Annonsera på Avpixlat

Om röstomräkningarna i det amerikanska presidentvalet

Björn Norström

KRÖNIKA Svensk media har rapporterat att omräkningar av röster från presidentvalet i några delstater i USA nu kommer att ske. Det stämmer. Det svensk media dock inte utförligt rapporterat om, vilket sannolikt beror på en kombination av faktorer, är fakta och en sakfrågeanalys kring dessa röstomräkningar. I denna krönika belyser jag därför vad som just nu pågår.

Endast kandidater som deltog i valet har rätt att formellt begära röstomräkning. Jill Stein, partiledare för den amerikanska motsvarigheten till Miljöpartiet, har formellt nu till att börja med ansökt om att delstaten Wisconsin ska räkna om rösterna från presidentvalet baserat på spekulationer och rykten från dataexperteraktivister från University of Michigan med sympatier för Hillary Clinton att eventuell hackning av valmaskinerna kan ha inträffat under valdagen den 8 november. Granskar vi dessa spekulationer ser vi snabbt att de, i skrivande stund, saknar substans.

Hillary Clinton själv har nu hoppat på röstomräkningståget via sin advokat, trots att hon nyligen påstod att hon formellt accepterade valförlusten. Donald Trump konstaterade samtidigt att valet är över och att Clinton själv medgett detta samt att omräkningarna endast är löjligt lurendrejeri.

Hur som helst, Stein samlade på några få dagar in betydligt mer pengar i syfte att räkna om rösterna i tre delstater än hon lyckades samla in för hela sin nationella valkampanj under flera månader, ironiskt nog. Desperata Clintonanhängare som är dåliga förlorare är donatorerna bakom Steins initiativ.

Hela tanken bakom röstomräkningen grundas alltså i att några vänsterliberala dataexperter endast framfört rena spekulationer och förhoppningar om valmaskinshackning. Inga trovärdiga misstankar eller någon form av bevis, vilket även Stein erkänner, finns att de faktiskt har hackats. Även dessa dataexperter medger att de inte har något konkret att gå efter såsom just olagligt dataintrång.

Det finns heller inga bevis att misstag eller medvetet fusk gjorts, vilket bekräftas av såväl representanter för delstaterna som kommunerna i fråga som översåg presidentvalet. Till och med många demokrater anser att denna utveckling är slöseri med tid och pengar och endast fungerar som bensin på elden genom att återigen visa att det finns dåliga förlorare inom Demokraterna och ger partiet ännu sämre rykte.

Innan presidentvalet hånade Hillary Clinton och hennes hatsvans Donald Trump för att han inte respekterar valresultatet. Det intressanta är nu att precis samma Clintonsvans själva nu inte respekterar valresultatet. Hyckleri på högsta nivå kan vi konstatera, ett begrepp som är nära kopplat till vänsterliberaler generellt i USA.

Stein själv har påpekat att hon bett om röstomräkning i syfte att fastställa integriteten av demokratin och valsystemet. Detta är dock rent hyckleri. Stein har nämligen endast bett om röstomräkning i delstaterna Wisconsin, Pennsylvania och Michigan, tre delstater som Trump vann knappt. I de tre delstater som Hillary med knapp marginal vann – Nevada, Minnesota och New Hampshire – har Stein inte visat intresse för röstomräkning. Clinton vann dessutom New Hampshire med endast 3 000 röster, den allra jämnaste delstaten i valet. Dock väljer Stein att inte be om omräkning i just den delstaten.

Om det handlade om integritet för demokratin och valsystemet torde Stein ha inkluderat minst sex delstater för röstomräkning och börjat i den allra jämnaste delstaten New Hampshire. Stein har redan samlat in pengar för att täcka kostnaderna för minst sex delstater, så det handlar alltså inte om en ekonomisk fråga.

De dataexperter på University of Michigan som först drog i gång allt detta har liksom Stein även de visat noll intresse för röstomräkningar i Nevada, Minnesota och New Hampshire där Clinton vann knappt. Detta är alltså en politisk och ideologisk motiverad kamp av en grupp högutbildade och inflytelserika vänsterliberala aktivister mot den amerikanska demokratin och landets konstitution.

Alltså handlar dessa röstomräkningar inte om att fastställa demokratins integritet som Stein påstått, utan om att hon endast vill försöka hjälpa Clinton att vinna valet i efterhand istället för att respektera det nuvarande valresultatet.

Stein själv kan, ironiskt nog, faktiskt ha hjälpt Trump att vinna valet, i alla fall delstaten Wisconsin som står först på tur att räkna om rösterna. I Wisconsin vann Trump nämligen endast med omkring 27 000 rösters marginal samtidigt som Stein fick ungefär 31 000 röster. Om Stein inte hade ställt upp i presidentvalet i Wisconsin hade med stor sannolikhet den stora majoriteten av dessa 31 000 röster istället hamnat på Clinton, vilket i sin tur betyder att Clinton kunde vunnit Wisconsin. Stein har eventuellt alltså sig själv att skylla att Trump vann ett par jämna delstater genom att hon ställde upp som kandidat. Hon räknade nog iskallt med att hennes kandidatur inte skulle påverka slutresultatet eftersom Clinton enkelt och stort skulle vinna ändå var det tänkt.

För att Clinton ska kunna vända hela presidentvalresultatet i efterhand räcker det dock inte med att valresultatet i Wisconsin ändras. Även Pennsylvania och Michigan måste visa sig vara felräknade och vända till Clintons fördel. En eller två av dessa tre delstater räcker inte för att Clinton ska kunna knycka valet från Trump eftersom elektorrösterna då inte räcker till. Sannolikheten är minimal att alla tre delstaterna ska vända till Clintons fördel genom röstomräkning, framförallt med tanke på komplikationerna kring röstomräkningar, komplikationer som dessa dataexpertaktivister på University of Michigan tydligen inte begrep när de i sin iver publicerade sina spekulationer om hackade valmaskiner.

Först kan vi konstatera att delstaten Michigan redan räknat rösterna två gånger eftersom valet i den delstaten var extremt jämnt, så omräkning har redan skett per automatik. I båda rösträkningarna vann Trump med ungefär 10 000 röster. Att en tredje omräkning ska ändra resultatet ter sig därmed mycket osannolikt.

Vidare använder Michigan inte ens elektroniska valmaskiner utan endast pappersröstblanketter. De dataexperter som gapar om eventuell hackning av valmaskiner har inte begripit att datahackning av valmaskiner således är omöjligt i Michigan, såvida någon inte lyckats hacka kulspetspennorna och pappervalsedlarna som väljarna använde. Ingen begriper därför riktigt syftet med omräkning av rösterna i Michigan.

I Pennsylvania används dock elektroniska valmaskiner, men även där visar dataexperterna intellektuella brister. De elektroniska valmaskinerna i Pennsylvania var nämligen inte kopplade till internet utan endast till det lokala elnätverket för ström, alltså helt separata och isolerade från internet. Att avlägset hacka en valmaskin i Pennsylvania är lika sannolikt som att avlägset hacka en brödrost eller dammsugare som är inpluggad i eluttaget hemma hos någon i samma delstat. En hackare måste därmed istället få fysisk tillgång till enskilda valmaskiner inne i vallokaler i Pennsylvania för att kunna manipulera rösterna. Även det är extremt osannolikt, framförallt eftersom det demokratiska partiet hade rejäl koll på vallokaler i USA, i synnerhet i jämna delstater som just Pennsylvania.

Ingen av Demokraternas representanter rapporterade nämligen något form av problem i någon vallokal eller att någon skum typ satt och skruvade isär valmaskiner i till exempel just omstridda Pennsylvania. Problemen som rapporterades kom från Republikanerna där valmaskiner i bland annat Pennsylvania automatiskt kryssade i Clinton istället för Trump, vilket tyder på att eventuell riggning av valmaskiner faktiskt gynnade Clinton.

I delstaten Pennsylvania finns det inga pappersröster som kan jämföras med de elektroniska rösterna för att kontrollera valresultatet. Det betyder att de elektroniska rösterna i delstaten omöjligen kan verifieras med något annat, vilket i sin tur betyder att det är omöjligt att bevisa att någon form av manipulering av röster inträffat även om elektronisk röstomräkning sker. Ingen vet därför exakt vad syftet med omräkning i Pennsylvania är eftersom likt Michigan är hackning av valmaskiner och resultatverifiering uteslutet som potentiella variabler.

Dataaktivisterna på University of Michigan argumenterar att Clintons e-postserver hackades och att valmaskinerna i vallokalerna därmed eventuellt också hackades. Dock är e-postservern som Clinton använde uppkopplad till internet, till skillnad från valmaskinerna i fråga i Pennsylvania.

Dataprogrammen och algoritmerna bakom de elektroniska valmaskinerna är det som slutligen kommer att kontrolleras och köras igenom igen i en ny omräkning där elektroniska valmaskiner använts samtidigt som folk för hand och med maskiner till hjälp kommer granska och räkna pappersrösterna återigen. Om inget massivt och oförutsett fel hittas och som i skrivande stund inte existerar kommer det nuvarande valresultatet att kvarstå, dels i delstaterna i fråga, dels nationellt.

Att en presidentkandidat från Miljöpartiet såsom Stein nu i efterhand försöker hjälpa en demokratisk presidentkandidat genom röstomräkningar är dock inget nytt. Efter valet 2004 krävde Miljöpartiets Ralph Nader att delstaten New Hampshire skulle räkna om rösterna i elva valdistrikt där resultaten skiljde sig drastiskt från opinionsundersökningarna, trots att Kerry vann delstaten. George W. Bush fick fem till femton procentenheter fler röster i elva valdistrikt än alla opinionsundersökningar förutspådde. Enligt Nader fifflades det sannolikt i vallokalerna i dessa valdistrikt, vilket visade sig vara helt felaktigt när omräkningarna väl var avklarade. Anledningen visade sig egentligen vara att folk helt enkelt inte var lika förutsägbara under valdagen som opinionsundersökningarna beräknade. Läxan från New Hampshire var, för de som lyssnade, att människor är människor, inte procentenheter.

Att opinionsundersökningarna slog helt fel även under presidentvalet 2016 är ju inte direkt en underdrift. Att Trump fick fler röster än vad som förutspåddes av opinionsundersökningarna är således föga förvånande, precis som i Sverige där SD fick fler röster 2014 än opinionsundersökningarna beräknade.

Det som skedde i Wisconsin 2016 var likt Bush i New Hampshire 2004 och SD i Sverige 2014 – Trump fick fler röster än opinionsundersökningarna förutspådde. Argumentet bakom Steins ansökan att räkna om rösterna i Wisconsin är att Clinton fick lägre andel röster än förutspått i kommuner där folk röstade med papper och penna i jämförelse med kommuner med elektroniska valmaskiner.

Anledningen till detta är dock helt logisk och inte kopplat till röstmetod. I de större städerna användes elektroniska valmaskiner. I de större städerna, vilket är ett fenomen i hela USA, är andelen demokratiska väljare högre än i de mindre orterna och ute på landsbygden. Sannolikheten är därmed större att storstadsbornas röster lagda genom elektroniska valmaskiner hamnar hos Clinton. I mindre orter och på landsbygden, där papper och penna användes för att rösta, är det högre andel republikaner än i storstäderna och därmed mindre sannolikhet att folk röstade på Clinton. Demografin i samband med storstad mot landsbygd, inte röstmetoden, ligger alltså bakom varför valresultatet i Wisconsin blev som det blev till Trumps fördel. Att opinionsundersökningarna slog fel i Wisconsin berodde dessutom på en överrepresentation i urvalet av just storstadsbor, alltså demokrater.

När väl omräkningar sker, förutsatt att stora misstag eller fusk inte inträffade, vilket inget tyder på i skrivande stund, spelar en röstomräkning egentligen ingen roll. Skillnaden mellan första rösträkningen och omräkningen är i normala fall endast några hundra röster i bästa fall i delstater som Wisconsin, Pennsylvania och Michigan, avsevärt färre än vad Clinton behöver för att vända de tre delstaterna i fråga till sin fördel.

2004 räknades rösterna om i Ohio, en delstat med ungefär samma befolkningsstorlek som Michigan och Pennsylvania. Skillnaden mellan första rösträkningen och omräkningen blev bara omkring 300 röster till John Kerrys fördel, vilket inte påverkade slutresultatet i delstaten eller hela landet alls eftersom George W. Bush slutligen vann såväl Ohio som hela presidentvalet.

Officiella valrepresentanter för delstaterna och valdistrikten i Wisconsin, Pennsylvania och Michigan samt andra och objektiva dataexperter, understryker nu att det för närvarande inte finns något som tyder på att valresultaten i dessa tre delstater på något sätt manipulerats, att det fuskats eller att misstag begåtts, utan att resultaten med allra största sannolikhet kommer vara oförändrade efter omräkningarna.

Den lokala grenen av Steins miljöparti i Wisconsin förvånades av hennes initiativ och har påpekat att de inte hört talas om något valfiffel i delstaten och att delstatsgrenen därför aldrig haft någon tanke på att be om en omräkning. Även Clintons representanter understryker att de inte misstänker något skumt kring valet och att de inte ens funderat på att be om omräkningar själva. Clintons representanter och experter påpekar att de dessutom utforskat varenda teoretisk och praktisk ledtråd som kan ha påverkat valresultatet men inte hittat ett enda konkret bevis att något gått skumt till. Den amerikanska regeringen och federala cybersäkerhetstjänster har klargjort att ingenting tyder på någon datahackning eller att annan form av olaga dataintrång har inträffat, än mindre påverkat valresultatet.

Vissa har påpekat att presidentvalet år 2000 även inkluderade omräkning av röster i delstaten Florida. Den jämförelsen saknar helt relevans och trovärdighet. I valet år 2000 vann George W. Bush Florida med 537 röster och ett domslut i högsta domstolen. Segermarginalen på 0,009 procent i en enda delstat gav republikanernas Bush slutligen Floridas alla elektorer och därmed hela presidentämbetet.

Miljöpartiets Ralph Nader satte år 2000 käppar i hjulet för demokraternas Al Gore i Florida på samma sätt som Miljöpartiets Jill Stein år 2016 satte käppar i hjulet för Hillary Clinton i Wisconsin – de tog nämligen tillräckligt många röster från den kandidat, Gore respektive Clinton, som miljöpartister annars skulle röstat på, vilket i båda dessa val slutade med att Miljöpartiets och Demokraternas värsta motståndare, en republikan, vann  presidentvalen i fråga. Vänsterliberaler borde alltså rikta sitt vrede mot Miljöpartiet i USA, inte valsystemet och demokratin.

Trump-hataren Barack Obama har en massiv arsenal av resurser till sitt förfogande som redan tillsatts i syfte att utreda eventuella cyberattacker mot vallokaler men som inte lyckades hitta en endaste liten koppling mellan Trump-segern och Putin via hackning. Kanske det bara är så att folket röstade precis som utfallet blev i enlighet med den amerikanska Konstitutionens spelregler.

I slutändan handlar alltså detta endast om några vänsterliberala aktivister och dåliga förlorare som vägrar acceptera och respektera utfallet av ett demokratiskt val. Den enda slutliga vinnaren av detta blir naturligtvis Donald Trump eftersom det för andra gången i år kommer klargöras att han vann valet “fair and square” enligt det amerikanska valsystemet inom konstitutionens ramar.

Avslutningsvis vill jag påpeka att Jill Stein lade ut följande meddelande på Twitter där hon hyllar Fidel Castro efter nyheten om hans bortgång. “Fidel Castro was a symbol of the struggle for justice in the shadow of empire. Presente!”. Att Stein inte accepterar resultatet av den amerikanska demokratiska processen är i sammanhanget kring hennes varma känslor för en kommunistisk diktator därmed inte förvånande.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson