Annonsera på Avpixlat

Begriper man inte själv kan man omöjligen förklara för andra, Niklas Orrenius

Björn Norström

KRÖNIKA Att svenska journalister fortfarande inte begriper varför Donald Trump attraherade så många väljare i USA att han vann valet är inte förvånande eftersom svenska journalister inte är förankrade i det svenska folket och verkligheten, än mindre i de amerikanska motsvarigheterna. Det verkar även som att svenska journalister inte ens begriper hur det amerikanska presidentvalsystemet, det s.k. Electoral College, fungerar, dess syfte och hur valkampanjsstrategier anpassas efter detta speciella system, till skillnad mot en valkampanj i ett system där antalet sammanlagda röster skulle avgöra, alltså popular votes. I denna krönika förklarar jag i korthet för sådana som Niklas Orrenius som uppenbarligen saknar kunskaper och förståelse för dessa frågor så de bättre kan förklara för sina egna barn varför USA har det systemet de har och varför Trump vann valet.

Vissa hävdar att Electoral College utformades för att framtida presidentkandidater som är uppenbart livsfarliga för landet och dess befolkning genom demokratins spelregler ska kunna stoppas från att kunna bli president, alltså en sista demokratisk utväg från oönskad fara för nationen. Om Clintons dubbeldejt med Dionysus och Pfizer resulterar i ett våldsraseriutbrott mot hennes närmsta medarbetare kan vi tänka oss hur samma dubbeldejt skulle sluta om hon hade tillgång till avtryckarknappen för kärnvapen med tanke på hennes hatobjekt Putin. I årets presidentval fungerade sålunda Electoral College precis som det var tänkt av Founding Fathers enligt denna förklaring av systemets uppkomst.

En sannolikt mer korrekt förklaring bakom skapandet av Electoral College är att systemet medvetet är en kombination och balans av delstaternas sammanlagda antal röster, antalet senatorer (alltid två) och antalet representanter i representanthuset (varierar beroende på delstaternas befolkningsstorlek) i syfte att garantera alla människors och delstaters lika värde i ett presidentval där befolkningsfattiga delstater och landsbygden inte skulle bli överkörda av befolkningsrika delstater och storstäder.

Det historiska och välgenomtänkta syftet bakom Electoral College, vilket skapades av grundarna av USA i samband med att konstitutionen skrevs, var att skapa en rättvis balans mellan delstaterna oavsett deras befolkningsstorlek, en jämvikt mellan stad och landsbygd, alltså att en mångfald av medborgare med rösträtt och geografiska områden ska få sina röster hörda, inte bara storstadsborna.

orrenius

Det amerikanska Electoral College och dess funktion förklaras bäst genom fakta, inte ur ett genusperspektiv. Redan där får svenska journalister oerhört svårt att hänga med.

Systemet skapades som en buffert för att undvika att vissa delstater, och framförallt städerna i dessa, med stora befolkningar skulle kunna roffa åt sig all makt, även i ett presidentval. Electoral College är alltså en slags garant mot maktkoncentration i befolkningsrika områden, en slags garanti att deplorables på landsbygden har lika mycket att säga till om i valurnan som det narcissistiska etablissemanget i storstäderna.

Electoral College skyddar alltså gräsrotsdemokrati mot eventuell oligarki genom en kompromiss mellan folkets röster och folkvalda politiker i båda kamrarna i den amerikanska riksdagen.

Grundarna, the Founding Fathers, av USA oroades nämligen oerhört mycket över att oligarki skulle etableras i det nya landet precis som oligarkin i England samt att korruption och mutor snabbt skulle bli ett problem inom politiken i Förenta Staterna, vilket Hillary Clinton bekräftade med råge. Att den som är mest korrumperad och blir mest mutad, återigen Hillary Clinton, vinner kan därför till viss del förebyggas genom just Electoral College, något Donald Trump begrep och dessutom bevisade.

Som jämförelse med Sverige kan det amerikanska Electoral College liknas med att människor i norrländska landsbygden skyddas från maktövertagande och maktkoncentration av etablissemanget i Stockholm i ett slags utjämningssystem via valurnan. I grunden handlar Electoral College om rättvisa och förebyggande av att landets högsta ledare väljs av ett fåtal storstäder och etablissemangets propagandamedia där landsbygden helt körs över.

map

Det räcker att kasta en blick på kartan här intill så ser vi att den stora majoriteten av USA är överväldigande republikanskt (rött), drygt 98 procent av landets alla counties, typ län, där demokraterna (blått) egentligen bara har majoritetsstöd i ett ytterst fåtal storstadslän, vilka motsvarar knappt två procent av USA:s alla län.

Om USA endast skulle gå efter antalet sammanlagda röster skulle befolkningen i endast 1,8 procent av länen bestämma vem som ska bli president, dessutom precis samma fåtal län där pengarna, media, korruptionen, etablissemanget och all nationell politisk makt redan koncentreras. Utan ett Electoral College skulle maktkoncentrationen bli total i de amerikanska storstäderna medan invånare bosatta i 98 procent av resten av landet skulle uteslutas från makten att kunna påverka vem som ska bli deras president.

På grund av Electoral College påverkas även hela valkampanjssstrategin. Om endast antalet sammanlagda röster skulle räknas skulle presidentkandidaterna endast hålla valkampanjer i ett dussin tätbefolkade storstäder i USA och endast ge vallöften som gynnade storstadsbor eftersom det är dessa som då alltid skulle avgöra valet. Eftersom Electoral College nu styr presidentvalet “tvingas” presidentkandidater även att bege sig ut på landsbygden för att träffa väljare. Landsbygden kan helt enkelt inte ignoreras eftersom den, vilket vi just upplevde, kan avgöra hela presidentvalet. Det negativa är dock att svängdelstaterna får betydligt mer uppmärksamhet än andra delstater.

Till skillnad från Hillary Clinton begrep Donald Trump allt detta och skapade hela sin valkampanj och strategi utifrån Electoral College. Samtidigt som Clinton åt hummer med Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen och George Soros i lyxhotell i storstäderna och fjäskade för storstadsborna och journalistetablissemanget reste Trump runt på landsbygden, framförallt i svängdelstaterna, och träffade vanliga knegare och massa deplorables som Clinton föraktar.

Om Trump ville skulle han kunnat valkampanja i storstäderna och plocka upp ett par miljoner fler röster och vinna antalet sammanlagda röster men då skulle han riskerat att förlora guldmedaljen, alltså Electoral College och därmed presidentämbetet. Den risken tog han inte eftersom han ville vinna presidentvalet, inte antalet röster nationellt. Clinton begrep aldrig denna valkampanjsstrategi.

Clinton spenderade betydligt mer pengar än Trump under valkampanjen, pengar donerade av Wall Street och Hollywood. Electoral College är ett system som gör att en presidentkandidat inte alltid kan köpa presidentämbetet med korrupta pengar donerade under hummer- och champagnemiddagar i lyxrestauranger i en storstad tillsammans med fjäskande journalister, rika knösar och kändisar.

Precis som i Sverige råder landsbygdsförakt i USA framförallt bland vänsterliberaler och det demokratiska partiet, ett förakt Clinton representerade väl under valkampanjen. Etablissemanget i storstäderna vill av förklarliga skäl inskränka just landsbygdens möjligheter att påverka presidentvalet genom att avskaffa Electoral College.

Frågan är om Electoral College lagligt och formellt kan avskaffas. Svaret är ja, men det är extremt svårt eftersom det kräver en förändring av konstitutionen. Vänsterliberaler i storstäderna vill avskaffa Electoral College. Konservativa ute på landsbygden vill ha kvar det. Inget förvånande med det. Eftersom majoriteten av delstater och län i USA normalt är republikanska (röda på kartan ovan) är sannolikheten minimal att Electoral College avskaffas inom spelreglerna inskrivna i konstitutionen. Det politiska våldet som nu pågår på gator och torg är alltså den enda möjligheten för vänsterliberaler och demokraterna att försöka förändra systemet och stoppa att konstitutionen verkställs.

Electoral College är alltså ett demokratiskt sätt för USA:s alla deplorables att genom massuppsluting till vallokalerna ha möjligheten att rösta bort en kandidat såsom Hillary Clinton som uppvisar ett extremt förakt för en betydande andel av befolkningen som till stor del bor utanför ett dussin av storstadsregionerna utmed östkusten och västkusten. Vikten av Electoral College-systemet visade sig alltså vara kritiskt i årets presidentval för gräsrotsdemokratin.

För en etablissemangsjournalist som Orrenius är det naturligtvis svårt att förstå själv och därmed ännu svårare att förklara för någon annan såsom hans egna barn att och varför en deplorable ute på den amerikanska landsbygden är värd att ha en röst i vem som blir landets nästa ledare. Att ogilla och inte respektera valresultatet är en sak. Att som Orrenius inte ens begripa syftet bakom valsystemet, hur det fungerar och hur valkampanjsstrategier formas kring samma system är en helt annan sak. Min gissning är att Orrenius varken accepterar resultatet eller begriper systemet och dess kampanjsstrategi. Som sagt, begriper man inte själv kan man omöjligen förklara för andra, Niklas Orrenius.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson