Annonsera på Avpixlat

Erik Helmerson har en kyrkogård av lik begravd under sitt hem

Björn Norström

KRÖNIKA Att hitta enorma luckor i svenska journalisters tankeverksamhet är en enkel sak. Det räcker att läsa deras undermåliga och ogenomtänkta texter så har man material som räcker för att undervisa en hel universitetskurs i irrationellt tänkande. Om man även twittrar med samma journalister införskaffar man sig dessutom material för att undervisa en hel högskolelinje i samma ämne, samt hyckleri. Dagens Nyheters Erik Helmerson har nu bevisat sin förmåga att argumentera irrationellt och samtidigt påvisa att han själv besitter en helt egen kyrkogård full av lik.

Helmerson tillhör nu den barnsliga och desperata propagandamaskinen som konstant gapar ur sig ”främlingsfientlighet” i samband med Sverigedemokraterna. I en krönika den 4 december 2014 påpekade Helmerson att ”det är främlingsfientlighet som utmärker SD:s väljare”. Efter det danska valet var Helmerson snabb med att i en krönika återigen påpeka att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga samtidigt som han konstaterade att Dansk Folkeparti är ”invandringsfientligt”. Redan här påbörjar Helmerson att vada i mycket grumligt vatten.

För det första, hur har Helmerson kommit till slutsatsen att ”främlingsfientlighet” utmärker SD:s väljare? Baseras detta på en forskningsrapport? På en opinionsundersökning? Eller är det endast Helmersons hjärna som spökar? Han framlägger inga bevis eller rationella argument, vilket betyder att det sistnämnda naturligtvis är fallet.

För det andra, hur definierar Helmerson ”främlingsfientlighet”? Även detta råder det stora frågetecken kring. Helmerson begår precis samma generalfel som typiska svenska journalister. Dom hittar på och undviker att definiera centrala begrepp i hetsen att anklaga. Betydligt pinsammare blir det dock för Helmerson när vi fortsätter att granska honom genom samma politiskt korrekta mikroskop han själv använder sig av.

Jag twittrade nämligen nyligen med Helmerson där jag ställde några raka frågor som han förvånansvärt omgående besvarade. Helmersons svar påvisar att han lever i en fullständigt förvirrad värld där han inte verkar begripa hur irrationellt han resonerar samtidigt som han försatte sig i en minst sagt pinsam situation där han förknippar sig själv med både främlingsfientlighet, islamofobi, kvinnoförtryck och pedofili. Låt mig förklara.

I en tweet till mig, efter att jag frågat honom om han praktiserar Ramadan, klargjorde Helmerson att han är katolik. Genom att inte delta i Ramadan kan vi anta, genom att åberopa politiskt korrekt resonemang som Helmerson själv utövar i samband med SD och Dansk Folkeparti, att Helmerson därmed är en främlingsfientlig islamofob. Om man enligt Helmerson utmärker sig som främlingsfientlig om man röstar på SD och invandringsfientlig om man röstar Dansk Folkeparti, är man på samma sätt islamofob om man som Helmerson är katolik och vägrar delta i Ramadan på grund av religiös övertygelse. Så blir ett plus ett två i Helmersons journalistvärld.

Som vi väl vet är ”guilt by association” den rådande kulturen inom det politiskt korrekta Sverige. Detta fenomen utspelar sig dagligen och på olika sätt. En Facebook-vän förklarade nyligen att hennes barn på dagis behandlas annorlunda (läs sämre) enbart för att mamman är Sverigedemokrat. Dagispersonalen kände sig ”otrygga” att ta hand om det lilla barnet. Det oförstående barnet hölls alltså skyldig för mammans demokratiska val av politiska sympatier. ”Guilt by association” där till och med små barn blir offer för den politiskt korrekta extrema intoleransen är verklighet i dagens Sverige.

Även arvsynden är extremt viktig inom den svenska dårskapssamhällsdebatten. Argumentet ”korstågen då” återkommer regelbundet när man debatterar med den politiskt korrekta sekten om islams våldsamma frammarsch i nutid. Alltså, korstågen under medeltiden åberopas ofta som grund för att sanktionera och bortförklara islams våldsamheter idag.

De politiskt korrekta fulknepen ”guilt by association” och arvsynden kan således kombineras effektivt och användas som en slägga mot meningsmotståndare i en och samma sving, inte minst mot katoliker som Helmerson, till exempel i samband med katolicismen som religion och arvsynden genom de katolska korstågen. Pang! Så har man mörbultat sin meningsmotståndare med anklagelsesläggan samtidigt som man kan försvara sina grova anklagelser med hjälp av logiken inom den politiska korrektheten. Låt oss analysera fallet Helmerson inom denna kontext.

Den katolska kyrkan låg, som vi vet, bakom korstågen där självaste påven sanktionerade dessa företeelser. Enligt det politiskt korrekta resonemanget där islams våldsamheter idag ursäktas genom ”korstågen då”, torde alltså Helmerson som katolik därmed vara betydligt mer ansvarig och skyldig för främlingsfientlighet och islamofobi än en icke-katolik. Korstågen var ju trots allt ett katolskt påhitt och inte till exempel ett lutheranskt dito. Dagens lutheraner, till exempel svenska kyrkan och dess följare, även Sverigedemokratiska naturligtvis, har ju redan tagit avstånd från korstågen genom att vara just lutheraner, till skillnad från medlemmar i den katolska kyrkan som Helmerson som fortfarande är insnärjda i denna arvsynd.

I den politiskt korrekta slutändan måste detta betyda att Helmerson är mer islamofob och främlingsfientlig än icke-katolska Sverigedemokrater eftersom Helmerson har den enorma katolska arvsynden korstågen som lik i sin garderob och som vi ständigt påminns om när islams våldsamheter i nutid diskuteras.

I mina tweets till Helmerson påpekade jag även att Saudiarabien nyligen kastat ut två miljoner invandrare, att flera länder i Mellanöstern aldrig skrivit på FN:s flyktingkonvention, att migrantarbetare i Qatar (till exempel migrantarbetarna som bygger fotbollsarenorna inför VM 2022) utsätts för ”slavliknande” förhållanden, och att hans egen katolska kyrka praktiserar kvinnoförtryck (kvinnor får till exempel inte bli präster) och kvinnor inom katolska kyrkan generellt anses vara underställda män.

Helmerson svarade att kvinnoförtrycket inom katolska kyrkan är ”mycket illa” samtidigt som han konstaterade att Mellanöstern praktiserar främlingsfientlighet som ett resultat av ovan exempel. Detta är mycket intressant och säger en hel del om Helmerson.

För det första, Helmerson erkänner alltså att kvinnor förtrycks inom den kyrka han är medlem i. Helmerson deltar alltså frivilligt, medvetet och aktivt i en kvinnoförtryckande institution. Om en Sverigedemokrat utmärker sig som ”främlingsfientlig” genom att rösta på SD torde Helmerson av samma anledning utmärka sig som kvinnofientlig genom att omfamna katolicismen.

För det andra är pedofili ett annat konkret och verkligt fenomen inom katolska kyrkan, där alltför många präster strukturellt förgriper sig på småpojkar. Detta torde inte undgått ens Helmerson. Till och med i min lilla amerikanska kommun har pedofili inom den katolska kyrkan varit ett utbrett problem.

Även påven har konstaterat att två procent av de 414 000 prästerna inom katolska kyrkan är pedofiler. Helmerson frivilligt, medvetet och aktivt, deltar alltså även i en institution där 8 000 höga företrädare är pedofiler och en institution som plågas av en historia med utbredd pedofili. Vad säger det om Helmerson som katolik, speciellt med tanke på att människor som röstar SD ”utmärker” sig som ”främlingsfientliga”.

Nästa gång Helmerson tänker benämna Sverigedemokrater som ”främlingsfientliga” borde han först reflektera över korstågen och hans egen katolska kyrkas roll i dessa för att sedan rabbla några Pater noster och slutligen bikta sig som bot för sin islamofobi och främlingsfientlighet som hänger blytungt över hans huvud på grund av denna katolska arvssynd. Vad Helmerson kan göra för att bli botad från kopplingarna, alltså ”guilt by association”, till den katolska kyrkans nuvarande problem med pedofili och kvinnoförtryck blir dock svårare. Kanske han kan köpa sig fri genom en rejäl donation till påven. Mutor verkar inte vara främmande inom den katolska kyrkan för att försöka sopa obekväma spår under mattan.

Det jag lärt mig av det politiskt korrekta Sverige och journalister som Helmerson är att man tar en ståndpunkt och generaliserar detta så fenomenet appliceras till vanliga medlemmar. I fallet Helmerson och den katolska kyrkan är ståndpunkten verklig, alltså fakta. Ingen katolik nämnd, ingen katolik glömd och vips är Helmerson både främlingsfientlig, islamofob, pedofil och kvinnoförtryckare enligt sin egen beprövade logik som han inte drar sig för att använda på sina politiska meningsmotståndare, alltså de som förespråkar en ansvarsfull migrationspolitik så som Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti gör.

Liksom Helmerson inte beskriver Mellanösterns främlingsfientlighet i sina texter i Dagens Nyheter, trots att han uppenbarligen anser regionen främlingsfientlig, förkastar han heller inte i Dagens Nyheter kvinnoförtrycket han ogillar inom den katolska kyrkan han är medlem i. Trots att Helmerson alltså erkänner dessa enorma globala problem vägrar han att systematiskt skriva om dem i Dagens Nyheter på samma sätt som han systematiskt fantiserar om Sverigedemokraternas ”främlingsfientlighet”.

Därför lär vi aldrig få se en skrift av Helmerson likt den om SD där rubriken istället är ”Det är främlingsfientlighet som utmärker människor från Mellanöstern” eller ”Det är pedofili och kvinnoförtryck som utmärker katoliker” där bilder vid texterna visar muslimska ledare och påven. Oavsett hur mycket sanning och verklighet det ligger sådana rubriker, och oavsett om Helmerson själv på Twitter nyligen erkänt att just främlingsfientlighet i Mellanöstern och kvinnoförtryck inom den katolska kyrkan är problem, är Helmerson för feg att skriva om det i Dagens Nyheter.

Vidare är det förbluffande att en katolik som Helmerson stödjer massinvandring av islam från Mellanöstern. Det borde rimligtvis ligga i en katoliks bästa intresse att vara emot islams framväxt och istället sprida katolicismen. Som katolik borde Helmerson förespråka utomeuropeisk massinvandring från katolska länder såsom Filippinerna, Sydamerika och Latinamerika framför muslimsk massinvandring från Mellanöstern. Islam i Mellanöstern är ju inte direkt sängkompis med katolicismen, så med framväxten av islam i Sverige ökar faktiskt risken för att Helmerson och andra katoliker ska ta skada. Judarna i Malmö vet redan mycket väl hur det slutar när islam växer fram. Katoliker står naturligtvis näst på tur där Helmerson själv riskerar att bli offer. Fråga bara kristna i Mellanöstern idag.

Eller det kanske rent av är så att det inte är religion, oavsett katolicism eller islam, Helmerson egentligen vill ha in i Sverige utan kvinnoförtryck och pedofili, vilka båda är fenomen inom katolicismen men även inom islam, inte minst i länder i Mellanöstern. Flera länder i Mellanöstern tillåter barnäktenskap, där pedofili naturligtvis är en del av vardagen. Enligt UNICEF gifts 18 procent av flickor i Mellanöstern bort innan dom fyller 18 år liksom tre procent av flickor under 15 år. Alltså barn. Helmerson kanske resonerar att islam är ett starkare kort än katolicismen inom grenarna pedofili och kvinnoförtryck. Därför är det invandrad islam som Helmerson anser vara det säkraste kortet i den avdelningen även i Sverige.

Erik Helmerson har, som vi nu kan konstatera, mer än ett lik i sin garderob. Han har en hel kyrkogård begravd under sitt hem. Genom att anklaga SD och Dansk Folkeparti för ”främlingsfientlighet” respektive ”invandringsfientlighet” kastar således Helmerson endast sten i glashus, eftersom han själv har framställt sig som både det ena och det andra mindre smickrande om man applicerar samma typ av resonemang på Helmerson själv som han applicerar på andra. Innan Helmerson i framtiden anklagar andra borde han städa upp i sin egen kyrkogård och rensa ur liken ur sina egna garderober, alternativt sluta med att applicera den typen av resonemang som får honom själv att framstå som pedofil, kvinnoförtryckare, främlingsfientlig och islamofob.

Slutnotis: Jag anklagar absolut egentligen inte Helmerson för något av det jag beskrivit. Grova och falska anklagelser får den svenska journalistkåren och Helmerson själv fortsätta att pyssla med. Poängen är endast att jag applicerar precis samma resonemang och logik som är mainstream inom svensk journalistik. Man tar några enstaka extrema exempel för att sedan generalisera, smutskasta och anklaga en hel grupp för detsamma och sedermera även alla enstaka och oskyldiga gruppmedlemmar. Till exempel, Helmerson påstår att Sverigedemokrater ”utmärker” sig för att vara ”främlingsfientliga”, en slutledning som kanske beror på att ett minimalt antal numera uteslutna Sverigedemokrater en gång uttalat sig rasistiskt. Helmerson applicerar sedan detta på alla och enstaka Sverigedemokrater.

Med precis samma logik kan vi anklaga katoliker som grupp för att ”utmärka” sig för att vara pedofiler eftersom några tusen katolska präster bevisligen är pedofiler, vilket därmed måste innebära att alla och enstaka katoliker och även därmed Helmerson själv måste vara det, oavsett hur felaktigt en sådan slutsats än må vara. Jag lägger dessutom, till skillnad från Helmerson, till rationella argument och bevis med länkar till källor för att stärka mina anklagelser. På ytan missbrukar jag dock både induktiv och deduktiv argumentation för att stärka slutsatser endast i syfte att smutskasta. På djupet belyser jag egentligen det ohederliga agerandet som plågar svensk journalistik och som kraftigt inskränkt hela den svenska demokratin under senare år.

Denna krönika är en uppmaning till svenska journalister – och jag vet att många av er läsare är just journalister – att höja er nivå genom att upphöra att bete er som småbarn i trotsåldern och istället börja agera som intellektuella vuxna och låta sakfrågor utifrån olika perspektiv, integritet och objektiv granskning av verkligheten leda det journalistiska arbetet istället för den generaliserande anklagelsejournalistiken som dessvärre helhjärtat omfamnas inom kåren.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson