Annonsera på Avpixlat

Tramsig debatt och rapportering om ID-kontroller

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Från och med I måndags måste man kunna uppvisa en giltig ID-handling för att komma in i Sverige. Det var inte en dag för tidigt. Det är en självklarhet att vi i nationalstaten Sverige ska ha koll på vilka som vistas på vårt territorium och kunna garantera att ingen uppehåller sig här illegalt. Den propaganda mot införande av ID-kontroller som nu matas ut i media är till sin karaktär om möjligt än mer infantil än den som massinvandringsvurmare och nationalstatsfiender i allmänhet ägnar sig åt.

Vänsterliberal allmänmedia finkammar nu såväl Sverige som Danmark efter domedagsprofeter, anarkistiska rättshaverister och vanliga kverulanter i syfte att försöka undergräva folkets stöd för upprätthållandet av lag och ordning, rättssamhälle och demokrati. Medierapporteringen framstår som närmast bisarr i sin tramsighet och sina oseriösa domedagsprofetior. Detta inses direkt om motsvarande argument och hotbilder används i syfte att propagera för avskaffat ID-tvång vid besök på apotek, bank- och postkontor.

Exempel på kverulant: Expressen/KvP publicerar en lång känslopjunkig artikel om 27-åriga Emelie som glömt ta med sig sitt körkort från Odense och därför fick problem när hon skulle resa över gränsen från Danmark till Sverige. Passet låg hemma i Sverige.

Emelie studerar till läkare i Danmark och får mot bakgrund av det bedömas ha minst genomsnittlig intelligenskvot. Att hon skulle ha missat de senaste veckornas intensiva skriverier och information om införandet av ID-kontroller förefaller inte sannolikt. Rimligen kollar man då det sista man gör innan man ger sig iväg att man har sin legitimation med sig, och gör man det inte så finns ingen annan att skylla på än en själv.

Expressen/KvP citerar Emelie som säger att hon ”började gråta och ringde till pappa” när den elaka gränskontrollanten vägrade släppa förbi henne med mindre än att hon kunde uppvisa en riktig ID-handling. Vi får också veta att Emelies pappa upprört kallat ID-kravet för ”fullkomligt rubbat”.

Det förtjänar att upprepas att Emelie alltså är 27 år gammal, inte 7.

Jag misstänker att Emelie, i likhet med de flesta av oss, regelbundet besöker ett postkontor för att hämta försändelser och då och då ett bankkontor för att utföra bankärenden. Sannolikt händer det ibland också att hon måste hämta ut en receptbelagd medicin på apoteket. Frågor som inställer sig är om Emelie har för vana att bryta ihop, börja gråta och ringa pappa om hon vid ett sådant besök skulle ha glömt att ta med sin legitimation och om pappa i så fall då brukar kalla apotekets, postens och bankens krav på att Emelie ska kunna legitimera sig för ”fullkomligt rubbade”.

Exempel på anarkistisk rättshaverist: Den brottsdömde och terroristkramande vänsterpartisten Dror Feiler – vars antidemokratiska och kriminella förehavanden Avpixlat vid flera tillfällen tidigare haft anledning att uppmärksamma – har i ett utspel sagt att han ämnar obstruera mot kravet på ID-kontroll om han reser mellan Sverige och Danmark. Även om han har sin legitimation med sig så tänker han vägra att visa den.

Feiler uppmanar andra att följa hans exempel och kallar obstruktionen med en eufemism för ”civil olydnad”. Uppmaningen framfördes även i sociala medier, varför jag kände mig föranlåten att fråga Feiler om han tillämpar ”civil olydnad” också när personalen på posten och banken kräver att han legitimerar sig och hur han i så fall tycker att den sortens protester mot ID-kontroll har fungerat. Jag fick inget svar.

Även förment opartiska SVT har i sina ensidigt kritiserande reportage om ID-kontrollerna låtit personer, företrädesvis med utomvästlig invandrarbakgrund, komma till tals med liknande utsagor som Feiler om att man avser att vägra visa sin legitimation på uppmaning från en av den demokratiska rättsstaten utsedd kontrollant. Ingen person hos den folkmajoritet som står bakom beslutet att införa ID-kontroller har mig veterligen fått komma till tals i ett sådant SVT-reportage.

Inte heller har personer som framfört sådana intentioner och uppmaningar i SVT:s nyhetssändningar fått några relevanta följdfrågor, och SVT har inte heller på annat sätt, t ex genom egna kommentarer i inslagen, markerat att det är ett agerande som är i strid med det demokratiska statsskickets grundidéer. “Opartiska” SVT:s illa dolda agenda är att förmedla en grovt felaktig bild av den allmänna opinionen i frågan.

Det förtjänar i sammanhanget att nämnas att SVT i egenskap av Public Service-aktör har att efterrätta sig Radio- och TV-lagens demokratiparagraf (5 kap. 1 §) i vilken bland annat anges att programverksamheten skall präglas just av ”det demokratiska statsskickets grundidéer”. Det innebär att SVT inte har rätt att legitimera handlingar sprungna ur anarki, rättshaverism eller andra antidemokratiska idéer.

När SVT genom agendajournalistiskt vinklade nyhetsreportage framställer det som i sin ordning att vägra visa sin legitimation för gränspolis när detta begärs med stöd av beslut fattat av Sveriges regering och riksdag, då bryter företaget alltså flagrant mot lagen. Eftersom SVT helt domineras av personer med postmarxistiska vänsteråsikter och eftersom även de organ som har att bevaka SVTs lag- och regelefterlevelse genomsyras av samma åsikter, kan sådana överträdelser dock ske regelmässigt utan att det leder till några sanktioner.

Exempel på domedagsprofeter: Företrädare för näringslivet har efter att den svenska regeringen beslöt genomföra ID-kontroller vid inpassering till Sverige i olika fora och framlyfta av media hävdat att detta i princip innebär slutet för allt företagande i hela den s.k. Örestadsregionen. Man har målat upp ett scenario av ekonomisk depression med en epidemi av företagskonkurser och massarbetslöshet.

Det scenariot är naturligtvis rent nonsens. Jag har inte hört några näringslivsföreträdare propagera för att man ska slippa legitimera sig på landets fysiska eller virtuella bankkontor med hänvisning till att ID-kontroller skulle innebära ett sammanbrott för alla finansiella transaktioner i Sverige varvid hela ekonomin skulle kollapsa. Inte heller har jag hört någon larma om att den svenska näthandeln kommer att utraderas om inte alla konsumenter slipper visa leg när de hämtar ut sina paket. Vem hävdar på allvar att Sveriges befolkning riskerar gå under i sjukdom om apoteken fortsätter envisas med att kräva ID när recept hämtas ut?

Det är sisådär tio år sen jag själv befann mig i regionen och bilade fram och åter över Öresundsbron, men mig veterligen är det system med transponder för broavgift för bilpendlare över Öresundsbron som då fanns fortfarande i bruk. Systemet visar att det går alldeles utmärkt att lösa logistik av det här slaget. Självfallet kan man hitta på något liknande eller annan typ av system för snabb och smidig identifiering och kontroll av alla som regelbundet arbetspendlar med kollektivtrafik mellan Sverige och Danmark.

Det skulle avlasta de manuella gränskontrollanterna så att övriga kontroller kunde genomföras utan de tidsutdräkter och personella resurser som det varslats om och som fått vissa tågbolag att ställa in trafik över bron. Det är också rimligt att staten tar ansvar för kontrollerna, antingen genom att tillskjuta pengar eller genom att ha egen personal för ändamålet på tåg och stationer.

Bland domedagsprofeterna finns också de som varnar för en s.k. dominoeffekt, dvs att de utökade svenska gränskontrollerna leder till att andra länder också skärper sina gränskontroller. Det handlar om alla de EU-länder som under lång tid mer eller mindre medvetet öppnat sitt territorium som transitland för de folkvandringsliknande strömmarna av välfärdsmigranter som haft Sverige som slutdestination. Många av dessa länder är föga trakterade av tanken på att ta på sig de ”utmaningar” som hundratusentals migranter medför, vilket blir resultatet om det tar stopp vid svenska gränsen.

Det här är naturligtvis alls inget domedagsscenario utan tvärtom något i högsta grad välkommet för alla utom de extrema antinationalistiska federalisterna och den organiserade gränsöverskridande brottsligheten. Den fria rörligheten för EU-medborgare har kommit med en alldeles för hög prislapp.

För Sveriges vidkommande har det inneburit ett kraftigt eskalerat inflöde av vapen, knark, prostitution, illegala invandare, tiggare och välfärdsturister. Missbruket och avigsidorna med den nedmontering av gränskontrollerna som Schengen och EU medfört har kostat betydligt mer än den smakat.

En återgång till ansvarsfulla gränskontroller skulle självfallet inte utgöra slutet för paneuropeisk handel, företagande och arbetsmarknad så som domedagsprofeterna bland politikens federalistister och näringslivets globalister hävdar. Tvärtom är ordning och reda själva fundamentet för fungerande gränsöverskridande handel, företagande och arbetsmarknad. Tydliga gränser utgör också fundamentet för mycket på politikens område, inte minst för ett land som Sverige där så mycket i samhället är offentligfinansierat.

Införandet av ID-kontroller vid Öresundsbron förebådar inte domedagen. Tvärtom är det skymten av ett ljus i slutet på en lång svart tunnel. Det inser de flesta. Massinvandringen, EU och Schengen åtnjuter ett allt lägre förtroende bland svenskar och många andra EU-länders medborgare. Man har upplevt konsekvenserna av denna megalomana sociala ingenjörskonst och förskräckts.

När denna osköna konsts utövare och apologeter nu ägnar sig åt lätt genomskådad skrämselpropaganda och rent trams av det slag som ovan redovisats, då agerar man såväl vanliga idioter som nyttiga idioter för oss som vill se en förändring där återinförda ID-kontroller bara är ett trevande första steg.

Om jag vore dem och ville rädda det som räddas kan av ett redan svårt eroderat politiskt förtroende, då skulle jag omedelbart upphöra med tramset och domedagsprofetiorna. Sådant är ovärdigt en vuxen samhällsdebattör. Men för all del, det borde bekymra dem mer än oss Sverigevänner att de på detta sätt i svenska folkets ögon fortsätter att omge sig själva med ett löjets skimmer och straffa ut sig från den seriösa offentliga debatten på ett politikområde som hyser några av de absolut största ödesfrågorna för Sveriges och Europas framtid.

Mats Dagerlind

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson