Annonsera på Avpixlat

Det var ju det vi sa! (Del 1/2)

Björn Norström

KRÖNIKA Många av oss har sagt det länge och jag säger det igen, som man bäddar får man ligga. Som man sår får man skörda. När världens kanske mest avancerade nation för en extremt oansvarig migrationspolitik har fokus på att maximera volymerna av outbildad massinvandring från tredje världen, kan man inte förvänta sig något annat än ett växande “slavliknande” skuggsamhälle och skolproblem.

Niklas Orrenius på Dagens Nyheter beskriver hur ett “slavliknande” skuggsamhälle växer fram i Sverige där migranter arbetar för extremt låga löner och många timmar och lever i ett parallellsamhälle, likt situationen i USA för illegala invandrare.

Samme Niklas Orrenius har ju under en tid förespråkat massmigration från tredje världen. Nu när konsekvenserna är uppenbara och inte längre går att mörklägga förfärar han sig över resultatet, samma resultat som många av oss varnat för under en längre tid men av Orrenius och hans lika verklighetsfrånvända kollegor blivit rasiststämplade.

Orrenius har fått precis det samhälle han önskar och förespråkar, ett USA på stereoider med extrema klassklyftor, segregation, låga löner och omänskliga arbetsförhållanden för vissa grupper, gängvåld, fattigdom, försämrad välfärd, o.s.v. Orrenius och hans kollegor älskar uppenbarligen det absolut sämsta med USA, som det just nämnda.

Varför annars vill dom skapa detsamma i Sverige genom att fanatiskt driva en migrationspolitik som med all säkerhet leder till just detta? Samtidigt förkastar Orrenius och hans kollegor det absolut bästa med samma USA som den unika grundlagsskyddade yttrandefriheten, individansvar, extremt restriktiv och selektiv migrationspolitik, mycket begränsad flyktingmottagande, patriotism, o.s.v.

När Orrenius väl uppnått samhället han eftersträvar genom sin bakomliggande ideologi att massmigration från tredje världen leder till paradiset för Sverige, beklagar han sig över det. Kan Orrenius verkligen vara genuint förvånad över denna samhällsutveckling med tanke på migrationspolitiken han själv förespråkat och som Sverige driver? Inte många av oss Avpixlatläsare är nog speciellt förvånande. Vi har förutspått detta länge.

Amanda Björkman på Dagens Nyheter är likt Niklas Orrenius helt oförmögen att se sambandet mellan växande problem i samhället och outbildad massmigration från tredje världen, i detta fall problemen i skolan. I sin ledare verkar Björkman inte begripa att massmigration från länder som helt saknar skolsystem direkt påverkar det svenska skolsystemet men även migranternas möjligheter att lyckas i skolan.

Ju fler migranter från tredje världen i samma klassrum och i samma skola, desto mer urholkas kvaliteten och resultaten försämras. Detta är inte heller något som förvånar Avpixlatläsare utan istället något vi också förutspått.

Istället för att granska roten till problemet – migrationsvolymerna och ursprungskulturerna – väljer Björkman, precis som Orrenius i sin skrift, att fegt vända ryggen till grundproblemet och istället fokusera sig på skolsystemet och hur det ska “utformas” för att passa nyanlända.

Svenska elever ska nu alltså i praktiken integreras i ett mångkulturellt, vilket i praktiken betyder arab-somaliskt, skolsystem är det kanske tänkt, något Mona Sahlin länge drömt om. Lösningen på de växande mångkulturella problemen i skolan blir därför att bussa runt nyanlända till olika skolor och anställa arabiska tolkar, med andra ord att påtvinga fungerande svenska skolor precis samma problem som inte kan lösas i ursprungsländerna och ej heller i mångkulturella skolor i Sverige.

Kombinationen med ett redan generellt uselt svenskt skolsystem och ett snabbt växande antal och andel elever från länder och kulturer som helt saknar fungerande skolsystem eller vars existerande skolsystem är undermåliga till och med med dagens låga svenska mått, kan inte leda till något annat än katastrof, både för det svenska skolsystemet och det svenska samhället som helhet.

Frågan som Björkman och andra skoldebattörer bör ställa men helt missar är: hur skapar man skolor i världsklass när allt fler elever anländer från kulturer i tredje världen som helt saknar fungerande skolsystem och även kanske respekt för utbildning? Den naturliga följdfrågan måste även bli: är detta ens möjligt? Sverige bevisar just nu att det solklara svaret är ett rungande NEJ, det är omöjligt!

Det finns för närvarande inte ett enda land i världen som för en självdestruktiv migrationspolitik ens i närheten av Sveriges och som dessutom har skolsystem i världsklass. Vidare finns det inte heller ett enda land i världen med en befolkning som representerar demografin på de nyanlända till Sverige som har skolsystem i världsklass. Sverige befinner sig helt mol allena i migrationsextremismlaboratoriet.

Sverige kräver att alla ska med. Verkligheten påvisar att ingen vill med. Det visar sig minst sagt vara en ”spännande utmaning” att inspirera andra länder att frivilligt genomföra samma implodering som Sverige med en jihadists beslutsamhet har bestämt att genomföra.

Sverige genomför alltså ett helt unikt och extremt samhällsexperiment, som direkt, drastiskt och permanent påverkar alla samhällsdelar kraftigt, även naturligtvis skolsystemet. Avsaknaden av erfarenheter och bevis (empiriska som teoretiska) som stöd för experiment att massmigration från tredje världen leder till skolsystem i världsklass är total. Motbevisen mot Sveriges valda riktning är dock extremt starka och enkla att hitta, med andra ord att länder med världens bästa skolsystem, oavsett Asien eller västvärlden, även har mycket begränsad invandring från tredje världen.

Istället för att lära av till exempel finska eller japanska skolor eller varför inte av skolor min delstat Vermont, vars skolresultat är i världstoppen och där skolorna är direkt utformade för sin inhemska befolkning, ter det sig allt mer sannolikt att svenska skolor måste börja snegla mot skolor i Mellanöstern och Somalia för inspiration eftersom svenska skolor måste utformas mer och mer för elever från dessa områden. Den dagen skolorna måste utformas för elever från tredje världen är skolorna, och Sverige, mycket illa ute. Det verkar som den domedagen kommit till Sverige nu.

Om Björkman vill framstå som insatt i ämnen som skola och mångkultur uppmuntrar jag henne att läsa på hur olika mångkulturella grupper i USA och Kanada presterar i skolan, inte minst somalier, en grupp som kommer till Sverige i stora antal. Studier och rapporter från USA och Kanada i dessa ämnen har regelbundet publicerats i både amerikansk och kanadensisk media och återgetts i Avpixlat och Dispatch International.

En stor mängd data finns alltså redan i precis samma ämne som Björkman tar upp i samband skola och mångkultur. Vi som redan tagit del av denna typ av information, som i Sverige anses ligga långt utanför åsiktkorridoren men som i andra länder är del av samhällsdebatten, vet att just att skolresultaten i USA mellan olika kulturella grupper skiljer sig kraftigt åt, precis som skolresultaten mellan olika länder skiljer sig kraftigt.

Vi vet att asiatiska elever i USA presterar de absolut högsta skolresultaten samtidigt som flera asiatiska länder presterar allra högst skolresultat i världen. Vi vet även att somaliska elever i både USA och Kanada, även de infödda, har mycket svårt i nordamerikanska skolor samtidigt som Somalia inte ens har ett fungerande skolsystem. Vi vet att Rosengårdsskolan tvingades lägga ned samtidigt som skolor på Lidingö har i princip 100 procent elever med gymnasiebehörighet.

Vi vet att i min delstat Vermont presterar skolorna i kommunerna, där den stora majoriteten av Vermonts tilldelade flyktingar bosätter sig, väldigt låga skolresultat samtidigt som skolorna i grannkommunerna som i princip inte har någon flyktingmottagning presterar utmärkta skolresultat. Att det finns ett samband mellan olika variabler är oundvikligt att inte begripa, såvida man inte är politiskt korrekt svensk.

Hello! Hello! Anybody home? Think PK, think!

Det verkar finnas en direkt korrelation mellan olika variabler som inte det politiskt korrekta Sverige begriper eller vill erkänna. Varken USA eller Kanada har lyckats lösa problemet med till exempel somaliska elevers svårigheter i nordamerikanska skolor, trots att problemet öppet erkänts i bägge dessa länder och där olika projekt och massor av extraresurser satts in.

Den senaste paniklösningen i svenskbygden Minneapolis i USA är att diagnostisera en stor andel somaliska barn med autism och sedan sätta dom i särskilda klasser för just autistiska barn. I Toronto, Kanada har även paniklösningar implementerats för just somaliska elever. Dessa ska nu erbjudas specialklasser med fokus på islam och somalisk kultur där standardämnen inom naturvetenskap, samhällsorientering och språk får stå åt sidan. Hur dessa nödlösningar ska leda till framtida anställningsbarhet på arbetsmarknaden har jag svårt att begripa. Det är dock inte heller målet. Målet är att försöka minska de stora avhoppen från skolan inom gruppen och därmed förhoppningsvis förebygga att dessa elever väljer brottets bana före skolan genom att erbjuda dem en förenklad skolgång. Även Edmonton, Kanada har vidtagit panikåtgärder som erbjuds efter skoldagen för vissa grupper av invandrade mångkulturella barn i syfte att förebygga kriminalitet. Allt detta har Avpixlat redan rapporterat om vid tidigare tillfällen.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson