Annonsera på Avpixlat

Sverige bryter mot FN:s flyktingkonvention – endast SD följer den

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Den s-märkte debattören Johan Westerholm som driver bloggen Ledarsidorna har tagit en titt på FN:s flyktingkonvention och menar att det i Sverige endast är Sverigedemokraternas integrationspolitik som överensstämmer med konventionen. Övriga partier borde enligt Westerholm förkasta flyktingkonventionen som ren och skär rasism. Westerholm missar dock att Sverige gjort våld på centrala delar av konventionen genom medveten felöversättning – ett bedrägeri iscensatt med syfte att kunna fortsätta förvandlingen av Sverige till ett multikulturalistiskt land.

I invandringsdebatten hänvisas det ofta från sjuklöverpartierna till FN:s flyktingkonsvention. Man hävdar att Sverigedemokraternas politik inte går att genomföra eftersom den skulle strida mot sagda konvention. Johan Westerholm visar dock att det tvärtom är de övriga sju riksdagspartierna som inte följer konventionen, endast SD:s politik är i överensstämmelse med vad som deklarerats av FN.

Den svenska migrationsdebatten, så som den förs av sjuklöverpartierna, är oftast enögt fokuserad på asylsökares rättigheter. Deras skyldigheter och egna ansvar som motprestation för att kvalificera sig för rätten att få asyl talas det sällan eller aldrig om. Westerholm visar dock att det faktiskt ställs krav på den som önskar få asyl som flykting. Ett av dessa krav är att man som asylsökare är skyldig att efterrätta sig mottagarlandets lagar och förordningar. Gör man inte det förverkar man rätten att få asylskydd.

Under artikel två i den del av konventionen som berör flyktingars rättsliga ställning anges bl.a. följande:

FNs flyktingkonvention - flyktingars rättsliga ställning - artikel två

Som Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson, Kent Ekeroth, under riksdagsdebatter (HÄR och HÄR) och i debattartiklar i media (HÄR) påtalat, utvisas dock endast en bråkdel av alla asylsökare som bryter mot denna artikel i FN:s flyktingkonvention genom att begå brott i Sverige. Westerholm skriver i sitt blogginlägg att endast SD har en politik som stämmer med denna konventionsartikel. Övriga partier för en politik som står i tydlig motsats till vad FN:s flyktingkonvention anger.

Westerholm tar även upp artikel 34, som Sverige inte bara bryter mot utan som sjuklöverpartierna dessutom genom sin retorik måste hålla för rent rasistisk. Den handlar om mottagarlandets skyldighet att verkar för assimilering och naturalisation av asylmigranter.

FNs flyktingkonvention - flyktingars rättsliga ställning - artikel 34

Denna process skall enligt konventionen ske så skyndsamt som möjligt. Detta i syfte att åsamka mottagarlandets skattebetalare så låga kostnader som möjligt till följd av att den asylsökande genom bristande assimilering och naturalisation exempelvis inte är anställningsbar på landets arbetsmarknad och därför måste försörjas med bidrag.

Westerholm har i sin text tittat på den engelskspråkiga utgåvan av FN:s flyktingkonvention och har därför missat en inte helt oväsentlig detalj – nämligen att svenska politiker och deras handgångne tjänstemän har tagit sig för att självsvåldigt ändra i konventionstexten. Ordet “assimilation” i originaltexten har i den svenska utgåvan förvandlats till det mer omständliga “införlivande med samhället“.

FNs flyktingkonvention - flyktingars rättsliga ställning - artikel 34 engelska

Här finns en tydlig diskrepans i valör och det går inte att värja sig för misstanken att felöversättningen är medveten och har skett på politiska bevekelsegrunder. Sverige är enligt FN:s flyktingkonvention ålagt att föra en tydlig assimilationspolitik. Det är en skyldighet landet har gentemot sina medborgare för att nedbringa kostnaderna för asylmottagandet men också för att undvika splittring och motsättningar inom den mottagande nationen.

I ett försök att gömma undan detta besvärande åtagande och dess konflikt med i smyg stiftade inhemska lagar om målsättningen att förvandla Sverige till ett multikulturalistiskt land, har man valt att helt sonika göra våld på en central skrivning i FN:s flyktingkonvention. Tilltaget är för oss luttrade föga förvånande men icke desto mindre oacceptabelt. Någon borde ställas till svars för urkundsförfalskningen och den svenskspråkiga utgåvan av konventionen skyndsamt rättas.

Sjuklöverpartierna har sedan tre alternativ: 1) efterrätta sig FN:s flyktingkonvention och anamma en Sverigedemokratisk politik vad gäller assimilering av asylinvandrare, 2) säga upp konventionen för svenskt vidkommande med hänvisning till att den är rasistisk eller 3) verka i FN för att artikel 34 ändras eller stryks (men fram till att så har skett är man ålagd att agera enligt alternativ 1).

Väljer sjuklöverpartierna att fortsätta låta Sverige vara anslutet till FN:s flyktingkonvention i dess nuvarande utformning måste man genomföra lagändringar så att svensk lag överensstämmer med konventionen. Man måste också helt lägga om integrationspolitiken som idag går på tvärs med FN:s flyktingkonvention i det att den präglas av en grundsyn där man uppmuntrar asylinvandrare att behålla sina ursprungslandsidentiteter.

Vidare måste det bli ett slut på daltandet med kriminella invandrare. Skräckexempel som en rikspolischef som tycker synd om en åldersljugande asylinvandrad mördare som just skurit halsen av en anställd på ett asylboende kan inte accepteras. Det kan överhuvudtaget inte den flora av vänsterliberala socioekonomiska ursäkter för asylinvandrares kriminalitet och sociala missanpassning som duggat tätt i den offentliga debatten.

Artikel 2 i FN:s flyktingkonvention slår tydligt fast att kontraktet mellan Sverige och en asylmigrant innefattar skyldigheten för den sistnämnde att följa svensk lag. Punkt slut. Konventionen medger inga undantag från den skyldigheten pga att man mår lite dåligt efter en strapatsfylld resa till Sverige eller därför att man inte automatiskt åtnjuter högsta socioekonomiska ställning i det svenska samhället från dag ett, utan precis som svenskar måste lägga manken till om man vill göra en klassresa.

En ursäkt från ledande sjuklöverpartister till Sverigedemokraterna vore också på sin plats för att man i åratal bedrägligt och felaktigt skyllt partiet för att inte följa FN:s flyktingkonvention, när SD i själva verket är det enda parti som har en assimileringspolitik för asylmigranter som följer konventionen.

Mats Dagerlind

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson