Annonsera på Avpixlat

Ve er mina medsystrar

insandare_150

INSÄNDARE Förtroendekris för politiker och massmedier. Massinvandring. Lag och ordning i upplösning. Statligt våldsmonopol på reträtt. Nedmonterat försvar. Otrygga skolor med katastrofala kunskapsresultat… Är det en slump, eller ett särdeles olyckligt sammanträffande, att vårt samhälles kollaps sammanfaller med kvinnors alltmer framskjutande positioner? Absolut inte. Med risk för att anklagas för ett könsförräderi med versaler kommer här en förklaring till hur det hela hänger ihop.

Först en återblick. Sjuttiotalet sjöng kvinnors lov. ’Kvinnor kan’ blev signum för denna tid och det var världen bortom hemarbetets syltande, saftande och barnomhändertagande, som avsågs. Reformer som särbeskattning och moderskapspeng lockade kvinnor ut på arbetsmarknaden. Spisvred och barnahänder släpptes och den offentliga sektorn byggdes ut för att fånga upp all kvinnlig arbetskraft (och alla på dagtid hemlösa barn). Fler än en halv miljon hemmavarande kvinnor tog steget ut i arbetslivet från slutet av 60-talet till början av 80-talet.

MEN det som nu hände var inte politiskt önskvärt – arbetsmarknaden blev mer könsuppdelad än tidigare, ty de kvinnor som släppt omsorgen om egna barn och föräldrar fortsatte i samma anda genom att ta hand om andras… Detta kunde inte tolereras. Projekt med syfte att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden startades på 80-talet och myndigheten JämO bildades för att övervaka jämställdhetslagen. Kvinno- och jämställdhetsforskningen växte fram och begrepp som genus tog plats i akademin. Under 90-talet lyftes värdet av kvinnorepresentation i styrelser och företagsledningar samt på politiska maktpositioner som viktiga jämställdhetsfrågor.

Maktutredningen anno 1990 slog fast att kvinnors makt och inflytande i samhällsutvecklingen måste komma högt upp på dagordningen. Och sedan dess har det bara rullat på med damerna först till i stort sett alla inflytelserika positioner. ’Varannan damernas’ (varannan kvinna på valbar plats) har varit så gott som legio på valsedlar, utbildningar har anpassats till kvinnor vilka nu innehar 60% av studieplatserna på våra universitet och högskolor, kvinnor har fått särskilda forskarbidrag för att meritera sig till professorer, politiker har hotat med tvingande lagstiftning om inte kvinnor blir bättre representerade i bolagsstyrelser, regeringen har blivit feministisk mm mm.

Det är ytterst bestickande att under samma tid som kvinnor fått allt mer inflytande över hela maktspektrumet i samhället har en betydande del samhällsfunktioner de facto havererat. I samtliga yrkeskategorier som nu iklär sig medborgarnas oro och minskat förtroende och/eller vars verksamhet fallerar gällande lag och ordning och godtagbara resultat kan den ökade kvinnorepresentationen ses parallell med förödelsen.

Kvinnorepresentation för några intressanta och adekvata yrkeskategorier – politiker, massmedia, rättsväsende, skola – vilka kan anses vara ansvariga för rådande samhällsutveckling:

Andel kvinnor i riksdagen har ökat från 13% till 43,6% mellan 1971 och 2014.
Andelen kvinnor bland journalister har ökat från 24% till 49% mellan 1989 och 2011.
Andel kvinnliga poliser har ökat från 18% till 30% mellan 2001 och 2011.
Andel kvinnor som ordinarie domare har ökat från 41,3% till 49% mellan 2009 och 2014.
Andel kvinnliga rektorer har ökat från 18% till 59% mellan 1990 och 2010.
Andel kvinnliga grundskollärare har ökat från 69% till 76% mellan 1990 och 2014.

Kvinnor och män är olika, det är ställt bortom allt tvivel. Det som man av olika ideologiska ståndpunkter grälar om är hur mycket och varför. Egenskaper som särskilt utmärker kvinnor är att de känner mer empati och är mer vårdande. Kvinnor tenderar att hellre lösa konflikter med dialog där alla ska höras än dela ut straff eller en verbal käftsmäll. Dessa typiskt kvinnliga egenskaper är en fantastisk tillgång när det gäller vård av små barn, men kan vara förödande när det kommer till att fostra gränsöverskridande tonårspojkar, hantera kriminella och terrorister och fatta beslut där enskilda ömkansvärda individer kommer i kläm för nyttan för folkmajoriteten och så vidare.

Kvinnorna följer sin natur, men det omhändertagande som kvinnan begåvats med för de egna barnens överlevnad riktas nu nästintill uteslutande mot att ta hand om varenda världsmedborgare som gör anspråk på hennes omsorger. Och detta på de egna barnens bekostnad.

I instans efter instans i samhället beskådar vi nu hur kvinnliga problemlösningsmetoder, normer, prioriteringar och värderingar, även förfäktade av vår tids politiskt korrekta avmaskuliniserade män, har flyttat fram sina positioner och lett till begynnande anarki. Vårt samhälle kanar utför ruinens brant. Lösningen på den kollaps vi med skälvande bröst iakttar och upplever, mina damer och herrar, springer ur en egenskap som tillskrivs män genom deras förmåga att kunna lyfta blicken från enskilda människoöden och se till flertalets bästa.

Ve er mina medsystrar som fått våra män att skämmas och som aningslöst låtit er kvoteras in i deras ställe. Ve er mina medsystrar som med missriktad och oegennyttig moderlighet offrar era egna barns framtid i era politiska gärningar. Ve er mina medsystrar som i ert journalistiska arbete lagt ut lögnens snaror och omöjliggjort klarsyn med snyftreportagens förgiftade smog. Ve er mina medsystrar som tagit heder och ära av vårt lands uppväxande pojkar genom att skuldbelägga dem för att inte vara nog mycket flickor. Det är nämligen i deras kuvade och osäkra händer som vår framtid nu ligger.

Maj Grefve

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson