiskt motarbetas av dem i vårt utövande av våra grundlagsskyddade demokratiska fri- och rättigheter. Sjunnesson skriver:

Som undertecknarna Larsmo, Ardelius och Nordling skriver på SVT Opinion har hatare minskat utrymmet för fri debatt och åsiktsbildning:

“Det är uppenbart vad syftet med dessa hot är: att tysta röster och hindra åsikter att framföras med hot om våld. Vi har sett vad detta leder till i olika länder där självcensuren ligger som ett lock över en fri samhällsdebatt.”

Jag instämmer helhjärtat i dessa ord och förstår att de hädanefter kommer försvara min och andras rätt att anordna föredrag och författarpresentationer.

Idag den 2 december fyller vår tryckfrihetsförordning 250 år och vad kan vara lämpligare än att författare och journalister försvarar tryck- och yttrandefriheten just denna dag. Tack för stödet.

Samtidigt som man bör vara medveten om och framhålla de dubbla måttstockar som dessa och andra demokraturens galjonsfigurer tillämpar, är det ändå rätt av Sjunnesson att som en självklarhet förutsätta att detta upprop till försvar för yttrande-, åsikts-, press- och mötesfriheten ska omfatta alla skrivande och talande aktörer i Sverige. Allt annat vore att frångå den så ofta upprepade frasen om “alla människors lika värde”.

Likhet inför lagen är en annan grundprincip i ett demokratiskt samhälle. Alla skriftställaraktörer som verkar inom lagens råmärken ska självklart behandlas lika, åtnjuta samma grundläggande respekt och rätt att vara verksamma ute i samhället, få delta på mässor, anordna möten osv och kunna förvänta sig samma stöd och uppbackning från de i sammanhanget relevanta demokratiska fri- och rättigheternas väktare, däribland Svenska PEN, Författarförbundet och Journalistförbundet. När så inte sker är det vår uppgift som verkliga demokrater att uppmärksamma och beivra det.

Mats Dagerlind

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson