Annonsera på Avpixlat

Institutet för mediestudier – akademiska charlataner och exploatörer

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA För en tid sedan blev jag kontaktat av Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han ville intervjua mig för vad som förespeglades vara en vetenskaplig studie av det förändrade svenska medielandskapet där en rad alternativmedier, varav Avpixlat är en av aktörerna, tagit allt större plats i den invandringsrelaterade nyhetsbevakningen och opinionsbildningen.

När studien, kallad ”Migrationen i Medierna” på onsdagen släpptes visade det sig vara något helt annat än det akademiska forskningsprojekt Holt gjort gällande. Av elva kapitel i studien är hela åtta skrivna av journalister, dvs i akademisk bemärkelse rena lekmän. Bland dessa finns dessutom inte en enda alternativmediejournalist men däremot en rad uttalat alternativmediefientliga, som Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg, Publicistklubbsordföranden Björn Häger och Sydsvenskans kulturredaktör Rakel Chukri.

Dessa essäer har av allt att döma inte heller faktagranskats eller källkontrollerats. I flera texter förekommer påhopp och felaktigheter som skulle behöva bemötas och rättas. Björn Häger rekapitulerar exempelvis i sin essä en diskussion som han och jag hade om det så kallade ”lilla Saltsjöbadsavtalet” som är ett rent historierevisionistiskt falsarium, både beträffande vår faktiska konversation och vad detta begrepp står för.

Häger kallar mig dessutom för Avpixlats ”centralgestalt” i stället för att korrekt använda sig av någon av mina befattningstitlar ”ansvarig utgivare” och ”chefredaktör”. Detta gör han medvetet i syfte att förminska mig och Avpixlat och för att i egenskap av ordförande för Publicistklubben kunna fortsätta idka vuxenmobbning genom att neka mig medlemskap med hänvisning till att det jag och Avpixlat skriver inte skulle vara publicistik.

Aftonbladets Anders Lindberg är en av landets absolut mest oseriösa och ohederliga ledarskribenter. Den essä han skrivit för den aktuella antologin företer samma osaklighet, samma hets, hat och brist på yrkesheder som kännetecknar hans övriga produktion i ämnena invandring, integration och alternativmedia. Flera av de andra journalisternas texter präglas av samma ovederhäftighet som inte hör hemma i en produkt som gör anspråk på att ha något med vetenskap och forskning att göra.

Till presentationen av sin nya antologi bjöd institutet in Expressens chefredaktör Thomas Mattsson för att företräda den förment “goda” mediesidan. Det är symtomatiskt. Mattsson har anlitat Researchgruppen, i vars ledning återfinns våldsbejakande och brottsdömda vänsterextremister, för att göra tidningens smutsjobb i form av olagliga dataintrång, åsiktsregistrering osv som Mattsson sedan använt för att kränka oliktänkande svenskars integritet och hänga ut dem vid sin mediala skampåle på ett sätt som t o m väckt skarp kritik inifrån de egna leden. Mattsson är dessutom själv dömd för bland annat vapenbrott, brott som är direkt relaterade till hans journalistiska arbete. Ett publicistiskt föredöme med torrt på fötterna att kritisera oss i alternativmedia, eller?

Det förespeglade forskningsprojektet är i själva verket en ren partsinlaga i syfte att friskriva de traditionella och vänsterliberalt hegemoniska medieaktörerna från de anklagelser som riktats mot dem om att grovt missköta sitt uppdrag när det gäller att bevaka invandringsrelaterade frågor och fenomen, och ytterligare demonisera de alternativa medieaktörer, exempelvis Avpixlat, som axlat det ansvar som traditionella medier undandragit sig.

Jag tog omedelbart kontakt med Kristoffer Holt och påtalade att den här agendajournalistiska produkten inte bar många likheter med det akademiska forskningsprojekt jag ombetts att låta mig intervjuas för. Holt ursäktade sig med att inte heller han informerats om att antologin skulle domineras av åsiktsjournalistiska essäer.

Institutet för mediestudier har således lurat och exploaterat Holt och de andra två medieforskare, Jonas Andersson Schwarz och Johan Hammarlund, som skrivit studiens enda övriga akademiska kapitel. Det institutet ägnat sig åt är rent charlataneri. Genom att pliktskyldigast haka på några akademiska kapitel i slutet på en agendajournalistisk produkt har man velat ge sken av att det handlar om forskning i stället för åsikter.

Med en akademisk kuliss som fond vill man framställa det vänsterliberala mediaetablissemangets åsikter som fakta och alternativmediejournalisters åsikter som fördomar, hets, hot och hat. Det ohederliga bedrägeriet fullbordas genom att inte låta någon enda alternativmediejournalist få komma till tals med en egen essä, utan bara fragmentariskt som intervjuobjekt i de påhakade slutkapitlen (som de flesta sannolikt inte ens kommer att läsa).

Jag har även kontaktat Lars Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier som finansierat studien tillika redaktör för studien och med ett förflutet som producent för SR P1 Medierna. Truedson spelar dum och hävdar att jag hela tiden skulle ha varit införstådd med vad det var för slags produkt jag lät mig intervjuas för.

Att så inte varit fallet kan dock enkelt visas genom den mejlkonversation jag hade med Kristoffer Holt inför intervjun. I denna nämns inte ett ord om att några andra än akademiker och forskare ska förekomma som författare till antologin. Tvärtom framhävs projektets universitetsakademiska prägel. Och inte ens Holt kände alltså till att antologin helt skulle domineras av åsiktsjournalistiska essäer.

Det uppgavs däremot att Institutet för mediestudier stod som finansiär för projektet. Och det enda avseende i vilket jag kan rannsaka mig själv är att jag inte innan jag ställde upp på att bli intervjuad tog reda på vilka böcker detta institut tidigare gett ut eller att det är Lars Truedson som chefar för institutet. Om jag gjort det hade jag anat ugglor i mossen. Flera av institutets tidigare bokutgåvor kan nämligen ifrågasättas på liknande grund som den nu aktuella.

Truedson har i egenskap av producent för SR P1 Medierna och bolaget Tredje statsmakten som gör dessa program uppvisat liknande tendenser där agendajournalistik har bedrivits under förespegling att det skulle handla om mediegranskning. Jag har personligen negativa erfarenheter av hur programmakarna bakom SR P1 Medierna åsidosatt pressetiska principer på ett sätt som man bör kunna förvänta sig att ett bolag som arbetar på uppdrag åt Public Service inte gör.

Jag har vidtalat flera av de andra alternativmediejournalister som intervjuats av Kristoffer Holt för den aktuella mediestudien. De delar min upplevelse av att ha blivit lurade. De formulerar sig i sina kommentarer till mig nästan ordagrant så som jag spontant reagerade när jag fick se antologin i tryck – hade jag vetat detta hade jag antingen tackat nej eller krävt att få skriva en essä på samma villkor som övriga journalister.

Jag vet inte hur långt dessa andra bedragna alternativmediejournalister är beredda att gå för att beivra saken. Själv har jag dock framfört krav till Truedson om att antingen bli borttagen eller få skriva en egen essä som tas in i boken. Jag har av det tryckeri som Institutet för mediestudier anlitat fått veta att boken tryckts upp i 500 exemplar. Jag har erbjudit mig att betala tryckkostnaden för dessa mot att de makuleras. Detta trots att institutet finansieras av en Wallenbergstiftelse och andra aktörer med ekonomiska resurser som vida överstiger mina blygsamma inkomster.

Truedson vägrar dock ta reson. Jag avser därför undersöka vilka rättsliga åtgärder jag eventuellt kan vidta för att förmå Institutet för mediestudier att stryka allt ur studien som hänför sig till mina samtal med Kristoffer Holt. Jag anser mig ha rätt att säga nej till att dessa uppgifter används i ett sammanhang och på ett sätt som jag inte godkänt och aldrig skulle ha gett mitt medgivande till om jag känt till det i förväg.

Beträffande övriga omnämnanden av mig och Avpixlat i essäerna anser jag också att jag i enlighet med punkt 5 i de pressetiska reglerna har rätt till genmäle, detta eftersom produkten till övervägande del är att betrakta som ett journalistiskt verk och inte en akademisk studie. Det blir en fråga som Pressens Opinionsnämnd får ta ställning till. Jag kommer också att anmäla Truedson till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Allt detta kan möjligen framstå som en smula rättshaveristiskt, men ibland måste man sätta ned foten. Det har nu under ett flertal år bedrivits en lågsinnad smutskastningskampanj från mediaetablissemangets sida mot de nya konkurrenterna i alternativmedia. Den har bedrivits med hets, hat, hot och på en så tarvlig nivå att man förskräckts över journalistkårens utbredda brist på moralisk resning.

Jag förstår att det känns jobbigt för Truedson och hans skrå att ha frånhänts sitt monopol på att filtrera och vinkla nyhetsförmedlingen till medborgarna, att inte längre ha den oinskränkta makt som censorer och folkuppfostrare man vant sig vid. Jag kan leva mig in i den frustration man ute på de gamla medieredaktionerna känner över att hotas av sotdöden samtidigt som alternativmedia blomstrar och ett socialkonservativt parti, delvis med vår hjälp, vuxit till att bli ett av landets största.

Men jag säger som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sa till de övriga sju partiledarna i SVT:s partiledardebatt i söndags: ”Välkommen till verkligheten”. Den nya och pressfrihetsbefrämjande medietekniken är ett faktum, den som möjliggjort att Avpixlat utan något som helst kapital har kunnat starta en mediesajt som på kort tid dragit till sig 200.000-300.000 unika läsare i veckan, under toppar ännu fler.

Med mindre man lyckas driva igenom medielagar som de i Kina eller Nordkorea är detta en verklighet som traditionell media måste leva med. Man kan idag inte vidmakthålla ett stort vakuum i den invandringsrelaterade nyhetsbevakningen och opinionsbildningen utan att detta fylls av andra aktörer. Det gick förut, det går inte längre.

Jag förstår som sagt frustrationen men kan inte respektera att den tar sig de lumpna uttryck den gör. I stället för att regrediera till infantilt utagerande barnstadium förväntar jag mig att journalisterna växer upp och, så som vuxna människor gör, ser verkligheten i ögonen. Gör ert jobb eller finn er i att vi gör det åt er.

Vi är även redo att ta en saklig debatt med er när och var som helst. Och vill ni inte debattera så är det också OK. Då sköter ni era redaktioner och vi sköter våra, och må bäste man vinna kampen om läsarna. Det vi inte stillatigande tänker fortsätta acceptera är er systematiska demonisering, avhumanisering och vuxenmobbning. Att ni har det lite jobbigt med er själva just nu är ingen ursäkt för ett sådant agerande.

Mats Dagerlind

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson