Annonsera på Avpixlat

Över femtusen asylrelaterade “kod 192”-brott har mörklagts av polisen

291-kodade asylrelaterade brott 83773

MÖRKLÄGGNINGSSKANDALEN Varje dag kan Avpixlat rapportera om allvarliga brott begångna av nyanlända migranter på asylboenden runtom i Sverige. Många sådana brott mörkläggs dock av polisen enligt den uppmärksammade “kod 192”, en hemligstämpling med syfte att inte delge allmänheten sådan information om invandrare och brott som kan tänkas gynna Sverigedemokraterna. En uppföljning av detta myndighetsmissbruk som gjorts av SvD visar att det rör sig om tusentals grova brott på landets asylboenden som mörklagts på detta sätt.

Omfattningen av polisens mörkläggning av grova brott begångna av asylinvandrare är betydligt större än vad som tidigare framkommit. SvD har fått tillgång till listor över de av polisen hemligstämplade s.k. kod 291-märkta brotten. Det rör sig om tusentals allvarliga brott som, sedan systemet infördes för några månader sedan, märkts med denna kod och mörklagts. Syftet med att lägga locket på har enligt vittnesmål från polisen själva varit att det är information som riskerar gynna Sverigedemokraterna.

Bland de asylrelaterade brott som polisens nationella operativa avdelning (NOA) valt att undanhålla media och allmänhet återfinns bl.a. mängder av narkotikabrott, olaga hot och misshandelsbrott. Även, rån, våldtäkter, bombhot och anlagda bränder förekommer. Utslaget på de dryga tre-fyra månader som systemet varit i bruk, rör det sig om många tiotals asylrelaterade brott varje dag som hemlighållits i politiskt syfte.

I de interna direktiv som gått ut till alla poliser angående “resurskod 291″står bl.a. följande:

Angående resurskod 291 som blivit känd för media. Koden används som arbetsmaterial för den dagliga lägesbilden. Den dagliga lägesbilden är hemligstämplad varför det som står där inte ska lämnas ut /…/ Ingenting ska ut i pappersväg gällande Alma*-kommenderingen så länge den pågår. [Varje anmälan] där målsäganden, den misstänkte eller en förhörsperson är migrant måste märkas med den särskilda koden 291.

Direktivet gäller även alla brott som är kopplade till platser och fastigheter relaterade till asylmottagande. Det innebär också att en rad attacker mot Migrationsverket som iscensatts av vänsterextremister kan ha hamnat bland de brott som hemligstämplats.

Anledningen till att resurskoden infördes var den enorma ökningen av tillflödet av migranter till Sverige under det sista kvartalet förra året och med den en motsvarande kraftig ökning av polisutryckningar på asylrelaterad brottslighet. Anledningen att polisledningen valde att hemligstämpla var att man inte ville bekräfta Sverigedemokraternas bild av det asylkaos som uppstått, att detta inte bara handlade om en kollaps i mottagningssystemen utan också om en eskalerad kriminalitet och påfrestning på polisens resurser.

SvD, som har tagit del av och granskat listor med 291-kodade brott under perioden, skriver att man hittat många fall av våldsbrott och hot; 450 bråk, 559 fall av misshandel, nio rån, 194 fall av olaga hot, fyra våldtäkter, två bombhot, 58 bränder och ytterligare 239 fall av automatlarm pga brand.

Polisen har utöver detta fått mycket annat att göra som är direkt relaterat till det ansvarslöst höga asylmottagandet: 161 polisinsatser, 912 bevakningsuppdrag, 109 fall av utredningsarbete och 869 kontroller av person eller fordon återfinns också bland de 291-kodade incidenterna.

Bortemot ett hundratal personer har dessutom avvikit från asylboenden, troligen har de gått under jorden i vetskap om att de saknar asylskäl. Att vara illegal invandrare i Sverige kan i vissa avseenden idag vara mer förmånligt än att vara svensk medborgare när det gäller att komma i åtnjutande av offentligfinansierad vård, tandvård, skola osv. Även detta har 291-kodats och undanhållits allmänheten.

Brotten har begåtts över hela landet, dygnet runt, alla dagar i veckan. De orter som “berikats” med ett stort asylmottagande – ibland fler personer än ursprungsbefolkningen – har således fått se tryggheten i sin närmiljö snabbt försvinna.

Tomas Wallberg, som är kommenderingschef vid Noa, uppger till SvD att det material som tidningen fått ut bara är en delmängd av allt som finns i registret med 291-kodade brott och incidenter:

– Det rör sig om fler fall än de siffror du har fått ut, det kan jag säga. Det är en jättestor utmaning, det är en påtaglig situation på boendena. Människor sätts samman med andra traumatiserade människor. Det finns en osäker vardag och en oro över att skickas tillbaka, minsta rubbning i vardagen kan trigga igång en händelse.

Vi ställdes i höstas inför överfulla boenden och människor som inte mådde bra. Nu finns en ökad benägenhet till grövre våld. Det finns en logik i att det blir så här. Situationen blir allt mer pressad, konflikterna blir mer uppenbara när man är tillsammans en längre tid. Jag kan inte säga annat än att det här är en stor utmaning.

Wallberg försöker samtidigt att med hänvisning till teknikaliteter – att en 291-kodad incident formellt inte existerar som en handling som kan lämnas ut – tona ned bilden av att det skett en medveten mörkläggning. Andra inom polisen har dock vittnat om att så har skett och att motivet till detta dessutom varit politiskt.

* Alma är en av NOA ledd insats som innefattar allt polisarbete relaterat till migrantströmmen – från gränskontroller till brottsbekämpning. Stora resurser har avsatts i landets samtliga polisdistrikt för att arbeta inom Alma, något som gått ut över det övriga polisarbetet med en urholkning av rättssamhället som följd.

Axel Andersson

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson