Annonsera på Avpixlat

Nyhetsbyrån TT desinformerade om hemliga asylboenden för utsatta migranter

Nyhetsbyrån TT logo 763662DESINFORMATION På söndagen rapporterade SVT om att det ska öppnas särskilda trygghetsboenden för utsatta migranter – främst homosexuella och kristna som trakasseras av andra migranter på de reguljära asylboendena. Dessa ska, i likhet med motsvarande boenden för utsatta kvinnor, ha hemlig adress. När nyhetsbyrån TT skickade ut ett telegram om saken, valde man dock att ta bort informationen om vilka utsatta grupper det handlar om och i stället låta påskina att det skulle vara fråga om att skydda mot främlingsfientliga och rasistiska svenskar.

Det har på senare tid larmats allt oftare om hur framför allt kristna och homosexuella trakasseras, hotas och utsätts för våld på landets asylboenden. Förövarna är i regel muslimska migranter som på grund av de värderingar som råder i deras religion och kultur, inte kan acceptera homosexuella personer och inte heller kristna, i synnerhet inte om det rör sig om någon som konverterat till kristendomen från islam.

Såväl de aktörer som driver asylboendena som polisen anser sig inte ha resurser att skydda kristna och homosexuella mot den här sortens våld, hot och trakasserier och därför har det nu beslutats att det ska öppnas särskilda boenden för dessa utsatta grupper. De skall dessutom ha hemlig adress så att deras antagonister från andra asylboenden eller andra migranter i samhället med samma intoleranta värderingar inte ska kunna söka upp dem och fortsätta med sina trakasserier.

SVT rapporterade om detta på söndagen. Initialt ska sådana trygghetsboenden för utsatta migranter öppnas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till att börja med blir det totalt endast 15 platser. Men behovet lär vara större och dessutom ökande.

I SVT:s artikel kommenterar även RFSL initiativet och uttrycker viss kritik mot att dessa boenden inte differentieras ytterligare. Av det de säger förstår man att de anser att personer som utsätts för hot, våld och trakasserier på grund av sexuell läggning bör få egna boenden och inte blandas med exempelvis utsatta kristna. På RFSL tror man att personer tillhöriga sexuella minoriteter kommer att fortsätta trakasseras även på de nya trygghetsboendena om där finns andra grupper, som iofs själva kan vara utsatta men samtidigt också ha intoleranta värderingar mot sexuellt avvikande.

Av okänd anledning valde SVT att i sin text berätta att den vanligast formen av hatbrott i Sverige är den som har främlingsfientliga och rasistiska motiv. Uppgiften saknar relevans i sammanhanget, såvida man inte pratar om den sortens attityder mellan migranter, men det gör man inte och det är heller inte så Brås uppdrag är formulerat, vars statistik det är som åberopas i artikeln. Om det handlade om skydd mot främlingsfientliga svenskar, skulle ju alla asylboenden behöva göras hemliga, inte bara några få platser.

På nyhetsbyrån TT, som numera är ökänd för att förvanska information i sina telegram, valde man att utelämna alla uppgifter från SVT:s rapportering som tydliggör vilka utsatta personer det är som ska beredas plats på de särskilda trygghetsboendena. Däremot valde man att behålla den irrelevanta uppgiften om främlingsfientliga och rasistiska hatbrott. Detta TT-telegram publicerades sedan av en rad medier, vilket medförde att många i Sverige fått en helt felaktig uppfattning om syftet med trygghetsboendena och vilka grupper det är som utgör ett problem.

Det går – i beaktande av hur TT tidigare på ett närmast systematiskt sätt ägnat sig åt desinformation och motarbetat medier som rapporterar utanför åsiktskorridoren – inte att värja sig från misstanken om att tilltaget är avsiktligt och har en bakomliggande agenda. Även i SVT:s rapportering om trygghetsboendena kan en agenda skönjas, men här bereds den observante läsaren ändå möjlighet att förstå vad slags boenden, för vilka och till skydd mot vilka det är fråga om.

SVT brister också i sitt uppdrag genom att inte ifrågasätta om särskilda trygghetsboenden, dvs att kapitulera för intolerans bland migranterna, är rätt väg att gå. Man borde kunna förvänta sig av en opartisk Public Service-aktör att man ställde frågor kring om det inte i stället är förövarna som bör få flytta på sig, kanske ut ur Sverige, om de inte kan respektera de toleranta värderingar som råder här.

Flyktingkonventionen medger ett mottagarland att anse asylrätten förverkad om en asylsökande inte uppfyller sin del av avtalet, bland annat vad gäller att efterrätta sig mottagarlandets lagar och förordningar och att i övrigt anpassa sig till detta lands samhälle. Sannolikt skulle en stor del av den här sortens hot, våld och trakasserier upphöra på landets asylboenden om asylsökarna visste att de riskerade att omedelbart skickas tillbaka till sina hemländer om de ägnar sig åt dylikt.

Ett problem av ett delvis motsatt slag, som SVT också väjer från att ta upp, är att det förekommer asylbedrägerier, där en person i syfte att öka sina chanser att få asyl falskt uppger sig vara kristen/ha konverterat till kristendomen eller vara homosexuell och hemmahörande i ett land där sådana personer inte tolereras. Om stora summor pengar läggs på att bygga särskilda trygghetsboenden för utsatta minoritetsgrupper, borde det vara angeläget att säkerställa att det verkligen är sådana personer som kommer i åtnjutande av dessa, och inte asylbedragare.

Mats Dagerlind

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson