Annonsera på Avpixlat

Norska och danska politiker föreslår åtgärder mot hedersförtryck och islamisering

Fremskrittspartiets Kari Kjönaas Kjos tror att det behövs både lagstiftning och skärpta regeringsdirektiv för att hindra läkare i Norge från att utföra s.k. oskuldskontroller.

Fremskrittspartiets Kari Kjönaas Kjos tror att det behövs både lagstiftning och skärpta regeringsdirektiv för att hindra läkare i Norge från att utföra s.k. oskuldskontroller.

NORGE & DANMARK / INTEGRATION En framträdande rikspolitiker i norska Fremskrittspartiet vill lagstifta mot s.k. oskuldskontroller, dvs. det slags läkarundersökningar som saknar vetenskaplig grund, men som i vissa invandrargrupper tros kunna visa om en kvinna haft samlag eller inte. I Sorö kommun i Danmark har kommunalpolitiker från Dansk Folkeparti och Nye Borgerlige lagt fram ett förslag om att ansiktsmaskering ska vara förbjudet bland kommunanställda. Om förslaget går igenom skulle det t.ex. vara omöjligt för en burka-klädd muslimsk kvinna att arbeta inom den kommunala barnomsorgen.

I norska medier förs just nu en debatt kring “oskuldskontroller”. Oskuldskontroller är något som förekommer i vissa invandrarmiljöer, framför allt bland muslimer med rötter i starkt patriarkala klankulturer i Mellanöstern och Nordafrika. Det handlar om att familj och släkt till varje pris vill försäkra sig om att en ung kvinna är oskuld när hon ska giftas bort. Om en ung kvinna haft sex innan äktenskapet försvinner hennes värde på äktenskapsmarknaden och hon anses ha “kränkt familjens heder”.

Den bisarra fixeringen vid kvinnans oskuld leder ibland till att familjer vänder sig till läkare. Man vill då att en ung kvinna i familjen ska genomgå en läkarundersökning, som förmodas visa om hon är oskuld eller inte. Inom den moderna läkarvetenskapen vet man att sådana undersökningar är meningslösa. Det går inte att genom en inspektion av en kvinnas könsorgan fastställa om hon haft samlag eller inte. Det anses dessutom vara djupt kränkande för en kvinna om hon mot sin vilja tvingas genomgå en sådan undersökning. Ändå förekommer det att läkare – ofta läkare som själva har sitt ursprung i Mellanöstern/Nordafrika – genomför s.k. oskuldskontroller.

Norges hälso- och sjukvårdsminister Bent Höie har i en text som nyligen publicerades på den norska regeringens webbplats kraftfullt tagit avstånd från oskuldskontroller. Bent Höie, som tillhör borgerliga Höyre, anser dock inte att det behövs någon lagstiftning som explicit förbjuder oskuldskontroller. Han menar att oskuldskontroller bryter mot ett flertal av de lagar och förordningar som reglerar norsk sjukvård, och att det därmed vore onödigt med en särskild lag.

Norges hälso- och sjukvårdsminister Bent Höie tror att den befintliga norska lagstiftningen är tillräcklig för att få slut på s.k. oskuldskontroller.

Norges hälso- och sjukvårdsminister Bent Höie tror att den befintliga norska lagstiftningen är tillräcklig för att få slut på s.k. oskuldskontroller.

Detta har fått Fremskrittspartiets Kari Kjönaas Kjos, ordförande i norska Stortingets hälso- och sjukvårdsutskott, att reagera. I ett aktuellt uttalande till Oslo-tidningen Vårt Land gör Kjönaas Kjos klart att hon inte delar Höyres inställning till oskuldskontroller, trots att Fremskrittspartiet och Höyre nu regerar tillsammans.

Kari Kjönaas Kjos efterlyser mycket tydligare signaler från regeringen till den norska sjukvården vad gäller oskuldskontroller. Hon vill att det ska bli olagligt för läkare att utföra oskuldskontroller på omyndiga flickor. Eftersom en lagändring tar tid att få till stånd menar hon att hälso- och sjukvårdsministern omgående bör ändra i de styrdokument landets sjukhus får från regeringen. Det bör, enligt Kari Kjönaas Kjos, tydligt framgå i regeringens uppdragsbeskrivning till landets sjukhus att oskuldskontroller inte ska utföras i norsk sjukvård.

I Sverige debatterades s.k. oskuldskontroller hösten 2015, efter att problematiken tagits upp i ett avsnitt av TV 4-programmet “Kalla fakta”. Socialstyrelsen framförde då en argumentation liknande den som nu framförs av den norske hälso- och sjukvårdsministern. Man menade att det redan finns lagar och förordningar som, om de tolkas riktigt, innebär att oskuldskontroller inte är tillåtna i svensk sjukvård.

Socialstyrelsens resonemang byggde huvudsakligen på två konstateranden; dels att det finns lagstiftning mot påtvingade fysiska ingrepp såsom läkarundersökningar, och dels att all hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen ska “bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet“. Eftersom det inte finns vetenskapligt stöd för oskuldskontroller skulle de alltså strida mot patientsäkerhetslagen.

Det andra av socialstyrelsens argument framstår som rimligt. Däremot finns det skäl att ifrågasätta det första argumentet, dvs. det som handlar om tvång och frivillighet. De flickor och kvinnor som säger sig vilja genomgå oskuldskontroller pressas i de allra flesta fall till detta av familjer och släkt. I extrema fall kan blotta misstanken om att en kvinna inte skulle vara oskuld leda till att hon misshandlas eller t.o.m. mördas. Under sådana omständigheter är det förstås ytterst svårt att bedöma om en kvinna frivilligt genomgår en undersökning eller om hon gör det under svår press. Det tycks därför irrelevant att i sammanhanget påpeka att det finns lagar mot påtvingade fysiska ingrepp.

Kanske skulle vi även i Sverige behöva en förnyad debatt om s.k. oskuldskontroller och om huruvida det krävs specifik lagstiftning för att stävja problemet. Man ska i sammanhanget inte glömma att lagstiftning har ett starkt symbolvärde. Genom att lagstifta mot oskuldkontroller skulle det svenska majoritetssamhället tydligt markera att ålderdomlig klankultur från lågutvecklade länder i Mellanöstern inte hör hemma i ett modernt, upplyst, västerländskt samhälle.

* * *

Pernille Vermund

Pernille Vermund, tidigare i Konservative och nu partiledare för Nye Borgerlige, vill förbjuda heltäckande maskering bland kommunanställda i Danmark.

Även i Danmark försöker en del klarsynta politiker motverka islamisering och muslimskt kvinnoförtryck. I Sorö kommun, på mellersta Själland, har kommunpolitiker från invandringskritiska Dansk Folkeparti och det relativt nybildade partiet Nye Borgerlige gemensamt lagt fram ett förslag om förbud mot heltäckande maskering för kommunanställda.

I förslaget lägger man stor vikt vid att personer som arbetar med barn inom t.ex. skola och barnomsorg inte ska få bära maskering som döljer ansiktet. Det är uppenbart att det huvudsakliga syftet med förslaget är att muslimska kvinnor som bär burka/niqab inte ska kunna få anställning på kommunens skolor och dagis.

Förslaget uppges dock omfatta alla typer av heltäckande maskering för både män och kvinnor. Alla som är anställda inom Sorö kommun ska, enligt förslaget, förbjudas att bära maskering som täcker ansiktet. Man gör emellertid undantag för ansiktsmaskering som i vissa sammanhang måste bäras av säkerhetsskäl, t.ex. att brandmän ibland måste använda gasmask.

Det har ännu inte hållits någon omröstning om Sorö-politikernas förslag om maskeringsförbud. Ett liknande förslag lades för en tid sedan fram i Faxe kommun, men gick inte igenom.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson