Annonsera på Avpixlat

ID-lös nyanländ ges praktik på säkerhetsklassad arbetsplats

Ylva Johansson

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har antagligen några kvaliteter. Förmåga till konsekvens- och riskanalys tycks dock, beklagligt nog, inte vara en av dem. Foto: Anders Henrikson.

HUVUDLÖST Riksdagen och samtliga statliga myndigheter ska erbjuda praktikplatser åt nyanlända asylinvandrare. Många tjänster inom riksdagen och de statliga myndigheterna är säkerhetsklassade. Många asylsökande beviljas uppehållstillstånd i Sverige utan att svenska myndigheter kan vara säkra på deras identiteter. Konsekvensen kan alltså bli att utlänningar med oklara identiteter får praktik på arbetsplatser där de kan få tillgång till säkerhetsklassad information. Detta avslöjade debattören Johan Westerholm i ett blogginlägg på lördagen.

Avpixlat har vid flera tillfällen uppmärksammat artiklar av den socialdemokratiske debattören Johan Westerholm. Trots sin partitillhörighet och sitt uttalade hat mot Sverigedemokraterna för Westerholm ofta en kritisk diskussion om den svenska asylpolitiken och dess sociala konsekvenser. Han tycks också ha ett brett kontaktnät på hög politisk nivå, samt goda kunskaper om arbetet inom statlig förvaltning och myndigheter.

I en bloggartikel som publicerades på lördagen redogör Johan Westerholm för något som skulle kunna resultera i ett totalhaveri av sällan skådat slag. Det handlar om beslut som, om de fullföljs, kan få extremt allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet.

Johan Westerholm

S-debattören Johan Westerholm varnar för säkerhetsrisker när nyanlända ges praktikplatser på säkerhetsklassade myndigheter.

Den 4 mars i år beslöt regeringen att riksdagen och samtliga 203 statliga myndigheter fr.o.m. 1 april 2016 t.o.m. 31 december 2018 ska bidra med praktikplatser åt arbetssökande, nyanlända invandrare. Myndigheterna förväntas tillhandahålla sammanlagt minst 1000 praktikplatser/år under den aktuella perioden. Praktiktjänsterna ska vara två – fem månader. För att en arbetslös invandrare ska beviljas en sådan praktiktjänst krävs att han/hon har uppehållstillstånd i Sverige samt är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Som bekant saknar en majoritet av de personer som söker asyl i Sverige giltiga identitetshandlingar. Migrationsverket kan alltså i de flesta fall inte med säkerhet fastställa deras identiteter. Migrationsverket föreskriver därför att en asylsökande ska “kunna göra sin identitet sannolik“. Sannolikhetsbedömningen bygger i allmänhet på en personlig intervju med den asylsökande, där han/hon på ett trovärdigt sätt ska kunna fastställa sin identitet.

I många fall beviljas dock asylsökande uppehållstillstånd utan att deras identitetsuppgifter ens uppnått kravet på sannolikhet. I november 2015 intervjuades Charlotte Kirotar, enhetschef för en asylprövningsenhet i Stockholm, av Svenska Dagbladet. Hon gav då följande lägesbeskrivning:

– Jag uppskattar att i cirka 40 procent av fallen har asylsökande inte gjort identiteten sannolik när man kommer till beslut.

I Sverige beviljas alltså permanenta uppehållstillstånd åt en mängd personer som saknar identitetshandlingar, och som inte ens kan presentera belägg för att deras påstådda identiteter är sannolika. Det handlar m.a.o. om individer vars verkliga identiteter svenska myndigheter inte har den minsta aning om. I denna kategori asylinvandrare kan det t.ex. finnas krigsförbrytare, terrorister och grovt kriminella.

En del av dessa individer kan komma att få praktikplatser på statliga myndigheter. Många tjänster på statliga myndigheter är säkerhetsklassade. För att arbeta där krävs svenskt medborgarskap och genomförd sekretessprövning. Nu kan det alltså bli aktuellt att på denna typ av arbetsplatser placera utländska praktikanter, vars verkliga identiteter kan vara helt okända för svenska myndigheter.

Johan Westerholm har granskat regeringens och Statskontorets riktlinjer för de planerade praktikplatserna för “nyanlända”. Han skriver bland annat:

På flertalet statliga myndigheter krävs svenskt medborgarskap och genomförd sekretessprövning då många tjänster är placerade i säkerhetsklass av något slag. Av underlagen finns det inte något som på något sätt reglerar att en sekretessprövning kommer krävas av denna grupp.

Johan Westerholm överlåter åt sina läsare att själva spekulera i de förödande konsekvenser det illa genomtänkta regeringsinitiativet kan komma att få. Han avslutar sin text med att skriva:

Då varje praktikant har rätt till en handledare och de statliga verken i många fall endast har den personal anställd som skall fullgöra huvuduppdraget kommer antalet arbetsuppgifter bli begränsat. Eller. Fundera på om en praktikant som har god kompetens inom IT men med oklar identitet får tillgång till Skatteverkets folkbokföringsregister, inklusive de med skyddade identiteter. Eller ett statligt verks behörighetssystem för IT-system.

Läs gärna också journalisten och författaren Nuri Kinos ledare i Svenska Dagbladet från i torsdags om de utbredda identitetsbedrägerierna bland asylinvandrare. I ett fall hade en man inte mindre än åtta olika identiteter i Sverige. De multipla identiteterna används för att lura till sig bidrag, för att ha en ren identitet vid sidan om att byta till för yrkeskriminella och mycket annat.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson