Annonsera på Avpixlat

Avgiften för äldreboendeplats högre än pensionen

äldreboende eller ensamkommandeboende

DET NYA SVERIGE En 88-årig svensk kvinna i bohusländska Sotenäs kommun orkade inte längre bo kvar hemma. Hon erbjöds en plats på ett äldreboende men med en hake – hon måste betala tusen kr mer för platsen än vad hon har i pension. Samtidigt avsätter staten nu över 40 miljarder kr för boenden till s.k. ensamkommande flyktingbarn för den kommande femårsperioden.

Den 88-åriga kvinnan var berättigad till en plats på äldreboende i Kungshamn då hon pga hög ålder och krämpor bedömts inte längre kunna klara sig. Eftersom det är ont om äldreboendeplatser – var tionde plats har på kort tid rationaliserats bort och äldreboenden omvandlas på löpande band till asylboenden – fann Kommunstyrelsen i Sotenäs på råd för att slippa fullgöra sina åtaganden. De skickade en saltad räkning på 8 928 kronor för äldreboendeplatsen.

Summan inkluderade förutom hyra också mat och förbrukningsartiklar. Den 88-åriga kvinnan har emellertid bara 7 885 kronor i pension, dvs drygt tusen kr mindre än vad kommunen krävde för att ge henne en anständig tillvaro de sista åren i sitt strävsamma liv.

Den 88-åriga kvinnans dotter som upprörts av hur kommunen behandlat hennes åldriga mor överklagade kommunens debitering till förvaltningsrätten. Rätten anser att kommunen gjort fel och river därför upp beslutet.

Detta innebär dock inte att saken är utagerad, bara att kommunen måste göra en ny prövning av hur mycket den 88-åriga kvinnan ska betala. Alternativt kan kommunen också bestämma sig för att överklaga beslutet till högre instans. Något besked från kommunen hur man avser att agera har ännu inte meddelats. Man har dock preliminärt sagt att man inte avser att överklaga förvaltningsrättens beslut.

Orsaken till att kommunen kunnat ta ut den höga avgiften är att man utnyttjat ett kryphål i lagen, oklara formuleringar som innebär att en plats på ett äldreboende i vissa fall kan anses vara ett hyresförhållande varvid maxbeloppet för äldreboendeavgift på 1 850 kronor inte gäller. Sotenäs kommun har menat att den 88-åriga kvinnan hyr ett rum på boendet och att kommunen därför ha rätt att ta ut vilken hyra som helst. Att summan överstiger vad kvinnan har i pension anser man inte att man behöver ta hänsyn till.

Förvaltningsrättens beslut ger inga klara besked på den här punkten och det kan därför inte uteslutas att kommunen åter gör samma bedömning om att platsen på äldreboendet ska betraktas som ett hyresavtal och inte som en boendeplats med reglerad maxavgift. Att förvaltningsrätten inte tydligt beslutat i den 88-åriga kvinnans favör i detta avseende framstår som anmärkningsvärt då kommunen inte har kunnat producera något hyresavtal som skulle visa att kvinnan hyr lägenheten av kommunen. Det enda kommunen skickat in till domstolen är ett avtal som någon tjänsteman skrivit ut i efterhand men som inte har undertecknats vare sig av kommunen eller den 88-åriga kvinnan.

På Sotenäs kommun har man inte någon lust att svara på frågor om hur man resonerat sig fram till att den 88-åriga kvinnan inte ska anses berättigad till en äldreboendeplats med maxavgift. Inte heller vill man på kommunen kommentera hur man kommit fram till det oanständiga beslutet att ta ut mer i hyra och avgifter än vad kvinnan har i pension.

Avpixlat har vid flera tillfällen tidigare också kunnat visa på hur den offentliga välfärden i Sverige har riktats om från att vara en trygghet för gamla och sjuka svenskar till att serva utomvästliga asyl- och anhöriginvandrare. Som en jämförelse kan nämnas att bara kostnaden för boenden för s.k. ensamkommande flyktingbarn (oftast 25-åriga somaliska och afghanska män) de närmaste fem åren av Migrationsverket har budgeterats till dryga 40 miljarder kr.

Prognos integration

Igår kunde Avpixlat rapportera hur en svensk som vill dra ut en tand tvingas betala 1.500 kr medan en rumänsk EU-tiggare som uppehåller sig olagligt i Sverige får samma behandling för 50 kr. I många kommuner går det överhuvudtaget inte att få en tandläkartid pga att alla tandläkare är fullbokade med att ta hand om asylinvandrarnas tänder.

 

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson