Annonsera på Avpixlat

Angelägen SD-motion om det svenska medborgarskapet

svenska_flaggan_74763MEDBORGARSKAP Sverigedemokraterna har genom riksdagsledamöterna David Lång och Mikael Jansson lämnat in en motion till riksdagen med en rad angelägna förslag på hur det svenska medborgarskapet kan förstärkas och återfå sin forna status. Somliga punkter är återställare till en tidigare mer restriktiv ordning medan annat är nytt och syftar till att förhindra att den svenska demokratin undergrävs till följd av ett stort inflytande av invandrade personer från odemokratiska och värdegrundsinkompatibla kulturer.

I motionen föreslås bland annat att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige, att endast den som innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna utses till statsråd, att endast den som innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna vara valbar till riksdagen som ledamot eller ersättare till ledamot och att möjligheten till dubbelt medborgarskap avskaffas.

Man föreslår också att en utlänning för att få svenskt medborgarskap ska genomgå en ceremoni där vederbörande svär en ed om trohet och lojalitet gentemot Sverige samt genomgå en medborgarskapsutbildning.

Vidare föreslås att den som har ett förvärvat svenskt medborgarskap ska kunna fråntas detta om det har erhållits på ett ohederligt sätt, t ex genom oriktiga uppgifter, hot, muta eller utpressning. Den som har ett förvärvat medborgarskap skall enligt motionen också kunna fråntas detta vid grov brottslighet eller landsförrädisk verksamhet.

Sverigedemokraterna anser också att endast den som är född till svensk medborgare och innehaft svenskt medborgarskap hela sitt liv ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten. Många svenskar är nog inte medvetna om det, men idag krävs inte ens svenskt medborgarskap för att inneha denna centrala befattning – vilken utlänning som helst kan formellt utses till svensk överbefälhavare över hela Sveriges försvar och krigsmakt.

I motionens motivering skriver man följande:

Betydelsen av att vara svensk medborgare urholkas successivt. För att assimilation ska vara möjlig måste ett svenskt medborgarskap vara något som förtjänas under lång tid och dessutom innebära vissa exklusiva rättigheter. Exempel på sådana rättigheter kan vara den ovillkorliga rätten att vistas och uppehålla sig i Sverige, rätten att rösta i svenska val och rätten att väljas till politiska uppdrag.

I vissa kommuner finns stadsdelar som antalsmässigt domineras av invandrare. Samtidigt har idag utländska medborgare som bor i Sverige rösträtt i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Med en fortsatt massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas.

Problemen med dubbla medborgarskap är flera. Det kan röra sig om arv, eftersom vissa länder inte tillåter att arv förs över till medborgare med dubbla medborgarskap. Det kan även bli problem ifråga om äktenskap, skilsmässa, vårdnad av barn med mera. Det kan också innebära att en person tillåts rösta i båda länderna eller inkallas till värnplikt i sitt andra hemland. Av dessa skäl bör dubbelt medborgarskap inte tillåtas i Sverige.

En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap bör avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet till Sveriges Konung, svenska staten och den svenska nationen. Vidare bör den sökande genomgå en medborgarskapsutbildning och godkännas i språktest, kunskapsprov i det svenska språket, svensk kultur och historia, samt bedömas bli en tillgång för Sverige. Om den nya medborgaren på något sätt bryter denna ed, eller på annat sätt visar sig vara skadlig för Sverige genom terrorbrott, annan grov brottslighet eller bedöms ha starkare lojaliteter till främmande makt än till Sverige, ska medborgarskapet kunna fråntagas denne.

Om Sverige involveras i en väpnad konflikt ställs särskilda krav på lojalitet mot fäderneslandet från dess högsta befälhavare. I ett sådant läge är det av största vikt att Försvarsmaktens ledning utgörs av personer som uteslutande identifierar sig som tillhörande den svenska nationen. Av dessa skäl kan ingenting annat än ett livslångt svenskt medborgarskap accepteras för en position som svensk överbefälhavare. Krav på svenskt medborgarskap för överbefälhavaren fanns i den svenska regeringsformen innan grundlagen ändrades år 2010, och detta krav bör återinföras.

Svensk vänsterliberal media har uppmärksammat motionen, men inte för dess angelägna och viktiga förslag. Dessa ignorerar man helt. I stället väljer man att på sedvanligt oseriöst manér raljera över formuleringen i motionen att den som vill bli svensk medborgare ska svära trohet mot den svenska kungen. Dagens Nyheter publicerar exempelvis ett stort antal infantila läsarkommentarer från sin Facebooksida. Lägsta SD-fientliga publicistiska härskarteknik på dagisnivå alltså.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson