Annonsera på Avpixlat

Olika kulturer och sannolika konflikter

insandare_150INSÄNDARE Jag har aldrig skrivit på Avpixlat tidigare. Det som får mig att göra det är den förvirring som gäller begreppet kultur och vad olika kulturer innebär och har för konsekvenser. Jag har sett kommentarer som ”Det finns ingen svensk kultur”, ”Svenskarna måste anpassa sig till den kultur som migranterna har med sig”. Denna totala okunskap – eller politiska tyckande – om vad kultur innebär, skapar och kommer att skapa avsevärda problem i samhället.

Inom området kultur finns det omfattande forskning av bland andra Geert Hofstede, Claire Graves, Don Beck, Chris Cowan, Jennie Wade, Richard Barrett med flera. Om man ska försöka sammanfatta deras syn på kultur så bottnar det i följande. Kultur = den dominerande världsbild och de dominerande värderingar som tillsammans utgör en grund för beteendet. För att förstå implikationerna av olika kulturer så är det helt otillräckligt att betrakta traditioner när det gäller mat, klädsel, riter, etc. Man måste gå bakom dessa ytliga markörer.

De olika beskrivningarna av vad kultur är baseras på en gemensam grund men kan variera något i beskrivningen av hur kulturen yttrar sig. Den modell som jag beskriver i korta ordalag nedan har gett mig helt nya insikter och bidragit till en förståelse som varit omöjlig för mig att erhålla baserat på PK-media. Den går under namnet Spiral Dynamics och har beskrivits av Chris Cowan och Don Beck och startar med den forskning som Claire Graves påbörjade under 1950-talet.

För att förstå hur kulturer utvecklas är det nödvändigt att förstå hur världsbild och värderingar utvecklas hos individer. Utvecklingen sker i ett fåtal eller flera steg beroende på under vilka livsbetingelser man lever och vilken kapacitet individen har att utvecklas.

Låt mig kort beskriva ett antal av stegen eller nivåerna.

Namnlös

Spiral Dynamics omfattar ytterligare två nivåer men som befolkas av så pass få människor att jag lämnar dessa därhän.

Oavsett på vilken av dessa 6 nivåer man har sin tyngdpunkt så anser man att den egna världsbilden och de egna värderingarna är de riktiga.

  • Klanledaren – nivå 2
  • Maffiabossen – Nivå 3
  • Imamen – Nivå 4
  • VD i ett större företag – Nivå 5
  • Lärare i dagens svenska skola – nivå 6

Det forskningen visat är att man inte hoppar över något steg eller någon nivå. Vi startar alla på nivå 1 sen är det olika hur långt vi går och som sagts tidigare så beror den individuella utvecklingen på de livsbetingelser man befinner sig i och vilken kapacitet man har att utvecklas.

Man kan säga att vi som individer har en tyngdpunkt i vår världsbild och våra värderingar på någon nivå men kan också ha delar av andra nivåer. En viktig aspekt är att man har svårt att förstå de värderingar som ligger 2 nivåer eller mer ovanför den där man har sin egen tyngdpunkt. Det betyder att den som har centrum i nivå 3 eller 4, inte har förståelse för nivå 6 (som man skrattar åt eller utnyttjar).

En mafioso har knappast förståelse för den som drivs av att älska sin nästa som sig själv. En elev i grundskolan som håller på att frigöra sig från sina föräldrar och är störande under lektioner – är i tonårens trotsålder – kommer sannolikt inte att ändra beteende efter en mild tillsägelse, det behövs mer kännbara sanktioner

Sverige som inte haft krig på över 200 år har lyckats skapa ett tryggt samhälle där samhället tar ett kollektivt ansvar om man som individ får problem (blir sjuk, arbetslös eller på andra sätt har svårt att klara sitt uppehälle). Samhället har utvecklats under mycket gynnsamma förhållanden och kännetecknas i stort av följande kulturella nivåer (eftersom man i stort har löst problemen på de lägre nivåerna):

4 – Högre syfte. Även om Sverige är världen mest sekulariserade samhälle så finns det en andel av medborgarna som är religiösa. Det finns också de som ser ett klart behov av disciplin för att lagar och regler ska kunna upprätthållas samt att brott mot dessa ska innebära konsekvenser. Ett svenskt signum är att man ska göra rätt för sig och ta sitt ansvar.

5 – Konkurrens för att skapa monetära och andra materiella värden. Den prestige man erhåller om man lyckas med det materiella är också en drivkraft. Nivån kännetecknas av pragmatism och strategiskt tänkande. Utan en stark nivå 5 hade Sverige aldrig kunnat utvecklas till ett framstående industriellt land.

6 – Alla människor har samma värde (även om det inte formuleras så i FN-konventionen om mänskliga rättigheter). Vi ska ha de bra tillsamman. Vi som har samma åsikter kan umgås och eftersom vi är så lika så blir det inte många konfrontationer och man slipper konflikter. Vi vill heller inte ha en massa detaljerade regler om hur vi ska bete oss. De tre länder i världen som har mest inflytande av nivå 6 i sina kulturer är Sverige, Danmark och Nederländerna.

MENA-länderna (Middle East & North Africa) kännetecknas av något helt annat. Där har krig och umbäranden varit legio sedan Muhammeds tid. Olika klansamhällen har bekämpat varandra. Det har inneburit att kulturen har centrerats kring följande nivåer.

1 – Överlevande
2 – Klanen. Eftersom det inte finns utvecklade sociala skyddsnät så kan tryggheten i stort sett bara skapas av de närmaste – familjen – klanen.
3 – Djungeln. Ska man få något så måste man ta det. Ska jag lyckas utanför klanen så måste jag slå mig fram – oavsett konsekvenserna för andra.
4 – Högre syfte och disciplin. Här kan de som lever i ”djungeln” hitta en mer stabil tillvaro inom religionen – d.v.s. islam eller kanske inom den militära sektorn. En blind tillit till den högre makten representerad av självutnämnda företrädare kan leda till att de troende gör vad som helst för belöning efter döden.

Alla som har sin tyngdpunkt i nivåerna 5 och 6 har gått igenom nivåerna 1 – 4 men sedan i stort frigjort sig från de lägre nivåerna. Att ändra tyngdpunkten innebär i princip att man tillgodogör sig ett nytt paradigm – man bygger en ny syn på världen och utvecklar värderingar som är adekvata för den världsbilden. Oftast krävs nya erfarenheter och det tar oftast ett flertal år att gå från en nivå till en annan.

Vad har då detta för implikationer för Sverige?

Det är självklart att en integration eller assimilation in i ett nytt land blir betydligt lättare om ens egen världsbild och värderingar stämmer överens med den kultur som finns i det land man kommer till. Kulturkonflikter är sällsynta när det gäller invandrare från de nordiska grannländerna vilket gör det lättare för dem att integreras i samhället.

När det gäller migranter från MENA blir situationen mer problematisk. Människor som levt hela sitt liv utan sociala skyddsnät utvecklar beteenden som avser att ta hand om den enskilde individen och familjen. Man har inte råd att ta hänsyn till andra – om det inte innebär stora risker för motreaktioner och vedergällning.

I Sverige har vi utvecklat en tro på att samhället ger stöd i olika problematiska situationer vilket har gett en trygghet och en tillit mellan människor – man behöver inte stjäla för att bli mätt. Den tillit som samhället visar upp i relation till migranterna har visat sig vara naivistisk och som utnyttjas av de nyanlända. De kan bete sig nästan hur som helst och reaktioner på brottsligt beteende (stöld, misshandel, etc.) blir svaga – ibland bara att man ska tala med migranterna om beteendet. Brottslingar som dömts till utvisning kan stanna kvar därför att vi inte klarar av att verkställa de beslut som tagits i domstol.

Om migranterna ska integreras/assimileras i samhället, duger det inte med det mjuka bemötande de får som respons på ett skadligt/olagligt beteende. De måst mötas där de befinner sig. Det innebär att de antingen måste mötas med samma typ av beteende som de uppvisar – men med mer kraft för att visa att beteendet inte accepteras – eller nivån ovanför – i de flesta fall aktiviteter för att med kraft skapa och upprätthålla disciplin. När sedan de uppvisar godtagbara beteenden och har en rimlig grad av disciplin – så kan man gå vidare. Om detta inte sker på ett ordnat sätt så kommer det så småningom att ske oordnat – svensk kultur kommer att genomgå en regression.

Barrets Values Center har analyserat kulturer bl.a. på nationell nivå under många år. Man mäter bland annat det man kallar för kulturell entropi – som förenklat kan sägas vara en indikator på hur mycket energi i ett samhälle som inte bidrar till välståndet (t.ex. kriminalitet, korruption, åtgärder för att skydda sig pga. bristande tillit i samhället). Den kulturella entropin har under de senaste åren ökat i Sverige och är en indikation på en kultur i regression.

Kan vi vända på utvecklingen? Det är inte säkert. Om inte politiker och myndigheter vaknar upp och vidtar drastiska åtgärder så kommer fosterlandets förfall att fortsätta.

Modellen kan också ge en förståelse för de problem man har i den svenska skolan och de sjunkande värdena i PISA-undersökningarna. Elever befinner sig i de flesta fall – åtminstone i grundskolan – kvar på nivåerna 2 och 3 – dvs. de har trygghet i familjen samtidigt som de försöker frigöra sig och testar alla gränser. Om motreaktioner på skadligt/störande beteende är svagt så fortsätter eleverna att utmana auktoriteterna/lärarna.

Sedan vänstern sedan 1968 dominerat utvecklingen av pedagogiken har den tenderat att vara centrerad kring nivå 6 – allas lika värde – alla ska få föra fram sina synpunkter – beslut i konsensus – konflikträdsla. Detta blir förödande för elever som behöver en fast hand som kan företräda tydliga normer och som kan hantera situationer då normerna inte följs. Det skulle kanske vara en idé att prova en modell – åtminstone i problemklasser – att ha 2 personer i klassrummet – en med tyngdpunkt i pedagogiken och en med tyngdpunkten i att skapa disciplin, ordning och reda.

Med en förhoppning om kraftfullt agerande per omgående

Willy Eriksson

Reds. notering: Denna evolutionära modell, Spiral Dynamics,  liknar den tvärvetenskaplige teoretikern Ken Wilbers holarki som han först utvecklade i den, för den som vill förkovra sig i ämnet, läsvärda och ständigt aktuella boken A Brief History of Everything (1997).

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson