Annonsera på Avpixlat

Rumänsk hjälporganisation: “Ge inga pengar till romska tiggare!”

Tiggare

Foto: Avpixlat

DET HITRESTA TIGGERIET Den rumänska hjälporganisationen Liv och ljus har under lång tid och i samarbete med svenska hjälporganisationer arbetat med fattiga romer i huvudstaden Bukarest. Florin Ivanovici, som är ordförande för organisationen, har en tydlig uppmaning till alla svenskar: “Ge inga pengar till romska tiggare“.

Ivanovici radar upp en rad problem som uppstår när romer gör det kringresande tiggandet till ett yrke. Inte minst drabbar det barnen, menar han:

– Vår mycket starka rekommendation är att inte ge pengar till tiggare. Det förvandlar tiggeriet till ett yrke, barnen hemma i Rumänien överges och missar ofta skolan när föräldrarna är borta. Att ge uppmuntrar till ett liv utan framtid; att flytta från land till land löser inte deras grundläggande problem.

I andra fall tvingas barnen med på tiggarturnéer runtom i Europa, vilket innebär ett ännu mer definitivt avbrott i deras skolgång och ofta under mycket lång tid då många tiggande romer stannar i ett annat EU-land betydligt längre än de tre månader de har rätt till enligt EU-reglerna. Men redan tre månader är naturligtvis lång tid att vara borta från skolan.

I vissa fall skickas barnen ut för att tigga eftersom man vet att de väcker mer empati och givmildhet hos människor än vuxna. I Sverige är detta dock inte så vanligt av det enkla skälet att de svenska myndigheterna inte ser genom fingrarna med tiggande barn, i varje fall inte ännu. Däremot blundar den svenska socialtjänsten för den vanvård dessa barn i övrigt utsätts för när de tvingas med på tiggarstråt runtom i Europa.

Den vanligaste metoden för tiggande romer i Sverige för att förstärka benägenheten att skänka pengar är i stället att fejka ett handikapp. Kryckor eller en rollator som man egentligen inte alls behöver ingår ofta som standardrekvisita vid tiggandet.

Det talas mycket om romernas utanförskap i Rumänien och om hur denna grupp diskrimineras. Vad som mer sällan nämns är att gruppens utanförskap minst lika ofta är självvalt som beroende på majoritetsbefolkningens attityder. Man vill inte anpassa sig till majoritetssamhället, inte arbeta åt “gadjo”, inte låta barnen gå i deras skolor osv. Den romska kulturen är extremt separatistisk.

I Sverige har romer funnits i 500 år och hårdnackat hållit sig utanför samhället. Diskriminering har visserligen förekommit och förekommer fortfarande men det är inte huvudorsaken till det romska utanförskapet, i synnerhet inte i Sverige för svenskfödda romer. Sverige är ett av världens minst rasistiska länder. Det är mycket sällsynt att någon exkluderas som inte själv genom avvikande beteende eller kulturella attribut distanserar sig från den rådande samhällsnormen.

I Rumänien är så gott som alla romer arbetslösa. Många romska barn hålls hemma i stället för att gå i skolan, vilket permanentar utanförskapet för ytterligare en generation. I den vänsterliberalt präglade debatten och nyhetsrapporteringen framställs det som att romska barn stängs ute från skolorna, att vuxna romer stängs ute från arbetsmarknaden och från rätt till vård och trygghetssystem. Inget av detta stämmer. Romer i Rumänien har samma rättigheter som alla andra medborgare.

Men självfallet är det svårare för en vuxen rom som hållits hemma från skolan av sina föräldrar och kanske inte ens lärt sig läsa och skriva, att få ett arbete. Svårt är det också att komma i åtnjutande av sina sociala rättigheter om man avsiktligt ser till att inte skaffa sig någon identitetshandling eller sådant sjukförsäkringsintyg som alla EU-medborgare måste ha för att få rätt till vård i ett annat EU-land än det egna. Det är heller inte ovanligt att romska föräldrar väljer att inte ens anmäla födslar till myndigheterna, vilket gör att det officiella Rumänien inte ens vet att dessa barn finns.

En bidragande orsak till arbetslösheten bland romer i Rumänien är också just tiggeriet. Det lönar sig bättre att tigga i utlandet än att arbeta i hemlandet. Det är alltså inte främst fråga om att ett bottenlöst armod skulle tvinga dessa människor på flykt inom EU, så som de i Sverige gör gällande som menar att de hitresta romska tiggarna bör inkluderas i begreppet “papperslösa flyktingar” och få gratis tillgång till svensk vård och skola och även till ekonomiska bidrag. I stället är det krassa ekonomiska incitament som drar romerna till en tiggartillvaro i Sverige. En dag i passivt parasiterande på knä utanför en svensk livsmedelsbutik ger mer pengar än ett hederligt dagsverke hemma i Rumänien. Florin Ivanovici från Liv och ljus förklarar:

– Vi intervjuade tiggare och nästan alla sa att de helst skulle vilja vara kvar i Rumänien om de kunde. Men många hävdade att det tjänade uppemot tusen euro per person och månad. Eftersom snittlönen i Rumänien är 4–5.000 kronor är det mera lönsamt att tigga i Sverige än att hitta en utkomst i Rumänien. Romerna lever mycket nära varandra; om någon lyckas tigga ihop tusen euro per månad i Stockholm sprids nyheten snabbt i hembyn. Och det får fler att åka.

Samtidigt har överetableringen av tiggare i de rika EU-länderna medfört att givmildheten har minskat. Det är inte lika lönsamt längre. Bara i Sverige konkurrerar idag runt 4000 romer om svenskarnas empati och detta har lett till mer aggressiva och påflugna tiggarmetoder, att ledargestalter börjat ta betalt för de attraktivaste tiggarplatserna och att man drygar ut tiggeriet med diverse stöld- och bedrägeribrott. Florin Ivanovici igen:

– Nyligen pratade vi med några familjer som kommit tillbaka från Sverige och de sa att det inte längre lönar sig att tigga. Och det är möjligt att det kommer att minska tiggeriet i Sverige, säger Ivanovici.

Ivanovici tror att detta på sikt kanske kan få tiggarströmmarna att minska men för närvarande är trenden tvärtom ökande. Eftersom det inte finns möjlighet att inhysa så många tillresta romer på härbärgen och liknande växer alltfler olagliga och sanitärt hälsovådliga bosättningar upp runt svenska städer, ett fenomen som de svenska myndigheterna i stort sett ser genom fingrarna med på ett sätt som inte skulle ske om det var fråga om någon annan grupp.

Ivanovici tror personligen inte så mycket på regelrätta tiggeriförbud men grundar samtidigt detta på situationen i Rumänien där tiggeri faktiskt är förbjudet men ingen bryr sig om att se till att förbudet efterlevs, annat än att polisen emellanåt skriver ut en ordningsbot till en tiggare som denne aldrig betalar.

Ett förbud mot tiggeri i Sverige med nolltolerans från polis och övriga myndigheter skulle sannolikt vara ett mycket verksamt verktyg för att få stopp på det hitresta tiggeriet. Exempel från andra EU-länder som inför ett förbud styrker att det den mest framkomliga vägen. Så länge det är möjligt att tjäna mer pengar i ett rikt EU-land på tiggeri än på arbete i hemlandet kommer incitamentet att resa iväg att kvarstå.

Att lönerna på kort tid skulle öka i Rumänien så mycket att tiggeri i Sverige inte längre blev lönsamt är inte något att ställa i utsikt. Det krävs lagar för att hålla kvar romerna i Rumänien så att de där kan få hjälp till integrering på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Rumänska romer som inte befinner sig i Rumänien kan den hjälporganisation som Liv och ljus av naturliga skäl inte nå med sina insatser.

En viktig del av Liv och ljus verksamhet är också att erbjuda sådana åtgärder som inte är ytterligare passiviserande. Dessa åtgärder grundar sig på principen prestation och motprestation. Om man är villig och motiverad att ta sig ur hemlöshet och ett liv utanför samhället så kan man få hjälp med att skaffa jobb och bostad. Det kan också handla om andra typer av krav berättar Ivanovici:

– Om vi betalar en familjs obetalda räkningar måste de lova att låta sina döttrar gå färdigt skolan och inte gifta de bort dem i femtonsårsåldern.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson