Annonsera på Avpixlat

Polisinspektör: “Rättssystemet håller på att kollapsa”

PolisDET NYA SVERIGE Polisinspektör Lars Alvarsjö i Stockholm tar i en debattartikel i SvD på lördagen till orda om tillståndet inom den myndighet han arbetar. Enligt Avarsjö står rättssystemet i Sverige inför en kollaps. Orsakerna till detta är flera men flera av de huvudorsaker som Alvarsjö pekar ut kan direkt kopplas till Sveriges ansvarslösa massinvandringspolitik.

På utredningssidan drunknar polisen numera i ärenden som rör grova brott och bedrägeribrott, berättar Alvarsjö, vilket får som konsekvens att de mängdbrott, exempelvis bostadsinbrott, som vanliga människor utsätts för knappt utreds alls. I samtliga dessa brottstyper finns en hög överrepresenation av gärningspersoner med icke-svensk härkomst. Uppgifter relaterade till det enorma asylmottagandet, utlänningskontroller och det muslimska terrorhotet är andra orsaker som Alvarsjö nämner som får polisen att gå på knäna.

Alvarsjö konstaterar att Sverige med sina 20  000 poliser tillhör de europeiska länder som har lägst antal poliser per capita. Detta samtidigt som polisen fått en rad nya och stora arbetsutmaningar dumpade i knät. Den stora omorganisationen av polisen menar Alvarsjö har lagt ytterligare sten på bördan och berövat närsamhället en behövlig polisiär närvaro. Lokala polisstationer läggs ned och verksamheten koncentreras till större stationer på centralorter. Tvärtemot vad som aviserades när omorganiseringen sjösattes.

Men Alvarsjö är inte bara kritisk till situationen för hans egen myndighet, Han menar att det krävs en översyn av hela rättssystemet. Åklagarna klarar inte längre av den ständigt ökande arbets­bördan, skriver Alvarsjö, med ett stadigt växande antal yrkeskriminella (varav merparten har asylrelaterad invandrarbakgrund) och de alltmer frekventa besöken av hitresta stöldligor. De grovt kriminella har i stort sett blivit straff­immuna, menar Alvarsjö:

I stället för att anhålla och häkta dessa personer så lämnas åtalsunder­låtelse för merparten av de begångna brotten. När det gäller tingsrätternas domar så staplas icke frihetsberövande straff, som villkorlig dom, skydds­tillsyn och dagsböter, på varandra in absurdum. Straff som för denna grupp gärningsmän är totalt verkningslösa.

Endast i undantagsfall utdöms fängelsestraff där den dömde sedan friges efter två tredjedelar av strafftiden. Vid det laget har brottslingen ofta lyckats samla ett ansenligt brotts-CV och döms ­endast för en liten del av gärningarna.

Åklagarna och domstolarna skapar med tiden en egen praxis när det gäller tillämpning av lagstiftningen som till sist urholkar rättsmedvetandet. Åklagarna väljer oftast att försätta en gripen på fri fot trots att han enligt rätte­gångsbalkens regler kan och bör begäras häktad.

Domstolarna tenderar att döma nästan uteslutande i de nedre ­delarna av straffskalan, även vid återkommande brottslighet. Parallellt med detta har beviskraven i svenska domstolar höjts och bevisvärderingen förändrats.

Alvarsjö hänvisar till statistik från kriminalvården över utdömda fängelsestraff som bekräftar den här bilden av åklagarnas och domstolarnas underlåtenhet att göra sitt jobb – antalet personer som avtjänar fängelsestraff i Sverige är idag det lägsta på tio år. Fler yrkes- och livsstilskriminella än någonsin går fritt omkring i samhället, med allt var det innebär av otrygghet och fara för vanliga hederliga svenskar.

Den ansvarslösa massinvandringspolitiken har enligt Alvarsjö inneburit en drastisk försämring av polisens arbetsmiljö och han ger några exempel på den vardag som möter en polis i yttre tjänst idag i de mångkulturaliserade delarna av landet:

I en mängd förorter råder laglöshet där de kriminella gängen tagit över och bestämmer spelreglerna. Till dessa områden tvingas polisen åka minst två patruller på jobben. En patrull som har till uppgift att lösa uppdraget och en patrull som bevakar polis­bilen för att förhindra skadegörelse.

I dag hör det till vardagen att poliser i dessa områden möts av stenkastning, molotovcocktails, hot och annat våld. Det har även förekommit att en skarp handgranat kastats mot polisfordon. Även brandkår och ambulanspersonal utsätts för attacker under uppdrag i dessa områden.

Gängkonflikter har flera gånger resulterat i uppgörelser på öppen gata utan hänsyn till oskyldiga förbipasserande. Vid flera tillfällen har det före­kommit regelrätta eldstrider mellan gängen.

Alvarsjö ser med stor oro på den idag skenande nyrekryteringen av ungdomar till de kriminella invandrargängen. Dessa kommer inom några år att ha utvecklats till fullfjädrade grova brottslingar. Samtidigt har socialtjänsten inte tillnärmelsevis de resurser som skulle behövas för att omhänderta dessa ungdomar enligt LVU. De flesta ungdomarna tillåts fortsätta sin grundutbildning till brottslingar ostört.

När polis, åklagare och domstolar inte förmår upprätthålla lag och ordning och rättssamhället rasar, då rasar det demokratiska samhället, konstaterar Alvarsjö. Han ifrågasätter hur statsmakterna ser på polisen när man trots att belastningen på myndigheten är större än någonsin försämrar vanliga polisers löne- och arbetsvillkor med resultat att allt fler poliser säger upp sig och allt färre söker till polis­utbildningen.

Alvarsjö nämner det inte men ytterligare en orsak till förfallet är att man på polisutbildningen idag – inte minst sedan den flyttade ut till ökänt postmarxistiska Södertörns högskola – är mindre intresserad av sökandes kvalifikationer vad gäller att klara av brottsbekämpning och mer sysselsätter sig med identitetspolitik med kvoter för att uppnå etnisk mångfald och lika antal män och kvinnor.

Axel Andersson

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson