Annonsera på Avpixlat

Avpixlats Twitter-skola – återkomsten

twitter_logoTWITTER Twitter fortsätter att användas av det politiskt korrekta media- och politikeretablissemanget, samt dess svans av vänsterradikala aktivister, för att utöva påtryckningar mot alltifrån kommersiella aktörer till demokratiskt valda ledare på alla nivåer i samhället (t.ex. genom att försöka tvinga en bokmässa med yttrandefrihet som tema att utestänga alla som inte delar den vänsterradikala doktrinen och tvinga fram bokbål av barnböcker som inte är tillräckligt vänsterradikala). Aktörer av alla möjliga slag har ofta tvingats ge vika för politiskt korrekta krav efter en s.k. “Twitter-storm” – i många endast bestående av en handfull oemotsagda inlägg på Twitter som sedan har haussats upp av twittrarnas journalistbekanta för att framstå som någon slags folkopinion. Detta fulspel är både angeläget och underhållande att sätta stopp för.

Genom en upprepning av vår populära och uppmärksammade Twitter-skola vill vi härmed öppna upp både för att dessa extremistiska åsiktsuttryck i allt mindre omfattning ska få förbli oemotsagda på Twitter, samt att även Sverigevänliga “Twitter-stormar” ska kunna bli mer av ett vardagsinslag. Häng med du också!

Det finns säkerligen många “vanliga människor” som skulle vilja delta i debatten på Twitter, detta dels för att Twitter på många sätt gör det lätt för vem som helst med en välformulerad åsikt att få stor exponering för densamma, samtidigt som den politiskt korrekta eliten där inte lika lätt som vanligt kan gömma sig bakom en starkt politiskt vinklad modereringsbarriär som blockerar och osynliggör alla åsikter som inte är “godkända”. Eftersom Twitter dock i många avseenden är ett både meningslöst och rätt konstigt upplagt påfund blir det för många personer aldrig riktigt av att sätta sig in i det hela tillräckligt för att komma igång.

Detta tycker vi är synd, och vi publicerar därför denna tydliga och lättföljda snabbguide för att kunna komma igång och debattera på Twitter, för att du som individ på så vis ska kunna medverka till att kontra fejkade vänsterradikala “Twitter-stormar” och andra slags tramskampanjer, samt hjälpa till att starta och realisera Sverigevänliga Twitter-stormar som på så vis kommer bli allt svårare att bortse från.

 

Bakgrund om Twitter som tjänst

(Den som inte är intresserad av att förstå vad Twitter egentligen är och hur det är uppbyggt, utan enbart vill kunna komma igång med att debattera, kan hoppa över detta avsnitt.)

Twitter är en tjänst där vem som helst kan skapa ett konto, och sedan börja publicera egna meddelanden. I den aspekten är det alltså väldigt likt en blogg (det kallas dock normalt ett ”Twitter-flöde” eller en ”mikroblogg”), och ni kan se ett exempel på Avpixlats Twitter-flöde här (som förövrigt uteslutande används för att sprida notifikationer om när nya Avpixlat-inlägg har publicerats). Det finns dock ett antal ytterligare egenskaper, begränsningar och funktioner hos Twitter som gör att tjänsten ganska markant skiljer sig från en vanlig blogg, varav följande är några av de främsta:

1.
Det finns en begränsning på 140 tecken per publicerat inlägg/meddelande (eller ”tweet” som det ofta kallas). Detta leder till att Twitter-skribenter måste uttrycka sig väldigt mycket mer kärnfullt och fokuserat per inlägg än vad man normalt gör på en vanlig blogg, vilket i sin tur samtidigt betyder att man som läsare kan följa väldigt många fler Twitter-skribenter än vad man kan följa bloggar på samma tid, pga. den jämförelsevis lilla tid som går åt till att läsa alstren från varje skribent.

2.
Så kallade “hashtaggar” (vars namn kommer från det därtill använda tecknet ”#”, som kallas ”hash” på engelska) används ofta som en metod för att enkelt kunna medverka i en global diskussion om ett visst ämne på Twitter, eller på motsvarande sätt kunna ta del av alla Twitter-inlägg globalt som handlar om ett visst ämne. Genom att inkludera tecknet ”#” följt av ett nyckelord i sitt inlägg, så kommer detta meddelande automatiskt publiceras till det globala Twitter-flöde (även ibland kallat “Twitter-kanal”) som utgörs av alla Twitter-inlägg som innehåller just detta nyckelord (som sedan en massa andra människor kan följa om de vill). Ifall man t.ex. skulle publicera följande inlägg:

Sverige skulle må bra av lite fler Sverigevänliga Twitter-stormar! #svpol

…så skulle detta meddelande automatiskt komma med i det globala Twitter-flödet för just nyckelordet ”#svpol” (vilket är en etablerad “kanal” för ämnen relaterade till svensk politik på Twitter), och därmed läsas av väldigt många personer i Sverige. Det globala Twitter-flödet för just detta nyckelord är för övrigt det som vi på Avpixlat stående inkluderar i vår tredje “rullande” Twitter-ruta här i vår högerspalt, och därmed skulle detta meddelande också snabbt dyka upp i denna ruta efter att du publicerat det från ditt Twitter-konto.

Man kan använda vilka ord man vill för sådana hashtaggar (dvs. de behöver inte existera eller skapas i förväg på något sätt för att man ska kunna använda dem), men lämpligast är att hitta redan existerande sådana, som därmed redan följs av många läsare och som samtidigt passar innehållet i ens inlägg. Man får använda så många hashtaggar man vill (eller snarare så många som man får plats med på de 140 tecknen utöver textinnehållet) i sina Twitter-inlägg, och inlägget kommer då visas i alla respektive Twitter-flöden för dessa olika hashtaggar.

3.
Det finns även en ”social aspekt” i Twitter-systemet, där man kan registrera att man ”följer” andra Twitter-användare. Detta betyder huvudsakligen att man på ett samlat sätt enklare kan ta del av alla meddelanden från de Twitter-användare som man har valt att ”följa”, och att det dessutom på ens “personliga sida” på twitter.com visas både vilka andra Twitter-användare som man själv följer och vilka andra Twitter-användare som följer en själv. Till skillnad från Facebook kan man dock följa vem man vill, utan att personerna själva behöver godkänna det på något sätt (de kan dock i efterhand “blockera” följare, vilket används flitigt av den politiskt korrekta åsiktseliten på Twitter för att försöka isolera sin lilla ankdamm till åsiktsbubbla mot majoritetsverklighetens åsiktsyttringar och ifrågasättanden).

4.
Under varje inlägg som någon annan har gjort på Twitter kan även en lokal diskussion startas, vilket kan sägas motsvara de kommentarsfält som vi har under våra nyhetsinlägg här på Avpixlat. Att skriva denna typ av “kommentarer” under andra användares välexponerade Twitter-inlägg är ett utmärkt sätt att snabbt skaffa sig stor exponering för sina motargument till tweeten i fråga, t.ex. genom att påpeka felaktiga resonemang, lögner eller tydliggöra andra svagheter.

 

Hur Twitter fungerar och används

Givet de tekniska och funktionella egenskaper som erbjuds i Twitter-systemet enligt beskrivningen ovan, så används det huvudsakligen på två olika sätt, och det är:

1.
Det första användningsområdet är att skicka ut egna kärnfullt formulerade meddelanden som belyser t.ex. en nyhet, en åsikt (en vettig och slagkraftig egen sådan, alternativt en absurd dylik från någon annan), ett motargument, ett missförhållande, eller något annat som man vill belysa och sprida. Detta görs genom att logga in på sitt konto på twitter.com och därpå skriva meddelandet i huvudrutan för publicering där, (lämpligtvis med en eller flera väl valda hashtaggar inkluderade i meddelandet, för att på så vis maximera spridningen/exponeringen). Det kan t.ex. se ut så här:

tweet_example_1

Man kan även bifoga en bild som visas direkt i tweeten, tillsammans med en egen kommentar av densamma, t.ex. så här:

tweet_example_2

Ifall du inte är en “Twitter-kändis” med många egna följare är det dock nödvändigt att inkludera en eller flera välexponerade hashtaggar i dina egenkomponerade sådana spontanmeddelanden för att de ska spridas till allmänheten eller överhuvudtaget läsas av någon annan. Ett exempel på en bra hashtagg att inkludera är #svpol (så länge som din tweet på något sätt berör svensk politik).

2.
Det andra, ofta klart mer intressanta och vanligt förekommande användningsområdet är att använda Twitter som en global diskussionsplattform, dels genom att kommentera andra personers tweets på samma sätt som du kommenterar artiklar på Avpixlat eller hos andra medier, och dels genom användningen av hashtaggar för specifika ämnesområden (se förklaring ovan av vad hashtaggar är). På så sätt kan man snabbt få ut koncist formulerade åsikter, argument, frågeställningar, nyheter och artikellänkar till väldigt många läsare samtidigt (åtminstone ifall man använder en populär hashtagg, som t.ex. tidigare nämnda ”#svpol”).

Att vara snabbt ute med att kommentera en uppmärksammad tweet från någon Twitter-användare med många följare (t.ex. politiker och mediapersonligheter av olika slag) kan i ännu större utsträckning vara ett väldigt effektivt sätt att nå ut med dina (mot)argument, vilket därmed rekommenderas varmt.

Dessutom kan det noteras att det inte finns några omedelbara möjligheter för någon självutnämnd åsiktsöverhet att radera eller censurera inlägg på Twitter som helhet, vilket gör att debatten där blir väldigt mycket mer rättvisande och verklighetsspeglande så länge som en representativ blandning av debattörer finns närvarande. PK-mobben gör dock självklart sitt bästa för att tysta sina åsiktsmotståndare även på denna arena, dels genom att “blockera” användare med avvikande åsikter i sina egna flöden (se en närmare beskrivning av sådan “blockering” längre upp i detta inlägg), och dels genom att systematiskt och organiserat skicka in falska spam-rapporter (dvs. anklagelser om spridning av oönskad reklam eller dylikt) om åsiktsavvikare till Twitter (genom en speciell funktion som finns tillgänglig om man är inloggad via sitt konto direkt på twitter.com), varpå de utsatta debattörerna i värsta fall kan få sina inlägg dolda i diverse vyer av det globala Twitter-flödet.

Håll därför lite uppsikt över huruvida dina inlägg fortfarande visas i t.ex. Twitter-rutan här på Avpixlat (dvs. så länge som du har taggat dem med t.ex. “#svpol” till att börja med då, eftersom de ju annars inte ska/kommer dyka upp där i vilket fall som helst), och börja annars om med ett nyskapat Twitter-konto ifall du tycks ha blivit åsiktscensurerad via denna odemokratiska metod.

Det kan även i vissa avseenden finnas tröskelvärden för hur många “följare” man måste ha till sitt Twitter-konto för att få synas i diverse vyer av det globala Twitter-flödet. Se därför till att dels “följa” så många andra Sverigevänliga twittrare som möjligt för att stödja dessa, och skaffa på motsvarande sätt egna följare genom att t.ex. antingen börja med att skriva lite egna meddelanden innehållande t.ex. #svpol-taggen (vilka därmed kommer ses av många andra som då kan hjälpa till genom att börja följa dig) eller skriva snabba svar på välexponerade tweets från andra användare (vilka därmed också kommer ses av många andra).

 

Avpixlats Twitter-rutor

I högerkolumnen på Avpixlats alla sidor (direkt under Newsdesk-rutan) finns tre olika Twitter-rutor. Överst en ruta innehållande Twitter-inlägg (“tweets”) som Avpixlat-redaktionen tycker är extra värda att lyfta fram och sprida vidare (vilket man som användare på Twitter typiskt gör genom att “retweeta” meddelandet i fråga, se nedan för mer om hur man gör detta). Därefter en ruta som innehåller heta debattrådar på Twitter där din medverkan kan bidra till att lyfta fram de Sverigevänliga perspektiven till allmänheten på Twitter. Och slutligen en tredje ruta som rullande i realtid visar alla Twitter-inlägg som skickas in till relevanta “Twitter-kanaler” som rutan bevakar (i normalfallet #svpol + eventuella för tillfället aktuella ytterligare diskussionsämnen).

Från alla dessa rutor kan man också direkt både öppna andras tweets och besvara dem i deras “kommentarsfält”, och “re-tweeta” (dvs. sprida vidare genom att själv upprepa) andras Twitter-inlägg som man själv gillar.

I den tredje rutan kan ni, våra läsare, dessutom få en god aktuell översikt över alla de olika nyheter som löpande publiceras och diskuteras på Twitter, för att sedan snabbt och smidigt kunna tipsa oss på redaktionen om alla relevanta sådana (via Avpixlat Newsdesk, vars tipsknapp som av en händelse ligger precis ovanför Twitter-rutorna).

 

Enkla steg för att komma igång

Givet informationen ovan är följande vad vi skulle tycka var roligt ifall så många som möjligt av er kunde göra:

1.
Skapa ett Twitter-konto ifall du inte redan har ett. Det gör du enklast genom att gå till twitter.com och klicka på knappen ”Sign up” för att därpå följa de vidare presenterade instruktionerna avseende val av användarnamn, lösenord etc. Att lägga in någon slags bild för ditt nya Twitter-konto är också klart rekommenderat, eftersom den högfärdiga Twitter-PK-eliten annars bara får ytterligare en onödig sak att racka ner på avseende din person (vilket då ofta görs genom att nedsättande kalla folk för “ägg”, eftersom bilden för användare som inte har valt någon användarbild är just en bild på ett ägg). Självklart behöver du inte använda varken ditt riktiga namn eller en bild på ditt eget ansikte ifall du inte vill det.

2.
Kasta ett öga på Twitter-rutorna i högerkanten på Avpixlat varje gång du är här och läser. Nya tweets att uppmärksamma (retweeta) och/eller besvara tillkommer löpande i de två översta rutorna, medan vi i den tredje rutan alltid kommer att visa passande diskussionsämnen (”hashtaggar”) i realtid, varav #svpol, dvs. svensk politik, som tidigare nämnts är ett stående ämne i rutan.

3.
Ifall du i någon av dessa rutor skulle se ett inlägg som du tycker borde få svar på tal, eller som du allmänt tror åtföljs av en intressant kommentarsdebatt, då klickar du bara på dess “tidsstämpel” i nedre högra hörnet. Tweeten och dess “kommentarsfält” öppnas då i ett nytt fönster, varpå du sedan enkelt kan kasta dig in i debatten:

tweet_reply

4.
Ifall du istället ser ett inlägg som du tycker om och vill sprida vidare och/eller visa din uppskattning för, då klickar du bara på ”vidaredelningsikonen” under inlägget i Twitter-rutan, väljer alternativet “Twitter” i den lilla meny som kommer fram, och följer sedan de instruktioner du presenteras med därifrån.

retweet_1               retweet_2

5.
Ifall du har läst en bra artikel (t.ex. på Avpixlat eller någon annanstans) som du vill att fler ska läsa, skriv då ett nytt Twitter-inlägg, inklusive en länk till artikeln, för att tipsa folk. (Gå till twitter.com, logga in på ditt konto och skriv sedan meddelandet där.) Kom ihåg att använda kända (och relevanta) hashtaggar som t.ex. ”#svpol” för att meddelandet ska få bra spridning. Twitter kommer för övrigt automatiskt förkorta dina länkar för att spara utrymme i meddelandena åt dig, så oroa dig inte ifall de ibland skulle se lite konstiga ut när meddelandet väl publiceras.

post_new_tweet

6.
Kom slutligen ihåg att alltid hålla god ton och använda bra, sakliga och effektivt formulerade argument. Att sjunka till samma nivå som den hatiska PK-eliten är bara kontraproduktivt för det du och vi vill åstadkomma i form av samhällsförändring.

 

Vi ses på Twitter!

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson