Annonsera på Avpixlat

Hur skapar man mångkulturella skolsystem och skolresultat i världsklass?

Björn Norström

KRÖNIKA Utbildning och skolan är något jag är mycket intresserad av, dels för att jag arbetar som lärare och dels för att utbildning av barn borde vara en nations absolut högsta prioritet, till och med högre än framväxten av islam och muslimsk kultur genom massinvandring från tredje världen. Det som jag, och många med mig, kräver och har rätten att få besvarat, är att politiker, journalister och etablissemanget som försvarar dagens migrationspolitik, noggrant förklarar hur man skapar mångkulturella skolor i Sverige av världsklass där asiater inte är en del av den invandrade mångkulturen utan där istället invandrare från Mellanöstern och Afrika med islam som grund dominerar?

Vid ett flertal tillfällen, sannolikt mer än någon svensk skribent och politiker, har jag beskrivit den enorma utmaningen att skapa utmärkta icke-asiatiska mångkulturella skolsystem och skolor, en utmaning Sverige numera står inför. Jag sammanfattade detta nyligen med länkar till tidigare krönikor som granskar just en stor mängd skoldata från mångkulturella USA.

USA är ett land som i Sverige då och då används som paradexempel och föredöme för att försvara mångkulturens framväxt. Därmed är skoldata från USA naturligtvis relevant i sammanhanget. Granskar vi olika typer av officiell och tillgänglig data i USA på området skolor, skolresultat och utbildning i samband med mångkultur – det finns massor av sådan data – så ser vi snabbt att mångkulturella områden, skoldistrikt och skolor där asiater inte är den mångkulturella majoriteten finns enorma problem med såväl skolkvalitet som skolresultat. Datan är konsekvent, både nationellt och inom delstaterna.

USA för utförlig statistik, och rankar i princip allt, på såväl generella skolresultat, olika etniska gruppers skolresultat som data som visar skoldistrikts och skolors etniska fördelning. Således kan man samköra listor som rankar skolsystem med data vad gäller skolresultat och slutligen med hur den etniska fördelningen ser ut inom skoldistrikten och skolorna. Kort och gott, man kan enkelt ta reda på hur icke-asiatiska mångkulturella skolor i USA presterar där vita elever är i kraftig minoritet. Allt detta är nämligen offentlig information som media dessutom regelbundet publicerar.

Nyligen publicerades en lista på de skoldistrikt i USA som har landets bästa skolor. Kriterierna inkluderar den akademiska biten såsom elevers medelresultat på nationella standardprov, andelen elever som tar studenten från gymnasiet samt andelen elever som hoppar av skolan, utöver andra kriterier som inte är direkt relaterade till utbildning.

Av intresse gick jag vidare med listan och granskade varje enskild skola där jag även inkluderade hur den etniska fördelningen ser ut, alltså exakt hur mångkulturell skoldistrikten på listan är, för att se om det finns ett mönster och samband mellan skoldistrikten och skolorna som ligger i toppen på listan och hur mångkulturen är fördelad på dessa skolor.

Eftersom Sverige hyllar mångkulturen samtidigt som vi lär oss hur viktig mångkultur är för landet så är denna typ av granskning av förklarliga skäl extremt relevant i sammanhanget. Enligt politiskt korrekt resonemang borde de bästa skolsystemen i olika länder vara extremt mångkulturella, där asiater dessutom inte utgör en betydande andel av eleverna, vilket vi måste anta även borde gälla i USA. Mångkultur är ju trots allt mångkultur, oavsett Sverige eller USA.

Efter att ha granskat de 20 bästa skoldistrikten i USA stod det till min stora politiskt korrekta förvåning solklart att ett uppenbart mönster framstod.

  1. Etniskt vita elever är i stor majoritet
  2. Den överlägset största mångkulturella gruppen är asiater
  3. Andelen elever som inte är vita eller asiater är extremt liten
  4. Andelen elever som inte talar landets majoritetsspråk som första språk, engelska i detta fall, är extremt liten, med andra ord första generationens invandrare

Utöver att granska USA:s bästa skoldistrikt gick jag vidare och även granskade det motsatta – USA:s sämsta skoldistrikt, för att se om det finns ett mönster även bland dessa skoldistrikt. USA för noggrann statistik med listor som publiceras i media på detta med. Precis som bland de bästa skoldistrikten framkom snabbt ett mönster även här.

  1. Andelen vita elever är minimal
  2. Andelen asiatiska elever är minimal

Av ren nyfikenhet granskade jag även några typiska skoldistrikt som består av icke-asiatisk mångkultur, dels nylig invandrad mångkultur såsom Cedar-Riverside i Minnesota där somalier har sitt högsäte, men även traditionellt mångkulturella områden runt om i USA som Miami i Florida, Compton i Kalifornien, Harlem i New York City och Chicago i Illinois. Även här ser vi precis samma mönster som på listan av de sämsta skoldistrikten i USA, nämligen låga skolresultat.

Kontentan är att ju mer data vi granskar desto mer uppenbart är det att USA inte lyckats skapa utmärkta mångkulturella skolor där asiater inte utgör majoriteten. Normen i hela USA är kort och gott att i skolor och kommuner där vita och asiater är i minoritet eller helt frånvarande presterar skolorna och kommunerna låga skolresultat.

Detta är, mot svenska politikers, journalisters och etablissemangets förstånd, extremt relevant i dagens Sverige eftersom svensk politik prioriterar icke-asiatiska mångkulturella invandrargrupper. Det svenska skolsystemet står därför inför en extremt stor utmaning, nämligen att skapa ett skolsystem med skolor i världsklass där underlaget är en snabbt växande mångkultur från tredje världen och där andelen elever och föräldrar som inte ens behärskar det svenska språket bara ökar, alltså precis samma grupper som presterar de lägsta skolresultaten i USA och runt om i världen.

Ett klassrum som hux flux får ett tillskott med ett par tre nyanlända barn som varken har formell skolgång bakom sig eller kan ett ord svenska påverkar naturligtvis kvaliteten på undervisningen i klassrummet extremt mycket, och slutligen även skolresultaten. Inte bara på grund av att de nyanlända eleverna från tredje världen sannolikt presterar sämre än de svenska eleverna som ett resultat av redan bristfällig formell skolgång, utan även på grund av att inhemska elever inte längre får den undervisning och lärarens uppmärksamhet dom förtjänar, vilket leder till att även dessa elever presterar allt sämre.

Kort och gott, migrationspolitiken skapar en negativ spiral i klassrummen runt om i landet som jag starkt tvivlar på att politiker – inte minst utbildningsminister Gustav Fridolin – journalister och etablissemanget begriper. Deras egna barn går ju inte i dessa mångkulturella skolor trots allt och upplever inte personligen denna negativa spiral.

Återgår vi till USA kan vi alltså konstatera med säkerhet, genom att hänvisa till olika typer av data, att USA haft enorma problem med mångkulturella skolor och skoldistrikt under lång tid och fortfarande har enorma problem med dessa, trots att landet desperat pumpat in resurser såsom pengar och expertis i försök att åtgärda problemen.

Trots alla resurser, expertis och viljan i USA har inget lyckats. Status quo råder. Mångkulturella skolor och skoldistrikt står och stampar med samma låga skolresultat, med betydligt lägre andel elever som tar studenten och med en betydligt högre andel elever som hoppar av skolan. Alltså, pengar, diverse andra resurser, expertis och vilja är otillräckligt för att få ordning på de amerikanska mångkulturella skolorna där asiater inte är den etniskt mångkulturella majoriteten.

Min fråga och utmaning till svenska politiker, journalister och etablissemang som till sista blodsdroppen försvarar massinvandring från tredje världen som direkt leder till precis samma mångkulturella skolor som skapar enorma problem i USA är således: hur ska Sverige rent konkret kunna skapa mångkulturella skolor i världsklass när mångkulturens smältdegel USA redan helt misslyckats med detsamma trots många, långa, tappra och svindyra försök?

Rent konkret, istället för att lägga ned mångkulturella skolor som Rosengårdsskolan och Värner Rydénskolan i förhoppning om att lösa problemen på det viset, hur ska Sverige istället omvandla samma skolor med precis samma elevunderlag till internationellt konkurrenskraftiga skolor med skolresultat i världsklass?

Jag har under mina femton år som lärare och med tre olika examina inom utbildningsområdet från tre olika universitet i bagaget, där jag läst otaliga böcker, studier, forskningsrapporter och artiklar om skola och utbildning, aldrig stött på något som i teorin eller praktiken får ekvationen hur massinvandring från tredje världen kan skapa skolsystem i världsklass att gå ihop. Mig veterligen finns det helt enkelt ingen dokumentation eller konkret exempel på hur detta i praktiken, alltså i verkligheten bortom alla meningslösa floskler och obefogade rasistanklagelser, ska gå till.

Sveriges samhällsexperiment som direkt påverkar svenska skolan saknar alltså någon form av bevis att det eventuellt kommer att lyckas. Snacka om att fiska i grumligt vatten samtidigt som svenska barn används som försökskaniner. Baserat på Sveriges prioriteringar kan man lätt inbilla sig att politiker, journalister och etablissemanget anser att svenska barn har betydligt mindre värde än migranter från fjärran länder.

Det närmaste jag hittat som bevisar att mångkulturella skolor faktiskt kan prestera utmärkta skolresultat är några extremt få undantag såsom Willamsburg Collegiate Charter School i Brooklyn, New York, en mångkulturell skola som drivs som en militäranläggning med stenhård disciplin som grund. Att mångkulturella skolor i Sverige skulle bedrivas som just en militäranläggning vet vi är en helt otänkbar tanke och kan snabbt uteslutas som konkret åtgärd, trots att såväl elever som föräldrar på dessa skolor uppskattar denna typ av mångkulturella skola.

Jag står helt svarslös till min egen frågeställning trots att jag besitter både breda och djupa teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen som berör skola och utbildning. Förbryllad, förundrad men framförallt djupt bekymrad beskådar jag Sverige och skolans negativa utveckling där såväl politiker som journalister och etablissemanget, dessutom mot precis alla bevis, inbillar sig att det faktiskt är möjligt att skapa skolor av världsklass inom ramarna för dagens migrationspolitik, flummiga skolpolitik och slapphänta skoldisciplin.

Det är därför nämligen helt på tiden att utbildningsminister Gustav Fridolin ställs till svars för detta och ombeds att noggrant redovisa en detaljerad och konkret plan med hänvisning till data och konkreta exempel som grund. Om inte Fridolin tar sig an den utmaningen kan kanske journalister som Lars Lindström på Expressen, Anders Lindberg på Aftonbladet eller representanter för etablissemanget som Malena Ernman eller Henrik Schyffert, alltså de som helt okritiskt hyllar dagens migrationspolitik, besvara denna nationella ödesfråga.

Fejkhistorikern Henrik Arnstad kanske även kan bidra med “expertis” kring den generella historiken bakom den västerländska mångkulturella (minus asiater) skolans förträfflighet, med speciellt fokus på små, icke-engelskspråkiga och geografiskt isolerade västländer med hårt klimat och med massinvandring från Mellanöstern, Afrika och islam, eftersom det är just från dessa geografiska områden och religionsideologi som Sverige satsar allt sitt krut på som räddningen för Sverige och som Arnstad ohämmat försvarar.

Min fråga ovan är helt seriös men jag vet samtidigt att varken politiker, journalister eller meningsmotståndare inom etablissemanget kommer att besvara den. Denna nationella ödesfråga kommer därför att förbli en hypotetisk och retorisk och helt obesvarad fråga i Sverige eftersom våra meningsmotståndare helt enkelt inte vågar eller kan besvara frågan på ett professionellt och rationellt sätt med hänvisning till data och konkreta exempel som stöd.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Källor, utöver länkarna infogade i texten:

k12.niche.com/d/edgemont-union-free-school-district-ny/student-culture-and-diversity/
k12.niche.com/d/jericho-union-free-school-district-ny/
k12.niche.com/d/tredyffrin-easttown-school-district-pa/
k12.niche.com/d/lower-merion-school-district-pa/
k12.niche.com/d/scarsdale-union-free-school-district-ny/
k12.niche.com/d/great-neck-union-free-school-district-ny/
k12.niche.com/d/pittsford-central-school-district-ny/
k12.niche.com/d/rye-city-school-district-ny/
k12.niche.com/d/north-allegheny-school-district-pa/
k12.niche.com/d/chappaqua-central-school-district-ny/
k12.niche.com/d/san-marino-unified-school-district-ca/
k12.niche.com/d/compton-unified-school-district-ca/
k12.niche.com/cedar-riverside-community-school-minneapolis-mn/
k12.niche.com/democracy-prep-harlem-middle-school-new-york-ny/
k12.niche.com/north-miami-elementary-school-north-miami-fl/
k12.niche.com/d/chicago-heights-school-district-no-170-il/
k12.niche.com/d/las-vegas-city-public-schools-nm/
k12.niche.com/d/jackson-public-school-district-ms/
k12.niche.com/d/mobile-county-schools-al/
k12.niche.com/d/oklahoma-city-public-schools-ok/
k12.niche.com/d/phoenix-union-high-school-district-az/

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson