Annonsera på Avpixlat

Korthuset Sverige rasar officiellt (Det var ju det jag sa!)

Björn Norström

KRÖNIKA Det framkommer numera dagliga rapporter i – hör och häpna – traditionell media som bekräftar att vi på Avpixlat haft rätt hela tiden vad gäller konsekvenserna av den oansvariga massinvandringspolitiken. I ämne efter ämne visar fakta och data att massinvandringspolitiken Sverige driver belastar betydligt mer än den berikar och att konsekvenserna för framtiden kan förväntas bli enorma och betydligt större än det vi ser idag.

Det senaste uppenbara beviset om en stundande systemkollaps orsakad av extremt oansvarig migrationspolitik är inom skolsystemet, ett ämne jag håller nära och kärt eftersom jag själv är lärare – men tack och lov inte i Sverige! Det svenska skolsystemet, och även hela det svenska korthuset som bygger på den massiva lögnen att massinvandring från tredje världen berikar mer än den belastar, raseras nu officiellt.

Nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin och före detta integrationsminister Erik Ullenhag har onekligen en hel del att bortförklara i samband med skolresultaten.

En svensk forskare bekräftar nämligen äntligen i traditionell media det jag redan belyst och bevisat otaliga gånger men som traditionell media vägrat beröra, utan endast mörklagt.

Dock är Heller Sahlgren bara fyra eller femma på bollen i bästa fall, långt efter Avpixlat, Dispatch International och forskaren Tino Sanandaji. Media som Expressen är ännu senare i sitt uppvaknande. Även Paulina Neuding för Neo kommer i kraftigt försenat släptåg.

Nåväl, sent ska syndaren vakna. Och ja, svensk media är syndare i detta ämne liksom många andra. Alternativ media kan nu alltså officiellt koras som Sveriges främsta och ledande media vad gäller förståelse, insikt och expertis i samhällsfrågor som berör migrationspolitikens konsekvenser. En stor fjäder i den Sverigevänliga hatten!

Att olika grupper presterar olika i skolan har jag påvisat vid ett flertal tillfällen, oavsett om det handlar om etniska grupper eller ursprungsländer, infödda eller invandrare. Jag har skrivit utförligt och länkat till genuina källor om detta i både Avpixlat och Dispatch International till exempel här och här och här och här och här och här och här och här och här och här.

Gång på gång summerade och sammanställde jag information och data från redan existerande statistik, forskning och studier i förhoppning att traditionell svensk media skulle att börja belysa faktumet att dagens svenska invandringspolitik har en negativ påverkan på svenska skolor och skolresultat.

Genom otaliga länkar till trovärdiga källor med data och bevis inbillade jag mig naivt att media iallafall kanske skulle granska och publicera dessa källor helt orelaterade till Avpixlat eftersom jag vet att många journalister läser Avpixlat.

Men icke sa nicke. Svenska journalister har uppenbarligen inget intresse alls av data och forskning som inte passar in i deras personliga och politiska ideologi. Åsikter har mer värde än fakta och källor för svenska journalister även i skolfrågan, vilket bevisar att de inte gör sitt jobb. Granskning av statsmaktens beslut är en hörnsten inom journalistiken, även beslut som direkt berör skolor, utom i Sverige.

Informationen om hur invandringspolitiken påverkar svenska skolor finns och är lättillgänglig för den som är nyfiken på hur verkligheten fungerar. Journalisterna är uppenbarligen inte intresserade av verkligheten utan valde istället att inte ta del av denna och därmed att inte heller att axla ansvaret att granska och belysa den direkta kopplingen mellan statsmaktens politik och dess negativa konsekvenser för skolan. Att detta är en ren och skär mediaskandal är att ta i – i underkant!

Journalister i ett friskt medielandskap borde massparkas över detta strukturella mörkläggande och förnekande av en nationell ödesfråga. Sverige är dock inte ett friskt medielandskap. Därför lullar journalistkåren på i vanlig oansvarig och verklighetsfrånvänd ordning där fiske, Marlena Ernmans senaste hatiska utspel mot SD och väder har betydligt högre prioritet i media än utbildningsområdet såsom orsak och verkan mellan migration och skolresultat.

Inte bara politiker utan även journalister har alltså kraftigt svikit det svenska folket, vilket naturligtvis utgör en stor skam för journalistskrået. Nu börjar det dock röra på sig i rätt riktning eftersom till exempel hela Göteborgs-Postens ledarsida, några av Svenska Dagbladets ledarskribenter och även Dagens Industri, börjar få upp ögonen för verkligheten och har modet att sakta men säkert belysa den bistra sanningen som vi på Avpixlat dagligen gör. Bättre sent än aldrig. Om eller när politikerna vågar ta modiga och korrekta beslut baserat på tillgänglig information som nu äntligen publicerats i Dagens Nyheter av en doktorand förblir dock ett stort frågetecken.

Eftersom politiker och journalister själva lever långt ifrån problemen, inte minst skolproblemen, kommer sannolikt inte ens en skolsystemkollaps att påverka dem eftersom deras barn kommer fortsätta att gå i utmärkta skolor i etniskt svenska segregerade områden. Så länge de negativa konsekvenserna inte påverkar politikernas och journalisternas egna familjer direkt och kraftigt vänder dom problemen ryggen och fortsätter gapa ”rasism” till de som belyser verkligheten, oavsett hur mycket fakta, forskning och källor som presenteras.

Det är sannolikt bara tidsfråga innan hatdrevet mot Gabriel Heller Sahlgren, forskaren som bekräftar det jag redan skrivit om otaliga gånger, startar. Anledningen att drevet inte startat än är att många journalister är helt tagna på sängen samt att ärkehetsaren och klanledaren för verklighetsförnekning och rasiststämpling – Anders Lindberg på Aftonbladet- fortfarande är på semester.

Varken politiker eller journalister verkar ens begripa nutida och framtida konsekvenser av ett skolförfall. En växande andel elever som inte klarar skolan i en modern teknik- och kunskapsekonomi som Sverige leder naturligtvis till ökad arbetslöshet och ökat utanförskap, vilket i sin tur leder till ökad kriminalitet och bidragsberoende, alltså en vålds- och bidragsspiral som skapats genom oansvarig migrationspolitik med skolan som slagpåse.

Malmö är ett paradexempel på denna negativa spiral där både kriminaliteten och bidragsberoendet redan skjutit i höjden och är bortom kontroll och där även två skolor i invandrarområdet Rosengård – Rosengårdsskolan och Värner Rydénskolan – lagts ned på grund av de massiva problemen i dessa mångkulturella skolor.

Det Malmö representerar är ett fenomen som naturligtvis kommer till hela Sverige när kollapsen som redan skett i där även kommer till andra städer runt om i landet. Skolkollaps utlöser andra kollapser, även i andra städer.

Om Malmö, där skolkollapsen redan sker med full och okontrollerad kraft där nedlagda skolor, handgranater och bidragsberoende är vardag, stoltserar med att vara “Framtidsstaden” är det inte en nutid eller framtid jag skulle vilja leva i eller låta att mina barn växa upp i.

Lägg därtill bostadsbubblan och det enorma privata låntagandet i landet så ser vi en framtid där flera massiva kollapser kan inträffa samtidigt, eller att en kollaps utlöser en annan kollaps. ”Lugnet före stormen i lala-landet Sverige” gäller inte enbart det privata skuldberget utan i flera andra sammanhang, inte minst skolorna. När väl stormarna kommer på allvar blir kaoset naturligtvis totalt, vilket slutar i stora konflikter i ett land som är oförberett, inkompetent och handlingsförlamat att hantera just konflikter.

Vem tror på allvar att Åsa Romson, Gustav Fridolin och Mehmet Kaplan ledd av en osynlig och fullständigt konflikt- och medierädd statsminister är lösningen på Sveriges alla växande problem som på ett eller annat sätt är sammankopplade i en jäkla röra där man inte ens får formulera grundproblemet utan att brännas på bål?

Med tanke på att en allt större och växande andel invånare i Sverige kommer från rena krigsområden och därmed är vana vid kaos, motsättningar och inbördes religiösa, etniska och ideologiska konflikter kan vi förvänta oss framtida scenarion som är allt annat än några fredliga fackeltåg och ”We Shall Overcome”-sånger.

Islam med jihadister i spetsen kan sannolikt bli den stora vinnaren i detta allt mer reella svenska framtidsscenario. Både den svenska välfärdsstaten och rättsstaten står alltså på spel om det svenska skolsystemet tillåts förfalla ännu mer genom avsaknad av beslut som helt ändrar riktning.

Det finns nämligen inget land i världen med ett uselt skolsystem men som samtidigt har ett utmärkt välfärdssystem. Usla skolor och utmärkt välfärd kan endast kombineras i vänsterns och Miljöpartiets utopi, en utopi där resurserna är obegränsade och där somalisk utbildningskultur tillsammans med islams shariasystem leder till skolor, välfärd och en rättstat i världsklass.

Sverige står alltså inför ett val där kvaliteten på skolorna, vilken direkt påverkas av migrationspolitiken, avgör kvaliteten på landets framtida välfärd och rättssamhälle.

Eftersom skolresultaten iallafall inte kan sjunka under skolloven kanske lösningen på skolresultatsproblement är att ha konstant skollov. Alternativt, genuscertifiera, HBTQ-certifiera och mångkulturcertifiera samt infoga lite annat pseudovetenskapligt hokus-pokus så blir Sverige säkert världsmästare i skolresultat, samtidigt som andra länder istället stramar åt invandringen och satsar resurserna på verkliga akademiska ämnen. Så löser Sverige problemen idag.

Till skillnad från fega journaliser och politiker går jag inte som katten kring het gröt. I min värld är en spade en spade. Mina två sedvanliga råd för att omedelbart börja åtgärda skolsituationen och därmed direkt påverka framtiden till det ljusare är återigen:

  1. Minska invandringen från regioner med dysfunktionella skolsystem och avsaknad av kulturer som inte respekterar eller ens begriper vikten i utbildning. Adoptera en migrationspolitik liknande övriga Norden eller övriga Europa, inte minst likt Finlands som dessutom har utmärkta skolor. Alternativt, adoptera en migrationspolitik liknande Kanadas, landet som ofta framställs som förebild för integration och som även presterar goda skolresultat.
  2. Den aggressiva flumvänsterns historiska och rejäla ”punggrepp” på politiken, inte minst på skolpolitiken och skolsystemet, måste kraftigt avta. Politiker måste våga ta tuffa och obekväma beslut (det är deras jobb och ansvar) helt oberoende av vänstermedias radikala ledarskribenter. Den gapiga och verklighetsförnekande vänstern är i kraftig minoritet men besitter extremt överproportionerlig makt genom media. Vad några extrema ledarskribenter i vänstermedia tycker måste bli helt obetydligt för beslutsfattare.

Till vänstern och de s.k. ”antirasisterna” har jag ett mycket enkelt råd. Att gapa ”rasism” över detta leder ingenstans. Ärligt talat, jag bryr mig inte ett skvatt dessutom. Verkligheten i samband med skolresultaten är som den är. Data är inte rasistiskt. Data endast är och måste användas för att ta beslut, även i migrationsfrågor. Lär er hantera verkligheten istället för att bete er som småbarn i trotsåldern. Problemet ligger inom er själva och i verkligheten, inte hos oss som endast belyser problemen i verkligheten genom data och källor, och nu även med genuin svensk forskning.

Jag har alltså systematiskt och aktivt – och sannolikt mer än någon annan svensk skribent – varnat för just de negativa konsekvenserna för skolan som den totalt oansvariga svenska migrationspolitiken för med sig. Trots det fortsätter dumskallarnas sammansvärjning (politiker och journalister med några ytterst få undantag) – i ohämmat tempo och utan att ifrågasätta – att marschera i takt likt en skock lydiga och vältränade får till vänstermedias aggressiva och hatiska taktpinne, och låtsas samtidigt som att allt är frid och fröjd med i princip öppna gränser för tredje världen.

Svenska politiker och journalister skulle nog inte ens märka av en massiv och förödande terrorattack i Sverige såvida den inte inträffar i Rosenbad eller på Södermalm, men absolut inte på landsbygden. Halva Norrland kan gå upp i rök utan att journalister eller politiker reagerar, eller ens märker det. Dom blir sannolikt istället bara glada att bli av med landsbygden som ändå bara skapar en massa problem för den vänstervridna grönrosa sörja som destruktivt härjar helt segregerat från verkligheten innanför Stockholms tullar.

Så illa står det till med Sverige idag och inkompetensen inom makt och media. I Malmö regnar bomberna som i Syrien och den enda trösten är att inrikesminister Anders Ygeman anser att situationen är “oacceptabel“. Tafattheten är total och förödande, även inom skol- och migrationspolitiken. Heller Sahlgrens forskningsstudie är den slutliga bekräftelsen på det mentalt paralyserande tillståndet.

Jag har tidigare nämnt att dagen kommer när jag kommer att säga ”det var ju det jag sa” när det framkommer bevis i traditionell media att massinvandringen även påverkar svenska skolresultat negativt. Dessa bevis har nu officiellt framkommit, så här är min slutkommentar i frågan: DET VAR JU DET JAG SA!

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson