Annonsera på Avpixlat

Missvisande om Avpixlat i förtroendemätning

Avpixlat, symbolFÖRTROENDEMÄTNING På fredagen presenterade opinionsundersökningsinstitutet Ipsos på uppdrag av Dagens Nyheter en ny mätning om svenskarnas förtroende för olika medier. För första gången är Avpixlat med i en sådan mätning. Siffrorna för Avpixlat är dock missvisande.

Att Ipsos valt att fråga svenska folket om förtroendet för Avpixlat, jämte medier som SVT, SR, DN och SvD, indikerar framför allt två saker, 1) att Avpixlat anses vara en påverkande medieaktör och 2) att man från det övriga mediaetablissemanget är bekymrad över konkurrensen från Avpixlat om nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen.

På motsvarande sätt, fast omvänt, indikerar avsaknaden av en opinionsbildande agendasajt på vänsterkanten, t ex Politism, om att a) sådana sajter anses inte ha ett nämnvärt inflytande över nyhetsförmedling och opinionsbildning, b) man är från mediaetablissemanget inte särskilt bekymrad över vänstersajter eftersom en majoritet av journalistkåren har sina sympatier åt det hållet (även för våldsbejakande vänsterextremism) och c) man inte vill redovisa förtroendet för Avpixlat relaterat till jämförbara medier på motståndarsidan då det skulle riskera utfalla till Avpixlats favör.

Avpixlat får låga förtroendesiffror i mätningen. Det är också är den illa dolda avsikten från DN/Ipsos sida med att ta med Avpixlat att misskreditera sajten och framställa den som en aktör som man bör ha lågt förtroende för. Avsikten är också att ge sken av att påståendena om att media mörklägger och far med osanning om invandringen skulle vara konspirationsteorier. Det gör man genom att missvisande använda förtroendesiffror som gäller för allt från nöjen till sport i stället för att specifikt mäta förtroendet på de områden – exempelvis rapportering och opinionsbildning på det invandringspolitiska området – där man vet (men vägrar erkänna) att förtroendet för allmänmedia är välmotiverat lågt.

Avpixlat skiljer sig dock i flera avseenden från övriga medier som förtroendesiffror redovisas för: Avpixlat är inte brett bevakande allmänmedia som DN och SvD. Inte heller är Avpixlat Public Service som SVT och SR. Medan runt 90 procent av svenskarna mycket väl känner till DN, SvD, SVT och SR, uppger endast 13 procent att de har någon närmare kännedom om Avpixlat. 32 procent säger sig inte känna till Avpixlat överhuvudtaget. Avpixlat har mindre än fem år på nacken medan övriga medier varit verksamma i mellan 50 och 150 år.

Det finns också en stigmatiseringsfaktor att ta hänsyn till. Om man – som nu senast förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth – öppet vidgår att man läser Avpixlat, kan det resultera i att man utsätts för drev av hets och hat. Än värre blir det förstås om man därutöver också tillstår att man gillar och har förtroende för Avpixlat.

Om förtroendet för Avpixlat viktas i förhållande till hur etablerat varumärket är i svenskarnas medvetande, stiger siffrorna rejält. Avpixlat hamnar då väl i nivå med och rentav högre än de stora kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.

Fortsätter man sedan att vikta förtroendesiffrorna med hänsyn till bara det innehåll som är jämförbart, dvs främst nyheter och opinion relaterat till det invandringspolitiska området, ökar siffrorna för Avpixlat sannolikt avsevärt ytterligare. Mer specifika frågor gällande förtroendet för texter som rapporterar och/eller opinionsbildar på dessa områden skulle med stor säkerhet ge Avpixlat avsevärt högre siffror än Aftonbladet och Expressen beträffande tillit och sann spegling av verkligheten och rentav i nivå med de stora dagstidningarna.

Eftersom detta är politiserade frågor med hög grad av polarisering är det med nödvändighet så att förtroendet hos läsarna varierar stort beroende på var läsaren står i invandringspolitiska frågor. En opinionsbildande sajt som Avpixlat har därför svårt att få högre förtroendesiffror för sin journalistik än de opinionssiffror som gäller för politiska partier med motsvarande inriktning.

Ska man gå efter det senast riksdagsvalet är det bra siffror för Avpixlat om vi åtnjuter ett förtroende på runt 15 procent. Tar vi hänsyn till de opinionsmätningar för riksdagspartierna som gjorts efter valet som indikerar ett ökat stöd för en kritisk hållning till de senaste decenniernas invandringspolitik, är ett förtroende på mellan 20-25 procent utmärkta siffror för Avpixlat. Med de viktningar av Ipsos resultat som nämnts ovan, hamnar Avpixlat redan i det intervallet.

Det måste, all sifferexercis åsido, betraktas som ett kvitto på Avpixlats betydande avtryck i samhället att DN/Ipsos väljer att ta med oss i sin förtroendemätning jämte mediedrakar som DN, SvD, SVT, SR, Aftonbladet och Expressen. Avpixlat påverkar, såväl direkt som indirekt.

Mycket av det vi skriver fångas numera upp av andra aktörer. Om sajter som Avpixlat inte krattat manegen skulle inte skribenter som Anna Dahlberg på Expressen, Ivar Arpi på Svenska Dagbladet och Alice Teodorescu på Göteborgs-Posten kunna skriva det de skriver idag. Åsiktskorridoren håller så sakteliga på att breddas och, vid sidan av att vara ett resultat av en alltmer påträngande verklighet, kan Sverigevänliga alternativmedier som Avpixlat ta åt sig en försvarlig del av äran för detta.

Mycket återstår innan Sverige har det allsidiga medielandskap med det toleranta åsiktsklimat som man bör kunna förvänta sig i en västerländsk demokrati med pressfrihet. Men utvecklingen går i varje fall i rätt riktning.

Orosmoln finns förvisso. Den pågående medieutredningen på uppdrag av regeringen ser ut att ha som främsta syfte att vrida medieklockan tillbaka och göra åsiktskorridoren i det svenska medielandskapet ännu smalare. Dessa de demokratiska friheternas dödgrävare kan ännu vinna enskilda slag men aldrig hela kriget mot oss frihetskämpar.

Dagens Nyheters Martin Jönsson sammanfattar sin av desperat damage control präglade kommentar till förtroendemätningen med följande ord:

Om förtroendet för stora medier skulle rasa vore det oerhört allvarligt för demokratin. De som felaktigt påstår att detta sker attackerar, medvetet, demokratin. Låt oss glädjas åt att den tysta majoriteten verkar genomskåda det.

Att kritisera allmänmedia och påtala dessa mediers brister är enligt Jönsson alltså inte bara konspirationsteorier tagna ur tomma luften. Det är också en attack mot demokratin att kräva att åsiktskorridoren breddas och att mediekonsumenterna respekteras i stället för att nedvärderas så som allmänmedia gör när man med en elitistisk förmyndarattityd konsekvent undanhåller läsare, lyssnare och tittare vissa fakta och vinklar.

Om förtroendet för media rasar är det “oerhört allvarligt för demokatin” skriver Jönson som vore det dels ett hypotetiskt scenario och dels ett som det Jönsson kallar “stora medier” själva inte har någon som helst skuld i. I stället är det vi onda alternativmedier som förleder lättlurade och dumma medborgare in i en falsk bild av dessa medier. Resonemanget säger i sig något om den demokratisyn och människosyn som präglar “stora medier” och som utgör en delförklaring till varför förtroendet för dessa medier rasar samtidigt som Avpixlat i fem års tid kontinuerligt haft mellan 250.000 och 400.000 unika besökare i veckan.

Avpixlatredaktionen

P.S.

I förment “opartiska och sakliga” Sveriges Radio rapportering om DN/Ipsos förtroendemätning omnämns Avpixlat som “den främlingsfientliga sajten”. I Ipsos rapport förekommer inte detta eller något annat motsvarande pejorativt epitet för Avpixlat. Sverige Radio använder heller inga nedsättande epitet för någon av de andra medieaktörer som omnämns i texten.

Avpixlat har kontaktat Ekoredaktionen och frågat varför man som opartisk och saklig Public Service-aktör väljer att lägga till förklenande epitet av det här slaget som inte ens förekommer i Ipsos rapport och som andra medieaktörer inte använder. Man har från Ekot lovat att återkomma med en förklaring men har i skrivande stund ännu inte gjort det.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson